İspanyolca yardımcı fiiller

İspanyolca yardımcı fiiller

verbos auxiliares

İspanyolca yardımcı fiiller …fiil ifadelerini oluşturmak için ana fiillerin belli zaman çekimleri ile birleştirilerek kullanılıyor. Ulaçtan , ortaçdan , mastar ekinden önce gelir. İspanyolca da bu şekilde çok fazla kullanılan yardımcı fiil vardır.

Yardımcı fiiller ana fiilin zamanını belli etmek için kullanılıyor.

İspanyolca yardımcı fiiller iki şekile ayrılıyor. Nasıl kullanıldıklarına göre…

 • Basit : fiil tek başına kullanılıyor
 • bileşik : fiil ortaç ile birlikte kullanılıyor.(bileşik zamanlar)

İspanyolca yardımcı fiiller cümle içersindeki ek görevi dışında tek başlarına da bir çok anlam ifade etmektedir.
Yalnızca ana fiilli olan ve yardımcı fiili olmayan bir zamana geniş zaman denir.


Mastarlı yardımcı fiiller


Mastarlı yardımcı fiiller” terimi İspanyolca’da “verbos auxiliares con infinitivo” olarak ifade edilen bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapıda, bir yardımcı fiil (auxiliar) ve mastar (infinitivo) şeklinde bir fiil bir araya gelir.

Mastarlı yardımcı fiiller, birinci şahıs (yo) veya üçüncü şahıs (él/ella/usted) gibi şahıs zamirleriyle kullanılır ve birinci şahıs tekil veya üçüncü şahıs çoğul çekimleriyle uyumlu hale gelirler. Bu yapıda yardımcı fiil, zaman veya kip bildiren bir fiil olabilirken, mastar ise bir eylemi nesnesiz veya belirsiz bir şekilde ifade eder.

Örneğin:

Voy a comer. (Yemek yiyeceğim.)

Debes estudiar más. Daha çok çalışmalısın.
Va a venir mañana. Yarın gelecek.

Bu örneklerde,

 • “ir” (gitmek), “deber” (gerekli olmak, gerekmek)
 • “venir” (gelmek) fiilleri mastarlı yardımcı fiil olarak kullanılmıştır.

İspanyolca yardımcı fiiller, gelecek zamanı (ir + a + mastar), zorunluluk veya tavsiye ifade eden bir durumu (deber + mastar) veya yakın bir gelecekte gerçekleşecek bir eylemi (venir + a + mastar) belirtmektedir.

Mastarlı yardımcı fiiller İspanyolca’da sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve farklı zaman veya kipleri ifade etmek için yardımcı bir rol oynarlar.

debermalı,meli…should
deber desahip olmak gerekirTo have should do
venir aolmak zorunda…have to happen
volver aBir şeyi tekrar yapmak..to do stg..again
ir abirşeyler yapmakgoing to ..do stg
poder+mastaryapabilmekCan/could – may
solerAlışkanlıkUsed to
Haber de
Tener que
deber de
yapmak zorunda olmakTo have to do
llegar a
alcanzar a
Bir şeyi yapmayı başarmakTo manage to do stg
Haceryapmakto do,to make
acabar (şimdiki zaman)de +
geçmiş ortaç
az önce yapılan ..bir şeylerJust have ..done stg

Bileşik yardımcı fiiller

İspanyolca yardımcı fiiller Bazıları bileşik zamanları oluşturmak veya ortaç yapılarını kullanmak için kullanılıyor. İşte yaygın olarak kullanılan bazı bileşik yardımcı fiiller ve ortaç yapılarını oluşturdukları zamanlar:

 1. haber (haber) – Pretérito Perfecto Compuesto (Geçmişte tamamlanmış zaman):
  • He hablado. (Konuştum.)
  • Has comido. (Yedin.)
  • Ha vivido. (Yaşadı.)
 2. ser (olmak) – Futuro Perfecto (Gelecekte tamamlanmış zaman):
  • Seré realizado. (Gerçekleşmiş olacağım.)
  • Serás aprendido. (Öğrenmiş olacaksın.)
  • Será logrado. (Başarılmış olacak.)
 3. haber (haber) – Condicional Perfecto (Koşullu tamamlanmış zaman):
  • Habría terminado. (Bitirmiş olurdum.)
  • Habrías viajado. (Seyahat etmiş olurdun.)
  • Habría leído. (Okumuş olurdu.)
 4. haber (haber) – Pluscuamperfecto (Önceki tamamlanmış zaman):
  • Había llegado. (Gelmişti.)
  • Habías visto. (Görmüştün.)
  • Había comido. (Yemişti.)

Bu yardımcı fiiller, zaman veya kip bildiren fiillerle bir araya gelerek çeşitli zaman yapılarını oluştururlar. Bileşik zamanlar, geçmişte tamamlanmış eylemleri veya gelecekte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılırken, ortaç yapıları eylemleri nesnesiz veya belirsiz bir şekilde ifade etmek için kullanılıyor.

ingilizcedeki yardımcı fiiler ile karşılaştıralım.

İngilizce ile benzerlik göstermesine rağmen çoğu yardımcı fiil benzer değildir. Örneğin : ingilizce de kullanılan ‘will’ yardımcı fiili vardır. İspanyolca da ise gelecek zamandan bahsederken sadece fiilin sonunda aksan vardır.

olacağım
I will be.
seré

En sık kullanılanlar

En çok kullanılan İspanyolca yardımcı fiiller arasında “ser”, “estar”, “haber” ve “tener” bulunuyor. İşlevleri ve kullanımları şu şekildedir:

 1. Ser: Kalıcı veya genel durumu ifade eder. Özellikleri, meslekleri, milliyeti, malikâneleri vb. tanımlamak için kullanılıyor.
 2. Estar: Geçici veya anlık durumu ifade eder. Konum, sağlık durumu, duygular, geçici durumlar vb. için kullanılıyor.
 3. Haber: Tamamlanmış eylemleri ifade eder. Presente perfecto ve diğer zamanlarda yardımcı fiil olarak kullanılıyor.
 4. Tener: Sahip olma durumunu ifade eder. Şahsi eşyalar, ilişkiler, hisler vb. için kullanılıyor.

Estar-Ser

Ayrıntılı anlatım için ser-estar konu anlatımına bakabilirsiniz. Kalıcı veya genel durumu ifade eder. Özellikleri, meslekleri, milliyeti, malikâneleri vb. tanımlamak için kullanılıyor.

be + gerund : estar + present participle -gerund
O şarkı söylüyor.
Ella esta cantando.
She is singing.

be + past participle : ser + past participle(geçmiş ortaç)

Şiir öğretmeni tarafından yazılmıştır.
The poem was written by her teacher.
El poema fue escrito por su maestra.

Poder

can +fiil :  poder + mastar 
Şarkı söyleyebilirler.
Ellas pueden cantar
They can sing.

İspanyolca yardımcı fiiller

may : poder

yağmur yağabilir.
ıt may rain.
puede llover.

Haber-tener-hacer

Ayrıntılı konu anlatımı için haber-tener-hacer sayfasına bir göz atın.

have + past participle : haber
uzun zaman oldu.
ha pasado mucho tiempo.
it have been a long time.

ought, shoulddeber-debería
O bu kitabı okumalı.
Ella debería leer este libro.
she should read this book.

will: gelecek zaman -será –will be
my son will go to university next year.
Benim oğlum seneye üniversiteye gidecek.
mi hijo irá a la universidad el año que viene.

Nerede kullanılır..


El español’da yardımcı fiiller, çeşitli zaman ve kip yapılarında kullanılan fiillerdir. Yardımcı fiiller, eylemin zamanını, kipini veya durumunu belirtmek için kullanılıyor. İşte İspanyolca’da yaygın olarak kullanılan yardımcı fiiller ve kullanım örnekleri:

Haber

Eylemin zamanını belirtmek için kullanılıyor.

El presente de haber (şimdiki zaman yardımcı fiilinin çekimleri) için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

presente
Yohe
has
Él/Ella/Ustedha
Nosotros/Nosotrashemos
Vosotros/Vosotrashabéis
Ellos/Ellas/Ustedeshan

He visto esa película. (O filmi izledim.)

Ser

Eylemin durumunu veya niteliğini belirtmek için kullanılıyor.

presente
YoSoy
Eres
Él/Ella/Ustedes
Nosotros/Nosotrassomos
Vosotros/Vosotrassois
Ellos/Ellas/Ustedesson

Mi hermano es médico. (Kardeşim doktor.)

Estar

Eylemin geçici durumunu veya yerini belirtmek için kullanılıyor.

presente
Yoestoy
estás
Él/Ella/Ustedestá
Nosotros/Nosotrasestamos
Vosotros/Vosotrasestáis
Ellos/Ellas/Ustedesestán

Estoy cansado/a. (Yorgunum.)

Tener

Sahiplik, deneyim veya duygu ifadesi için kullanılıyor.

presente
Yotengo
tienes
Él/Ella/Ustedtiene
Nosotros/Nosotrastenemos
Vosotros/Vosotrastenéis
Ellos/Ellas/Ustedestienen

Tengo hambre. (Açım.)

Poder

İmkân, yetenek veya izin ifadesi için kullanılıyor.

presente
Yopuedo
puedes
Él/Ella/Ustedpuede
Nosotros/Nosotraspodemos
Vosotros/Vosotraspodéis
Ellos/Ellas/Ustedespueden

No puedo ir a la fiesta. (Partiye gidemem.)

Querer

İstek veya niyet ifadesi için kullanılır.

presente
Yoquiero
quieres
Él/Ella/Ustedquiere
Nosotros/Nosotrasqueremos
Vosotros/Vosotrasqueréis
Ellos/Ellas/Ustedesquieren

Quiero tomar un café. (Bir kahve içmek istiyorum.)

Necesitar

Gereklilik ifadesi için kullanılır.

presente
Yonecesito
necesitas
Él/Ella/Ustednecesita
Nosotros/Nosotrasnecesitamos
Vosotros/Vosotrasnecesitáis
Ellos/Ellas/Ustedesnecesitan

Necesito ayuda con mi tarea. (Ödevimle yardıma ihtiyacım var.)

Saber

Bilgi ifadesi için kullanılır.

presente
Yo
sabes
Él/Ella/Ustedsabe
Nosotros/Nosotrassabemos
Vosotros/Vosotrassabéis
Ellos/Ellas/Ustedessaben

Sé hablar inglés. (İngilizce konuşmayı biliyorum.)

Deber

Zorunluluk veya ödev ifadesi için kullanılır.

presente
Yodebo
debes
Él/Ella/Usteddebe
Nosotros/Nosotrasdebemos
Vosotros/Vosotrasdebéis
Ellos/Ellas/Ustedesdeben

Debes estudiar para el examen. (Sınava çalışmalısın.)

Ir

Gelecek zaman ifadesi için kullanılır.

presente
Yovoy
vas
Él/Ella/Ustedva
Nosotros/Nosotrasvamos
Vosotros/Vosotrasvais
Ellos/Ellas/Ustedesvan

Vamos a salir esta noche. (Bu gece dışarı çıkacağız.)

Venir

Geçmiş zaman ifadesi için kullanılır.

presente
Yovengo
vienes
Él/Ella/Ustedviene
Nosotros/Nosotrasvenimos
Vosotros/Vosotrasvenís
Ellos/Ellas/Ustedesvienen

Vengo de la tienda. (Mağazadan geliyorum.)

Hacer

Süreklilik ifadesi için kullanılır.

presente
Yohago
haces
Él/Ella/Ustedhace
Nosotros/Nosotrashacemos
Vosotros/Vosotrashacéis
Ellos/Ellas/Ustedeshacen

Hace mucho calor. (Çok sıcak.)Bir Cevap Yazın