Japonca alfabe

Japonca alfabe

Sitemizin diğer yabancı dillerinden biri

Japonca öğrenmek

ve Japonca alfabe ile başlıyoruz.


japonca alfabe seslerden ibarettir. Japon dili hecelemeyle oluşur. Genelde konuşurlarken ya da kurdukları kelimelerden hecelediklerini anlarsınız. Japonja öğrenmeye alfabe ile başlıyoruz. Konu sonunda dersler ile de konuyu pekiştirmeniz size yararlı olacaktır…

Mesela;

hepimizin bildiği ‘mcdonalds’ …sokakta gezerken bir japona soru sormak zordur. Çok nazikler ve sana cevaplayamayacağını düşünürse konuşmaz. bir japona mcdonalds nerde diye sorarsanız anlamaz. Düşünür düşünür..çünkü seni zor durumda bırakmaz illa o soruyu cevaplayacaktır. sonunda ‘evett’ der. Ma-cu-do-na-ru-du diye cevaplar.

japonca alfabe 4 çeşittir.

Kanji:Çince’den Japonca’ya geçmiştir.
hiragana:Japon kökenli kelimeleri yazarken kullanılan alfabedir.
Katagana:Dışardan gelmiş sözcükleri yazarken kullanılır.
Romaji: İse Romen alfabedir.


Japonca alfabe ‘de 5 tane sesli harf bulunur.

Bunlar: a, e, i, u, ve o dur= bu hecelere haku denir .

Başka hecelerde mevcut: bir sessiz harf + sesli harf,
n ve 2 sessiz harf + 1 sesli harf
Bizde de olduğu gibi ,yazılışları aynı fakat farklı anlam ifade eden sözcükler vardır.


Öncelikle alfabeyi öğrenmeliyiz.

Kanji biraz karışık. Kanji çince’den gelme bir alfabedir.Gene +1 öndeyiz. Çünkü Japoncanın Kanjisini öğrenirken ,Çincenin alfabesinin çoğunu öğrenmiş olacağız.


Japonca alfabe

bu Japonca’da ‘hito’ yani kişi demek
Çince’de ‘ren’ kişi demek

Ve bu kanji harfi! ! Harf değil tabiki ,bu ifade bütün bir kelimeyi ifade ediyor.


Hiragana hecelerinin okunuşları iki çeşit işaret ile değişikliklere uğrar.

Bunlar: tırnak işaretini andıran dakuten び ve (hecedeki ünsüzü yumuşak ünsüze çevirir)
derece işaretini andıran handakutenぴ (h sesini p ye çevirir)

Aşağıdaki tabloda 3 çeşit japonca alfabe var.Sıralama şu şekilde:


Japonca alfabe

hiragana katagana
romaji-tablo

A sütunuİ sütunuU sütunuE sütunuO sütunu
あ ア
A
い イ
İ
う ウ
U
え エ
E
お オ
O
か カ
Ka
き キ
Ki
く ク
ku
け ケ
Ke
こ コ
Ko
さ サ
Sa
し シ
Shi
す ス
su
せ セ
Se
そ ソ
So
た タ
Ta
ち チ
Chi
つ ツ
Tsu
て テ
Te
と ト
To
な ナ
Na
に ニ
Ni
ぬ ヌ
Nu
ね ネ
Ne
の ノ
No
は ハ
Ha
ひ ヒ
Hi
ふ フ
Fu
へ ヘ
He
ほ ホ
Ho

n
    
ま マ
Ma
み ミ
Mi
む ム
Mu
め メ
Me
も モ
Mo
や ヤ
Ya
 ゆ ユ
Yu
 よ ヨ
Yo
ら ラ
Ra
り リ
Ri
る ル
Ru
れ レ
Re
ろ ロ
Ro
わ ワ
Wa
   を ヲ
Wo
が ガ
Ga
ぎ ギ
Gi
ぐ グ
Gu
げ ゲ
Ge
ご ゴ
Go
ざ ザ
Za
じ ジ
Ji
ず ズ
zu
ぜ ゼ
Ze
ぞ ゾ
Zo
だ ダ
da
じ ヂ
Ji
づ ズ
Du
で デ
De
ど ド
Do
ば バ
Ba
び ビ
Bi
ぶ ブ
Bu
べ ベ
Be
ぼ ボ
Bo
ぱ パ
Pa
ぴ ピ
Pi
う プ
Pu
ぺ ペ
Pe
ぽ ポ
Po

-や、ゆ、 veya よ

Japonca alfabe ‘ de i – ünlüsüyle biten hecelere -や、ゆ、 veya よ eklenmesiyle :piya,kiya,şiyo…gibi heceler oluşur.


kyu
きゅ
kya
きゃ
kyo
きょ
shu
しゅ
sha
しゃ
sho
しょ
Chu
ちゅ
cha
ちゃ
cho
ちょ
nyu
にゅ
nya
にゃ
nyo
にょ
myu
みゅ
mya
みゃ
myo
みょ
ryu
りゅ
rya
りゃ
ryo
りょ
gyu
ぎゅ
gya
ぎゃ
gyo
ぎょ
ju
じゅ
ja
じゃ
jo
じょ
byu
びゅ
bya
びゃ
byo
びょ
pyu
ぴゅ
pya
ぴゃ
pyo
ぴょ

Japonca alfabe / Konu anlatımı ile ilgili alıştırmalarBir Cevap Yazın