Japonca alfabe

Japonca alfabe

Sitemizin birçok içeriğinden biri

Japonca öğrenmek ve Japonca alfabe ile başlıyoruz.


Japonca alfabe ‘ de 4 çeşittir.

japonca alfabe seslerden ibarettir. Japon dili hecelemeyle oluşur. Genelde konuşurlarken ya da kurdukları kelimelerden hecelediklerini anlarsınız. Japonja öğrenmeye alfabe ile başlıyoruz. Konu sonunda dersler ile de konuyu pekiştirmeniz size yararlı olacaktır…

Mesela;

hepimizin bildiği ‘mcdonalds’ …sokakta gezerken bir japona soru sormak zordur. Çok nazikler ve sana cevaplayamayacağını düşünürse konuşmaz. bir japona mcdonalds nerde diye sorarsanız anlamaz. Düşünür düşünür..çünkü seni zor durumda bırakmaz illa o soruyu cevaplayacaktır. sonunda ‘evett’ der. Ma-cu-do-na-ru-du diye cevaplar.

japonca alfabe 4 çeşittir.

Kanji:Çince’den Japonca’ya geçmiştir.
hiragana:Japon kökenli kelimeleri yazarken kullanılan alfabedir.
Katagana:Dışardan gelmiş sözcükleri yazarken kullanılır.
Romaji: İse Romen alfabedir.


Japonca alfabe ‘de 5 tane sesli harf bulunur.

Bunlar: a, e, i, u, ve o dur= bu hecelere haku denir .

Başka hecelerde mevcut: bir sessiz harf + sesli harf,
n ve 2 sessiz harf + 1 sesli harf
Bizde de olduğu gibi ,yazılışları aynı fakat farklı anlam ifade eden sözcükler vardır.


Öncelikle alfabeyi öğrenmeliyiz. Kanji biraz karışık. Kanji çince’den gelme bir alfabedir.Gene +1 öndeyiz. Çünkü Japoncanın Kanjisini öğrenirken ,Çincenin alfabesinin çoğunu öğrenmiş olacağız.


Japonca alfabe

bu Japonca’da ‘hito’ yani kişi demek
Çince’de ‘ren’ kişi demek

Ve bu kanji harfi! ! Harf değil tabiki ,bu ifade bütün bir kelimeyi ifade ediyor.


Hiragana hecelerinin okunuşları iki çeşit işaret ile değişikliklere uğrar.

Bunlar: tırnak işaretini andıran dakuten び ve (hecedeki ünsüzü yumuşak ünsüze çevirir)
derece işaretini andıran handakutenぴ (h sesini p ye çevirir)

Aşağıdaki tabloda 3 çeşit japonca alfabe var.Sıralama şu şekilde:


hiragana katagana
romaji-tablo

A sütunuİ sütunuU sütunuE sütunuO sütunu
あ ア
A
い イ
İ
う ウ
U
え エ
E
お オ
O
か カ
Ka
き キ
Ki
く ク
ku
け ケ
Ke
こ コ
Ko
さ サ
Sa
し シ
Shi
す ス
su
せ セ
Se
そ ソ
So
た タ
Ta
ち チ
Chi
つ ツ
Tsu
て テ
Te
と ト
To
な ナ
Na
に ニ
Ni
ぬ ヌ
Nu
ね ネ
Ne
の ノ
No
は ハ
Ha
ひ ヒ
Hi
ふ フ
Fu
へ ヘ
He
ほ ホ
Ho

n
    
ま マ
Ma
み ミ
Mi
む ム
Mu
め メ
Me
も モ
Mo
や ヤ
Ya
 ゆ ユ
Yu
 よ ヨ
Yo
ら ラ
Ra
り リ
Ri
る ル
Ru
れ レ
Re
ろ ロ
Ro
わ ワ
Wa
   を ヲ
Wo
が ガ
Ga
ぎ ギ
Gi
ぐ グ
Gu
げ ゲ
Ge
ご ゴ
Go
ざ ザ
Za
じ ジ
Ji
ず ズ
zu
ぜ ゼ
Ze
ぞ ゾ
Zo
だ ダ
da
じ ヂ
Ji
づ ズ
Du
で デ
De
ど ド
Do
ば バ
Ba
び ビ
Bi
ぶ ブ
Bu
べ ベ
Be
ぼ ボ
Bo
ぱ パ
Pa
ぴ ピ
Pi
う プ
Pu
ぺ ペ
Pe
ぽ ポ
Po

Japonca alfabe ‘ de i – ünlüsüyle biten hecelere -や、ゆ、 veya よ eklenmesiyle :piya,kiya,şiyo…gibi heceler oluşur.


kyu
しゅシュ
shu
ちゅチュ
chu
にゅニュ
nyu
みゅミュ
myu
りゆリユ
ryu
ぎゅギュ
gyu
じゅジュ
ju
びゅビュ
byu
ぴゆピユ
pyu
きやキヤ
kya
しゃシャ
sha
ちゃチャ
cha
にゃニャ
nya
みゃミャ
mya
りゃリヤ
rya
ぎゃギャ
gya
じゃジャ
Ja
びゃビャ
bya
ぴやピヤ
pya
きょキョ
Kyo
しょショ
Sho
ちょチョ
Cho
にょニョ
Nyo
みょミョ
Myo
りよリヨ
Ryo
ぎょギョ
Gyo
じょジョ
Jo
びょビョ
Byo
ぴょピヨ
Pyo
きゆキュ

Konu anlatımı ile ilgili alıştırmalarBir Cevap Yazın