İspanyolca bileşik şart

İspanyolca bileşik şart


Spanish past conditional
conditional perfect

condicional compuesto/perfecto


İspanyolca bileşik şart/koşullu zaman basit şart aksine söylenildiği gibi geçmişte oluşmuş bir olayı ifade etmek için kullanılır. Mevcut olan koşullu zamanın ,geçmişinden bahseder. Olmayan olayları hayal eder.

Bu bileşik bir zaman ve haber kipleri arasındadır.

  1. Geniş zaman – presente simple – present simple
  2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
  3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
  4. futuro simple – future simple
  5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
  6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
  7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
  8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
  9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
  10. condicional compuesto – conditional perfect

Geçmiş olaydaki olasılık veya varsayımıda ifade etmek için kullanabiliriz.


​Bu bileşik zamanın cümle yapısı..fiil çekimleri nasıl olmalı..haber fiilinin conditional (basit şart) çekimine bakalım ilk önce..


Haber(basit şart çekimi )
Habría
Habrías
Habría
Habríamos
Habríais
Habrían


Şimdi haberin (basit şart) çekimine + ortaç ekleyeceğiz.


Haber(basit şart çekimi) + partıcıpıo pasado(-miş yapılı ortaç)

Iwould have drinkediçerdimYohabría 
bebido 
youwould have drinkediçerdinhabrías 
bebido 
he/shewould have drinkediçerdiusted
/él/ella
habría 
bebido 
Wewould have drinkedİçerdikNosotroshabríamos 
bebido 
Youwould have drinkediçerdinizVosotroshabríais 
bebido 
Theywould have drinkediçerdilerustades
ellos/as)
habrían 
bebido

Si + Pluperfect Subjunctivepast conditional

if-then (eğer-sonra)cümleleri

Eğer istenilenler olursa , neler olabileceğini ifade etmek için kullanılır.
Bu yapı, bazı koşullar yerine getirildiğinde olmuş olacak bir şeyle ilgili olarak kullanılır
Sonuç cümlesi durum istediğimiz gibi olmadıysa olanaksız.


Geçmiş olaydaki olasılık veya varsayımıda ifade etmek için kullanabiliriz.


İspanyolca bileşik şart ile ilgili cümle örnekler.

I would have gone to Phuket.
Yo habría ido a Phuket.
Ben Phuket’e giderdim. ( param olsaydı..zamanım olsaydı..)

If I had money, I would have gone to Phuket.
Si tuviera dinero, habría ido a Phuket.
Param olsaydı, Phuket’e giderdim.


If she had gone by car, you would have taken the plane to catch her.
Araba ile gitmiş olsaydı, onu yakalamak için uçağa binerdi.
Si hubiera ido en coche, habrías tomado el avión para alcanzarlo.


İspanyolca bileşik şart

They would have been quite like this child.
Habrían estado callados como este niño.
Bu çocuk gibi sessiz olurlardı.


Matematik sınavını geçeceğini biliyordum.
Sabía que habrías pasado la prueba de matemáticas.
I knew you would have passed the math test. 


Dilek kipi-gelecek zaman, İspanyolca bileşik şart

Matematik sınavını geçeceğini söyledi.
Dijo que aprobaría el examen de matemáticas.
She said she would pass the math exam.