Zaman kipleri

Zaman kipleri

İngilizcede zaman kipleri, fiillerin zaman, durum ve diğer faktörlere göre nasıl çekimlendiğini belirtmek için kullanılan yapı ve kelimelerdir. İşte İngilizce’de yaygın olarak kullanılan İngilizce zaman kipleri ve kısaca içerikleri:

Simple Present Tense (Geniş Zaman):

Şimdiki zamanı ifade eder.

Gerçekleşen olayları, genel doğruları ve alışkanlıkları ifade eder.

İngilizce zaman kipleri

I eat breakfast every day.
Her gün kahvaltı yaparım.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman Sürekli):

Şu anda devam etmekte olan eylemleri ifade eder.

Gelecekte belirli bir zaman diliminde yapılacak planları ifade edebilir.

She is studying for her exams at the moment.
O şu anda sınavları için çalışıyor.

Present Perfect Tense (Şimdiki Zamanda Bileşik):

Geçmişte başlayıp halen devam eden veya tamamlanan eylemleri ifade eder.

Sonuçlarına vurgu yapar.

I have seen that movie before.
O filmi daha önce izledim.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman):

Geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade eder.

Belirli bir zamanda gerçekleşen olayları ifade eder.

They visited Paris last year.
Geçen yıl Paris’i ziyaret ettiler.

Past Continuous Tense (Geçmiş Zaman Sürekli):

Geçmişte devam etmekte olan eylemleri ifade eder.

Bir başka eylem sırasında gerçekleşen eylemleri ifade eder.

I was studying when she called me.
O beni aradığında ben çalışıyordum.

Past Perfect Tense (Geçmişte Bileşik):

Geçmişte gerçekleşen ve daha önce tamamlanmış eylemleri ifade etmektedir.

Bir olayın diğer olaydan önce gerçekleştiğini belirtir.

They had already left when we arrived.
Biz varmadan önce onlar zaten ayrılmıştı.

Simple Future Tense (Gelecek Zaman):

Gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade eder.

Planlar, niyetler ve tahminler için kullanılabilir.

We will have a party tomorrow.
Yarın bir parti düzenleyeceğiz.

Future Continuous Tense (Gelecek Zaman Sürekli):

Gelecekte belirli bir zamanda devam edecek eylemleri ifade eder.

Gelecekteki bir zamanda süreklilik arz eden eylemleri ifade eder.

They will be studying all day tomorrow.
Yarın bütün gün ders çalışacaklar.

Future Perfect Tense (Gelecekte Bileşik):

Gelecekteki belirli bir zamanda tamamlanmış eylemleri ifade eder.

Bir olayın belirli bir zamanda tamamlanacağını belirtir.

By next month, I will have finished my project.
Önümüzdeki ay projemi bitirmiş olacağım.

İngilizce zaman kipleri, İngilizce’de olayların ve durumların farklı zaman dilimlerinde nasıl ifade edileceğini belirlemek için kullanılır. Her bir zaman kipi, eylemin zamana, duruma ve diğer faktörlere göre çekimlenmesini gerektirir.