Dilek kipi

Dilek kipi

İngilizce dilek kipi, gerçekleşmeyen veya şu anda olmayan durumları ifade etmek için kullanabilirsiniz. İşte dilek kipi hakkında ayrıntılı bilgi ve örnekler:


İngilizce dilek kipi (Wish/Conditional Mood) Kullanımları


Gerçekleşmemiş Geçmiş (Unreal Past)

İstediğimiz bir durumun geçmişte gerçekleşmediğini ifade edebilmek için kullanılıyor..

“Gerçekleşmemiş Geçmiş (Unreal Past)” durumunda, fiilin “simple past” (geçmiş zaman) yerine “past simple” (geçmiş basit) kullanılır. Bu durumda, “be” fiili için “were” kullanılırken, diğer fiillerin “past simple” haliyle birlikte kullanılır.

  • I wish I were taller. (Keşke daha uzun olsaydım.) – Burada, “be” fiili olan “am/is/are” yerine “were” kullanılır.
  • She wishes she had studied harder. (Keşke daha sıkı çalışsaydı.) – Burada, “study” fiilinin “past simple” hali olan “studied” kullanılır.

I wish I were taller.
Keşke daha uzun olsaydım.

She wishes she had studied harder.
Keşke daha sıkı çalışsaydı.

I wish I had studied harder for the exam.
Keşke sınava daha sıkı çalışmış olsaydım.

She wishes she hadn’t missed the train.
Keşke treni kaçırmamış olsaydı.

Gerçekleşmeyen Şu An (Unreal Present)

Şu anda gerçekleşmeyen durumları ifade eder.
Fiilin “simple present” yerine “past simple” ve “be” fiili için “were”

I wish it were sunny today.
Keşke bugün güneşli olsa.

He wishes he were on vacation.
Keşke tatilde olsa.

I wish I were on vacation right now.
Keşke şu anda tatilde olsaydım.

He wishes he had more free time.
Keşke daha fazla boş zamanı olsa.

Gelecekte Gerçekleşmeyen Durumlar (Unreal Future)

Gelecekte gerçekleşmesi beklenmeyen durumları ifade eder.
Fiilin “will” yerine “would” kullanılır.

I wish I would win the lottery.
Keşke piyangoyu kazansam.

They wish they would have more free time.
Keşke daha fazla boş zamanları olsa.

I wish I could travel the world.
Keşke dünyayı gezebilseydim.

They wish they wouldn’t have to work tomorrow.
Keşke yarın çalışmak zorunda olmasalardı.


İngilizce dilek kipi Formları


Wish” ile dilek kipi

“Wish” (dilek,istek,arzu) ifadesi kullanılarak dilek kipi oluşturulur.Dilek cümlesi, “I wish” veya “He wishes” gibi yapılarla başlar ve gerçekleşmeyen durum ifade edilir.

İngilizce dilek kipi

She wishes she were a famous actress.
Keşke ünlü bir aktris olsaydı.

I wish I had a car.
Keşke bir arabam olsaydı.

I wish I could play the piano.
Keşke piyano çalabilseydim.

“If only” ile dilek kipi

(keşke) “If only” ifadesiyle başlayan cümlede gerçekleşmeyen bir durum ifade edilir.

If only it would stop raining.
Keşke yağmur kesilse.

If only I had more money, I would buy a new car.
Keşke daha fazla param olsa, yeni bir araba alırdım.


Dilek cümlesi oluştururken diğer zaman yapıları


Dilek kipi, diğer zaman yapılarıyla da kullanılabilir, örneğin “could”, “should” ve “might” gibi yardımcı fiillerle birlikte.

I wish I could speak French fluently.
Keşke akıcı bir şekilde Fransızca konuşabilseydim.

I wish I could have gone to the party last night.
Dün gece partiye gidebilseydim keşke.

He wishes he should have listened to his parents’ advice.
Keşke ebeveynlerinin tavsiyesini dinleseydi.