Japonca sıfat


Japonca sıfat


Japonca sıfatlar ismi niteler ve isimden önceya da yüklem şeklinde cümle içersinde bulunur bir şeyin nasıl olduğuna dair bilgi verir ve Japonca sıfatlar iki gruba ayrılır. Önce dersimizde kullanacağımız kelimeleri ezberleyelim  • Japonca sıfatlar
  • Japonca sıfatlar
  • Japonca sıfatlar

GÜZEL:UTSUKUSHİ
GÜZEL:KİREİ(nalı sıfat)

1.na’lı sıfatlar yani ismin sonuna na eklenenler (çinceden gelmedir)

2.i’li sıfatlar ( -i ‘li sıfatlar mutlaka -i ile biterler ama sonu -i olup -na’lı sıfat da olabilir.(eski japoncadan geliyor)

Bütün sıfatlar desu’nun önünde bulunur.

Aşağıda ‘geçmiş dışı’ dememin anlamı:Japonca’da iki zaman var.geçmiş ve geçmiş dışı olan her zaman.

Örneklerde işaret zamirlerini ve işaret sıfatlarını kullandım.


Japonca sıfatlar /İ’li sıfatlar


OLUMLU İ’li sıfatlarGEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
GEÇMİŞ
OLUMLU
Kibar olmayan informal
i SIFATİ ÇIKART+KATTA
OLUMLU
kibar / formal
İ SIFAT+DESUİ ÇIKART+KATTA DESU

Geçmiş dışı-OLUMLU


İ SIFAT+DESU

Japonca sıfatlar

mavidir.

aoi desu.

mavi kalem

aoi enpitsu

isim yokken

Bu mavidir.

Kore wa aoi desu.


Japonca sıfatlar

Kırmızıdır.

akai desu.

isim yokken

Bu kırmızıdır.

Kore wa akai desu.


Geçmiş dışı-OLUMLU


ismi nitelerken
-i sıfatları değişmez.


Japonca sıfatlar

güzel:utsukushī

Bu güzel bir çocuktur.

Kore wa utsukushī kodomo desu.

Bu çocuk güzeldir.

Kono kodomo wa utsukushī desu.


Geçmiş dışı-OLUMSUZ


OLUMSUZKibar/formalKibar olmayan/informal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
i ÇIKART + KU NAİ DESU
i ÇIKART + KU.ARİMASEN
i ÇIKART + KU NAİ
GEÇMİŞİ.ÇIKART+KU.NAKATTA.DESU
İ.ÇIKART+KU.ARİMASEN.DESHİTA
i.ÇIKART+KU.NAKATTA

i ‘li sıfatlar .
i düşer ve ‘ku nai desu ‘gelir.


Japonca sıfatlar

mavi değildir.

aokunai desu

Bu kalem mavi değildir.

Kono enpitsu wa aoku nai desu


Benim işim eğlenceli değil

Shigoto wa tanoshikunai desu

My job is not fun


Na’lı sıfatlar


OLUMLUKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA ÇIKART+ DANA ÇIKART+ DESU
GEÇMİŞNA ÇIKART+ DATTANA ÇIKART+ DESHİTA

Geçmiş-OLUMLU


Japonca sıfatlar

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.

Kono-ko wa shizuka deshita.

Da ; datta olur.

zor: taihen desu


Geçmiş- OLUMSUZ


OLUMSUZKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA.ÇIKART+DEWA.NAİNA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN
GEÇMİŞNA.ÇIKART+DEWA.NAKATTANA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN.DESHİTA
Japonca sıfatlar

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.(GEÇMİŞ)

Kono-ko wa shizuka deshita.
sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessiz değildi.
Kono-ko washizuka dewa nakatta desu.


Japonca sıfatlar / Sıfatlarla yapılan cümle kalıbı


İSİM1 +WA +İSİM2+GA+suki desu,hoshii desu,kirai desu,jozu desu,heta desu


Bu kalıp cümlelerde -Ga fiilin nesnesini tanımlamak için önüne gelir.
Kişinin ruh haliyle ilgili birtakım fiiller oluşturulur.
Yüklemler kişinin ruh halini ,tercihini,isteğini,becerisini..
 
sevmek–suki desu (na adjective)
sevmemek–kirai desu (na adjective)
istemek–hoshii desu (na adjective)
..iyi olmak—jozu desu (i adjective)
..zayıf olmak—heta desu (na adjective)

Yumurtaları severim.
Watashi wa tamago ga suki desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Yumurtaları sevmem.
Watashi wa tamago ga kirai desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Ben Türkçe’de iyiyim.
Watashi wa Toruko ga jōzu desu
İSİM1 +WA +İSİM2+GA


Sıfatlar ve desu


İ SIFATI+DESU

My car is small
Whatashi no kuruma wa chiisai desu.

NA SIFATI(na yok olur)+DESU

He is famous
Kare wa yuumei desu.


İ-sıfatı te formu


Bu formda sıfatın te-formu iki cümleyi ( ve) anlamında birbirine bağlar.

Sıfat(-)i+kute


Bu kız güzel.
Kono shoujo wa utsukushidesu.(utsukushikute)
Bu kız akıllı.
Kono shoujo wa kashikoi desu.(kashikokute)

Şimdi bu iki cümleyi sıfatın birinin te-formu ile birleştirelim.
Bu kız akıllı ve güzel.
Kono shoujo wa kashikokute utsukushi desu


Japonca’da üstünlük birkaç gruba ayrılır.

fiillerde

sıfatlarda

isimlerde Devamı..


yasui-nikui

Japonca kolay-zor


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile  herhangi bir eylemin zorluğu yada kolaylığı hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Devamı


Suki-kirai

Japonca sevmek-sevmemek


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile bir şeyi kişiyi sevip sevmediğimizi anlatabiliriz.
Bu kelimeler : na sıfatlarıdır.
Cümlenin nesnesi :ga ile belirtilir.
Like: birşeyi yada birkişiyi sevmekten bu kelime ile bahsederiz.suki
dislike:Japoncada nefret etmek,sevmemek :kirai Devamı


Japonca aşırılık/sugiru


Sugimasu
Sugimashita
 
Japonca sıfatlar da aşırılık :bir eylemin ya da bir şeyin aşırılığını tanımlamak İçin kullanılır. Bunun İçin fiillerdeki kökü bulmamız gerekiyor. Devamı


Japonca kıyaslama


No hou : daha. 
Yori :  göre

Japonca kıyaslama kolay bir konudur. İngilizce’de ya da Türkçe’de karşılaştırmayı sıfatları “kolayca” veya önüne “daha” koyarak üstünlük kıyaslama yapabiliyoruz. Devamı


“く” (ku) eki


Japonca’da sıfatlara uygulanan bir ek olarak kullanılır ve sıfatın tonunu veya derecesini değiştirir.

Örneğin,

“小さい” (chiisai) sıfatı “küçük” anlamına gelirken,
“小さく” (chiisaku) sıfatın tonunu veya derecesini değiştirerek “daha küçük” anlamını verir. Bu durumda “く” (ku) eki, sıfatın “daha” anlamını taşıyan bir tür kısaltmadır.

Ayrıca, “大きい” (ookii) sıfatı “büyük” anlamına gelirken, “大きく” (ookiku) sıfatın tonunu veya derecesini değiştirerek “daha büyük” anlamını verir.

Bu ek, sadece sıfatlara uygulanan bir ek olarak kullanılır ve farklı derecelendirme veya karşılaştırma ifadeleri oluşturmak için kullanılabilir.

Örneğin:

  • “速い” (hayai) – “hızlı”
  • “速く” (hayaku) – “daha hızlı”
  • “美しい” (utsukushii) – “güzel”
  • “美しく” (utsukushiku) – “daha güzel”

Japonca sıfatlar /İ sıfatları


Japonca sıfatlar gruplarına göre örnekler:

Pahalıtakai
ucuzyasui
sıkıcıtsumaranai
sakinShinai
eğlencelikuuru
acıkarai
tatlıamai
büyükookii
küçükchiisai
güzelutsukushii
çirkinminikui
kötüwarui
iyiyoi,ii (tek istisna )
temizSōji
piskitanai
soğuksamui
sıcakatsui
yüksektakai
alçakHikui
karışıkchoroi
meraklımunashii
ilginçomoshiroi
karanlıkkurai
aydınlıkakarui
kurudebu
ıslakshimetta
zormuzukashii
boştsumaranai
doluippai
zayıfyowai
mutluureshii
mutsuzkanashii
yeniatarashii
eskifurui
hızlıhayai
yavaşosoi
uzunnagai
kıasmijikai
kalınatsui
inceusui
hafifkarui
ağıromoi
uzaktooi
yakınchikai

Japonca sıfatlar / Na sıfatları


elverişlibenri na
elverişsizfuben na
nazikshinsetsu na
hoşsutekina
yeteneklijyouzu na
yeteneksizheta na
tehlikelikiken’na
dürüstshōjikina
rahatkaiteki
akıllıkoumyou na
kolaykantan na
önemlitaisetsu na
imkansızmuri na
enerjikgenki na
güzelkirei na
sessizshizuka na
meşhuryuumei


Bir Cevap Yazın