Japonca sıfat

Japonca sıfat


Japonca sıfat


Sıfatlar ismi niteler ve isimden önceya da yüklem şeklinde cümle içersinde bulunur bir şeyin nasıl olduğuna dair bilgi verir ve Japonca sıfatlar iki gruba ayrılır. Önce dersimizde kullanacağımız kelimeleri ezberleyelim

  • Japonca zamir
  • Japonca zamir ,Japonca sıfatlar,kırmızı daire çizimi
  • Japonca zamir ,Japonca Parçacıklar 1-particles
  • Japonca Parçacıklar 1-particles,

GÜZEL:UTSUKUSHİ
GÜZEL:KİREİ(nalı sıfat)

1.na’lı sıfatlar yani ismin sonuna naeklenenler(çinceden gelmedir)

2.i’li sıfatlar ( -i ‘li sıfatlar mutlaka -i ile biterler ama sonu -i olup -na’lı sıfat da olabilir.(eski japoncadan geliyor)

Bütün sıfatlar desu’nun önünde bulunur.

Aşağıda ‘geçmiş dışı’ dememin anlamı:Japonca’da iki zaman var.geçmiş ve geçmiş dışı olan her zaman.

Örneklerde işaret zamirlerini ve işaret sıfatlarını kullandım.


İ’li sıfatlar


OLUMLU İ’li sıfatlarGEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
GEÇMİŞ
OLUMLU
Kibar olmayan informal
i SIFATİ ÇIKART+KATTA
OLUMLU
kibar / formal
İ SIFAT+DESUİ ÇIKART+KATTA DESU

Geçmiş dışı-OLUMLU


İ SIFAT+DESU

Japonca sıfat

mavidir.

aoi desu.

mavi kalem

aoi enpitsu

isim yokken

Bu mavidir.

Kore wa aoi desu.


Japonca sıfat

Kırmızıdır.

akai desu.

isim yokken

Bu kırmızıdır.

Kore wa akai desu.


Geçmiş dışı-OLUMLU


ismi nitelerken
-i sıfatları değişmez.


Japonca sıfat

güzel:utsukushī

Bu güzel bir çocuktur.

Kore wa utsukushī kodomo desu.

Bu çocuk güzeldir.

Kono kodomo wa utsukushī desu.


Geçmiş dışı-OLUMSUZ


OLUMSUZKibar/formalKibar olmayan/informal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
i ÇIKART + KU NAİ DESU
i ÇIKART + KU.ARİMASEN
i ÇIKART + KU NAİ
GEÇMİŞİ.ÇIKART+KU.NAKATTA.DESU
İ.ÇIKART+KU.ARİMASEN.DESHİTA
i.ÇIKART+KU.NAKATTA

i ‘li sıfatlar .
i düşer ve ‘ku nai desu ‘gelir.


Japonca sıfat

mavi değildir.

aokunai desu

Bu kalem mavi değildir.

Kono enpitsu wa aoku nai desu


Benim işim eğlenceli değil

Shigoto wa tanoshikunai desu

My job is not fun


Na’lı sıfatlar


OLUMLUKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA ÇIKART+ DANA ÇIKART+ DESU
GEÇMİŞNA ÇIKART+ DATTANA ÇIKART+ DESHİTA

Geçmiş-OLUMLU


Japonca sıfat

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.

Kono-ko wa shizuka deshita.

Da ; datta olur.

zor: taihen desu


Geçmiş- OLUMSUZ


OLUMSUZKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA.ÇIKART+DEWA.NAİNA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN
GEÇMİŞNA.ÇIKART+DEWA.NAKATTANA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN.DESHİTA

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.(GEÇMİŞ)

Kono-ko wa shizuka deshita.
sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessiz değildi.
Kono-ko washizuka dewa nakatta desu.


Sıfatlarla yapılan cümle kalıbı


İSİM1 +WA +İSİM2+GA+suki desu,,hoshii desu,kirai desu,jozu desu,heta desu


Bu kalıp cümlelerde -Ga fiilin nesnesini tanımlamak için önüne gelir.
Kişinin ruh haliyle ilgili birtakım fiiller oluşturulur.
Yüklemler kişinin ruh halini ,tercihini,isteğini,becerisini..
 
sevmek–suki desu (na adjective)
sevmemek–kirai desu (na adjective)
istemek–hoshii desu (na adjective)
..iyi olmak—jozu desu (i adjective)
..zayıf olmak—heta desu (na adjective)

Yumurtaları severim.
Watashi wa tamago ga suki desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Yumurtaları sevmem.
Watashi wa tamago ga kirai desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Japonca sıfat

Ben Türkçe’de iyiyim.
Watashi wa Toruko ga jōzu desu
İSİM1 +WA +İSİM2+GA


Sıfatlar ve desu


İ SIFATI+DESU

My car is small
Whatashi no kuruma wa chiisai desu.

NA SIFATI(na yok olur)+DESU

He is famous
Kare wa yuumei desu.


İ-sıfatı te formu


Bu formda sıfatın te-formu iki cümleyi ( ve) anlamında birbirine bağlar.

Sıfat(-)i+kute


Bu kız güzel.
Kono shoujo wa utsukushidesu.(utsukushikute)
Bu kız akıllı.
Kono shoujo wa kashikoi desu.(kashikokute)

Şimdi bu iki cümleyi sıfatın birinin te-formu ile birleştirelim.
Bu kız akıllı ve güzel.
Kono shoujo wa kashikokute utsukushi desu


Sıfatlarda üstünlük


Japonca’da üstünlük birkaç gruba ayrılır.

fiillerde

sıfatlarda

isimlerde

Japonca sıfatlar da kıyaslama yaparken aşağıdaki kalıpları kullanırız.

No hou : daha

Yori. :  göre


Kıyaslarken


A yori B no hou ga C
B = A yı vurgulamaktadır.


A-B:isim veya fiil olabilir

C:fiil yada sıfat


Karşılaştırırken


(İsim /fiil) yori (vurgulamak istediğimiz –isim /fiil)(no)hou ga (sıfat /fiil ) desu


Bir şeyi çok sevdiğimizi ,herşeyden fazla beğendiğinizi söyleyebilmek için bu cümle kalıbı kullanılır.

İki şey arasında kalitesini durumunu kıyaslamak İçin:
Karşılaştırırken


İsim1 +wa+isim2+yori+sıfat+desu


Kono tēburuwa anata no tēburu yori mo ōkīdesu.
Bu masa senin masan dan daha büyük.


İsim1+to+isim2+to dochira ga+sıfat+desu ka


basukettobōru To barēbōru to,dochira ga kantan desu ka.
basketbol mu voleybol mu hangisi daha kolay?

Cevabı


İsim1/isim2 no hou ga +sıfat+desu


Basukettobōru no hou ga kantan desu
Basketbol daha basit.
Herhangi bir eylemin zorluğu yada kolaylığı hakkında konuşurken kullandığımız bir form var:


yasui-nikui

Japonca kolay-zor


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile  herhangi bir eylemin zorluğu yada kolaylığı hakkında bir şeyler söyleyebiliriz.
Gene masu form lazım…o yüzden fiil gruplarını ve masu formunu nasıl elde edeceğimizi öğrenmemiz lazım.
 

Fiil-masu + yasui : bir şeyi yapmak kolay

Fiil-masu + nikui : bir şeyi yapmak zor


İsim + wa/ga +fiil kökü +nikui/yasui

Koşmak

Hashiru
 
Hashirimasu(-masu ): hashiri
Hashiriyasui : koşmak kolay
Hashirinikui : koşmak zor.
Nomu:içmek
Nomimasumasu : nomi
Nomi nikui desu :bişeyleri içmek zor.(geçmiş olmayan)
Nomi nikukatta desu :bir şeyleri içmek zordu(geçmiş zaman)
Nomi nikunai desu : bişeyleri içmek zor değil(geçmiş olmayan)
Nomi nikunakatta desu : bişeyleri içmek zor değildi(geçmiş zaman)
 


Oyogimasu:yüzmek
oyoginikui : yüzmek zor
oyogiyasui :yüzmek kolay
ıt is hard to swim.
Oyogi nikuidesu.
yüzmek zor


Sıfat hali


 Bu formu ismin önünde sıfat olarakta kullanabiliriz. Bu sefer üstte elde ettiğimiz formu isimden önce kullanalım.

Fiil + -yasui /nikui + isim


Nomi yasui kōhī
Kahvenin önüne gelerek sıfat halini aldı : nasıl?
Cümlenin anlamı ne?
İçmesi kolay kahve,içmesi rahat kahve…

Oyogi yasui  Pūru
havuzda yüzmesi kolay

YÜZMEK:oyogimasu

 
Oyogi yasui  Pūru
havuzda yüzmesi kolay


Zarf hali


Yasui (-i) +ku yasukuNikui (-i) +ku nikuku


Suki-kirai

Japonca sevmek-sevmemek


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile bir şeyi kişiyi sevip sevmediğimizi anlatabiliriz.
Bu kelimeler : na sıfatlarıdır.
Cümlenin nesnesi :ga ile belirtilir.
Like: birşeyi yada birkişiyi sevmekten bu kelime ile bahsederiz.suki
dislike:Japoncada nefret etmek,sevmemek :kirai
 
Parçacıklardan ‘o’ : eylemin nesnesini gösterir.
Ga :fiil yüklemin nesnesini gösterir.
 
Fiil yüklem :konuşan kişinin ruh durumuna ,tercihine ,isteğine bağlıdır. Ga parçacığı kullanılır.

Suki desuBeğenmek
Kirai desuBeğenmemek,nefret
Jouzu desuİyi (bir şeyde) olmak
Heta desuFakir olmak
Hoshii desuİstemek
ArimasuSahip olmak-var olmak
İmasuSahip olmak-var olmak
WakarimasuAnlamak
DekimasuYapabilir
İrimasuİhitiyaç,gerek

Suki desuİstek,tercihNa sıfatı
Kirai desuİstek,tercihNa sıfatı
Jouzu desuBeceriNa sıfatı
Heta desuBeceriNa sıfatı
Hoshii desuİstek tercihİ sıfatı
ArimasuSahiplikDurum fiili
İmasuSahiplikDurum fiili
WakarimasuBeceriDurum fiili
DekimasuDurum fiili
İrimasuDurum fiili

OLUMLU


Karpuzu severim.
Watashi wa suika ga sukidesu.
not:vurgulamak için ‘dai’ ekliyoruz.!

Karpuzu çok severim.
Watashi wa suika ga daisuki desu.
 
Karpuzdan nefret ediyorum.
Watashi wa suika ga kiraidesu.
 
Karpuzdan gerçekten nefret ediyorum.
Watashi wa suika ga daikirai desu


Soru


Ne tür müzik seversiniz?
Don’na ongaku ga o sukidesu ka
 
Watashi wa Toruko ongaku ga sukidesu.
Türk müziğini severim.
OLUMSUZ
ZENZEN
zenzen…masen

zenzen wakarimasenBen hiç anlamıyorum.
zenzen irimasenBuna hiç ihtiyacım yok.
zenzen kiraimasenOnu hiç sevmiyorum.
zenzen jozumasen Hiç bir şey yapmayacağım.
zenzen hetamasenHiç hissetmiyorum.
zenzen hoshiimasenHiç istemiyorum
zenzen arimasenHiç bir şey yok
zenzen imasenHiç bir şey yok
zenzen dekimasenBen hiç yapamam

Ben fizikten hiç anlamıyorum.
Watashi wa butsurigakuga zenzen wakarimasen
Hoshii
İ sıfatları : nasıl olumsuz oluyorsa o şekilde cümleyi olumsuz yapabiliriz.i sıfatlatından hoshii var.

Ben bebek istiyorum.
Watashi wa kodomo ga hoshīdesu.
Ben bebek istimiyorum.
Watashi wa kodomo ga hoshīkunai


Japonca aşırılık/sugiru


Sugimasu
Sugimashita
 
Japonca sıfatlar da aşırılık :bir eylemin ya da bir şeyin aşırılığını tanımlamak İçin kullanılır. Bunun İçin fiillerdeki kökü bulmamız gerekiyor.
Kök bulmayı fiiller bölümünden bakabiliriz. Fiil gruplarına göre ezberlememiz lazım.

  • Aslında görünüm farklı ama sugiru bir fiildir.
  • Dolayısıyla zamanlara göre de değişir.
  • Hem fiillerle hem de sıfatlarla kullanabiliriz.

Sıfatlarda aşırılık


Na sıfatların=na çıkartılır.
İ sıfatların = i çıkartılır.
 
Sıfat köküne + sugiru = çok anlamı olur.

Bu karpuz güzel
Kono suika wa utsukushi
 
Bu karpuz çok güzel.
Kono suika wa utsukusugiru
 
Bugün hava sıcak
Kyō no tenki wa atsuidesu.
 
Bugün hava çok sıcak.
Kyō no tenki wa atsusugiru.


Fiillerde aşırılık


İ sıfatları


Japonca sıfatlar gruplarına göre örnekler:

Pahalıtakai
ucuzyasui
sıkıcıtsumaranai
sakinShinai
eğlencelikuuru
acıkarai
tatlıamai
büyükookii
küçükchiisai
güzelutsukushii
çirkinminikui
kötüwarui
iyiyoi,ii (tek istisna )
temizSōji
piskitanai
soğuksamui
sıcakatsui
yüksektakai
alçakHikui
karışıkchoroi
meraklımunashii
ilginçomoshiroi
karanlıkkurai
aydınlıkakarui
kurudebu
ıslakshimetta
zormuzukashii
boştsumaranai
doluippai
zayıfyowai
mutluureshii
mutsuzkanashii
yeniatarashii
eskifurui
hızlıhayai
yavaşosoi
uzunnagai
kıasmijikai
kalınatsui
inceusui
hafifkarui
ağıromoi
uzaktooi
yakınchikai

Na sıfatları


elverişlibenri na
elverişsizfuben na
nazikshinsetsu na
hoşsutekina
yeteneklijyouzu na
yeteneksizheta na
tehlikelikiken’na
dürüstshōjikina
rahatkaiteki
akıllıkoumyou na
kolaykantan na
önemlitaisetsu na
imkansızmuri na
enerjikgenki na
güzelkirei na
sessizshizuka na
meşhuryuumei


Bir Cevap Yazın