İtalyanca var olma


Var olma
İtalyanca ‘orada …var’


İtalyanca var olma Türkçedeki –orada var ifadesinin karşılığıdır.

Orada burada olma durumunu da ifade eder.

İtalyada konuşma diliyle,yani normal hayatta kullanılan cümleler,kelimelerle okulda yada dershanede öğrenilenden çok farklıdır.


Başka anlamda İtalyanca var olma….İtalyanca’da “var olma” anlamını ifade etmek için “essere” fiili kullanılır. “Essere” fiili, İtalyanca’nın en temel fiillerinden biridir ve çoğu zaman “to be” fiili ile İngilizce’deki karşılığına benzetilir. Bu fiil, İtalyanca’da “auxiliary” olarak da adlandırılır ve çoğu zaman diğer fiillerin çekimleri için yardımcı olarak kullanılır.

“Essere” fiili, İtalyanca’da düzensiz bir fiildir ve birçok farklı şekilde çekimlenir. Aşağıdaki tabloda “essere” fiilinin farklı kişi ve zamanlardaki çekimleri verilmiştir:

Şahıs/Zamanİnfinity (Temel Hali)Şimdiki ZamanGeçmiş Zaman
Ioesseresonoero
Tuessereseieri
Egli/Ellaessereèera
Noiesseresiamoeravamo
Voiesseresieteeravate
Essi/Esseesseresonoerano

Örneğin, “io sono” İtalyanca’da “ben varım” anlamına gelirken, “tu sei” “sen varsın” anlamına gelir.

“Essere” fiilinin yanı sıra, bazen “avere” fiili de var olma anlamında kullanılabilir. Ancak, “avere” fiili, daha çok sahip olma anlamında kullanılır. “Essere” fiili, genellikle var olma, tanımlama veya durum ifade etmek için kullanılırken, “avere” fiili, çoğunlukla sahip olma veya bir şeyin elde edilmesi anlamında kullanılır.

İtalyanca’da “var olma” anlamını ifade etmek için kullanılan fiiller ve zamirler şunlardır:

 • Essere (benim, senin, onun, bizim, sizin, onların)
 • Avere (benim, senin, onun, bizim, sizin, onların)

Örneğin:

 • Io sono qui. (Ben buradayım.)
 • Tu sei il mio migliore amico. (Sen benim en iyi arkadaşımsın.)
 • Lui è molto intelligente. (O çok zeki.)
 • Noi siamo felici insieme. (Biz mutlu bir şekilde birlikteyiz.)
 • Voi siete molto gentili. (Siz çok naziksiniz.)
 • Essi sono fratelli. (Onlar kardeşler.)
 • Ho una casa molto grande. (Benim çok büyük bir evim var.)
 • Hai un bellissimo sorriso. (Senin çok güzel bir gülüşün var.)
 • Lei ha un nuovo lavoro. (O bir yeni işe sahip.)

İtalyanca var olma /yeni kelimeler


 • İtalyanca var olma

tuvalettoilette
aynaspecchio
sepetcestino
vee
kağıtcarta (e)
arkadaşl’amica/o
yılanserpente

İtalyanca var olma ,İngilizce’de olduğu gibi, İtalyanca’da da “there is” ve “here is” ifadeleri, bir şeyin var olduğunu veya mevcut olduğunu ifade etmek için kullanılır. İtalyanca’da, bu ifadeler “c’è” ve “ecco” olarak çevrilir.

“C’è”, “ci” ve “è” kelimelerinin birleşiminden oluşur. “Ci” burada “there” anlamındadır ve “è” fiili “to be” fiilinin üçüncü tekil kişi şimdiki zaman halidir. Yani “c’è”, “there is” veya “there are” anlamına gelir.

“Ecco”, “şimdi burada” veya “bakın burada” anlamına gelir. Bu ifade, bir şeyi göstermek veya sunmak için kullanılır. Örneğin, “ecco il libro” “burada kitap” veya “işte kitap” anlamına gelir.

Aşağıda “there is” ve “here is” ifadelerinin İtalyanca’da nasıl kullanılabileceğine dair örnekler verilmiştir:

var(tekil)c’é=ci é
yoknon c’é
var(çoğul)ci sono
vardıc’era
bak!Mesela, orada…!ecco
yoktuc’era no
burada..ecco

 • c’era ? = there was
 • c’erano ?= there were
 • c’ é = is there ?
 • non c’ é =there is not

Ecco


Bir İtalyan normal bir günde burada anlamında olan ‘ecco’ yu kullanır.

ecco’nun bir sürü anlamı vardır.Bir sürü yerde kullanılabilir.


Bir açıklama yaparken,iyi, şimdilik iyi gidiyo..,anlamında kullanılır.


örneğin;
iyi şimdi, her sabah yürümeye başlıyorum.
Ecco,iniziò a camminare ogni mattina.
well now, I start walking every morning.


Burada,orada….here,there…anlamında basit cümleler kurulur.


örneğin;
Anahtarların burada.
ecco le tue chiavi.
here are your keys.


Kişi zamirleriyle birleşir.İşte burdayım,burdalar,burdaydın…derken.


ecco + mi(ı am)işte buradayımhere ı am..eccomi
eccoviişte burdasınthere you are

Bir açıklama sonunda kullanılır.


Bir konuyu anlatıp anlatıp sonlandırmak için kullanılır. Bizde bunu sık kullanırız.

…işte bu kadar
….that’s all…
….Ecco tutto


bu sebeple,bu nedenle…that’s why…ecco perché


örneğin;
bu yüzden uyuyoruz.
that is why we sleep.
ecco perché dormiamo.


İşte bitti anlamında..that’s it,It’s done..ecco fatto


örneğin;
Pastayı mı bekliyorsun? işte bitti.
Aspetti la torta? Ecco fatto.
You wait for cake? it’s done.


İtalyanca var olma ..burda var,orda var…here is,there is


örneğin;
İşte bir kağıt
Ecco una carta
Here is a card


Her gün konuşurken kullanılan,bu doğru,kesinlikle..! anlamında.


örneğin;
saat 5, bu doğru.
sono le 5, ecco true.
it’s 5 o’clock, that’s true


İtalyanca var olma / örnekler


 • C’è una grande piazza in centro.
  Merkezde büyük bir meydan var.
 • C’è una penna sulla scrivania.
  Masaüstünde bir kalem var.
 • Ci sono molti turisti in città.
  Şehirde birçok turist var.
 • Ecco il mio amico.
  İşte benim arkadaşım.
 • Ecco il nuovo ristorante in città.
  İşte şehirdeki yeni restoran.
 • Ecco la tua bicicletta.
  İşte senin bisikletin.
 • C’è una mela sulla tavola.
  Masa üzerinde bir elma var.
 • C’è una stazione della metropolitana vicino qui.
  Buraya yakın bir metro istasyonu var.
 • Ci sono molte possibilità per te.
  Senin için birçok seçenek var.

örneğin;
Tuvalette ayna var mı?
C’é un specchio in toilette?

Hayır,tuvalette ayna yok.
No,non C’é un specchio in toilette

Odada 2 çocuk var
Ci sono due ragazzi in camera

Bir kadın ve bir köpek var.
C’é una donna e un cane

Bir adam vardı.
C’era un uomo

Sepette 3 kedi var.
C’erano tre gatti in cestino

Senin için masanın üstünde kitaplar var.
Ci sono i libri per te su il(sul) tavalo

Bak bir yılan!
Ecco,il serpente!


İtalyanca var olma

ALIŞTIRMALARIMIZA BİR GÖZ ATALIMBir Cevap Yazın