İtalyanca ders 19

İtalyanca ders 19

sormak fiili : chiedere


İtalyanca ders 19 ‘da konumuz fiillerden ‘sormak fiili : chiedere’ ,bu fiil ile ilgili cümleler kuruyoruz ve yeni kelimeler öğreniyoruz.YARIN domani


Present


iochiedoI ask-sorarım
tuchiediyou ask-sorarsın
lui/leichiedehe/she/it asks-sorar
noichiediamowe ask-sorarız
voichiedeteyou ask-sorarsınız
essi/esse/lorochiedonothey ask-sorarlar

İmperfect

İtalyanca geçmiş zamanlardan biri imperfect zamanı kısaca tekrarlayalım.


iochiedevoI asked-sordum
tuchiedeviyou asked-sordun
lui/leichiedevahe/she/it asked-sordu
noichiedevamowe asked–sorduk
voichiedevateyou asked–sordunuz
essi/esse/lorochiedevanothey asked–sordular

Future

Gelecek zamana bir göz atalım. Ayrıntılı olarak zaman konu anlatımına bakabilirsiniz.


iochiederòI will ask-soracağım
tuchiederaiyou will ask-soracaksın
lui/leichiederàhe/she/it will ask-soracak
noichiederemowe will ask-soracağız
voichiedereteyou will ask-soracaksınız
essi/esse/lorochiederannothey will ask-soracaklar

sormak fiili : chiedere ile ilgili örnek cümleler.


Sordun mu?Hai chiesto?
Soracak mısın?Chiedi?
O polise soruyor.Sta chiedendo alla polizia.
Öğrenci öğretmene soruyorLo studente sta chiedendo all’insegnante
Çocuklar anneye soruyor.I bambini stanno chiedendo alla madre.
Baba çocuklara soruyor.Mio padre sta chiedendo a i bambini.

Adam diş doktoruna sordu.L’uomo ha chiesto al dentista.
Bayan Any terziye sordu.La signora ha chiesto al sarto.
Polis erkek çocuklara sordu.La polizia ha chiesto ai ragazzi.
Kadın adama sordu.La donna ha chiesto all’uomo.

Adesso,ora-şimdi edatı.

Şimdi edatı ile cümleler kuruyoruz. Ayrıntılı konu anlatımı için edatlara bir göz atın.


Diş doktoru şimdi geliyorIl dentista sta arrivando adesso
Kadın şimdi yıkıyor.La donna sta lavando ora.
Öğretmen şimdi soruyor.L’insegnante sta chiedendo ora.
Annem şimdi mektup yazıyor.Mia madre sta scrivendo una lettera ora.
Ben şimdi geliyorum.Sto arrivando ora.
Ben yarın geliyorum.sto arrivando domani.
Adam şimdi gazete okuyor.Adam sta leggendo un giornale ora.
Çocuk şimdi pencereden bakıyor.Il bambino sta guardando la finestra ora.
Babam şimdi kapıyı açtı.Mio padre ora ha aperto la porta.


ALIŞTIRMA 1

A. Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.

Öğretmen öğrencilere sordu.

CEVAP L’insegnante ha chiesto agli studenti.

Terzi polise sordu.

CEVAP Il sarto ha chiesto alla polizia.

Çocuk kıza bir soru sordu.

CEVAP Il ragazzo ha chiesto alla ragazza una domanda.

Kadın adama şimdi soruyor.

CEVAP La donna sta chiedendo l’uomo ora.

Ben doktora soruyorum.

CEVAP Sto chiedendo un dottore.

Sen polise sordun mu?

CEVAP Hai chiesto alla polizia?

Çocuk kitabı okumuş mu,sordun mu?

CEVAP Hanno figli leggere il libro, hai chiesto?

Sordun mu?

CEVAP Hai chiesto?
ALIŞTIRMA 2

B.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz

Sorucak mısın?

CEVAP Hai intenzione di chiedere?

Tabaklar pahalı mı,sordun mu?

CEVAP I piatti sono costosi, hai chiesto?

Köpekler büyük mü,sordunmu?

CEVAP I cani sono grandi, chiedi?

Çocuklar tembel mi sorar mısın?

CEVAP I bambini sono pigri, puoi chiedere?

Oğlumun anahtarı var mı,sordun mu?

CEVAP Mio figlio ha una chiave, hai chiesto?

Senin dükkân kapalımı, sordunuz mu?

CEVAP il tuo magazzio è chiuso, hai chiesto?
ALIŞTIRMA 3

C-İtalyanca’ya çeviriniz

çocuklar şimdi geliyor.

CEVAP I bambini stanno arrivando ora.

Adam şimdi dükkanı kapattı

CEVAP Adam ora chiude il negozio

Şimdi geliyorum.

CEVAP Sto venendo ora.

Şimdi okuyorum.

CEVAP Sto leggendo ora.

Yarın geliyorum.

CEVAP Sto venendo domani.

Oğlum okuldan şimdi geldi.

CEVAP Mio figlio è venuto da scuola ora.

Babam diş doktorundan şimdi geldi.

CEVAP Mio padre è venuto dal dentista ora.


Bir Cevap Yazın