İtalyanca ders 11

SORU CÜMLELERİ


İtalyanca ders 11 ‘de olumlu,olumsuz,çoğul cümlelerden sonra soru cümleleri kuruyoruz ve cevaplandırıyoruz.


  • İtalyanca ders 11
  • İtalyanca ders 11
  • İtalyanca ders 11
  • İtalyanca ders 11

Soru cümlelerimizden bu derse kadar öğrendiklerimiz.


Che cosa è
Che cos’è Bu nedir?
Chi è questo? Bu kimdir?
Come è…..? Bu nasıl?


Şİmdi de öğrendiğimiz cümle tipleriyle soru cümleleri yapalım.

Sadece tekil yada çoğul ,è ve sono fiillerini cümlenin başına getirmek yeterli.

Essere geniş zaman çekimini hatırlayalım.


Şahıs zamiriŞahıs zamiriEssere(geniş z.)
iobensono
sensei
lui/leiOè
noisizsiamo
voisizsiete
loroonlarsono

OLUMLU CÜMLE
özne+fiil +nesne şeklinde cümle kurulur.
OLUMSUZ CÜMLE
Özne+’non’+ essere+nesne
SORU CÜMLESİ
‘essere’+özne+nesne


özne + fiil +nesne(isim)
fiil + özne + isim?

Dolayısıyla yeni soru cümlemizin kalıbı bu şekilde olacak.
Evet dersimize başlayalım
 

Bu bir elmadır. Bu bir elma mıdır?
Questaè unamela é questa mela?
 
Bunlar otomobillerdir. Bunlar otomobiller midir?
Queste sono gli automobile Sono queste gli automobile?
 
Alberto çalışkandır. Alberto çalışkan mıdır?
Alberto è assiduo. è Alberto assiduo
 
Öğrenciler akıllıdır. Öğrenciler akıllı mıdır?
Le studentesse sono intelligente. sono studetesse intelligente
 

Görüldüğü gibi sadece yardımcı fiiller (è ve sono) cümlenin başına geliyor.Geçelim italyanca ders 11 denemelerimize.

 
Bu bir yumurtadır. Bu bir yumurta mıdır.?
Questo è un uovo. è Questo un uovo.?
 
Bunlar öğrencilerdir. Bunlar öğrenciler midir?
Queste sono le studentesse sono Queste le studentesse?
 
Bu bir okuldur. Bu bir okul mudur?
Questa è una scuola. è Questa una scuola?
 
Bunlar ağaçlardır. Bunlar ağaçlar mıdır?
Questi sono un alberi sono Questi un alberi?
 
Bu bir anahtardır. Bu bir anahtar mıdır?
Questa è una chiave è Questa una chiave?
 
Bunlar kuşlardır. Bunlar kuşlar mıdır?
Questi sono un uccello sono Questi un uccello?
 
Boris gençtir. Boris genç midir?
Boris è giovane. è Boris giovane?
 
Kız öğrenci aptaldır. Kız öğrenci aptal mıdır?
La studentessa è stupida. è studentessa stupida?
 
Pencereler küçüktür. Pencereler küçük müdür?
Le finestre sono piccolo. sono finestre piccolo?
 
Sandalye eskidir. Sandalye eski midir?
La sedia è vecchio è sedia vecchio?
 
Odalar ucuzdur. Odalar ucuz mudur?
Le stanze sono economico. sono stanze economico?
 
Top mavidir. Top mavi midir?
La palla è blu è palla blu ?
 
Otomobiller pahalıdır. Otomobiller pahalı mıdır.?
Gli automobile sono caro. sono automobile caro.?
 
Okul büyüktür. Okul büyük müdür.?
questa scuola è grande é scula grande?
 
Anahtar beyaz değildir. Anahtar beyaz değil midir?
Questa chiave non è bianco. Non è chiave bianco?
 
Bu bir yataktır. Bu bir yatak mıdır?
Questo è un letto. è questo un letto?

Bunlar sandalyelerdir. Bunlar sandalyeler midir?
Queste sono le sedie Sono queste le sedie?
 
Bu bir çataldır. Bu bir çatal mıdır?
Questa é una forchetta. é questa una forchetta?
 
Çantalar eski değildir. çantalar eski değil midir?
Queste borse non sono vecchio. non sono le borse vecchio?
 
Ceket yeşildir. Ceket yeşil midir?
Questo cappotto é verde. é questo cappotto verde?
 
Elmalar pahalıdır. Elmalar pahalı mıdır?
Questa mela é caro. é questa mela caro?
 
Bu bir otobüs değildir. Bu bir otobüs değil midir?
Questo non é un autobus. Non é questo un autobus?
 
Bu bir kadındır. Bu bir kadın mıdır?
Questa é una donna. é questa una donna?
 
Radyo ucuzdur? Radyo ucuz mudur?
Questo radio é economico. é radio economico?


İtalyanca ders 11 test:ALIŞTIRMA

A.Aşağıdaki cümleleri soru haline getiriniz.
1.Questa é una chiave
2.Questa é una scuola
3.Questi sono i uova.
4.Questa é un automobile
5.Questo é un vaso.
6.Queste sono le gatte.

B.Bu cümleleri soru haline getiriniz.
Questa mela é rossa
é questa mela rossa?

1.İl libri sono chiuso
2.Questo cappello non é blu
3.Questi radi é caro
4.Questa casa é grande
5.Quest’uccello non é bello.
6.Quest’uccello é giallo.

C.Aşağıdaki soru cümlelerini olumlu cümle haline getiriniz
1.Sono questi armadio ?
2.é bambino intelligente?
3. é Ayşe giovane?
4.Sono queste porte chiuso?
5.é questa casa nuovo?
6.é questa chiave chiuso?
7.é questa un vaso?
8.é quest’uomo vecchio?

D .Bu cümleleri Türkçe ‘ye çeviriniz.
1..é quuest’uccello giallo?
2.Sono questi quaderna?
3.é questo un uovo ?
4.Sono tavoli grande?
5.é il figlio assiduo?

E.Bu cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.
1…..questo cucchiaio?
2……gatte giovane?
3…..questo cane?
4…..questi tavoli bianco?
5…..Quest’uccello grande?

F.Bu cümleleri İtalyanca ‘ya çeviriniz.
1.Kız öğrenci güzel midir?
2.Bunlar toplar mıdır?
3.Bu bir ağaç mıdır?
4.Cetveller pahalı mıdır?
5.Bu bir bardak mıdır?

CEVAPLAR

A.
1.é questa una chiave?
2.é questa una scuola?
3.Sono questi i uova?
4.é questa un automobile?
5.é questo un vaso?
6.Sono queste gatte?

B
1.Sono libri chiuso?
2.Non é cappello chiuso?
3.é questi radi caro?
4.é questa casa grande?
5.non é quest’uccello bello?
6.é quest’uccello bello?

C.
1.Questi sono armadio
2.Bambino é intelligente.
3.Ayşe é giovane.
4.Queste porte é chiuso.
5.Questa casa é nuovo.
6.Questa chiave é chiuso.
7.Questa é un vaso.
8.Quest’uomo é vecchio.

D.
1.Bu kuş sarımıdır?
2.Bunlar defterler mi?
3.Bu bir yumurta mıdır?
4.Bu masalar büyük müdür?
5.Bu erkek çocuk akıllı mı?

E.
1.é
2.sono
3.é
4.sono
5.sono

F.
1.é studentessa bello?
2.sono Queste palle ?
3.é quest’ un albero?
4.Sono righe caro?
5.é questo bicchiere ?Bir Cevap Yazın