Japonca Sugiru /aşırılık

Japonca Sugiru /aşırılık

Aşırılık

Japonca’da bir eylemin ya da bir şeyin aşırılığını tanımlamak İçin Japonca Sugiru /aşırılık kullanılır. Kelimenin önüne çok, pek, çok az, pek çok gibi kelimelerin getirilmesiyle yapılır.

Japonca’da “sugiru” kelimesi “aşırı” veya “çok fazla” anlamına gelir. Bu kelime, bir şeyin normalden daha fazla veya sınırı aşan bir şekilde olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin,

atsui” kelimesi “sıcak” anlamına gelirken.
atsugiru” kelimesi “çok sıcak” veya “aşırı sıcak” anlamına gelir.

Benzer şekilde, “ookii” kelimesi “büyük” anlamına gelirken.
ookisugiru” kelimesi “çok büyük” veya “aşırı büyük” anlamına gelir.

“Sugiru” kelimesi, bir durumun normalden daha fazla veya beklenenden daha fazla olduğunu vurgulamak için de kullanılabilir.

Örneğin, “hayai” kelimesi “hızlı” anlamına gelirken.
hayasugiru” kelimesi “çok hızlı” veya “aşırı hızlı” anlamına gelir.

Bu şekilde, “sugiru” kelimesi Japonca’da bir şeyin aşırı veya fazla olduğunu ifade etmek için sıkça kullanılan bir kelimedir.


Fiiller


Fiilin köküne + sugiru=çok fazla

Bunun İçin fiillerdeki kökü bulmamız gerekiyor.

Kök bulmayı fiiller bölümünden bakabiliriz. Fiil gruplarına göre ezberlememiz lazım.

​Aslında görünüm farklı ama sugiru bir fiildir.
Dolayısıyla zamanlara göre de değişir.
Hem fiillerle hem de sıfatlarla kullanabiliriz.

Sıfatların köklerini bulmaksa kolay.

Sugiru
Sugimasu
Sugimashita


Nomu=içmek
Nomi=kök
Nomi-sugiru = çok içmek.
 
Ben çok fazla içiyorum.
Watashi wa nomisugimasu
I drink too much.
 
Ben dün çok içtim.
Watashi Kinō wa nomisugimashita.(kibar formu)
Watashi Kinō wa nomisugita(normal)

Japonca Sugiru /aşırılık

I ate too much.
Çok fazla yedim
tabesugimashita


Sıfatlar


Japonca Sugiru /aşırılık formu sıfatlar için de çok basit.

Na sıfatların=na çıkartılır.
İ sıfatların = i çıkartılır.

Sıfat köküne + sugiru = çok


Bu karpuz güzel
Kono suika wa utsukushi
This watermelon is beautiful
 
Bu karpuz çok güzel.
Kono suika wa utsukusugiru
This watermelon is too beautiful


Bugün hava sıcak
Kyō no tenki wa atsuidesu.
Today’s weather is hot.
 
Bugün hava çok sıcak.
Kyō no tenki wa atsusugiru.
The weather is too hot today.

Gēmu ga kantan sugiru.
The game is too easy.
Oyun çok kolay.