Basit gelecek zaman

Futuro simple/imperfecto

SİMPLE FUTURE

tamamlanmamış


İspanyolca’da basit gelecek zaman /futuro imperfecto /future simple gelecek ile ilgili tahminleri, vaatleri veya inançları ifade edebileceğimiz bir fiil zamanıdır.

Haber kipi

  1. Geniş zaman – presente simple – present simple
  2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
  3. Pretérito İndefinido – preterite
  4. futuro simple – future simple
  5. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
  6. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
  7. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
  8. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
  9. condicional compuesto – conditional perfect


Gelecekte yapılacak olayları ifade etmekte kullanılır.

İlerki zamanda olacak bir eylemi ,zamanını belirtilmeden tanımlamak için kullanılan zaman kalıbıdır.
Fakat eylem heniz bitmemiştir.
Bir emir,istek,rica,tahmin bildiren cümlelerde de kullanılır.

Adından da anlaşılacağı gibi,

1- henüz gerçekleşmemiş (gelecek).
2- tamamlanmamış (eksik).
3- (basit) eylemleri ifade eder.

İmperfecto kelimesi zaten bize tamamlanmadığını ifade eder. Bir haber kipi olan bu zaman dilimi için kullanacağımız kalıplara ve örneklere bakalım.

Basit gelecek zaman: İlerki zamanda olacak bir eylemi ,zamanını belirtilmeden tanımlamak için kullanılan zaman kalıbıdır.

beber (içmek)
future imperfecto çekimi
benYobeberé
senbeberás
Oél/ella/ustedbeberá
biznosotrosbeberemos
sizvosotrosbeberéis
onlarellas/ellos/ustedesbeberán

Futuro Simple, gelecekte olacak olayları ifade etmek için kullanılır. Ayrıca tahminlerde bulunmak, olasılıkları belirtmek ve önerilerde bulunmak için de kullanılabilir.

Örnekler:

Hablaré con ella mañana.
Yarın onunla konuşacağım.
Visitarán el museo la semana que viene.
Gelecek hafta müzeyi ziyaret edecekler.
¿Qué harás este fin de semana?
Bu hafta sonu ne yapacaksın?

Yarın sinemaya gideceğim. 
iré al cine mañana (iré – future çekimi)

Ben gitar çalacağım.
I will play guitar
Tocaré la guitarra

Basit gelecek zaman

she will buy a cat
o bir kedi alacak
ella comprará un gato


Emir ,zorunluluk bildirir.Bu emir soru şeklindeyken ‘rica’ anlamındadır.

Yarın okula geleceksin. 
Mañana vendrás a la escuela.

Yarın okula gelecek misin? 
¿Vendrás a la escuela mañana?

Tahmin ederken :

Sabah gelecek..sabah gelecek olsa gerek
él vendrá por la mañana.

Öğleden sonra kar yağacak.
Nevará por la tarde.
It will snow in the afternoon.Bir Cevap Yazın