İspanyolca geniş zaman

PRESENTE


Haber kiplerinden presente İspanyolca geniş zaman dilimini ifade eder. şimdiki zaman yani konuştuğumuz an için present progressive tense (Presente Continuo)kullanılır.
her zaman rutin yapılan eylemleri anlatırken ‘geniş zaman’ kullanılır.

Haber kipi

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

Geniş zaman


İspanyolca geniş zaman hangi zamanlarda kullanılır.

 • Genel olarak geçerli olan, sürekli veya tekrarlanan eylemleri ifade eder.
 • Sabit durumları, gerçekler ve genel geçerli bilgileri ifade eder.
 • İçinde bulunulan anlamıyla ilgili ifadeleri aktarır.
 • “AR”, “ER”, “IR” fiil köklerine uygun eklerle oluşturulur.
 • Konuşurken bir önceki gibi devam etmiyor,fakat bir adet haline gelen olayları anlatırken.
 • Sürekli olan ,genel olayları anlatırken kullanılır

Fiilin kökü + zaman takıları
Zaman takıları : mastar takılarına (-ar,-er,-ir)göre değişir.
gel.mek.
ven.ir….gibi


ErArİr
OOO
EsAsEs
eae
emosamosimos
éisáisís
enanen

Örneğin;

Yo estudio español.
İspanyolca çalışıyorum.
Tú hablas inglés.
Sen İngilizce konuşuyorsun.
Él/Ella/Usted trabaja en una oficina.
O bir ofiste çalışır.
Nosotros/Nosotras vivimos en Madrid.
Biz Madrid’de yaşıyoruz.
Vosotros/Vosotras jugáis al fútbol.
Siz futbol oynuyorsunuz.
Ellos/Ellas/Ustedes cantan en el coro.
Onlar koro da şarkı söylüyorlar.


Alışkanlık eylemleri


İspanyolca geniş zaman : GENİŞ ZAMANDIR. Bir kişinin her gün yada çoğu zaman yaptığı faaliyetlerdir.

Rutin yaptığımız işler, sorumluluklarımız, hobilerimiz ve yaptığımız işlerden bahsederken kullanılır.

a=için (at)
Las siete=yedi(seven)
Me levanto=kalkıyorum(I Get up)

Me levanto a las siete de la mañana
I get up at seven every morning
Ben her sabah yedide kalkarım.


Şimdiki Zaman (Presente Continuo)


El presente continuo, İspanyolcada şu anda gerçekleşen veya gelecekte planlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, bir eylemin geçici bir durumu veya belirli bir süre içinde olan bir eylemi aktarır. İspanyolcada presente continuo’nun oluşturulması için “estar” yardımcı fiili ve fiilin “-ando” veya “-iendo” ekleri kullanılır.

Örnekler

Yo estoy estudiando español.
Şu anda İspanyolca çalışıyorum.
Tú estás hablando por teléfono.
Sen şu anda telefonla konuşuyorsun.
Él/Ella/Usted está trabajando en su proyecto.
O projede çalışıyor.
Nosotros/Nosotras estamos viajando este fin de semana.
Bu hafta sonu seyahat ediyoruz.
Vosotros/Vosotras estáis preparando la cena.
Siz akşam yemeği hazırlıyorsunuz.
Ellos/Ellas/Ustedes están bailando en la fiesta.
Onlar parti de dans ediyorlar.

Olumlu Cümleler

Fiilin köküne uygun “-ando” veya “-iendo” eki eklenir.

Fiilin köküne bağlı olarak eklemek için bazı kurallar vardır.

“-ar” ile biten fiillerde: “-ando” ekini ekleriz.
bailar (dans etmek) -> bailando (dans ediyor)

“-er” veya “-ir” ile biten fiillerde: “-iendo” ekini ekleriz.
comer (yemek yemek) -> comiendo (yemek yiyor)

“Estar” yardımcı fiili kullanılır ve şahıs zamirlerine uygun olarak değişir.

şahıs zamirleriestar(to be)
yoestoy
estás
él/ella/ustedestá
nosotrosestamos
vosotrosestáis
ellas/ellos/ustedesestán

Örnekler:

Yo estoy estudiando.
Ben şu anda çalışıyorum.
Tú estás leyendo un libro.
Sen bir kitap okuyorsun.
Él/Ella/Usted está hablando por teléfono.
O telefonla konuşuyor.
Nosotros/Nosotras estamos cocinando la cena.
Biz akşam yemeği yapıyoruz.
Vosotros/Vosotras estáis estudiando para el examen.
Siz sınava çalışıyorsunuz.
Ellos/Ellas/Ustedes están jugando al fútbol.
Onlar futbol oynuyorlar.

Olumsuz Cümleler

Olumsuzluk bildirmek için “no” kelimesi, “estar” yardımcı fiilinden önce eklenir.

Örnekler:

Yo no estoy estudiando.
Ben şu anda çalışmıyorum.
Tú no estás leyendo un libro.
Sen bir kitap okumuyorsun.
Él/Ella/Usted no está hablando por teléfono.
O telefonla konuşmuyor.
Nosotros/Nosotras no estamos cocinando la cena.
Biz akşam yemeği yapmıyoruz.
Vosotros/Vosotras no estáis estudiando para el examen.
Siz sınava çalışmıyorsunuz.
Ellos/Ellas/Ustedes no están jugando al fútbol.
Onlar futbol oynamıyorlar.

Soru Cümleleri

Fiilin köküne uygun “-ando” veya “-iendo” eki eklenir ve “estar” yardımcı fiili soru formunda kullanılır.

Soru işareti (“?”) ile bitirilir.

Örnekler:

¿Estás estudiando?
Şu anda çalışıyor musun?
¿Estás leyendo un libro?
Bir kitap mı okuyorsun?
¿Está hablando por teléfono?
Telefonla mı konuşuyor?
¿Estamos cocinando la cena?
Akşam yemeği mi yapıyoruz?
¿Estáis estudiando para el examen?
Sınava mı çalışıyorsunuz?
¿Están jugando al fútbol?
Futbol mu oynuyorlar?

Presenete continuo (şimdiki zaman), İspanyolcada şu anda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, hareket halinde olunan anı ve geçici durumları anlatmak için idealdir.


İspanyolca tanım edatı

Ben yürürüm / I walk = Yo camino
Ben yürüyorum / I am walking = Estoy caminandoBir Cevap Yazın