İspanyolca geniş zaman

İspanyolca geniş zaman

PRESENTE

tamamlanmamış


Haber kiplerinden presente İspanyolca geniş zaman dilimini ifade eder. şimdiki zaman yani konuştuğumuz an için present progressive tense kullanılır.
her zaman rutin yapılan eylemleri anlatırken ‘geniş zaman’ kullanılır.

Haber kipi

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

Fiilin kökü + zaman takıları
Zaman takıları : mastar takılarına (-ar,-er,-ir)göre değişir.
gel.mek.
ven.ir….gibi


Tekilçoğul
1. Şahısyok-mos
2. şahıs-s-is
3. Şahısyok-n

ERARIR
o
es
e
emos
éis
en
o
as
a
amos
áis
an
o
es
e
ımos
Ís
en

 1. Konuşurken bir olay devam ediyorsa:
 2. Konuşurken bir önceki gibi devam etmiyor,fakat bir adet haline gelen olayları anlatırken:
 3. Çok geçmiş zamandan ,tarihte olmuş bir olayı anlatırken:
 4. Gelecekte olacak bir olayı anlatırken:
 5. Yapılması istenen olayı anlatırken
 6. Sürekli olan ,genel olayları anlatırken kullanılır.

Alışkanlık eylemleri


 Bu zaman dilimi : GENİŞ ZAMANDIR. Bir kişinin her gün yada çoğu zaman yaptığı faaliyetlerdir.

Rutin yaptığımız işler, sorumluluklarımız, hobilerimiz ve yaptığımız işlerden bahsederken kullanılır.

a=için (at)
Las siete=yedi(seven)
Me levanto=kalkıyorum(I Get up)

Me levanto a las siete de la mañana
I get up at seven every morning
Ben her sabah yedide kalkarım.


Konuşurken meydana gelen olaylar için


İspanyolca geniş zaman aksine bulunduğumuz zaman için,yani konuşurken olan ve devam eden eylemi ifade eder.

Presente..şimdiki zaman diliminde : ŞİMDİKİ ZAMANI gösterir. italyanca gibi ‘gerundio’ ulacı ile düzenlenir.

Bu ek Türkçede ki  -yor ,ingilizcede ki -ing eki gibidir.

gelmek
geliyorum
Yapıyorum, 
İçiyorum, 
come
coming
doing, 
drinking, 
venir
viniendo
haciendo
bebiendo

İtalyanca’daAndo-ar
Ende-er
Endo-ir,şeklindeydi.
Ispanyolca’daAndo-ar
İendo-er veya ir,şeklinde olur.

Estar yardımcı fiili ile birlikte kullanılır.

Estar fiilinin çekimi ;

Ben
sen
o
biz
siz
onlar
Yo

él /ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as
Estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Bir alıştırma yapalım

Geniş zaman,şimdiki zaman

Ben yürürüm / I walk = Yo camino
Ben yürüyorum / I am walking = Estoy caminando


İki şekilde kullanılır.

Ben su içiyorum(şu anda)

I’m drinking water
Estoy bebiendo aqua


Gelecekte olacak olaylar için


I’m going to school
Yo voy a la escuela
Okula gidiyorum

Genellikle fikirler,atasözleri,gerçekler de bu zaman ile açıklanabilir.

Varsayım

otobüs gelmezse
si el autobús no viene
si=eğer


ŞİMDİKİ ZAMAN HİKAYESİYAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

Bir Cevap Yazın