Japonca etken ettirgen fiil

Japonca etken ettirgen fiil


Japonca etken ettirgen fiil


Japonca etken ettirgen fiil: Bu form da bir şeye neden olan,nedensel cümleleri kurarız.

Birinin bir şey yapmasını sağlamak…ya da biz bir şeyler yapmak isterken kullanırız.


Causative form

etti̇rgen form(kısa)


to make someone read or to let someone read. 
yapmak…izin vermek..


Japonca’da bu tür cümleler yerine fiillere bir takım ekler gelir. Fiiller bölümünde fiil gruplarına bakabiliriz.


1. grup fiiller (( U >Aolur ))

hiragana
U sırası
hiragana
A sırası
U
Ku
Gu
Su
Tsu
Nu
Bu
Mu
Ru
a
ka
ga
sa
ta
na
ba
ma
ra
+ SERU

2.grup fiiller :

eru,iru -ru + saseru taberu: tabe :     tabesaseru  


3. Grup fiiller : 

Suru : saseruKuru : ko saseru


özne/konu + yapan kişi+nesne + ettirgen fiil


Şimdiki ve gelecek zaman


Olumlu
kök fiil + sase + masu
kök fiil + sase + ru
Olumsuz
kök fiil + sase + masen
kök fiil + sase + nai


Geçmiş zaman


olumlu
kök fiil + sase + mashita
kök fiil + sase + ta
olumsuz
kök fiil + sase + masen deshita
kök fiil + sase + na katta
 


Ettirgen  form(uzun)


Bir kişiyi bir şeyi yapmaya zorlamak.

nomasaseraremashita
I was made to drink
İçirildim


Gelecek ve şimdiki zaman


Olumlu
kök fiil + sase rare+ masu
kök fiil + sase rare + ru
Olumsuz
kök fiil + sase rare + masen
kök fiil + sase rare + nai


Geçmiş zaman


olumlu
kök fiil + sase rare + mashita
kök fiil + sase rare + ta
olumsuz
kök fiil + sase rare + masen deshita
kök fiil + sase rare + na katta
 


(Watashi wa anata ni )Tabesasemasu
yemene izin vereceğim.
ı will let you eat
 
Kare wa kanojo o noma semasu.
he will let her drink.
onun içmesine izin verecek.
 
he made me work with him.
Kare wa watashi o kare to issho ni hatarakasemashita
Beni onunla çalışmamı sağladı.


Japonca etken ettirgen fiil

he make me walk.
Kare wa watashi o aruka semasu.
Beni yürümeye o zorladı.


passive form

Edilgen fiil


Japonca etken ettirgen fiil ‘ de : edilgen fiil  ne yapmak istediğini anlatmak için ya da bir başkasının yapmasına izin vermek için cümle kurarken kullanılır.Saygınlık anlamı verir.

Ben yaparım
Ben yapabilirim
be able to do
yapabilir olmak
Bunu Nasıl yapacağımı biliyorum…


1. grup fiiller (( U >Aolur ))


Hiragana U sırasıHiragana A sırası 
Ku
Gu
Su
Tsu
Nu
Bu
Mu
Ru
a
ka
ga
sa
ta
na
ba
ma

ra
+ reru

2. grup fiiller


(( eru,iru ))   –  ru  + rareru
taberu: tabe :                             taberareru


3  . Grup fiiller


suru : dekiru
kuru : korareru
 

Şimdiki ve gelecek zamanOlumlu
kök fiil + rare + masu
kök fiil + rare + ru
Olumsuz
kök fiil + rare + masen
kök fiil + rare + naiGeçmiş zamanolumlu
kök fiil + rare + mashita
kök fiil + rare + ta
olumsuz
kök fiil + rare + masen deshita
kök fiil + rare + na katta 


Kanojo wa watashi ni hanasa sete kuremasendeshita
Benim konuşmama izin vermedi.
she didn’t let me talkBir Cevap Yazın