Japonca ders 4

İşaret zamirleri

Japonca ders 4 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz.

Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz.

Daha fazla kelime öğrenmek isterseniz etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz.


Japonca parçacıklar 2-particles, Japonca ders 4

Kuş / To-ri

とり

トリ


Japonca ders 4

Yatak / be-d-do

べっど

ベッド


Japonca ders 4

Saat / to-ke-i

とけい

トケイ


Japonca ders 4

Radyo / ra-ji-o

らじお

ラジオ


Vazo / Ka-bi-n

かびん

カビ ン


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz.

en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’ ‘THİS İS…’

İşaret zamirlerini zamirler konusu içersinde görmüştük.


sandalye : i-su

Bu : kore  これ / コレ

dır  : desu  です / デス


BU BİR SANDALYEDİR.
Kore wa isu desu
これ わ いす です
コレ ワ イス デス


Bir kaç örnek


Bu bir çiçekdir.Kore wa hana desuこれわはなですコレワハナデス
Bu bir kitaptır.Kore wa hondesu.これわほんですコレワホンデス
Bu bir evdir.Kore wa ie desu.これわいえですコレワイエデス
Bu bir kedidir.Kore wa nekodesu.これわねこですコレワネコデス
Bu bir kapıdır.Kore wa doadesu.これわどあですコレワドアデス
Bu bir masadır.Kore wa tsukuedesu.これわつくえですコレワ ツクエ デス
Bu bir köpekdir.Kore wa inudesuこれわいぬですコレワイウデス
Bu bir kuşdur.kore wa toridesu.これわとりですコレワトリデス
Bu bir yatakdır.Kore wa beddodesu.これわべっどですコレワベッドデス
Bu bir saatdir.Kore wa tokeidesu.これわとけいですコレワトケイデス
Bu bir radyodur.Kore wa rajiodesu.これわ らいじ ょですコレワ ライジョデス
Bu bir cetveldir.Kore wa jougidesu.これわじょうぎですコレワ ジョデス
Bu bir vazodur.Kore wa kabindesu.これわかびんですコレワ カビン デス


KELİME TESTİ


TOKEİ

とけい

じょうぎ

くるま

べっど

くるま

kuruma

Jougi

ie

hon

EV

kabin

どあ

isu

イエ

İSU

araba

Sandalye

pencere

köpek

トケイ

Hon

tori

saat

ev

KADIN

Tori

inu

doa

Onna

JOUGİ

ジョウギ

ネコ

おんあ

とり

まど

Yatak

Kuş

Pencere

köpek

えんぴつ

kalem

kitap

araba

cetvel

つくえ

kadın

pencere

kedi

Masa


Bu gün Japonca ders 4 ‘de bilinen en basit cümle kalıbını öğrendik.  Zamir

konusunda zaten bu cümle kalıbını öğrenmiştik. Testlerle pekiştirelim.


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki sözcüklerle örnekte gösterilen tipte cümleler yapınız.
kitap / hon
Kore wa hon desu

 1. ev
 2. kapı
 3. kuş
 4. yatak
 5. saat
 6. cetvel
 7. masa

B. Bu cümleleri hiragana alfabesinde yazınız.

 1. Kore wa raijo desu
 2. Kore wa hana desu
 3. Kore wa tori desu
 4. Kore wa isu desu
 5. Kore wa kabin desu
 6. Kore wa neko desu
 7. Kore wa ie desu


C- Bu cümlelerin Türkçe’lerini yazınız.

 1. これわほんです
 2. これわべっどです
 3. これわどあです
 4. これわいえです
 5. コレワホンデス
 6. ​コレワイヌデス

D-Aşağıdaki cümlelerin katakana alfabesinde yazınız.

 1. Bu bir köpek
 2. Bu bir cetvel
 3. Bu bir yatak
 4. Bu bir kuş
 5. Bu bir ev
 6. Bu bir çiçek
CEVAPLAR

A.

 1. Kore wa ie desu
 2. Kore wa doa desu
 3. Kore wa tori desu
 4. Kore wa beddo desu
 5. Kore wa tokei desu
 6. Kore wa jougi desu
 7. Kore wa tsukue desu

B.

 1. これわらいじょです
 2. これわはなです
 3. これわとりです
 4. これわいすです
 5. これわかびんです
 6. これわねこです
 7. これわいえです

C-

 1. Bu bir kitaptır.
 2. Bu bir yataktır.
 3. Bu bir kapıdır.
 4. Bu bir evdir.
 5. Bu bir kitaptır.
 6. Bu bir köpektir.

D .

 1. コレワイヌデス
 2. コレワジョウギデス
 3. コレワベッドデス
 4. コレワトリデス
 5. コレワイエデス
 6. コレワハナデス


Bir Cevap Yazın