İspanyolca var ve yok

İspanyolca var ve yok


İSPANYOLCA VAR OLMA


Haber

There is,there are

Here is,Here are

İspanyolca var ve yok, değişik şekillerde ve zamanlarda kullanılır.

İngilizcede “there is” veya “there are” ifadeleri, İspanyolca’da “hay(tekil)” veya “hay(çoğul)” fiilleriyle karşılık bulur. Bu ifadeler, bir yerde veya bir durumda belirli bir şeyin veya bir şeylerin var olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

Hay tres hombres en casa.
Evde üç adam var.
Hay un perro en el parque.
Parkta bir köpek var.
Hay muchas flores en el jardín.
Bahçede çok çiçek var.

Bu örneklerde, “hay” fiili, var olan şeylerin sayısına ve cinsine bağlı olarak çoğul veya tekil olarak kullanılır.

İngilizce’deki “there is” veya “there are” ifadelerinin İspanyolca’daki karşılığı olarak, “hay” fiillerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, bir yerde veya bir durumda var olan şeyleri İspanyolca’da ifade edebilirsiniz.

İspanyolca’da “hay” fiili, hem tekil hem de çoğul varlıkları ifade etmek için kullanılır. Bu durumda, “hay” fiili kullanılırken tekil veya çoğul duruma bakılmaz. Her ikisi için de aynı fiil kullanılır.

Örneğin:

Hay un hombre en casa.
Evde bir adam var.
Hay una mesa en la habitación.
Odadaki bir masa var.
Hay hombres en el parque.
Parkta adamlar var.
Hay mesas en el restaurante.
Restoranda masalar var.

Yukarıdaki örneklerde, “hay” fiili hem tekil durumda (“un hombre”, “una mesa”) hem de çoğul durumda (“hombres”, “mesas”) kullanılmıştır.


Şimdiki zamanGeçmiş zamangelecek zamanimperfect
PeresentePreteriteFutureİmperfect
var.oldu,vardı.0lacakoldu,vardı
yohehubehabréhabía
hashubistehabráshabías
Él,ella,ustedha,hayhubohabráhabía
nosotroshemoshubimoshabremoshabíamos
vosotroshabéishubisteishabréishabíais
ellas/os,ustedeshanhubieronhabránhabían

Bileşik  fiil çekimlerinde kullanılır

Yardımcı fiil olarak bileşik fiil çekimlerinde kullanılır. Mutlaka fiilin sonuna past particible (ado-ido) gelir. Yani fiillerin ortaç şekilleriyle birleşir.

-iki tane anlamı var :  ‘sahip olmak’ ; to have+ verb3 (yardımcı fiil).
Haber +fiil (ado-ido)


Dormir(uyumak) + he : dormiré(ben uyuyacağım.

Biz uyuduk.
nosotros hemos dormido
we have slept

Venir(gelmek) + has 

sen geldin.
tú has venido 
you have come

ella ha mirado.
she has watched.
o izledi.

Birşeyin varlığını ifade ederken kullanılır.

-ikinci anlamı : ‘olmak’ : to be

İngilizce’deki ‘there is a..,there are..ifadesinin karşılığıdır.

Bir başka kullanış şekli..varoluşu belirtmek için kullanılır. There are, there is…VAR
üçüncü tekil şahısın , şimdiki zaman çekimi ha,hay…burda HAY kullanılır.

hay un gato.
there is a cat.
orada bir kedi var.

Hay(3.tekil şahıs formu)

Haber fiilinin şimdiki zamanda (present tense) kullanım şeklidir.
Bu şekli : Orada var..var..demek için kullanılır.

İspanyolca’da çok yaygın bir ifadedir.
Şimdiki zaman_presentHaythere is,areVar
geçmiş zaman_preteriteHubothere was,wereOradaydı
gelecek zaman_futureHabràthere willOrada olacak

There is a cat in front of the window
Pencerenin önünde bir kedi var.
Hay un gato en frente a la ventana


, İspanyolca var ve yok Bisküvi ve bezeli pasta

Bu pastada dört yumurta var.
Hay cuatro huevos en este pastel.
There are four eggs in this cake.


#   Eğer ‘hay que’ bir mastar fiili ile devam ederse   :  zorundalık bildirir.


herhangi bir sorunuz var mı?
¿hay alguna pregunta?

Cüzdanımda para yoktu
No había dinero en mi billetera


# ahí (there) , aquí (here) ,allí ( there) : orada ,burada …anlamındalar. Bir yerde var


olmak ile alakalı bu şeklilde de cümle kurabiliriz.


Orada kalabilirsin.
Puedes quedarte allí.
You can stay there.

Burada birçok böcek var.
hay muchos insectos aquí
There are many insects here.

Şuradaki yılanı gördün mü?
¿Viste esa serpiente de allí?
Did you see that snake over there?

orada
por ahí.
Over there

dışarı / içeride
afuera / adentro

Orada kim var?
¿quién está ahí?

işte burada
ahí está,aquí es

işte burdasın
aquí tienes

var ?
esta ahi?

Yok.
no hay

İşte burdayım.
aquí estoyBir Cevap Yazın