İtalyanca emir kipi

İtalyanca emir kipi


İtalyanca emir kipi

Modo imperativo


İtalyanca Emir kipi de  fiilin yapılmasını emreder. Aynı Türkçe’deki gibi anlamlarına göre kendinizi ifade edersiniz.. Bir kişi sadece bir başkasına emredebilir.

İtalyanca’da “imperativo” kipi, bir emir veya istek (Teşvik, tavsiye,davetiye …gibi) ifade etmek için kullanılıyor. Bu kipin temel amacı, bir kişiye doğrudan talimat vermek ve onları harekete geçirmektir.

**Fiillerin “imperativo” çekimleri, genellikle “tu”, “noi” veya “voi” özneleri ile kullanılır.

İtalyanca’da “imperativo” kipi çekimi, “-are”, “-ere” ve “-ire” fiil köklerinin sonuna eklerin eklenmesiyle yapılır. Ancak, bazı fiillerin “imperativo” kipi çekimleri düzensizdir.


Şahıs zamirleri


Kişi kendi kendine emredemez. Bu yüzden Emir kipinde 1.tekil şahıs kullanılmaz.


Olumsuz cümle


Olumsuz bir emir cümlesi yapmak istersek: ‘non‘ olumsuzluk kelimesini koymalıyız.Tanım edatları fiile bağlanır.


Bazı olumsuz emirler


non ..neanche=değil .. şimdi

non…mai=hiç…bir zaman , asla

non..nessuno=hiç … kimse , not anyone


hiçbir şeyim yok’ demek istersek

non ho niente


nessuno(kimse) ve niente(hiç birşey) ‘ özne olarak kullanılır.


hiçbir şey yapmayın!
Non fare niente!
Do nothing!

oyun oynama!
dont play game!
non giocare!


Tuaİ(İsci)i
Leiİa(İsci)a
noiİamoİamoİamo
voiateeteite
Loroinoano(isc) ano
TuParlaNon parlareKonuşma
LeiParliNon parlikonuşma
NoiParliamoNon parliamokonuşmayın
VoiParlateNon parlateHepiniz konuşmayın
LoroParlinoNon parlinoHepiniz konuşmayın

İtalyanca emir kipi ile ilgili örnek cümleler


Nessuno vuole morire.
Hiçkimse ölmek istemez
nobody wants to die

Never smoke
Asla sigara içmeyin
Non fumare mai
Asla gelmez!
Non arriva mai!  

yapma!
non farlo! 

lui non va mai!
he never goes!
asla gitmez!  


Emir kipi cümledeki mevcut fiile bir şeyin yapılmasını emreder.


Come to school early!
Vieni a scuola presto!
Okula erken gel!


noone has come
Hiç kimse gelmedi.
nessuno è venuto 


Open the window, please.
Pencereyi açar mısın lütfen?
Apri la finestra, per favore.

Don’t be late for the meeting.
Toplantıya geç kalma.
Non arrivare in ritardo alla riunione.

Be quiet in the library.
Kütüphanede sessiz ol.
Silenzio in biblioteca.Bir Cevap Yazın