İtalyanca ders 38

İtalyanca ders 38

Ne iş yapıyorsunuz?
Qual è il tuo lavoro?

İtalyanca iş ve okul terimleri sayfamızda birkaç meslek dalı ve okul bölümlerini öğreniyoruz.

İş ve okul terimleri

asker
bankacı
bayan doktor
bayan satış elemanı
bayan öğretmen
bayan profesör
bayan sekreter
berber
erkek satış elemanı
erkek doktor
erkek öğretmen
erkek profesör
erkek sekreter
garson
gazeteci

mimar
muhasebeci
müzisyen
temizlik elemanı
yazar
astronomi
beden eğitimi
bilgisayar bilimi
bilim,fen
biyoloji
coğrafya
din dersi
edebiyat
ekonomi
felsefe
fizik
görsel sanatlar
ilaç
iletişim
kanun
kimya
matematik
mühendislik
psikoloji
siyaset bilimi
sosyal
sosyoloji
tarih
yabancı dil
soldato
banchiere
dottore femminile
commesso donna
insegnante femminile
professore
segretaria femminile
barbiere
commesso maschio
dottore maschio
insegnante di sesso maschile
professore di sesso maschile
segretaria maschile
cameriera
giornalista
affari
architetto
contabile
musicista
personale di pulizia
scrittore
astronomia
educazione fisica
informatica
la scienza, la scienza
biologia
geografia
lezione religiosa
letteratura
economia
filosofia
fisica
arti visive
droga
comunicazione
legge
chimica
matematica
ingegneria
psicologia
scienze politiche
sociale
sociologia
storia
lingua straniera

Konuyla ilgili değişik cümleler kurarken siz de mutlaka bu yeni kelimelerin hepsiyle bir cümle kurun. Cümleye fiil koymak cümleye hareket verir. Pratik yapmak yabancı dil eğitimi için çok önemlidir. Her zaman yazdığım gibi dil nankördür.

Kendimize konuyla ilgili kalıp konuşma balonları yapalım.

Şu okulda şu bölümde okudum…
Ne iş yapıyorsunuz?
Okulumuzdaki öğretmen…


İş ve okul terimleri birkaç örnek

Ortaokulu Almanca okudum.
I studied secondary school in German.
Ho studiato al liceo in tedesco.

Ali üniversitede Kimya okudu.
Ali studied chemistry at university.
Ali ha studiato chimica al college.

Ne iş yapıyorsunuz?
Qual è il tuo lavoro?
What is your job?

O özel bir şirkette yöneticidir.
È un manager in una società privata.
She is a manager in a private company.

İtalyanca iş ve okul terimleri İle ilgili birkaç cümle

İspanyolca ders 12, İspanyolca iş ve okul terimleri

Bu doktor hastanedeki en iyi doktordur.
This doctor is the best doctor in the hospital.
Questo dottore è il miglior medico dell’ospedale.

Kanuna göre bu adam suçlu.
Secondo la legge, quest’uomo è colpevole.
Under the law, this man is guilty.

Okulda her gün beden eğitimi dersi olsa sıkılmam.
Non mi annoierei se facessi lezione di educazione fisica tutti i giorni a scuola.
I wouldn’t be bored if I had physical education class every day at school.