Şimdiki zaman hikayesi

Şimdiki zaman hikayesi

ŞİMDİKİ ZAMAN HİKAYESİ

PRETÉRİTO İMPERFECTO

TAMAMLANMAMIŞTIR.


Pretérito Imperfecto , Bu zamanın diğer adı “şimdiki zaman hikayesi”dir açıkçası geçmişteki olayları anlatırken bir hikaye anlatır gibi kullanılır.

Haber kipi

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

İspanyolca geçmiş zaman 3 adettir.

 1. simple past (pretérito indefinido)(fiil 2. çekim)( I did)
 2. Şimdiki zaman hikayesi – pretérito imperfecto( I did)
 3. present perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)

simple past (imperfecto)(fiil 2. çekim)( I did)

İspanyolca’da “Pretérito Imperfecto” olarak adlandırılan zaman, geçmişteki sürekli veya tekrarlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Pretérito Imperfecto, eylemin tamamlanmadığını veya belirli bir noktada sona ermediğini ifade eder.
Bu zamanda eylem geçmişte olmuş ve bitmiştir.

Geçmişte alışagelmiş ,tekraralanan eylemleri ifade eder.

Pretérito Imperfecto, geçmişte alışagelmiş, tekrarlanan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, geçmişte sürekli tekrarlanan veya alışkanlık halinde gerçekleşen eylemleri anlatırken kullanılır. Örneğin, çocukken her gün parkta oynamak, her sabah kahve içmek gibi alışkanlık halinde gerçekleşen eylemler Pretérito Imperfecto ile ifade edilir.

Örnek cümleler:

 • Cuando era joven, siempre iba al gimnasio. (Gençken her zaman spor salonuna giderdim.)
 • Los domingos visitábamos a nuestros abuelos. (Pazar günleri büyüklerimizi ziyaret ederdik.)
 • De niña, siempre jugaba con mis muñecas. (Küçükken her zaman oyuncak bebeklerimle oynardım.)

Bu cümlelerde Pretérito Imperfecto kullanılarak geçmişte alışkanlık halinde gerçekleşen eylemler anlatılmıştır. Bu zaman, geçmişteki tekrarlanan eylemleri veya alışkanlıkları vurgular.

Başlama ve bitiş zamanları BELLİ DEĞİLDİR.

Pretérito Imperfecto zamanıyla anlatılan eylemlerin başlama ve bitiş zamanları belirli olmayabilir. Bu zaman, geçmişteki bir süreci veya durumu anlatırken kullanılır ve olayın tam olarak ne zaman başladığı veya ne zaman bittiği belirtilmez. Örneğin, “Jugábamos en el parque” (Parkta oynuyorduk) cümlesinde, oyunun ne zaman başladığı veya ne zaman bittiği belirtilmemiştir. Sadece geçmişte sürekli olarak parkta oynandığı anlatılmaktadır.

Pretérito Imperfecto zamanıyla anlatılan eylemler genellikle süreklilik, tekrarlanma veya alışkanlık vurgusu taşır. Bu nedenle, başlama ve bitiş zamanları belirli olmayabilir. Bu zaman, geçmişteki genel bir durumu veya geçmişte sürekli gerçekleşen bir eylemi ifade etmek için kullanılır.


PRETÉRİTO İMPERFECTO çekimiPRETÉRİTO İMPERFECTO çekimi
ArEr-ir
abaía
abasías
abaía
ábamosíamos
abaisíais
abanían

ArHablar : konuşmak
abahablaba
abashablabas
abahablaba
ábamoshablábamos
abaishablabais
abanhablaban

konuştumI was talkingYo hablaba
konuştunyou were talkingtú hablabas
konuştuhe/she was talkingél/ella hablaba
konuştukwe were talkingnosotros hablábamos
konuştunuzYou were talkingvosotros hablabais
konuştularthey were talkingellos hablaban

1. Şimdiki zaman hikayesi zaman diliminde ..Geçmişte bir olay olmuştur (bitmiştir)ve aynı zamanda da bir başka olay oluyordur ama (tamamlanmamıştır.)

Geçmişte bir olay meydana geldiği sırada..bir başka eylem devam ediyordur.

örneğin;
Okula geldiğimde ,kar yağıyordu
Cuando llegué a la escuela, nevaraba(Aynı anda meydana gelen iki eylem var.)
When I got to school, it was snowing.

Okula gelmek: Okula gelme eylemi bitmiştir. Yağmur yağmak: Ama karın ne zaman biteceği belli değildir.

2. Daha yeni başlamış veya başlatılması düşünülen eylemler için de kullanılır.

örneğin;
Annemle parka gitmek istiyordum.
Yo quería ir al parque con mi madre.
I wanted to go to the park with my mother.

3. Alışageldiğimiz olayları anlatırken :(used to-would)

örneğin;
Her sabah ilaç alırdım.
Solía tomar medicamentos todas las mañanas.
I used to take medicine every morning.

Her cuma sinemaya giderdik.
Fuimos al cine todos los viernes.
We went to the cinema every Friday.

Her yıl tatile giderdik.
We went on vacation every year.
Nos iba de vacaciones todos los años.

Ben sık sık basketbol oynardım.
A menudo jugaba al baloncesto. 
I often played basketball.

KESİLEN VE DEVAM EDEN BİR EYLEM HAKKINDA KONUŞMAK

Eskiden çok gülerdi.
She used to laugh a lot.
Ella solía reírse mucho.

GEÇMİŞ ÖZELLİKLERİ (YAŞ, BOY, VB.) TANIMLAMAK

örneğin;
Mi hijo solía pintar buena imagen a los 3 años.
My son used to paint good picture at 3 years old.
Oğlum 3 yaşında iyi bir resim çiziyordu.

GEÇMİŞ KOŞULLARI TANIMLAMAK

örneğin;
Yıllar önce bu şehirde çok ağaç vardı
Hace muchos años había muchos árboles en esta ciudad.
Many years ago there were many trees in this city.

GEÇMİŞ HİSLERİ TANIMLAMAK

örneğin;
Eskiden seni çok severdim
used to love you so much. 
Yo solía amarte mucho.

Birisinin seneler önceki yaşını söylerken kullanabiliriz.

Şimdiki zaman hikayesi

Oğlum 3 yaşında konuşuyordu.
Mi hijo hablaba a la edad de 3 años.
My son was speaking at the age of 3 years.


Şimdiki zaman hikayesi diliminde kullanılan bazı zarflar

her yılcada añoevery year
bazena vecesSometimes
her zaman,hepsiemprealways
sıklıklafrecuentementefrequently
her aycada meseach month
o günlerdeen aquella épocaat that time
çocukkende niñoas a child
sık sıkmenudooften
gençkende jovenas a young

örneğin;
Duş yaparken hep şarkı söylerdim.
I always sang while showering.
Siempre cantaba mientras me duchaba.Bir Cevap Yazın