İspanyolca alfabe

İspanyolca alfabe


İspanyolca alfabe ile İspanyolca grammer konularına başlayalım. İspanyolca’da sesler çok önemlidir. Genelde çoğu ses gırtlaktan konuşulur.


  türkçe okunuşu
Aaa
BBeb ve v sesi karışımı dudak tam kapanmaz be derken
CCePeltek ‘th’ yada k
ChCheç
DDed
EEe (kapalı e)
FEfef
GGeH yada g diye okunur.
HHacheokunmaz
İİ latinai
İİ latinai
İİ latinai
JjotaH
KkaK
LelleL
MemeM
NeneN
Ñeñeny
OoO
PpeP
QcuK
RErreR
SEseS
TTeT
UUU
VUveB
WUve dobleV
XEquisKs veya s
Yİ griegaİ,y
ZZedaPeltek ‘th’

Ses


İspanyolca Alfabe sesler, dilin yapısal özelliklerini ve telaffuzunu anlamak için önemli bir konudur. İspanyolca’da kullanılan sesler, diğer dillerden farklılık gösterir. İşte İspanyolca ses sistemi hakkında genel bir açıklama:

Sesli harfler

İspanyolca alfabede beş temel sesli harf bulunur: “a”, “e”, “i”, “o” ve “u”. Bu harfler, Türkçe’deki benzerlerine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, İspanyolca’da sesli harfler daha net ve belirgin bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin, “a” harfi “ah” şeklinde, “e” harfi “eh” şeklinde, “i” harfi “ee” şeklinde, “o” harfi “oh” şeklinde ve “u” harfi “oo” şeklinde telaffuz edilir.

Ünsüz harfler

İspanyolca Alfabe içinde birkaç farklı ünsüz harf var. Bunlar şunlardır:

 • “b” ve “v”: İspanyolca’da “b” ve “v” harfleri aynı sesi temsil eder. Bu ses, İngilizce’deki “b” ve “v” seslerinin bir karışımıdır. Dilin üst ön dişlerine dokunarak üfle.
 • “c” ve “z”: İspanyolca’da “c” ve “z” harfleri de aynı sesi temsil eder. Bu ses, İngilizce’deki “s” sesine benzer. Örneğin, “casa” kelimesindeki “c” harfi “kasa” şeklinde telaffuz etmeli.
 • “d”: İspanyolca’da “d” harfi, Türkçe’deki gibi bir “d” sesini temsil eder. Ancak, “d” harfi bir kelimenin sonunda sessiz bir şekilde telaffuz edildiğinde, hafif bir “th” sesine dönüşebilir. Örneğin, “madre” kelimesindeki “d” harfi “ma-th-re” şeklinde telaffuz edilir.
 • “ñ”: İspanyolca’da “ñ” harfi, Türkçe’deki “ny” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin, “mañana” kelimesindeki “ñ” harfi “ma-nya-na” şeklinde telaffuz edilir.
 • “r”: İspanyolca’da “r” harfi, Türkçe’deki “r” sesinden farklıdır. İspanyolca “r” sesi biraz daha burunlu ve titreşimlidir. Bu ses, dilin ucunun alveolar bölgeye değmesiyle üretilir.

Sesbetimli harfler

İspanyolca Alfabe içinde bazı harfler, belirli bağlamlarda farklı bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin, “g” harfi “e” veya “i” harfi ile birleştiğinde, yumuşak bir “h” sesine dönüşür. Örneğin, “gente” kelimesindeki “g” harfi “hente” şeklinde telaffuz edilir.

İspanyolca ses sistemi, dilin yapısal özelliklerini ve telaffuzunu anlamak için önemlidir. Bu örnekler, bazı temel seslerin nasıl telaffuz edildiğini göstermektedir. İspanyolca’yı daha iyi anlamak ve doğru bir şekilde telaffuz etmek için pratik yapmak önemlidir.

K SESİ


İspanyolca Alfabe “k” sesi, İngilizce’deki “k” sesine oldukça benzer bir şekilde telaffuz edilir. İspanyolca’da “k” harfi sıklıkla kullanılır ve farklı kelimelerde yer alır.

İşte İspanyolca’da “k” sesinin bazı örnekleri:

 1. “kilo” (kilo): Bu kelime “k” ile başlar ve “i” sesiyle devam eder. “Kilo” kelimesi İspanyolca’da “kilo” anlamına gelir.
 2. “karne” (karnaval): Bu kelime de “k” ile başlar ve “a” sesiyle devam eder. “Karne” kelimesi İspanyolca’da “karnaval” anlamına gelir.
 3. “koşmak” (correr): “Koşmak” anlamına gelen bu kelime de “k” ile başlar. İspanyolca’da “correr” kelimesi “koşmak” anlamına gelir.

İspanyolca’da “k” sesi, genellikle İngilizce’deki “k” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, bazı İspanyolca lehçelerinde veya bazı sözcüklerde “k” sesi hafifçe yumuşayabilir veya değişebilir.

Örneğin, Arjantin İspanyolcasında ve bazı bölgelerde “k” sesi yerine “ş” sesi kullanılabilir. Bu durumda, “k” ile başlayan bir kelime “ş” ile telaffuz edilir. Örneğin, “kilo” kelimesi “şilo” şeklinde telaffuz edilebilir.

Ancak, genel olarak İspanyolca’da “k” sesi İngilizce’ye benzer bir şekilde kullanılır ve telaffuz edilir.


B SESİ


İspanyolca Alfabe “b” sesi, İngilizce’deki “b” sesine oldukça benzer bir şekilde telaffuz edilir. İspanyolca’da “b” harfi sıkça kullanılır ve birçok kelimenin başında, ortasında veya sonunda yer alır.

İşte İspanyolca’da “b” sesinin bazı örnekleri:

 1. “bueno” (iyi): Bu kelime “b” ile başlar ve “u” sesiyle devam eder. “Bueno” kelimesi İspanyolca’da “iyi” anlamına gelir.
 2. “bebé” (bebek): Bu kelime de “b” ile başlar ve “e” sesiyle devam eder. “Bebé” kelimesi İspanyolca’da “bebek” anlamına gelir.
 3. “buscar” (aramak): “B” sesiyle başlayan bu kelime İspanyolca’da “aramak” anlamına gelir.

İspanyolca’da “b” sesi, genellikle İngilizce’deki “b” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Dilin üst dişlerini alt dudağa bastırarak üflenir. Bu şekilde çıkan ses, İngilizce’deki “b” sesine benzer bir tınlama yapar.

Ancak, İspanyolca’da “b” ve “v” harfleri aynı sesi temsil eder. Bu nedenle, bazı İspanyolca konuşanlar arasında “b” ve “v” sesleri arasında bir ayrım yapma eğilimi olmayabilir. Örneğin, “vaca” (inek) kelimesi “baca” şeklinde telaffuz edilebilir.


D SESİ


İspanyolca Alfabe “d” sesi, İngilizce’deki “d” sesine oldukça benzer bir şekilde telaffuz edilir. “d” harfi İspanyolca’da sıkça kullanılan bir ünsüz harftir ve birçok kelimenin başında, ortasında veya sonunda yer alır.

İşte İspanyolca’da “d” sesinin bazı örnekleri:

 1. “día” (gün): Bu kelime “d” ile başlar ve “í” sesiyle devam eder. “Día” kelimesi İspanyolca’da “gün” anlamına gelir.
 2. “deporte” (spor): Bu kelime de “d” ile başlar ve “e” sesiyle devam eder. “Deporte” kelimesi İspanyolca’da “spor” anlamına gelir.
 3. “adónde” (nereye): “D” sesiyle başlayan bu kelime İspanyolca’da “nereye” anlamına gelir.

İspanyolca’da “d” sesi, genellikle İngilizce’deki “d” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Dilin üst dişlerine dokunarak üflenir ve hafif bir tınlama yapar.

Ancak, İspanyolca’da “d” harfi bir kelimenin sonunda sessiz bir şekilde telaffuz edildiğinde, hafif bir “th” sesine dönüşebilir. Örneğin, “madre” (anne) kelimesindeki “d” harfi “ma-th-re” şeklinde telaffuz edilir.

İspanyolca’da “d” sesi ayrıca “nd” harflerinin birleştiği durumlarda da farklı bir şekilde telaffuz edilebilir. Örneğin, “condición” (koşul) kelimesinde “d” ve “ción” birleşimi “thyon” şeklinde telaffuz edilir.


G SESİ


İspanyolca Alfabe “g” sesi, İngilizce’deki “g” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, İspanyolca’da “g” sesi bazı durumlarda farklı bir telaffuz alabilir, bu durumda “h” veya yumuşak bir “h” sesine dönüşebilir.

İspanyolca’da “g” sesinin farklı telaffuz şekilleri şu durumlarda ortaya çıkar:

 1. Ön ünlüyle (e, i) birleşme: “g” harfi, İspanyolca’da “e” veya “i” ünlüleriyle birleştiğinde yumuşak bir “h” sesine dönüşür. Bu duruma “ge, gi” ses değişimi denir. Örneğin:
  • “gato” (kedi): “g” harfi “a” ünlüsüyle birleştiği için normal “g” olarak telaffuz edilir.
  • “gente” (insanlar): “g” harfi “e” ünlüsüyle birleştiği için yumuşak “h” olarak telaffuz edilir, “hente” şeklinde.
 2. “gue, gui” kombinasyonu: “g” harfi, “u” ünlüsüyle birleştiğinde “gue, gui” kombinasyonlarında normal “g” sesini korur. Örneğin:
  • “guerra” (savaş): “g” harfi “u” ile birleştiği için normal “g” olarak telaffuz edilir.
 3. “güe, güi” kombinasyonu: İspanyolca’da “güe, güi” kombinasyonları bulunmaz. Bunun yerine “gü” sesi, “g” harfiyle “u” ünlüsünün birleşimi olarak kullanılır. Örneğin:
  • “pingüino” (penguen): “gü” harfi “u” ile birleştiği için normal “g” olarak telaffuz edilir.

İspanyolca’da “g” sesi, genellikle İngilizce’deki “g” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “e” veya “i” ünlüleriyle birleştiğinde dikkat etmeniz gereken yumuşak “h” veya “gü” sesi olabilir.


Y SESİ


Bizim y gibi okunmaz.Daha dar bir dudak aralığından geçer ve dilin ucu alt dişlere değerken üstü damağa değer bazı yerlerde C harfini andırır.
ve anlamındaki ‘y’ Türkçedeki gibi telafuz edilir.
Yazılırken,bazen cümle başındaysa ‘hi’ diye yazılır.

İspanyolca Alfabe “y” sesi, İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, İspanyolca’da “y” harfi bazı durumlarda farklı bir telaffuz alabilir.

İspanyolca’da “y” sesinin farklı telaffuz şekilleri şu durumlarda ortaya çıkar:

 1. Kelimenin başında veya kelimede tek başına yer aldığında: “y” harfi İspanyolca’da kelimenin başında veya kelimede tek başına geldiğinde İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “yo” (ben): “y” harfi “y” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “y” sesine benzer.
  • “ya” (şimdi): “y” harfi “y” olarak telaffuz edilir.
 2. “ll” kombinasyonu: İspanyolca’da “ll” kombinasyonu, “y” sesini temsil eder. Bu kombinasyon genellikle İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, bazı bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında “ll” sesi farklı bir şekilde telaffuz edilebilir. Örneğin:
  • “llave” (anahtar): “ll” kombinasyonu “y” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “y” sesine benzer.
 3. “y” harfinin “i” ile birleşmesi: “y” harfi, “i” ünlüsüyle birleştiğinde İspanyolca’da “iy” sesini temsil eder. Bu kombinasyon genellikle İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “hay” (var): “y” harfi “i” ünlüsüyle birleştiği için “iy” olarak telaffuz edilir.

İspanyolca’da “y” sesi, genellikle İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “ll” kombinasyonu veya “y” harfinin “i” ile birleşmesi durumunda bazı farklılıklar olabilir.


Z SESİ


İspanyolca Alfabe “z” sesi, İngilizce’deki “s” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “z” harfi bazı durumlarda farklı bir telaffuz alabilir.

İspanyolca’da “z” sesinin farklı telaffuz şekilleri şu durumlarda ortaya çıkar:

 1. Kelimenin başında veya kelimenin sonunda “z” harfi: “z” harfi İspanyolca’da kelimenin başında veya kelimenin sonunda geldiğinde İngilizce’deki “s” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “zorro” (tilki): “z” harfi “s” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “s” sesine benzer.
  • “gracias” (teşekkürler): “z” harfi “s” olarak telaffuz edilir.
 2. “ce, ci” kombinasyonu: “ce, ci” kombinasyonu “z” sesini temsil eder. Bu kombinasyon genellikle İngilizce’deki “s” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “ciudad” (şehir): “ci” kombinasyonu “z” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “s” sesine benzer.
 3. Bazı bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında “z” sesi: Bazı İspanyolca konuşan bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında “z” sesi “θ” veya “s” sesine dönüşebilir. Bu durum özellikle Arjantin, Uruguay ve Paraguay gibi Güney Amerika ülkelerinde yaygındır. Örneğin:
  • “zapato” (ayakkabı): Bazı bölgelerde “z” sesi “s” olarak telaffuz edilebilir, “sapato” şeklinde.

İspanyolca’da “z” sesi genellikle İngilizce’deki “s” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “ce, ci” kombinasyonu veya bazı bölgelerde “z” sesinin farklı şekillerde telaffuz edildiği durumları dikkate almanız önemlidir.


J SESİ


Türkçe’deki ‘h’sesi.
J harfiyle ya da G+(e,i seslileriyle)

İspanyolca Alfabe “j” sesi, İngilizce’deki “h” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. İspanyolca’daki “j” harfi, İngilizce’deki “h” harfinin yerini alır ve aynı şekilde seslendirilir.

İşte İspanyolca’da “j” sesinin bazı örnekleri:

 1. “joven” (genç): “j” harfi “h” gibi telaffuz edilir. Bu kelime İspanyolca’da “genç” anlamına gelir.
 2. “jugar” (oynamak): “j” harfi “h” sesi olarak telaffuz edilir. “Jugar” kelimesi İspanyolca’da “oynamak” anlamına gelir.
 3. “jirafa” (zürafa): “j” harfi “h” gibi telaffuz edilir. Bu kelime İspanyolca’da “zürafa” anlamına gelir.

İspanyolca’da “j” sesi, genellikle İngilizce’deki “h” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ağızdan hafif bir üfleme sesi çıkarılırken, dilin arka tarafıyla dil kökünün yakınındaki boğaz bölgesine hafifçe baskı yapılır.


R ve RR SESİ


İspanyolca’da “r” sesi, İngilizce’deki “r” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, İspanyolca’da “r” sesi bazı durumlarda farklı bir telaffuz alabilir.

 1. “R” sesi: İspanyolca’da “r” sesi, dilin ucunun üst dişlerin hemen arkasına dokunduğu bir yerde oluşturulur. Bu ses, İngilizce’deki “r” sesine benzerdir, ancak daha net ve rahat bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “rojo” (kırmızı): “r” sesi, İspanyolca’da “r” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “r” sesine benzer.
 2. “RR” sesi: İspanyolca’da “rr” sesi, “r” sesinin daha güçlü bir şekilde uzatıldığı bir sesidir. Bu ses, dilin ucunun üst dişlerin hemen arkasına dokunarak ve daha uzun süreli olarak üretilir. “RR” sesi, İspanyolca’da bazı kelimelerde bulunur ve vurgulu bir şekilde telaffuz edilir. Örneğin:
  • “perro” (köpek): “rr” sesi, İspanyolca’da daha güçlü ve uzun bir “r” olarak telaffuz edilir.

İspanyolca’da “r” sesi, İngilizce’deki “r” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “rr” sesi, “r” sesinin daha güçlü ve uzatılmış bir versiyonudur.


LL SESİ


İspanyolca’da “ll” sesi, İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, “ll” sesi bazı bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında farklı bir telaffuz alabilir.

İspanyolca’da “ll” sesinin farklı telaffuz şekilleri şu durumlarda ortaya çıkar:

 1. “ll” sesi İngilizce’deki “y” sesine benzer: Genel olarak İspanyolca’da “ll” sesi, İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Bu ses, dilin ön kısmında üst dişlerin hemen arkasına dokunarak oluşturulur. Örneğin:
  • “llave” (anahtar): “ll” sesi, İspanyolca’da “y” olarak telaffuz edilir, İngilizce’deki “y” sesine benzer.
 2. “ll” sesi “j” olarak telaffuz edilir: Bazı İspanyolca konuşan bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında “ll” sesi, “j” gibi bir ses olarak telaffuz edilebilir. Bu durum özellikle Arjantin, Uruguay ve Paraguay gibi Güney Amerika ülkelerinde yaygındır. Örneğin:
  • “llamar” (aramak): Bazı bölgelerde “ll” sesi “j” olarak telaffuz edilebilir, “jammar” şeklinde.

İspanyolca’da “ll” sesi genellikle İngilizce’deki “y” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Ancak, bazı bölgelerde veya bazı konuşmacılar arasında “ll” sesi “j” olarak telaffuz edilebilir.


Ñ SESİ


İspanyolca’da “ñ” sesi, özgün olarak İspanyolca’da bulunan bir harfdir ve diğer dillerde genellikle bulunmaz. Bu harf, İspanyolca’da “enye” olarak adlandırılır ve İngilizce’deki “ny” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir.

İşte “ñ” sesinin bazı örnekleri:

 1. “niño” (çocuk): “ñ” sesi, İspanyolca’da “enye” olarak telaffuz edilir. Bu kelime “çocuk” anlamına gelir.
 2. “mañana” (yarın): “ñ” sesi, İspanyolca’da “enye” olarak telaffuz edilir. Bu kelime “yarın” anlamına gelir.

“Ñ” sesi, dilin ön kısmının üst dişlerin hemen arkasına dokunarak oluşturulur. İngilizce’deki “ny” sesine benzer bir şekilde çıkarılır. Ağızdan hafif bir üfleme sesi çıkarılırken, dilin ön kısmı ve üst dişler arasında bir sürtünme oluşur.

İspanyolca’da “ñ” sesi, benzersiz ve özgün bir ses olarak kabul edilir. Bu ses, İspanyolca’da birçok kelimenin vazgeçilmez bir parçasıdır.


CH SESİ


Bizim ç harfi gibidir.
​İspanyolca’da “ch” sesi, İngilizce’deki “ch” sesine benzer bir şekilde telaffuz edilir. Bu ses, iki ayrı harfin birleşimiyle oluşur ve İspanyolca’da bir harf olarak kabul edilir.

İşte “ch” sesinin bazı örnekleri:

 1. “chico” (erkek çocuk): “ch” sesi, İspanyolca’da “ç” veya İngilizce’deki “ch” gibi telaffuz edilir. Bu kelime “erkek çocuk” anlamına gelir.
 2. “mucho” (çok): “ch” sesi, İspanyolca’da “ç” veya İngilizce’deki “ch” gibi telaffuz edilir. Bu kelime “çok” anlamına gelir.

İspanyolca’da “ch” sesi, dilin orta kısmında bir sürtünme oluşturacak şekilde üretilir. İki ayrı harfin birleşimi olduğu için, “c” harfi daha sert bir “k” sesi ve “h” harfi sessiz olarak telaffuz edilir.

Bazı ispanyolca ve italyanca kelimeler birbirlerine benzer ya da aynısı olabilir.


İspanyolca alfabe

casa kása ispanyolca

Casa İtalyanca

ev


İspanyolca alfabe

gatto  İtalyanca

Gáto İspanyolca

kedi


HECE/HECELEME
la silaba/silabeo


İspanyolca Alfabe “Heceleme” veya “hece” kavramı, bir kelimenin veya kelime grubunun hece birimlerine ayrılması işlemine denir. Dilbilgisel olarak, heceleme, sözcüklerin hecelere bölünmesi ve her hecenin vurgulu veya vurgusuz olmasının belirlenmesini içerir.

“Hece” terimi, bir kelimenin sesli harfleri ve bunlara eşlik eden sessiz harflerden oluşan bir grup sesin, konuşma akışındaki bir bölümünü ifade eder. Örneğin, “kalem” kelimesi iki heceden oluşur: “ka” ve “lem”.

“Heceleme” işlemi, bir kelimenin hecelerini ayırmak için bazı dilbilgisi kurallarına dayanır. İngilizce’de genellikle ünsüz seslerin sesli harfler arasında bölündüğü gözlemlenir. Örneğin:

 • “Butter” kelimesi “but-ter” şeklinde iki heceye ayrılır.
 • “Computer” kelimesi “com-pu-ter” şeklinde üç heceye ayrılır.

Ancak, heceleme kuralları bazen kelimeler arasında değişiklik gösterebilir ve bazı özel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin:

 • “Happy” kelimesi “hap-py” şeklinde iki heceye ayrılır.
 • “Elephant” kelimesi “el-e-phant” şeklinde üç heceye ayrılır.

“Heceleme”nin doğru bir şekilde yapılabilmesi için kelimenin yapısal özellikleri, vurgulu ve vurgusuz hece durumları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Dilbilgisi kurallarını takip etmek, hecelemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.

Dolayısıyla, “la” kelimesinin “la” şeklinde bir heceye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, “silabeo” kelimesi “si-la-be-o” şeklinde dört heceye ayrılır.

İspanyolca alfabe, iki tür heceleme içerir.

 • “serbest hece” (sözde “alfabe”)
 • “zorunlu hece” (sözde “sözcük hecelemesi”)

Serbest hece (alfabe)

İspanyolca’da her bir hecenin bir ünsüz harfle başlaması ve bir sesli harfle sona ermesi durumunda uygulanan heceleme kurallarına dayanır. Bu durumda, bir kelimenin her bir hecesi kendi başına okunur ve vurgu, hecelerin doğal vurgusu üzerinde belirlenir. Bu heceleme türü, bir kelimeyi daha kolay ve doğal bir şekilde okumaya yardımcı olur.

Örneğin,

casa” (ev) kelimesi üç heceden oluşur: “ca-sa”. Her bir hece, kendi başına bir ünsüz harfle başlar ve bir sesli harfle sona erer.
Bu nedenle, “ca” ve “sa” heceleri ayrı ayrı okunur ve her bir heceye doğal bir vurgu uygulanır.

Benzer şekilde, “perro” (köpek) kelimesi iki heceden oluşur: “per-ro”. Her bir hece, kendi başına bir ünsüz harfle başlar ve bir sesli harfle sona erer. Bu durumda da “per” ve “ro” heceleri ayrı ayrı okunur ve her bir heceye doğal bir vurgu uygulanır.

Serbest hece (alfabe) kuralı, İspanyolca’nın birçok kelimesinde uygulanır ve genellikle dilin doğal ritmini ve akıcılığını sağlamak için kullanılır. Ancak, bazı kelimelerde serbest hece kuralı geçerli değildir ve zorunlu hecelemeye tabi tutulurlar.

İspanyolca’da heceler bazen sadece bir sesli harften, bir sessiz harften veya bir sesli harf ve bir sessiz harfin birleşiminden oluşabilir. İşte bu durumların açıklamaları:

Tek sesli harf hecesi

İspanyolca’da bazı kelimelerde hece sadece bir sesli harften oluşabilir. Bu durumda, hece vurgulu veya vurgusuz olabilir. Örneğin:

 • “a-ma” (anne): İki heceden oluşan bir kelime. İlk hece olan “a” sadece bir sesli harften oluşur.
 • “süt” (süt): İki heceden oluşan bir kelime. İkinci hece olan “üt” sadece bir sesli harften oluşur.

Çift sesli harf hecesi

Bazı kelimelerde bir hece, iki sesli harfin birleşiminden oluşur. Bu durumda, iki sesli harf birleşik olarak tek bir heceyi oluşturur. Örneğin:

 • “duel-lo” (düello): İki heceden oluşan bir kelime. İkinci hece olan “el” iki sesli harfin birleşiminden oluşur.

Bir sesli harf ve bir sessiz harf hecesi

İspanyolca’da bir hece, bir sesli harf ve bir sessiz harfin birleşimiyle oluşabilir. Bu durumda, bir sesli harf birleşik olarak tek bir heceyi oluşturur. Örneğin:

 • “son” (ses): İki heceden oluşan bir kelime. İlk hece olan “son” bir sesli harf (o) ve bir sessiz harf (n) birleşiminden oluşur.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, İspanyolca’da heceler bazen tek bir sesli harften, bazen çift sesli harflerin birleşiminden ve bazen de bir sesli harf ile bir sessiz harfin birleşiminden oluşabilir. Bu hece türleri, kelimelerin yapısal özelliklerine ve dilin sesbilgisel kurallarına dayanır.

Zorunlu hece (sözcük hecelemesi)

İspanyolca’da “zorunlu hece” olarak bilinen heceleme türü, bazı kelimelerin belirli kurallara göre hecelere ayrılmasını gerektirir. Bu kurallar, kelimenin yapısal özelliklerine ve telaffuzuna dayanır. “Zorunlu hece” (sözcük hecelemesi) olarak adlandırılan bu heceleme türü, serbest hecelemeye uymayan kelimelerde uygulanır.

İspanyolca’da bazı zorunlu heceleme kuralları şunlardır:

Ünsüz grupları

Bazı ünsüz grupları belirli kurallara tabidir.

Örneğin, “guitarra” (gitar) kelimesi üç heceden oluşur: “gui-ta-rra“.
Gui” hecesi bir ünsüz grubunu içerir ve “u” harfiyle birleşerek ayrı bir hece oluşturur.

Sesli harf düzenlemesi

Bazı durumlarda, bir kelime içindeki sesli harflerin düzenlemesine bağlı olarak heceleme yapılır.

Örneğin, “huevo” (yumurta) kelimesi iki heceden oluşur: “hue-vo“. Bu durumda, “ue” harfleri ayrı bir hece olarak kabul edilir.

Kuralcı heceleme

Bazı kelimeler, serbest hecelemenin dışında kalan özel durumlar için belirli kurallara tabidir.

Örneğin, “hábito” (kut) kelimesi iki heceden oluşur: “há-bi-to“. Bu durumda, “á” harfi vurgulu bir hece olarak kabul edilir.

Zorunlu hecelemeler, kelimenin yapısına ve telaffuzuna bağlı olarak değişebilir. Bu tür heceleme kuralları, bazı kelimelerin vurgu, vurgusuz hece ve hece sayısı açısından belirli bir düzene tabi olduğunu gösterir.

Zorunlu hece, bazı özel durumlar için geçerli olan ve dilbilgisel kurallara dayanan bir heceleme türüdür. Doğru heceleme için kelimenin yapısını ve kuralcı heceleme kurallarını dikkate almak önemlidir.


HECELEME


 1. İki sesli harf arasında tek sessiz harf varsa:
  • Sessiz harf, ikinci sesli harfle birleşir. Örnek: “BABA” kelimesinde, “ba-ba” şeklinde heceleme yapılır.
 2. İki sesli harf arasında iki aynı veya farklı sessiz harf varsa:
  • İki sesli harften önceki sessiz harf, birinci sesli harfle birleşir.
  • İki sesli harften sonraki sessiz harf, ikinci sesli harfle birleşir.
  • Örnek: “ENFERMO” kelimesinde, “en-fer-mo” şeklinde heceleme yapılır.
 3. Üç sessiz harften oluşan bir grup varsa:
  • İlk iki sessiz harften önceki sesli harf, birinci sesli harfle birleşir.
  • Üçüncü sessiz harf, ikinci sesli harfle birleşir.
  • Örnek: “HAMBRE” kelimesinde, “ham-bre” şeklinde heceleme yapılır.
 4. Dört sessiz harften oluşan bir grup varsa:
  • İlk iki sessiz harf, birinci sesli harfle birleşir.
  • Son iki sessiz harf, ikinci sesli harfle birleşir.
  • Örnek: “CUATRO” kelimesinde, “cua-tro” şeklinde heceleme yapılır.

Ses harf grupları şu şekildedir:

 • Kuvvetli sesliler: “a”, “e”, “o”
 • Zayıf sesliler: “i”, “u”

Diptongo (çift hece) oluşumu:

 • Bir kuvvetli sesli harf + birinci zayıf sesli harf + ikinci zayıf sesli harf

Triptongo (üç hece) oluşumu:

 • İki zayıf sesli harf + bir kuvvetli sesli harf

Bu kurallar, İspanyolca’da kelime heceleme işlemini daha doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.


VURGU


İspanyolca alfabe ‘de bazı hecelere vurgu yapılır.

İspanyolca’da vurgu, bazı hecelerin diğerlerinden daha güçlü bir şekilde vurgulanmasıdır. Vurgulu hece, kelimenin anlamını veya telaffuzunu belirginleştirir. İspanyolca’da vurgu, genellikle son hece üzerindedir, ancak bazı istisnalar da vardır.

İspanyolca’da vurgu kuralları şu şekildedir:

Son hece vurgulu kelimeler

Çoğu İspanyolca kelimenin son hecesi vurguludur. Örneğin:

“hablar” (konuşmak)

“casa” (ev)

İstisnai vurgulu kelimeler

Bazı kelimeler, son hece yerine diğer hecelerde vurgulu olabilir. Bu kelimelerde vurgu işareti (´) kullanılır. Örneğin:

“lápiz” (kalem)

“música” (müzik)

Vurgu düşme kuralı

Bazı eklerle birleşen kelimelerde, vurgu son heceden önceki heceye kayabilir. Bu durumda, orijinal vurgulu hece üzerindeki işaret kaldırılır. Örneğin:

“cantar” (şarkı söylemek) -> “cantando” (şarkı söylerken)

Vurgusuz kelimeler

Bazı kelimelerde vurgu bulunmaz. Bu kelimeler genellikle kısaltmalar, uluslararası kökenli kelimeler veya kelime kökleridir. Örneğin:

“TV” (televizyon)

“CD” (compac disc)

el acento

“El acento” terimi, İspanyolca’da “vurgu” anlamına gelir. İspanyolca’da vurgu, kelimenin belirli bir hecesinin diğerlerinden daha güçlü bir şekilde vurgulanmasıdır. Bu vurgu, kelimenin anlamını veya telaffuzunu değiştirebilir.

İspanyolca’da vurgu, bazı dilbilgisi kurallarına ve kelimenin yapısına bağlı olarak belirlenir. Aşağıda İspanyolca’da vurguyla ilgili bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 1. Vurgulu hece: Kelimenin belirli bir hecesi vurgulu olarak telaffuz edilir. Bu vurgulu hece, kelimenin son hecesi olabileceği gibi bazı istisnai durumlarda diğer hecelerde de bulunabilir.
 2. Vurgusuz hece: Kelimenin vurgusu olmayan heceleri, daha az vurgulu veya neredeyse vurgusuz olarak telaffuz edilir.
 3. Vurgu işareti: Bazı istisnai durumlarda, kelimenin vurgulu hecesi üzerinde “tilde” olarak bilinen bir işaret bulunabilir. Bu işaret (´) vurgunun yeri ve yoğunluğunu belirtmek için kullanılır.
 4. Vurgulu kelimelerin anlamı: İspanyolca’da vurgunun yeri, kelimenin anlamını değiştirebilir. Örneğin, “papa” (patates) kelimesi vurgusuz olarak “papa” anlamına gelirken, “papá” (baba) kelimesi vurgulu olarak “papá” anlamına gelir.

İspanyolca’da doğru vurguyu bilmek ve kullanmak, kelimenin anlamını ve doğru telaffuzunu sağlamak için önemlidir. Dinleme pratiği yaparak ve İspanyolca konuşan kişileri dinleyerek vurguyu daha iyi anlamak mümkündür.

Vurgulu hece (sílaba tónica)

İspanyolca’da vurgulu hece, kelimenin anlamını veya telaffuzunu belirleyebilir. Vurgulu hece, genellikle a,e,i,o,u sesli harflerinden birinde bulunur. Bu vurgulu heceler, acento ortográfico olarak da bilinen “tilde” işareti (´) ile işaretlenir.

Kelimenin belirli bir hecesi vurgulu olarak telaffuz edilir. Bu vurgulu hece, kelimenin son hecesi olabileceği gibi bazı istisnai durumlarda diğer hecelerde de bulunabilir.

 1. Agudalar (son hecesi vurgulu olanlar) tek sesli harfle bitenler:
  • Mamá (anne)
  • Sofá (kanepe)
  • Menú (menü)
 2. Graveller (ikinci hecesi vurgulu olanlar) N ve S sessiz harfleriyle bitenler:
  • Más (daha fazla)
  • Jovenés (gençler)
  • Raíz (kök)
 3. Graveller (ikinci hecesi vurgulu olanlar) N ve S hariç sessiz harflerle bitenler:
  • Cárcel (hapishane)
  • Técnica (teknik)
  • País (ülke)
 4. Graveller (ikinci hecesi vurgulu olanlar) iki sesli ile bitenler:
  • Fantasía (fantezi)
  • País (ülke)
  • Raíz (kök)
 5. Vurgusu sondan üçüncü hecede olan bazı sözcükler:
  • Música (müzik)
  • Cámara (kamera)
  • Cántaro (testi)
 6. “Sólo” zarf olarak kullanıldığında “yalnızca” anlamında vurgulu olarak yazılır.
 7. “O” bağlacı, iki rakam arasında kullanıldığında sıfır ile karışmaması için vurgulu olarak yazılır. Örnek: 5 ó 6 (beş ya da altı)
 8. “Tú” ikinci tekil şahıs zamiri olarak kullanılırken vurgulu olarak yazılır. “Tu” ise iyelik zamiri olarak kullanılır.
 9. “Él” üçüncü tekil şahıs zamiri olarak kullanılırken vurgulu olarak yazılır. “El” ise tanım edatı olarak kullanılır.
 10. Bileşik sözcüklerde vurgulu hece genellikle korunur. Örnek: Sacacorchos (şarap açacağı), lavaplatos (bulaşık makinesi), parabrisas (ön cam).

Vurgusuz hece (sílaba átona)

Vurgusuz heceler, genellikle vurgulu heceden önceki hecelerdir ve daha az vurgulu veya neredeyse vurgusuz olarak telaffuz edilir.

Vurgulu kelime türleri

İspanyolca’da, vurgulu hece kelime türüne bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin:

Vurgulu hece son hece ise, “aguda” olarak adlandırılır. Örnek: “café” (kahve)

Vurgulu hece ikinci hece ise, “llana” veya “grave” olarak adlandırılır. Örnek: “cálculo” (hesaplama)

Vurgulu hece ortada ise, “esdrújula” olarak adlandırılır. Örnek: “público” (halk)

İsimler ve fiillerdeki vurgu

İsimler ve fiillerin çekimlerine göre vurgu değişebilir. Bazı isimlerde veya fiillerde, vurgulu hece çekime göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kelimenin çekimi veya kullanım bağlamına dikkat etmek önemlidir.

Vurgunun önemi

İspanyolca’da doğru vurgu, kelimenin anlamını ve telaffuzunu doğru bir şekilde iletmek için önemlidir. Vurgulu hece, vurgusuz olarak telaffuz edildiğinde kelimenin anlamında değişikliklere neden olabilir.


Vurgusuz olanlar


İşte bazı vurgusuz kelimeler ve kavramlar İspanyolca’da:

 1. İyelik zamirleri (ismin önündeki):
  • Mi (benim)
  • Tu (senin)
  • Su (onun)
 2. İyelik zamirleri:
  • Mío (benimki)
  • Tuyo (seninki)
  • Suyo (onunki)
 3. İlgi zarfları:
  • Donde (nerede)
  • Como (nasıl)
  • Cuando (ne zaman)
 4. Edatsız kullanılan şahıs zamirleri:
  • Yo (ben)
  • Tú (sen)
  • Él (o)
 5. Özel isim önündeki isimler:
  • Juan Martínez (Juan’ın adı)
  • Casa Blanca (Beyaz Ev)
 6. Aun, medio, tan gibi zarflar:
  • Aun (hala)
  • Medio (yarım)
  • Tan (o kadar)
 7. Según dışındaki edatlar:
  • De (nin, nın)
  • En (de, da)
  • Con (ile)
 8. Bağlaçlar:
  • Y (ve)
  • O (ya da)
  • Pero (ama)

Bu gibi durumlarda vurgusuz kelimeler, anlamı değiştirmemek ve karışıklığı önlemek için farklı şekilde yazılır. İspanyolca klavye görüntüleyicisini kullanarak, ¿ ve ¡ karakterlerini doğru şekilde yazabilirsiniz. Bu karakterler soru ve ünlem belirten cümlelerin hem başında hem de sonunda kullanılır.

İspanyolca alfabe ‘deki vurgular bunun gibi bazı sıfat ve zamirler benzerliği karıştırılmaması için yazılır.

İspanyolca kelimelerdeki vurgusuz ve vurgulu kullanımları görebilirsiniz:

Vurgusuz KullanımVurgulu Kullanım
el (tanım edatı)él (3.tekil şahıs zamiri)
solo (yalnız)sólo (yalnızca)
tu (iyelik zamiri – senin)tú (2. tekil şahıs zamiri – sen)
o (veya / ya da)ó (veya / ya da)
mi (iyelik sıfatı – benim)mí (şahıs zamiri – bana, benim)
mas (daha fazla)más (daha fazla)
de (edat – nin, nın)dé (vermek fiilinin 3.tekil şahıs dilek kipi)
se (nesne zamiri – kendisi)sé (bilmek fiili – bilmek)
adonde (nerede, nereye)adónde (nerede, nereye)
como (nasıl, gibi)cómo (nasıl)
cual (hangi)cuál (hangi)
cuando (ne zaman)cuándo (ne zaman)
cuanto(s) (kadar)cuánto(s) (ne kadar)
donde (nerede)dónde (nerede)
que (ne, nasıl)qué (ne, nasıl)
quien (kim, kimi, kime)quién(es) (kim, kimi, kime)
porque (çünkü)por qué (neden)

Bu tablo, İspanyolca’da bazı kelimelerin vurgusuz ve vurgulu kullanımlarını göstermektedir. Bu farklılıkları dikkate alarak doğru vurguyla kelime veya ifadeleri kullanmanız önemlidir.Bir Cevap Yazın