İtalyanca alfabe

İtalyanca alfabe

alfabe


İtalyanca alfabe ‘de 21 harf bulunmaktadır. Gel gelelim okunuşları ve adları biraz değişik. Tanım edatlarına geçmeden önce İtalyanca alfabesinin harflerine ve okunuş adlarına bakalım. Ayrıca değişik kombinasyonlarla nasıl ses değişimi oluyor ona bakalım.


HARF
A
B
C
D
E
F
G
H
İ
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
OKUNUŞU/adı
A

Çİ

E
EFFE

AKKA
İ
İLUNGA
KAPPA
ELLE
EMME
ENNE
O

KU
ERRE
ESSE

U
VU
DOPPİYA VU
İ GREKA
ZETA

KOMBİNASYONLAR


A
ÜSTÜNDE À GİBİ VURGU OLURSA —-AH DİYE OKUNUR


C-Çİ
1. CA,CO,CU KA,KO,KU DİYE OKUNUR.
örneğin;
cattivo—kattivo[kötü]
2.Cİ,CE Çİ,ÇE DİYE OKUNUR.
örneğin;
dieci—-dieçi [on]
3.CİA ÇA
örneğin;
ciao—çaov [merhaba]
4.CİO ÇO
örneğin;
braccio—braço
5. CİU ÇU
6.CİE ÇE
örneğin;
cieco-çelo
7.ÇOĞUNLUKLA CHE —KE DİYE OKUNUR.
perche—-perke


G-Cİ 
1} İ , E SESLİLERİYLE Cİ,CE DİYE OKUNUR
geloso—celoso [kıskanç]
2} G İLE A,O,U ARASINA İ GİRERSE   
-GİA CA DİYE giacca—cakka [ceket]   
-GİO CO DİYE giovedi—covedi [salı]   
-GİU CU DİYE giugno —cunyo [haziran]
3} G DEN SONRA N GELİRSE    NY DİYE OKUNUR
4} A,O,U seslileriyle             
Ga,Go,Gu diye okunur


H-AKKAYAZARKEN YAZILIR—OKUNURKEN OKUNMAZ

J -İLUNGA yabancı kelimelerde bulunur.

K -KAPPA yabancı kelimelerde bulunur.

S-ESSE 
1} TEK SESLİ HARF VARSA S DEN SONRA   
-S DİYE OKUNUR
2} İKİ SESLİ ARASINDA BULUNURSA   
 Z DİYE OKUNUR.
3} P,F,T,C,Q, HARFLERİYLE —-S DİYE
DİĞER ÜNSÜZLERLE ——Z OLARAK OKUNUR.
4] SC-İA,İO,İU—-Ş OLARAK OKUNUR.
SCİARPA-ŞARPA
5] SC-E,İ——Ş OLARAK OKUNUR.
Örneğin;
SCİOPERO——ŞOPERO
SCELTO—-ŞELTO
5}SC-A,O———-SIKA-SIKO ŞEKLİNDE OKUNUR.
Örneğin;
SCADERE—-SIKADERE


W-DOPPİYA VU
yabancı kelimelerde bulunur.

X-İ GREKA yabancı kelimelerde bulunur.

Z-ZETA yabancı kelimelerde bulunur.

Örneğin;

sessiz harfler -h hariç çift kullanılabiliyor.
iki -z harfi ,tek -z olarak okunuyor.
Z harfi : ts-tz sesi verilerek seslendiriliyor.


Mesela; Ragazzo : ragatzo …gibi okunur (erkek çocuk,boy)


İtalyanca alfabe Vurgulu harfler


Vurgulu harfler değişik anlamlar içerir.Buna bağlı olarak yazarken ve okurken dikkatli olmak gerekir.

VURGULU HARFİng.ANLAMItrk.ANLAMI
éis-dır,dir
eandve
himself,herselfkendisi
seifeğer
yesevet
sioneselfkendi

  • Türkçede ve ingilizcede büyük harfle yazılan çoğu kelime italyancada yazılmamaktadır.

Mesela ; haftanın günleri,aylar,bay-bayan gibi…

  • İlk kelimenin sonundaki sesli harf ,ondan sonraki kelimenin ilk harfi sesli ise genelde düşer.

Mesela;

lo amico da o düşer ve :l’amico olur.
dov’e : dove é


İtalyanca alfabe konu anlatımımızda öğrenilen kelimeler


OKUNUŞUANLAMI
bellobellogüzel
diecidieçion
cattivokattivokötü
ciaoçaovmerhaba
bracciobraçokol
ciecoçekokör
cieloÇelogökyüzü
percheperkeiçin,niçin
gelosocelosokıskanç
giovedicovedisalı
giugnocunyohaziran
insegnanteinsenyanteöğretmen
sciarpaşarpaeşarp
sceltoşeltoseçenek
scaderesıkadereaşağı

Giyim eşyaları,İtalyanca alfabe

giacca

cakka [ceket]Bir Cevap Yazın