miş’li geçmiş zaman

miş’li geçmiş zaman

Miş’li geçmiş zaman

PRETERİTO PLUSCUAMPERFECTO
 SPANİSH PAST PERFECT


miş’li geçmiş zaman bileşik bir zaman ve haber kipleri arasında yer alıyor.

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

Pretérito Pluscuamperfecto, bir eylemin geçmişte bir başka eylemden önce gerçekleştiğini veya tamamlandığını belirtmek için kullanılır.
Özellikle, bir olayın diğerinden önce gerçekleştiği veya tamamlandığı bir hikaye anlatırken kullanılır.

**Şimdiki zaman ile ilişkisi vardır.
**Olay geçmişte olmuştur ama konuşulan an devam etmektedir.
**Başlama ve bitme zamanları belli değildir.
**başlangıç belirsiz-bitiş şimdiki zamanda

Bir olay düşünün ..geçmişte bitmiş ama ondan önce başka bir olay olmuştur. İşte bu olayı ifade etmek için kullanılır. Özetlersek..

 • Geçmişte bir olay olmuş ve bitmiştir.
 • Bundan önce olmuş bir olayı anlatırken kullanılır.
 • İkinci cümlede ,1.cümleden de bahsedebilir yada 1.cümle hakkında ima da bulunur.

El Pretérito Pluscuamperfecto (Past Perfect) formu,Haber Anlamı : Sahip olmak,elinde bulundurmak (to have -have to)

haber fiili(imperfect çekimi) +
past participle(paticipio pasado)(geçmiş zaman kaynaklı ortaç)

haber(preterito imperfecto)+participio pasado(ortaç)
ortaç
-er veya ir çekimli kelime-İdo
-ar çekimli kelime-Ado


imperfect
Benyohabía
senhabías
oÉl,ella,ustedhabía
biznosotroshabíamos
sizvosotroshabíais
onlarellas/os,ustedeshabían

Ben geldiğimde annem çoktan uyumuştu.
Mi madre ya había dormido cuando llegué.
My mother had already slept when I arrived.

Bu cümlede annemin uyuması eylemibenim gelme eylemimden önce olmuştur.

Había estudiado antes de la prueba.
Sınava gelmeden önce çalışmıştım.
Ya habíamos comido cuando llegaste.
Sen gelmeden önce zaten yemiştik.
Habías viajado a muchos países antes de cumplir los 30.
30 yaşına gelmeden önce birçok ülkeye seyahat etmiştin.


Beber : içmek
bu fiilin partıcıpıo pasado ortacı: bebido

had drunk(içtim)Yo había bebido
you had drunk(içtin)Tú habías bebido
he/she had drunk (içti)usted/él/ella había bebido
We had drunk(içtik)Nosotros habíamos bebido
You had drunk(içtiniz)Vosotros habíais bebido
They had drunk(içtiler)ustades/ellos/as) habían bebido

miş’li geçmiş zaman hikayesi ile ilgili örnekler..

The teacher had finished the lesson, but the bell rang before.
Öğretmen dersi bitirmişti ama zil daha önce çalmıştı.
La maestra había terminado la lección, pero la campana sonó antes.

I had already finished my homework. 
Había terminado mi tarea. 
Ev ödevimi çoktan bitirmiştim.


She had taken off her shoes before coming inside. 
Había quitado los Zağanos antes de entrar. 
İçeri girmeden önce ayakkabılarını çıkartmıştı.

conocido:conocer fiilinin ortacı:ido
habían : haber fiilinin –onlar-pereterito pasado çekimi
They hadn’t known each other ,before they got married. 
Evlenmeden önce,birbirlerini tanımıyorlardı. 
No se habían conocido ,antes de casarse.


They hadn’t stopped the car,after the orange traffic sign. 
No habían detenido el automóvil, después de la señal de tráfico naranja. 
Turuncu trafik işaretinden sonra arabayı durdurmamışlardı.Bir Cevap Yazın