İspanyolca ders 38

İspanyolca ders 38

Ne iş yapıyorsunuz?
¿Cuál es tu trabajo?

İspanyolca iş ve okul terimleri sayfamızda birkaç meslek dalı ve okul bölümlerini öğreniyoruz.

asker
bankacı
bayan doktor
bayan satış elemanı
bayan öğretmen
bayan profesör
bayan sekreter
berber
erkek satış elemanı
erkek doktor
erkek öğretmen
erkek profesör
erkek sekreter
garson
gazeteci

mimar
muhasebeci
müzisyen
temizlik elemanı
yazar
astronomi
beden eğitimi
bilgisayar bilimi
bilim,fen
biyoloji
coğrafya
din dersi
edebiyat
ekonomi
felsefe
fizik
görsel sanatlar
ilaç
iletişim
kanun
kimya
matematik
mühendislik
psikoloji
siyaset bilimi
sosyal
sosyoloji
tarih
yabancı dil
soldado/a
banquero/a
La doctora
Venderora
Maestra
Profesora
Secretaria
Barbero
Vendedor
Doctor
Maestro
Profesor
Secretario
Camarera
Periodista
el trabajo
Aequitecto/a
Contador
Músico
Perdonal de Limpieza
Escritor
Astronomía
Educación física
İnformática
La ciencia
Biyología
Geografía
Lección religiosa
Literatura
Economía
Filosofía
Física
Artes Visuales
Droga
Comunicación
Ley
Química
Matemáticas
İngeniería
Psicología
Política
Social
Sociología
Historia
İdioma extranjero

Konuyla ilgili değişik cümleler kurarken siz de mutlaka bu yeni kelimelerin hepsiyle bir cümle kurun. Cümleye fiil koymak cümleye hareket verir. Pratik yapmak yabancı dil eğitimi için çok önemlidir. Her zaman yazdığım gibi dil nankördür.

Kendimize konuyla ilgili kalıp konuşma balonları yapalım.

Şu okulda şu bölümde okudum…
Ne iş yapıyorsunuz?
Okulumuzdaki öğretmen…

Ortaokulu Almanca okudum.
I studied secondary school in German.
Estudié la escuela secundaria en alemán.

Ali üniversitede Kimya okudu.
Ali studied chemistry at university.
Ali estudió química en la universidad.

Ne iş yapıyorsunuz?
¿Cuál es tu trabajo?
What is your job?

O özel bir şirkette yöneticidir.
Es gerente en una empresa privada.
She is a manager in a private company.

İspanyolca iş ve okul terimleri İle ilgili birkaç cümle

İspanyolca ders 12, İspanyolca iş ve okul terimleri

Bu doktor hastanedeki en iyi doktordur.
This doctor is the best doctor in the hospital.
Este doctor es el mejor doctor del hospital.

Kanuna göre bu adam suçlu.
Según la ley, este hombre es culpable.
Under the law, this man is guilty.

Okulda her gün beden eğitimi dersi olsa sıkılmam.
No me aburriría si tuviera clase de educación física todos los días en la escuela.
I wouldn’t be bored if I had physical education class every day at school.