İspanyolca sıfatlar

İspanyolca sıfatlar

SIFATLAR


İspanyolca sıfatlar isimlerin yada sıfatların önüne gelerek onları renk , konum..gibi yönlerden tanımlar.

ispanyolca da sıfatlar ikiye ayrılır.
1-niteleme sıfatları (renk,durum..)siyah kuş
2-Belirtme sıfatları(kaç tane olduğu,nerede olduğu,kimin olduğunu belirtir.)


Sıfatlar ismi takip eder ya da önüne gelir.
ismin önüne gelirse


ismin o özelliği dinleyiciye vurgulanmak istenmiştir.


La mesa pequeña (küçük masa)
masanın küçüklüğü vurgulanıyor


Bazı sıfatların yeri ile tamamen anlamları değişir.


İSİMDEN ÖNCEİSİM DEN SONRA
aynı -mismoaynıkendisi
basit-simpledahabasit
bazı -ciertobelligerçek
birkaç -variosbirkaçfarklı
düşük-bajodüşük kalitelikısa
eski-viejoEskiyaşlı/eski
eski -antiguoAntik / eski / yaşlıAntik
fakir -pobreşanssızfakir
farklı diferenteçeşitlifarklı
harika-grandeharikabüyük
herhangi -cualquierbirherhangi biri
iyi -buenoBasit / iyicömert
kendi-propiokendibirisi
nadir-raronadirgarip
sadece-solobiryalnız
saf -purohiçbir şeysaf
tatlı -dulceiyi hoştatlı
yeni -nuevoBaşka / yeni edinilmişyeni
yüksek – altoÜst / yüksek sınıfuzun boylu

Bütün sıfatlar önündeki ismin cinsiyetine göre değişirler.


Değişmeyenler


Dışexterior
interior
Daha iyimejor
Daha kötüpeor
Daha büyükmayor
Daha küçükmenor
En sonulterior
Daha üstünsuperior
Daha aşğıinferior

İspanyolca sıfatlar ‘da sıfatlar cins ve sayı bakımından birbirleri içinde uyum halindedir.


İstisnalar arasında ‘cada’ ‘her sıfatı vardır. İsim çoğul olsa da,cins olsa da önemli değil,hep aynı şekilde bulunur.

her saat cada hora
her yıl cada año
her adam cada hombre

Kısıtlayıcı sıfatlar


çeşitli muhtelif, bazı, birkaçvarios
birkaç,bazıAlguno
yeterlibastante
aynı miktardacuanto
çok fazla,çokmucho
hiçbiri,hiçningunono
azpocoa
yeterli,kafisuficiente

Sıfatlar isim haline de gelebilir. İsim yerine sıfatın önüne eklediğimiz tanım edatı o sıfatı isim haline getirir.


El hombre viejo : yaşlı adam
El viejo :yaşlı adam olur.


Soyut bir sıfatı da isme dönüştürebiliriz.


Cinssiz lo tanım edatı + soyut sıfat = İSİM


Lo bueno :iyilik
Lo malo :kötülük


Eril isimlerden önce bazı sıfatlar değişiklik gösterir.


a) Söz konusu isimden önce veya sonra görünürse.

b) İsim tekil veya çoğul ise

Bu iki şekilde de değişiklik gösterir. Genelde değişirken son harf düşer.


ningunoningúnhiç
malomalkötü
ununbir
tercerotercer3.
primeroprimerilk
cientocient100
algunoalgúnbirkaç,bazı
buenobueniyi
cualquieracualquierbazı herhangi

Primeroİlk
TerceroÜçüncü
Buenoİyi
MaloKötü
AlgunoBazı

el primer hijoBirinci çocuk
el tercer hombreüçüncü adam
el buen porteroiyi kaleci
el mal tiempokötü hava
Algun diaGünün birinde

santo = -do,-to ile başlayan isimlerle kısaltılmaz.

grande = eril ve dişil den sonra kısalır.


1.-o ile bitenler(m) =(çoğulu-os)
-a ile bitenler (f) =(çoğulu-as)

2.-or,-on,-,an ile bitenler=dişil yapmak için =-a eki alır.
sayı olarak,
3.-e ile bitenler =çoğul yapmak için sıfata -s eklenir
cinsiyet ile değişmez.

Güçlü kız
La chica fuerte

Güçlü kızlar
Las chicas fuertes

4.-ista ile bitenler= çoğul yapmak için sıfata -s eklenir
cinsiyet ile değişmez.

fuerte (güçlü)
Güçlü çocuk
El chico fuerte

Güçlü çocuklar
Los chicos fuertes

5.sessiz harf ile bitenler= çoğul yapmak için sıfata -es eklenir
cinsiyet ile değişmez.
İSTİSNA;-z ile bitenler=çoğulu eklenmeden önce -c olur.
feliz (mutlu)
felices

6. Eril yada dişil olması isme bağlıdır.
iyi kız (la chica buena)
iyi oğlan (el chico bueno)

7. çoğul yada tekil olması da isme bağlıdır.
iyi oğlanlar (el chicos buenas)
iyi kızlar (la chicas buenos)

8.-erior ile bitenler=dişil formu yoktur.
exterior-dış
interior-iç
9 .soyut sıfatlar ‘lo’ tanım edatı ile kullanılır.


Sıfatların derecelendirilmesi

Karşılaştırma(comperative)


Kelimeleri birbirleriyle karşılaştırmak için 3 tür vardır.


iyidaha iyien iyi

İstisnalar +daha  
YaşlıViejoDaha yaşlımayor+que-bağlaç
GençJovenDaha gençmenor+que-bağlaç
BüyükGrandeDaha büyükMayor+que-bağlaç
KüçükPequenoDaha küçükMenor+que-bağlaç
İyiBuenoDaha iyiMejor+que-bağlaç
KötüMaloDaha kötüPeor+que-bağlaç
AşağıBajoDaha aşağıİnferior+a-edat
YüksekAltoDaha yüksekSuperior+a-edat
ÖnceAnteDaha önceAnterior+a-edat
SonraPos-tDaha sonraPosterior+a-edat

İstisnalar comparative
daha
 Superlative
En
BüyükGrandeDaha büyükmayor+maximo
KüçükPequenoDaha küçükmenor+Minimo
İyiBuenoDaha iyiMejor+mejor
KötüMaloDaha kötüPeor+pesimo
AşağıBajoDaha aşağıInferior+más baja
YüksekAltoDaha yüksekSuperior+supreme

İspanyolca sıfatlar ‘da derecelendirme


1..EŞİTLİK-(şartlar eşit)


tan…como


Ali es tan joven como Ahmet.
Ali Ahmet kadar gençtir..
Ali Mehmet kadar zekidir.
Ali es tan inteligente como Mehmet


2..ÜSTÜNLÜK


isim+más(daha fazla anlamında)+sıfat+que(ki)+isim
más…que
mejor que
mayor que
posterior a


Ali Mehmet’ten daha akıllıdır
Ali es más inteligente que mehmet

Ali Mehmet’ten daha üstün.
Ali es superior a Mehmet

Ali Mehmet’ten daha büyük.
Ali es mayor que Mehmet


Eğer üstünlük karşılaştırmasında rakamlar söz konusuysa : de edatı kullanılır.


Hay más de diez libros.
Ondan fazla kitap var.


3..AŞAĞILIK


menos(daha az anlamında)+sıfat+que(ki)


Ali es menos inteligente que Mehmet
Ali Mehmet’ten daha az zekidir.


4..EN ÜSTÜNLÜK(superlative)


sıfattan sonraisimo,+ -isima (bazı sıfatları tamamen değiştirir.)
ör:bueno-bonisimo


Sıfattan önceSıfattan sonra
Muyisimo,+ -isima (bazı sıfatları tamamen değiştirir.
ör:bueno-bonisimo

En üstünlükde karşılaştırma yok sadece ismin en büyük derecesini anlatmak için kullanılır.


muy(çok)+sıfat


sıfat+isimo,isima
sıfat(-ble ,-bli diye değişir)+bilisimo
sıfat(-n,-or,-dor)+-cisimo
(-r)+érrimo(-re,-ro düşer)célebre_celebérrimo (çok zengin)

Ali çok mutlu
Ali es muy feliz


3..GÖRECELİ ÜSTÜNLÜK


Sıfattan önceSıfattan sonra
En fazla
En fazla
En az
En az
El más
Lo más
El menos
Lo menos
de(-den)-entre(arasında)
de(-den)-entre(arasında)
de(-den)-entre(arasında)
de(-den)-entre(arasında)

Ali es el más inteligente de la escuela.
Ali okulun en akıllısıdır.
Ayse es la mejor entre los bailarines.
Ayşe dansçılar arasında en güzelidir.


Daha (en) güzel
Más (más) hermosa
Daha (en) ilginç
Más (más)interesante
Daha (en) dikkatli
Más (más) cuidadoso
Daha (en) hoş
Más (más) agradable
Daha (en) dikkatsiz
Más (más) descuidado
Daha (en) güçlü
Más (más) poderoso
Daha (en) neşeli
Más (más) alegre
Daha (en) berbat
Más (más) terrible
Daha (en) rahat
Más (más) cómodo
Daha (en) düşünceli
Más (más) reflexivo
Daha (en) tehlikeli
Más (más) peligroso
Daha (en) faydalı
Más (más) útil
Daha (en) zor
Más (más) difícil
Daha (en) değerli
Más (más) valioso
Daha (en) eğlenceli
Más (más) agradable
Daha (en) harika
Más (más) maravilloso
Daha (en) yakışıklı
Más (más) guapo
Daha (en) yardımcı
Más (más) útil
Daha (en) önemli
Más (más) importante
Daha (en) akıllı
Más (más) inteligente

Belirtme sıfatları


İspanyolca sıfatlar da BELİRTME SIFATLARI İsimlerin diğer isimler ile ilgileri sonucunda oluşan özellikleri belirten sıfatlardır. İsimlerin anlamlarını sınırlar.Bağlı olduğu ismin, türleri arasında kime,neye ait oldukları ve hangisinin o isim olduğunu belirtir.Bu sıfatlar dörde ayrılır.

 1. iyelik sıfatları
 2. işaret sıfatları
 3. belgisiz sıfatlar
 4. sayı sıfatları

İyelik sıfatları


İyelik sıfatları her zaman olduğu gibi sayı ,cins bakımından isimle uyumludur.

İsme :kime? Neye? ait sorusuna cevap verir.


İsimden önce


İyelik SıfatıTekil Hali (Erkek)Tekil Hali (Dişi)Çoğul Hali (Erkek)Çoğul Hali (Dişi)
mimimimismis
tutututustus
susususussus
nuestronuestronuestranuestrosnuestras
vuestrovuestrovuestravuestrosvuestras

İsimden sonra


İyelik SıfatıTekil Hali (Erkek)Tekil Hali (Dişi)Çoğul Hali (Erkek)Çoğul Hali (Dişi)
míomíomíamíosmías
tuyotuyotuyatuyostuyas
suyosuyosuyasuyossuyas
nuestronuestronuestranuestrosnuestras
vuestrovuestrovuestravuestrosvuestras

İspanyolca sıfatlar

Benim arabam
L’automóvil mia


İspanyolca sıfatlar

Senin araban
L’automóvil tuo


İşaret sıfatları


 

İşaret SıfatıTekil Hali (Erkek)Tekil Hali (Dişi)Çoğul Hali (Erkek)Çoğul Hali (Dişi)
esteeste libroesta casaestos librosestas casas
eseese perroesa amigaesos perrosesas amigas
aquelaquel cocheaquella madreaquellos cochesaquellas madres

Bu tabloda verilen işaret sıfatları, “bu”, “şu” ve “o” gibi gösterilen nesneleri belirtmek için kullanılır. İşaret sıfatları, nesnenin yakınlığına ve uzaklığına göre değişiklik gösterir. “Este” yakın zamanda bahsedilen nesneleri ifade ederken, “ese” orta derecede uzaklıktaki nesneleri, “aquel” ise daha uzak veya belirsiz olan nesneleri ifade eder. Ayrıca, işaret sıfatları ismin cinsiyetine, sayısına ve belirtme durumuna göre değişiklik gösterebilir.

cinssiz işaret zamirleri

İspanyolca’da cinsiyetsiz işaret zamirleri bulunur. Bu zamirler, hem erkek hem de dişi nesneleri ifade etmek için kullanılır. İşaret zamirlerinin cinsiyetsiz halleri şunlardır:

 • esto: “bu” anlamına gelir ve cinsiyetsiz nesneler için kullanılır.
 • eso: “şu” anlamına gelir ve cinsiyetsiz orta derecede uzak nesneler için kullanılır.
 • aquello: “o” anlamına gelir ve cinsiyetsiz daha uzak veya belirsiz nesneler için kullanılır.

İşaret zamirleri, cinsiyet belirtmek zorunda olmadıkları için cinsiyet açısından tarafsız bir ifade sunarlar. Örneğin:

 • Esto es interesante. (Bu ilginç.)
 • Eso no me gusta. (Şunu sevmiyorum.)
 • Aquello es desconocido. (O bilinmeyen.)

Bu şekilde, cinsiyet belirtmeden nesneleri işaretleyebilir ve ifade edebilirsiniz.


İspanyolca sıfatlar

Bu kitap.
Este libro


İspanyolca sıfatlar

Bu araba.
Esta automóvil


İspanyolca sıfatlar

Bu çiçekler
estas flores


Şu masalar
esas mesas


Belgisiz sıfatlar


Tekil/Eriltekil/DişilÇoğul/Erilçoğul/Dişil
BirUnoUnaUnosUnas
AzPocoPocaPocosPocas
Herhangi birCualquierCualquieraCualquierCualquiera
Bir,bazıAlgunoAlgunaAlgunosAlgunas
Bir,bazıCiertoCiertaCiertosCiertas
HiçbirNingunoNingunaNingunosNingunas
HerbirCadaCadaVariosVarias
BöyleTalTal
Her,bütünTodoTodaTodosTodas
BaşkaOtroOtraOtrosOtra

tablodaki maviler
eril bir isimden sonra son harfleri düşer uno


Bir kitap
Un libro
una
Bir ev
Una casa (değişmedi)
ninguno
Hiçbir kitap
ningún libro
cualquiera
Herhangi bir ev
Cualquier casa


Sayı sıfatları


İsimleri miktar bakımından belirtir.

 1. asıl sayılar
 2. sıra sayıları
 3. katlama sayıları
 4. bölme sayıları
 5. dağıtma sayıları

asıl sayılar


Dersler bölümündeki sayılar ve organlarda sayılara bakabilirsiniz.


Sadece asıl sayılarda ‘uno ve cien’ ve içinde bunların bulunduğu sayılar çift cinsiyetlidir.(cümleleri geçirirken değiştir.!)uno-una,ciento-cienta,…

Uno ve ciento: eril isimler önünde kısalır:

un gato (bir kedi)
cien huevos (100 yumurta) olur.


sıra sayıları


Sıra sayıları ise hepsi çift cinstir.
Sıra sayılarında :primero ,tercero: eril isimler önünde kısalır. primer-tercer olur.
Asıl ve sıra sıfatları :ismin önünde de arkasında da olabilir.

katlama sayıları


iki katı,çift – doble
üç katı – triple
dört katı – cuádruple
5 katı – quintuple
6 katı – sextuple
 


iki kat çeker
doble azúcar 

dört katı kötü eylem
cuádruple mala acción


bölme sayıları


yarım – medio/a
çeyrek -cuarto/a
üçde bir -un tercio de
beşde bir – uno cinco de


üçde bir kek
un tercio de un pastel
yarım ekmek
medio pan


dağıtma sayıları


her bir – cada
her ikisi -ambos
her üçü – los tres


her bir kek
cada torta
ikisi de iyi
ambos son buenos


Türkçeİspanyolca
kötümalo
güzelhermoso
büyükgrande
acıamargo
sıkıcıaburrido
sakintranquilo
ucuzbarato
temizclaro
soğukfrío
karışıkcomplicado
meraklı, ilginçcurioso
karanlıkoscuro
zordifícil
gayretliaplicado
pissucio
kuruseco
kolayfácil
boşvacío
eğlencelidivertido
pahalıcaro
adiljusto
şişmangordo
azpoco
dolulleno
iyibueno
mutlualegre, feliz
zorduro
sağlıklısano
dürüsthonesto
ilginçinteresante
tembelperezoso
sıskaflaco
uzunlargo
düşük, azbaja
alçak gönüllümodesto
fazla, çokmucho
darestrecho
sinirlinervioso
yeninuevo
eski, antikantiguo, viejo
nazikcortés
fakirpobre
sevimli, tatlıguapo
safpuro
çabukrápido
zenginrico
üzgüntriste
tuzlusalado
kısacorto
hastaenfermo
basitsencillo
yavaşlento
küçükpequeño
güçlüfuerte
aptaltonto
tatlıdulce
uzunalto
kalıngrueso
incedelgado
yorguncansado
çirkinfeo
adaletsizinjusto
sıcakcaliente
zayıfdébil
genişancho
gençjoven

İspanyolca sıfatlar ‘da türemiş sıfatlar


1. Takı takılmadan önceki sözcüğün özelliğini ifade eder.


_udo,-izo,-ado,-der,-iento…
bıyık(bigote)
bıyıklı(bigotudo)


2. Köken gösterenler


türk halkı(pueblo turco)


3. büyüklük,küçüklük,küçümseme ifade edenler.


rico hombre (zengin adam)
ricacho (para babası)


4. Bazı takılar ile ‘aitlik’ bildirir


_ario,-al,
mutlu(feliz)
mutluluk(felicidad)


5. Bazı takılar ile ‘yapılabilir olma’ bildirir


-ble
arzu(deseo)
arzu edilir(deseable) diserable
isim+sıfat+takı
roja+viejo+ero :ropavejero(eskici)Bir Cevap Yazın