Miş’li gelecek zaman

Miş’li gelecek zaman

gelecekte geçmiş zaman

futuro compuesto/perfecto

Spanish future

tamamlanmış


İspanyolca bileşik zamanlar içersinde Miş’li gelecek zaman / future perfecto ,geçmişteki…gelecek zamanı tanımlar. Bu zaman kalıbının dilek kipi de bulunmaktadır.

Gelecekte yapılacak bir olaydan önce bitmiş olan olayı anlatır. Haber kipleri arasındadır.

  1. Geniş zaman – presente simple – present simple
  2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
  3. Pretérito İndefinido – preterite
  4. futuro simple – future simple
  5. condicional simple – simple conditional
  6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
  7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
  8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
  9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
  10. condicional compuesto – conditional perfect

haber(gelecek zaman çekimli)+participio pasado(ortaç)
ar çekimli kelime-Ado
-er veya ir çekimli kelime-İdo

haber (gelecek zaman çekimli)
ben
sen
o
biz
siz
onlar 
habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

Şimdi teker teker bu zaman dilimi için cümle kalıbımızı örnek ile yapalım.

participio pasado(ortaç) : miş yapılı ortaçdır.(past particible)

haber 
(gelecek zaman çekimli)
beber(içmek)
participio pasado(ortaç)
habré
habrás
habrá
habrémos
habréis
habrán
bebido
bebido
bebido
bebido
bebido
bebido

will have drinked(içeceğim)Yo habré bebido
you will have drinked(içeceksin)Tú habrás bebido
he/she will have drinked(içecek)usted/él/ella habrá bebido
We will have drinked(içeceğiz)Nosotros habremos bebido
You will have drinked(içeceksiniz)Vosotros habréis bebido
They will have drinked(içecekler)ustades/ellos/as) habrán bebido

Miş’li gelecek zaman için örnek cümleler


I will have drinked my medicine before I sleep

Habré bebido mi medicina antes de dormir

Uyumadan ince ilacımı içeceğim.

Future perfecto ,İspanyolca ders 19, Miş’li gelecek zaman

Geldiğinde ödevimi bitirmiş olacağım.

Cuando vengas habré terminado mi tarea.

When you come ı will have finished my homework.


BASİT GELECEKDİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN

Bir Cevap Yazın