Miş’li gelecek zaman

gelecekte geçmiş zaman

futuro compuesto/perfecto

Spanish future

tamamlanmış


İspanyolca bileşik zamanlar içersinde Miş’li gelecek zaman / future perfecto ,geçmişteki…gelecek zamanı tanımlar. Bu zaman kalıbının dilek kipi de bulunmaktadır.

Gelecekte yapılacak bir olaydan önce bitmiş olan olayı anlatıyor. Haber kipleri arasındadır.

  1. Geniş zaman – presente simple – present simple
  2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
  3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
  4. futuro simple – future simple
  5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
  6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
  7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
  8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
  9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
  10. condicional compuesto – conditional perfect

Futuro Perfecto, gelecekte belirli bir zamanda tamamlanmış olacak olan bir eylemi belirtiyor. Bu zaman da -haber (haber + participio) yardımcı fiili ve ana fiilin (participio) birleşimiyle oluşturuluyor.

Örneğin;:

Antes de la fiesta, ya habré comprado el regalo.
Partiden önce, hediye almış olacağım.

Para la próxima semana, él ya habrá aprendido las reglas.
Gelecek hafta için, o kuralları öğrenmiş olacak.

Cuando llegues, nosotros ya habremos cocinado la cena.
Sen geldiğinde, biz akşam yemeğini yapmış olacağız.

Bu zamanlar, gelecekte tamamlanmış olacak olayları ifade etmek için kullanılır. Gelecekteki bir zamanda belirli bir eylemin tamamlanmış olacağını belirtirler.

haber(gelecek zaman çekimli)+participio pasado(ortaç)
ar çekimli kelime-Ado
-er veya ir çekimli kelime-İdo


haber (gelecek zaman çekimi)
ben habré
senhabrás
ohabrá
bizhabremos
sizhabréis
onlarhabrán

Şimdi teker teker bu zaman dilimi için cümle kalıbımızı örnek ile yapalım.

participio pasado(ortaç) : miş yapılı ortaçdır.(past particible)

haber
gelecek zaman çekimli
beber (içmek)
participio pasado (ortaç)
habrébebido
habrásBebido
habrábebido
habremosbebido
habréisbebido
habránbebido

will have drinked(içeceğim)Yo habré bebido
you will have drinked(içeceksin)Tú habrás bebido
he/she will have drinked(içecek)usted/él/ella habrá bebido
We will have drinked(içeceğiz)Nosotros habremos bebido
You will have drinked(içeceksiniz)Vosotros habréis bebido
They will have drinked(içecekler)ustades/ellos/as) habrán bebido

Miş’li gelecek zaman için örnek cümleler


I will have drinked my medicine before I sleep

Habré bebido mi medicina antes de dormir

Uyumadan ince ilacımı içeceğim.

Dilek kipi-gelecek zaman, Miş’li gelecek zaman

Geldiğinde ödevimi bitirmiş olacağım.

Cuando vengas habré terminado mi tarea.

When you come ı will have finished my homework.Bir Cevap Yazın