İspanyolca selamlaşmalar

İspanyolca selamlaşmalar


Buen día

İspanyolca selamlaşmalar ders 21’de öğrendiğimiz fiiller ile cümleler kuruyoruz ve günlük diyaloglarda kullandığımız birkaç selamlaşma kelimesi öğreniyoruz.


  • İspanyolca selamlaşmalar

Uyumak : dormir / durmiendo-dormido


Günaydın buenos días
İyi günler Buen día
İyi akşamlar Buenas tardes
İyi geceler Buenas noches
Güle güle Adiós
Hoş geldin Bienvenida (bienvenida)
Alo! solo!
Görüşürüz hasta luego
Merhaba ola
Naber? ¿que pasa?(ke pasa)
Nasıl gidiyor?¿Cómo te va?


İspanyolca selamlaşmalar :Soru zamirleriyle


Ne,Neyi¿Qué?
Kim¿Quien?
Kimin¿Cuyo?

Benyoestoy
Senestás
Oél/ellaestá
Biznosotros/asestamos
Sizvosotros/asestáis
Onlarellos/asestán

Terzi ne yapıyor.

¿Qué está haciendo el sastre?

Kim kapıyı açıyor.

¿Quién está abriendo la puerta?

Kız çocuk ne yazıyor.

¿Qué está diciendo la niña?

Kim çatalları ve tabakları getiriyor?

¿Quién está trayendo los tenedores y los platos?

Kadın ne okuyor.Kadın bir kitap okuyor.

¿Qué está leyendo la mujer? La mujer está leyendo un libro.

Adam ne getiriyor.O bir masa getiriyor.

¿Qué está trayendo el hombre? Él hombre está trayendo una mesa.

Polis ne içiyor.O bir su içiyor.

¿Qué está bebiendo la policía? La policía está bebiendo agua.

Kadın ne yapıyor.O tabakları yıkıyor.

¿Qué está haciendo la mujer? La mujer está lavando platos.

Çocuk ne içiyor.O bir bardak süt içiyor.

¿Qué está bebiendo el niño? El niño está bebiendo un vaso de leche.

Doktor ne yazıyor.O bir kitap yazıyor.

¿Qué está escribiendo el doctor? Él está escribiendo un libro.

Kim süt satın alıyor.Benim annem süt satın alıyor.

¿Quién está comprando leche? Mi madre está comprando leche.

Kim kapıyı açıyor.Babam kapıyı açıyor.

¿Quién está abriendo la puerta? Mi papá está abriendo la puerta.

Kim doktora soruyor.Teyzem doktora soruyor.

¿Quién está preguntando al doctor? La tía está preguntando al doctor.

Kim gömlekleri getiriyor? Terzi gömlekleri getiriyor.

¿Quién está trayendo las camisas? El sastre está trayendo las camisas.

Kim orada okuyor.Oğlum orada kitap okuyor.

¿Quién está leyendo allí? Mi hijo está leyendo allí.

İspanyolca ders 21 ile sorulara devam..

Teyzen ne yapıyor? Orada su içiyor.

¿Qué está haciendo tu tía? La tia está bebiendo agua allí.

Öğretmenler ne yiyiyorlar? Onlar armut yiyiyorlar.

¿Qué están comiendo los maestros? Están comiendo las peras.

Ne görüyorsun? Bir sandal ve bir gemi görüyorum.

¿Qué está viendo? Está viendo un bote y un nave.

Annem ne getiriyor? Annem bir sandalye getiriyor.

¿Qué está trayendo mi madre? Mi madre está trayendo una silla.

Sen ne yiyiyorsun ? Ben ekmek yiyiyorum

¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo pan

Kim polise gidiyor? Adam ve çocuk polise gidiyor.

¿Quién está viendo a la policía? El hombre y el chico está viendo a la policía.

 

Kim bir bardak süt içiyor? Kadın bir bardak süt içiyor.

¿Quién está bebiendo un vaso de leche? La mujer está bebiendo un vaso de leche.

Kim mektup getiriyor? Öğretmen bir mektup ve bir paket getiriyor.

¿Quién está trayendo una carta? El maestro está trayendo una carta y un paquete.

Ne yapıyorsun? Ben uyuyorum.

¿Qué estás haciendo? Yo está durmiendo

Kim bir gemi satın alıyor? Benim arkadaşım bir gemi satın alıyor.

¿Quién está comprando un barco? Mi amigo está comprando un barco.

Kim koltukta uyuyor? Babam koltukta uyuyor.

¿Quién está durmiendo en el sillón ? Mi papá está durmiendo en el sillón .

Kimin gemisi bu?

¿De quién es esta nave?

Kimin arabası var?

¿De quién es el auto?


İspanyolca ders 21-selamlaşmalar ile ilgili testALIŞTIRMA 1

Aşağıdaki cümleleri ispanyolcaya ÇEVİRİN, sorulara sonundaki kelimelerle İSPANYOLCA cevap veriN


Kim okula gidiyor? Çocuk

CEVAP ¿Quién va a la escuela? El niño va a la escuela.

Adam ne çiziyor? Resim

CEVAP ¿Qué está dibujando el hombre? El hombre haciendo un dibujo

Kadın ne yıkıyor? Tabak

CEVAP ¿Qué está lavando la mujer? La mujer lavando el plato

Kimin kalemi var? Öğretmen

CEVAP ¿Quién tiene un bolígrafo? el maestro tiene un lapiz

Kim mektup yazıyor? Terzi

CEVAP ¿Quién está escribiendo cartas? El sastre está escribiendo una carta.

Polis ne yazıyor? Mektup

CEVAP ¿Qué escribe la policía? La policía escribe cartas.
ALIŞTIRMA 2

BU CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

¿Quién está bebiendo un vaso de agua?

CEVAP Kim bir bardak su içiyor?

¿Como son los niños?

CEVAP Çocuklar ne yapıyor?

¿Quién tiene un gato?

CEVAP Kimin kedisi var?

¿Quién está comprando un coche?

CEVAP Kim araba alıyor?

¿Qué trae el niño?

CEVAP Çocuk ne getiriyor?
ALIŞTIRMA 3

CÜMLELERİ İSPANYOLCAYA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

Kimin bir dükkanı var?

CEVAP ¿Quién es dueño de una tienda?

Ali ne içiyor?

CEVAP ¿Qué está bebiendo Ali?

Kim bir gömlek satın alıyor?

CEVAP ¿Quién está comprando una camisa?

Kim pencereleri açıyor?

CEVAP ¿Quién abre las ventanas?

Annem ve teyzem ne görüyor?

CEVAP ¿Qué ven mamá y tía?

KELİME TESTİ

barco
gemi
kova
yanlış
saat
yanlış
uyumak
dormir
ir
yanlış
venir
yanlış
süt
Leche
ojo
yanlış
reloj
yanlış
armut
pera
perra
yanlış
hija
yanlış
sormak
preguntar
trabajar
yanlış
mirar
yanlış