İspanyolca zaman

İspanyolca zaman

fiil kipleri

fiil zamanları


İspanyolca zaman

        İspanyolca zaman bölümlere  ayrılıyor. Tamamlanıp  tamamlanmadığına dair zamanlar değişiyor. Bunların ayrıntılı anlatımı için aşağıdaki sınıfları inceleyelim.

        Bazıları iki zaman kalıbının birleşmesiyle meydana geliyor bunlar adından da anlaşılacağı gibi ‘ bileşik’ zamanlardır. Geniş zamanlar da ise Türkçe ‘den de bildiğimiz zaman kalıpları var. Şimdiki zaman…geçmiş zaman…gelecek zaman…gibi

KİP NEDİR

        Aslında zaman diyoruz ama kişinin konuşma şekline göre eylemler değişmekte ( emir mi veriyor?..düşüncesini mi söylüyor.?…o anda mı yapıyor?…yapmış mı? ) olduğundan , konuşan kişiye bağlı bu değişiklik göstermesi…konuşan tarafından fiilin istenilen şekilde kullanılmasıdır.

Haber kipi

İspanyolca ‘da zaman üstte de söylediğim gibi tamamlanmış mı?..tamamlanmamış mı? Diye ayrılırlar.

Haber kipleri : yapmış mı..? Yapıcak mı?..yapıyor mu?…devam etmiş mi?..
Gerçek olaylar,eylemler ve durumlar hakkında konuşmak için haber kipi zamanlarını kullanırız.
İspanyol haber kipi 10 zaman içerir. Toplamda 18 zaman vardır.

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

ispanyolca zaman dilimlerini ikiye ayırdım. fakat aralarında gene tamamlanıp tamamlanmadığına dair bölünmeler oluyor.

Zaman dilimleri-İngilizce formulleri

PRESENT
simple present (presente) verb/verb+s+am,is are (I do)
progressive am,is are +verb+ing(I am doing)
perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)
perfect progressive have,has been+verb+ing( I have been doing)

PAST TENSE (pretérito)
simple past (pretérito)(fiil 2. çekim)( I did)
imperfect( I did)
progressive (imperfect progressive)(was,were+verb+ing)(I was doing)
perfect-pluperfect (pluscuamperfecto) (had+3. çekim)(I had done)
perfect progressive (had been+verb+ing)(I ha bee doing)

FUTURE TENSE (futuro)
simple future (futuro)(will+verb)(I wiil do)
proressive (will be+verb+ing)(I will be doing)
perfect (futuro perfecto)(will have+3. çekim)(I will have doing)
perfect progressive(will have been+ verb+ing)(I will have been doing)

CONDİTİONAL
olur(şart var..)

GENİŞ ZAMANLAR
1.şimdiki zaman
2.geçmiş zaman
3. gelecek zaman

BİLEŞİK ZAMANLAR
Yakın geçmiş zaman / Pretérito perfecto / Spanish present perfect
Miş’li geçmiş zaman / Preterito pluscuamperfecto / Spanish past perfect
Gelecek zaman /future perfecto / spanish future
Koşullu zaman /conditional perfecto /spanish past conditional

TamamlanmamışTamamlanmış
PRESENTE
Geniş zaman
PRETÉRITO
di’li geçmiş zaman
PRETÉRITO IMPERFECTO
Şimdiki zaman hikayesi
PRETÉRITO PERFECTO
Yakın geçmiş zaman
FUTURO İMPERFECTO
Gelecek zaman
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
miş’li geçmiş zaman
PRETÉRITO ANTERIOR
miş’li geçmişin hikayesi
FUTURO PERFECTO
gelecekte geçmiş zaman

Şart kipi

TAMAMLANMAMIŞTAMAMLANMIŞ
BASİTBİLEŞİK

Şart kipinde olay şarta bağlı bir isteğe bağlı olan kip -şart kipidir

 • Basit şart
 • Bileşik şart

Dilek kipi

Dilek kipi de 6 zamana ayrılır.

 1. present dilek kipi
 2. imperfect dilek kipi
 3. future dilek kipi
 4. Present perfect dilek kipi
 5. Pluperfect dilek kipi
 6. Future perfect dilek kipi
TAMAMLANMAMIŞTAMAMLANMIŞ
Şimdiki zaman
Geçmiş zaman
Gelecek zaman
Hikaye
Rivayet
Gelecek zaman

Emir kipi

TAMAMLANMAMIŞTAMAMLANMIŞ
Şimdiki zaman

Emir kipinde olayın olup olmayacağı belli değildir,fakat kişi istemekte ve emretmektedir.


Bu zaman kalıplarını ister tek tek isterseniz tekil olarak linklere basarak çalışabilirsiniz.

İspanyolca zaman içersindekileri daha iyi anlayabilmeniz için , zamanların İngilizce’de hangi zamana denk geldiğini görelim…Bir Cevap Yazın