İspanyolca basit şart kipi

İspanyolca basit şart kipi

Şart kipi


İspanyolca basit şart kipi / Conditional mood ,Olaya ..şarta bağlı bir isteğe bağlıdır. Bir olay düşünün geçmişte yapılmış…işte bu olayın gelecekte de bir şarta bağlı olarak yapılabilir olmasını ifade eder. Haber kipleri arasındadır.

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

Varsayımsal, olabilecek veya olabilecek durumları tartışırken, İspanyolca koşul cümleleri kullanılıyor.
İngilizce’ye benzer şekilde, İspanyolca’da koşul cümleleri geçmişte, şimdi ve gelecekte çeşitli olasılık derecelerini ifade edebiliyor. Gelecekte olabilecek şeylerden, geçmişte olmamış şeylerden ve gerçekleşemeyecek şeylerden bahsetmekten nedense herkes çok hoşlanıyor.
İspanyolca ve İngilizce’deki koşul cümleleri dört gruba ayrılır: sıfır, birinci, ikinci ve üçüncü koşullu.

Sıfır koşullu
Sürekli veya sıklıkla doğru olan gerçeklerden bahsederken, bu koşul kullanılır. “Buzu ısıtırsan erir.”
Sıfırı koşullu yapmak için if yan tümcesinde basit şimdi ve ana cümlede basit şimdi gereklidir.
Si [simple present], [simple present]
Geniş zamanı bilmek sıfır koşulluyu bilmektir
Birinci koşullu
Bir şeyin nasıl mümkün veya makul olduğunu tartışırken, belirli bir koşulun karşılandığını varsayarak, birinci koşul kullanılıyor.

Örneğin;

Si + [şimdiki zaman], [gelecek zaman]

Yarın arkadaşım gelirse,dışarı çıkmayacağım. 
If my friend comes tomorrow, I will not go out. 
Si mi amigo viene mañana, no saldré.


İkinci Koşullu
Gerçekte olmayacak senaryoları hayal ettiğinizde, ikinci koşullu zamanı kullanırsınız.

Si + [imperfect dilek kipi], [koşullu]

Üçüncü Koşullu
Varsayımsal etkileri olan ancak geçmişte hiç yaşanmamış bir olay tartışılırken üçüncü koşul ifadesi kullanılıyor

Si + [past perfect dilek kipi], [past perfect dilek kipi]

Basit şart ve Bileşik şart, İspanyolca’daki iki farklı koşullu zamandır.

Bu iki form arasındaki farkları ve bunları gerçekten nasıl kullandığımızı inceleyelim.

İki zamana ayrılıyor.

 1. basit koşullu/şart
 2. bileşik koşullu/şart

Basit koşullu
Condicional simple
Simple Conditional


İspanyolca basit şart kipi Gelecekte yapılması olası bir eylemi: geçmiş zamana gönderme yaparak ifade eder.
İnsanların çoğu, “koşullu” zaman terimini kullandıklarında aslında temel koşula atıfta bulunuyor. Şu anda veya gelecekte olabilecek şeyler genellikle bu zamanı kapsıyor.
Koşullu zamanı çekerken aşağıdaki iki noktayı aklınızda bulundurun:
Üç fiil türünün (-ar/-er/-ir) uçları aynıdır.
Mastar uçlarla tamamlanır.
Temel koşul, bu kriterler nedeniyle konjuge etmek için oldukça basittir.

..caktım,…çaktın…

gelecekti..(vendría)(would come)

yapacaktı.(haría)(would do)

Bu kipimizin fiil çekimleri nasıl olacak…


Ar-er-ir
ía
ías
ía
íamos
íais
ían


Decir : söylemek ( geçmişte olmuş)
Llamar : geçmişte yapılana istinaden yapılacak olan.

Akşam arayacağını söyledi.
Dijo que llamaría (conditional)peor la tarde.
Bana soracağını biliyordum.
Sabía que me preguntarías .


Bir istekten bahsederken.


Yapmak istiyorum.
Me gustaría hacer.
would like to do.


Şartlı ifadelerde.. 

….if (eğer)cümleleri


Eğer’cümlesinde İkinci cümle ima içerir.

Eğer istenilenler olursa , neler olabileceğini ifade etmek için kullanılıyor.

 • Bu yapı, bazı koşullar yerine getirildiğinde olmuş olacak bir şeyle ilgili olarak kullanılır.
 • Sonuç cümlesi durum istediğimiz gibi olmadıysa olanaksız.

Si + Imperfect dilek kipi


Si + Past (Imperfect) Subjunctiveconditional

İspanyolca ders 18, İspanyolca basit şart kipi

Yağmur yağarsa, şemsiyemi alırım.
Si lloviera, tomaría mi paraguas.
If it rained, I would take my umbrella.


Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANBİLEŞİK ŞART

Bir Cevap Yazın