Di’li geçmiş zaman

PRETÉRİTO İNDEFİNİdO

Di’li geçmiş zaman İspanyolcadaki 3 geçmiş zaman arasındadır.

 1. simple past (pretérito indefinido) preterito perfecto simple (fiil 2. çekim)( I did)
 2. pretérito imperfecto( I did)
 3. pretérito Perfecto -present perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)

Haber kipi

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

İspanyolcada “Pretérito Indefinido” (Di’li geçmiş zaman) ve “Pretérito Perfecto” (Yakın geçmiş zaman) zaman biçimleri arasında şimdiki zamana ilişkin farklılıklar vardır.

Pretérito Indefinido” (Di’li geçmiş zaman),

geçmişte tamamlanmış ve belirli bir zamanda gerçekleşmiş eylemleri ifade eder. Bu zaman biçimi, eylemin geçmişte tamamlandığını ve şu anki zamanda hiçbir izinin olmadığını vurgular. Birden fazla eylemi içerebilir ve ana konudan, eylemin asıl konusundan bahsedebilir.
İşte bu nedenle “Pretérito Indefinido” zaman biçimi, geçmişte gerçekleşen olayların kesin bir şekilde ifade edilmesi için kullanılır.

Öte yandan, “Pretérito Perfecto” (Yakın geçmiş zaman), geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade eder, ancak anlatıcıya göre eylemin izleri veya etkileri hala devam etmektedir. Bu zaman biçimi, anlatan kişinin olayı şu an gibi yaşadığı veya o anıya şu anın perspektifinden baktığı hissini verir. Dolayısıyla, “Pretérito Perfecto” zaman biçimi, geçmişteki bir olayın hala önemli veya etkili olduğunu vurgular ve şimdiki zamana bir bağlantı kurar.

Bu şekilde, “Pretérito Indefinido” şimdiki zamandan bağımsız olarak geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade ederken, “Pretérito Perfecto” geçmişteki eylemleri şimdiki zamana bağlayan bir etki veya iz bırakma hissi verir.

Bu zaman için kullanılan süzcük grupları ÖZEL BİR ZAMAN

Başlama ve bitiş zamanları BELLIDIR.

Şimdiki zamanEylem
Pretérito indefinido
Di’li geçmiş zaman
İLİŞKİSİZgeçmişte olmuş ve bitmiştir.
Birden fazla eylem vardır.
Ana konudan ,eylemin asıl konusundan bahseder.
Pretérito perfecto
Yakın geçmiş zaman
İLİŞKİLİEylem geçmişte olmuştur
ama anlatana göre izleri devam etmektedir.
Anlatan kişi sanki o anı yaşıyormuş,
sanki o anda oluyormuş gibi anlatır.

yakın geçmiş zaman
“Haber (haber kipi-şimdiki zaman) + “participio pasado” (geçmiş zaman kaynaklı ortaç)


ARERİR
éíí
aii
ó
aii
asteisteiste
atoieroiero

Bu zaman kalıbıyla kullanılan zarflar

Anlamı : Sahip olmak,elinde bulundurmak (to have -have to)

geçen seneel año  pasado
dünayer
dün geceanoche

İspanyolca’da “Pretérito Indefinido” zamanının oluşturulması, düzenli ve düzensiz fiiller için farklı kurallara tabidir. Örneğin:

 • Düzenli Fiil (Hablar – Konuşmak):
  • Hablé (Konuştum)
  • Hablaste (Konuştun)
  • Habló (Konuştu)
  • Hablamos (Konuştuk)
  • Hablasteis (Konuştunuz)
  • Hablaron (Konuştular)
 • Düzensiz Fiil (Tener – Sahip Olmak):
  • Tuve (Sahip oldum)
  • Tuviste (Sahip oldun)
  • Tuvo (Sahip oldu)
  • Tuvimos (Sahip olduk)
  • Tuvisteis (Sahip oldunuz)
  • Tuvieron (Sahip oldular)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “Pretérito Indefinido” zamanı belirli geçmiş anları ifade etmek için kullanılır ve her fiil grubu için farklı çekimlenme kurallarına sahiptir.


örneğin;
Dün kar yağdı.
Nevó ayer. ( belirli bir zaman var DÜN

Nevaba mucho cuando yo era niño.
Ben çocukken çok yağmur yağardı. (Burda çocukluğunun hangi zamanında belli değil)

İki cümlenin Türkçe anlamları aynı. Şimdiki zaman yakınsa : Pretérito perfecto kullanılır.
Bunu şöyle düşünün…treni yakaladık 5 dk ya ordayız.der gibi…
öteki de…treni yakaladık. Ama 3 gün sonra sorduğum ‘yakaladınızmı’ sorusunun cevabıdır.

örneğin;
we catched the train. 
Nosotras /nosotros cogimos el tren. 
Biz treni yakaladık.

Di’li geçmiş zaman

Pretérito perfecto
we have catched the train.
Nosotras /nosotros hemos cogido el tren.
Biz treni yakaladık.

örneğin;
Dün arkadaşım hastalandı.
My friend got sick yesterday.
Mi amigo se enfermó ayer.(hastalanmak=enfermar)

Dün tatil için dışarı çıktılar. 
They went out for the holiday yesterday.
Ayer salieron de vacaciones.(dışarı çıkmak=salir)

Dün gece evlendiler.
They married last night.
Ellas/ellos se casaron anoche.

Geçen ay arabasını kaybetti.
She lost his car last month.
Ella perdió su auto el mes pasado.

Dün akşam sinemaya gittim.
Fuí al cine anoche.
I went to the cinema last night.

İki gün önce geldim.
Viní hace dos días.
I came two days ago.Bir Cevap Yazın