İngilizce isimler (nouns)

İngilizce isimler (nouns)

isimler (nouns)


İngilizce isimler (nouns), bir şeyi ifade etmemizi sağlayan bir kelimedir:

Bir kişi ismi (Ayşe) yer ismi (Beyoğlu) veya nesne ismi (dolap).
Bir cümlede isimlerin özne olmaları dışında başka rolleri de olabilir. Özne,dolaylı nesne,sıfat olabilir.

 • İngilizce isimler (nouns)
 • İngilizce ders 1, İngilizce isimler (nouns)
 • İngilizce sıfat(adjectives), İngilizce isimler (nouns)

Aynı Türkçe’deki gibi çeşitlere ayrılır.

 • Özel – Proper
 • Cins – common
 • Bileşik – compound
 • Sayılabilir – countable
 • Sayılamaz – uncountable
 • Topluluk – collective
 • Somut – concrete
 • Soyut – abstract
 • çoğul – plural
 • tekil – singular

Varlıklara verilişlerine göre


 • Özel isim
 • cins isim

Proper nouns (Özel isimler)


Bu isimler tek olduğu düşünülen şeyler için kullanılır ve varlıklara sonradan verilir.

ARTİCLE (tanım edatı) kullanılmaz.

insanAyşe
Ay,günPazartesi | monday
yeristiklal caddesi,(İstiklal street)

Common nouns (Cins isimler)


ARTİCLE kullanılır.

Etrafımızda aynı olan bir çok şeyin ortak ismidir.

a televisiontelevizyon
a cararaba

Varlıklara oluşuna göre


 • Soyut
 • Somut

Somut isimler (concrete)


Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıklara verilen isimlerdir.
Kar (snow), sıcak (hot), tatlı (sweet), böcek (insect), karanlık (dark), pembe (pink)…çoğunluğu sayılabilen isimlerdir.


Soyut isimler(abstract)


Bu isimler de somut karşıtı beş duyumuzla hissedemediğimiz isimlerdir.

a,an tanım edatları kullanılmaz. FAKAT belirli bir soyut fikirden bahsetmemiz gerekirse , tanım edatı kullanırız.


Varlıkların sayılarına göre


 • sayılabilen
 • sayılamayan

Sayılabilen ( countable)


Sayılabilen isimlerdir.

Bu kelimelerin sayılabildiklerini ‘How many?’ Sorusuna verdiğimiz cevap ile anlarız. One,a,an,five…gibi kaç tane olduğunu söyleriz.

a,an,the ARTİCLES kullanılabilir.


Sayılamayan ( uncountable)


Sayılamayan isimlerdir. Soyut sayılamayan ve somut sayılamayan diye ayırıyoruz.

Hava (air) , su (water) ,

a,an kullanılmaz. The kullanılır.Çoğul olmaz.

Somut – sayılamayan isimler

Somut sayılamayan isimlerin çoğulu yoktur.
Özel isim,cins isim..olabilir. Böyle isimleri genelde bazı, herhangi, biraz ve çok.. gibi bazı zarflarla miktarını söyleriz. ‘How much..?‘ ‘ne kadar..?’ Sorusuna cevap olarak biraz hava , biraz su, bir fincan kahve,

et (meat) , pirinç (rice),kola (cola) , …

bir parça et (a piece of meat) , bir tutam tuz (a pinch of salt)…

Sayılamayan isimleri tablodaki zarfları kullanarak sayarız. Genelde bu tür terimleri yemek tariflerinde bulabiliriz.

a piece ofbir parça
a cup ofbir fincan
someBazı
anyHerhangi
a littleBiraz
muchÇok
a pinch ofBir tutam

Soyut sayılamayan isimler

MutlulukHappiness
GüvenTrust
AdviceTavsiye
HayatLife
KorkuFear
HaberlerNews…gibi

İstisnalar(sayılır mı?, sayılmaz mı?)


Bazı sayılamayan isimler ,sayılabilir olabiliyor. İngilizce’de bu isim konusu biraz karmaşık. Bazıları hem sayılabiliyor hem de sayılamıyor.

Bu karmaşayı önünde kullanılan zarflarla, Cümledeki anlamını anlamaya Çalışmakla çözebiliriz.

ET – normalde sayılamaz. Hayvanların isimleri sayılır ama etleri sayılmaz. ( a lamb / lamb meat)

Restaurandasınız ve arkadaşınıza soracaksınız. Burda önüne koyduğumuz zarfla eti sayılamaz yaptık. Belli değil..

Do you want to eat some meat? (SAYILAMAZ)
Biraz et yemek ister misin?


Restaurandasınız..Arkadaşınız biraz obur..içinizden sitem ediyorsunuz..


‘He ate the whole meat.’
Bütün eti yedi’ (SAYILABİLİR)


burda et SAYILAMAZ grupta ama onu sayılabilir yapan önündeki kelime..whole..yani çocuk hepsini gözünüz önünde yemiş. İşte bu et sayılabilir oldu.

sayılamayan bir materyalden ,sayılabilir Obje olması

odun(wood) materyal – SAYILAMAZ
masa(table) obje – SAYILABİLİR

Seramik(ceramic) obje- SAYILABİLİR.
Kil(clay) materyal – SAYILAMAZ

Sayılamayan bir isim sayılabilir yapılabilir.

para(money) – sayılamaz
Kağıt para(banknotes) – sayılabilir.

Meyve(fruit) – sayılamaz
elma(apple) – sayılabilir.

Bir parçayı belirten belirteçlerden bazıları

a bit of (genel)birazcık
a piece of(genel)bir parça
a slice of(özel)bir dilim
a roll of(özel)bir rulo
a game of (oyunlarda)bir oyun
a gram of (ölçü)bir gram
a bit of trouble(soyut)biraz sorun
a brand of (tür,çeşit)bir marka
a pair ofBir çift
a sort of (tür,çeşit)Bir çeşit

İngilizce isimler (nouns)Bazı topluluk isimleri

a school of fishBir balık sürüsü
a group of childbir grup çocuk
a crew of shipsBir Gemi mürettebatı
a crew of shipsBir uçak mürettebatı
a hive of beesBir Arı kovanı
a drove of sheepBir koyun sürüsü

Varlıkların sayılarına göre


 • Tekil
 • Çoğul

Çoğul isimler (plural nouns)

İngilizce nouns (İsimler)‘de çoğul halleri ezberlenmesi gereken bölümlerden biridir. Çünkü çoğul ekler kelimelerine göre değişiklik gösteriyor.
Aşağıdaki tabloda düzenli isimlerin eklerini görüyoruz. –s,-es, -ies ekleri alıyorlar.

Çoğu -s eki alır.Koltuk/lar
Araba/lar
Kalem/ler
seat/s
car/s
pencil/s
sesli+OVideo/larVideo/s
Sessiz+ODomates/ler
patates/ler
Tomato/es
potato/es
sessiz+y biterse
(y düşer+ies)
Melodi/ler
şehir/ler
melody/melodies
city/cities
sesli+y biterse
s gelir.
Gün/ler day/s
O..harfiyle..biterlerse
oes olur.
İstisna
domates/ler
stüdyo/lar
tomato/es
studio/s
Eğer..f,fe,ile..biterse
F ve fe’yi kaldır: ves ekle
Bıçak/lar
yaprak/lar
Knife/knives
leaf/leaves
İsmin sonu -sh,-s,-x varsa : -es gelir.Balık/lar
tilki/ler
otobüs/ler
fish /es
fox/es
bus/es

Çoğulları aynı olanlar

Bazı hayvan türlerinin çoğulları tekilleriyle aynıdır. ( sheep,deer,salmon…) Çoğulları aynı olan bir çok var ,sizlere birkaç örnek veriyorum.

JeansKot
AircraftUçak
FurnitureMobilya
NewsHaberler
ShrimpKarides
WoodOdun
SugarŞeker
Wheatbuğday
salmonSomon
PolicePılis

tabaktaki salmonlar çok lezzetli.
Salmon on the plate is very tasty.
Kapıdaki polisler bize geldi.
The police at the door came to us.


Bazı isimlerin çoğullarının anlamı tekil anlamıyla alakası yoktur.

air(hava) airs (fiyaka)
glass(bardak) glasses (gözlük)
look (bak) looks ( görünmek)
pain(ağrı) pains (zahmet)

Topluluk isimleri

Topluluk kalabalık bir grubu temsil eder. Hayvan grubu,insan grubu..
company (şirket) , family (aile) , union (Birlik) , group (grup) ,government (hükümet)…


Bu tür isimleri bir grubu oluşturanlar diye düşünürsek : ÇOĞULDURLAR
Hizmet veren personel.
The staff who are serving.( size hizmet edenlerin hepsi)


Bu tür isimleri grup olarak düşünüp konuşursak : TEKİLDİRLER.
Hizmet veren personel.
The staff which is serving.(size hizmet eden bir kişi)


Bazı isimler İle görünüşleri çoğul olsada tekil fiil kullanılır.

haberler, fizik, etik, hipotez, kriz, analiz, politika, fizik, matematik, ekonomi , dart oyunu…

news, physics, ethics, hypothesis, crisis, analysis, politics, physics, mathematics, economics, darts game …


Üniversitede İktisat bölümünü tamamladım.
I completed the department of economics at the university.


Hem isim hem fiil olan kelimeler


Bazı kelimeler telafuzları değişmiyor ve hem isim hem de fiil olabilirler. Bunlardan bazıları…

İsimFiil
TryDenemeDenemek
WaitBeklemeBeklemek
ActEylemDavranmak
DanceDansDans etmek
LaughgülmeGülmek
HopeUmutÜmit etmek
BookKitapRezervasyon yapmak
CopyKopyaKopya etmek
EndSonSon vermek
ChangedeğişiklikDeğiştirmek

Bileşik isimler ( compound nouns)

İngilizce nouns (İsimler) :Çoğunlukla İngilizce’de bileşik isimler mevcuttur. Bu bileşik isimler 2’den fazla kelimenin birleşimiyle de olabilir.
Telafuz ederken : ilk kelimeye vurgu yapılır. Yani kelimenin asıl anlamı birinci kelimede yatmaktadır.

Bu birkaç kelimenin birleşi ile başlı başına bir isim olurlar.Bazı iki kelimenin arasında tire vardır.

Sıfat+isimshorthand
blackboard
kısa gösterim
tahta
İng+nounSwimming pool
washing/machine
Yüzme havuzu
çamaşır/makinesi
Zarf+fiilİncome
upstairs
Gelir
üst katta
İsim+isimFenerbahçe.stadium
Galatasaray island
Fenerbahçe.stadı
galatasaray adası
İsim+isim (of)The key of the door
leg of the table
Kapının anahtarı
masanın ayağı
İsim-isim(cd.sk.)havalimanı yolu
Cumhuriyet caddesi
airport road
Cumhuriyet street
İsim-isim(amaç)Tea cup
food tray
Çay bardağı
yemek tepsisi
2.neden yapılmışwood table
glass door
tahta masa
cam kapı
Zamanwinter holiday
summer days
kış tatili
yaz günleri
-selfSelf dicipline
self confidence
Oto kontrol
özgüven
Adam/kadınpostman
footman
Postacı
uşak


Bir Cevap Yazın