Emir kipi

Emir kipi

İngilizce emir kipi (imperative mood), bir kişiye doğrudan talimat veya istek vermek amacıyla kullanılan üç gramer kipinden (fiil biçimidir ) biridir. Bu kip, İngilizce’de emir cümlelerinin oluşturulmasında kullanılır. Emir kipi cümleleri genellikle ;

  • fiilin temel haliyle (bare infinitive) veya
  • “let’s” (gelelim, yapalım) ifadesiyle oluşturulur.

Emir kipindeki cümleler, ikinci şahıs özneyi ima eder (yani, “siz”), ancak normalde “siz” kelimesini veya başka bir özneyi içermezler.

Fiilin temel haliyle (bare infinitive)

Emir kipi cümlelerinde fiil, temel haliyle kullanılır ve cümle direkt bir talimat veya isteği ifade eder. Cümlelerin öznesi dolaylı olarak ikinci şahıs zamiri “sen”dir. Zamir neredeyse her zaman ihmal edilir.

Sit down.
Oturun.

Stand up.
Ayağa kalkın.

Open the door.
Kapıyı aç.

Close the window.
Pencereyi kapat.

Be quiet.
Sessiz ol.

Study for the exam.
Sınava çalış.

Eat your vegetables.
Sebzelerini ye.

Don’t touch that.
Ona dokunma.

Yalan söyleme!
dont lie!
 
Dont make noise!
ses yapmayın!
 

Bu tür emir cümlelerinde fiilin hali değişmez ve cümlede özne belirtilmez. Cümleler genellikle kısa ve net bir şekilde ifade edilir. Ses tonu ve vurgu, talimatın veya isteğin anlamını ve tonunu belirlemede önemli bir rol oynar.

“Let’s” (gelelim, yapalım) ifadesiyle

“Let’s” ifadesi, bir grup veya kişiler arasında ortak bir eylem önermek için kullanılır. Bu ifade, “gelin” veya “yapalım” gibi bir anlama gelir. İşte örnekler:

Emir kipi

Let’s have a party.
Parti yapalım.

Let’s go to the beach.
Plaja gidelim.

Let’s watch a movie tonight.
Bu akşam film izleyelim.

Let’s not waste any more time.
Daha fazla zaman kaybetmeyelim.

“Let’s” ifadesiyle yapılan öneriler, genellikle bir grup insanın birlikte yapabileceği eylemleri içerir. Bu ifadeyle cümlelerde özne olarak “we” (biz) kullanılır.

Emir kipi, genellikle günlük konuşma dilinde ve talimatlar, ricalar veya öneriler gibi durumlarda kullanılır. Ancak, cümlelerin anlamını ve tonunu belirlemek için dikkatli olmak önemlidir.
Ses tonu, ifade şekli ve bağlam, emir kipinin kullanımında etkili olabilir. Bu nedenle, iletişimde kibarlık ve uygunluk da göz önünde bulundurulmalıdır.