Japonca fiiller

Japonca fiiller

Japonca fiiller bir kaç grup halinde sınıflandırılır. Fiillerin çekimleri bizim için çok önemli bu grupları öncelikle ezberlememiz gerekiyor ki aşağıda belirttiğim formlar ile zaman kavramlarına geçiyoruz.

Fiilin kökü nedir? ~masu form nerde kullanılır? Bunları öğrenmeden önce bu grupları bitirmeliyiz.

Bunsayfamızda sadece gruplar var siz ilgilendiğiniz linke basarak fiilleri ayrıntılı olarak görebilirsiniz.


Japonca fiiller / Fiil çekimleri


 1. Sahip oldukları gruba göre fiil çekimleri
 2. Geçişli veya geçişsiz fiil olmalarına göre,

1. Sahip oldukları gruba göre


Japonca da üç grup fiil vardır.
1. Grup: ku,gu ,su,tsu,nu,bu,mu,ru (godan fiiller)
2. Grup : sadece ru(yodan fiiller)
3. Grup : suru , kuru


yemek (2.grup)TaberuTabemasu
koşmak (2.grup)HashiruHashirimasu
içmek (1. Grup)NomuNomimasu
okumak (1. Grup)Yomuyomimasu
gitmek (1. Grup)İkuİkimasu
yazmak (1. Grup)KakuKakimasu
yürümek (1. Grup)ArukuArukimasu
satın almak (1. Grup)Kaukaimasu
söylemek ( grup)İuiimasu
yapmak (3. Grup)Surushimasu
gelmek ( 3. Grup)Kurukimasu

Ru ile bitenler biraz karışık görünebilir.Sadece ru dan önce hangi harf varmı ona bakacağız.
Ru: suru,kuru ise zaten belli 3.grup fiildir.
Ru:hiç yoksa gene belli 1. Gruptur.
Ru :e veya İ heceleri varsa. Bu da belli : 2. Grup( kaeru,kiru,shiru,hairu,hashiru 1. Gruba ait değiller.düzensiz)
u : a,u,o heceleri varsa. 1.Grup
Ru : a,u,o heceleri varsa. 1.Grup


2 . geçişli-geçişsiz(transitive-intransitive) fiiller


Japonca fiiller çekimlerine göre gruplandırılıyorlar. Japonca’da fiil çekimleri :  – masu form dışındaki bütün çekimler için bu üstteki gruplar önemlidir.(1.grup,2.grup,3.grup)

Aslında masu formu,kök formu tam bilmemiz bazı yerlerde yeterli oluyor. Genelde masu form’dan masu çıkınca aşağıdaki ekler ekleniyor ve zaman kavramları ortaya çıkıyor.


MASU FORM


Masu 

 • Bu formda , kibarlık katmak için kelimenin kök formuna masu eklenir.
 • Fiilden masu çıkınca ,geriye kök kalır.
 • Olumlu

masen

 • olumsuz

Mashita

 • Geçmiş olumlu

Masen deshita

 • Geçmiş olumsuz

BASİT HALİ FORMLARI – PLAİN FORM


DİĞER FORMLAR


 1. ~te form
 2. Conditional form
 3. Potential form
 4. Transitive intransitive form
 5. Volitional form
 6. Passive form
 7. Causative form
 8. Causative pasif uzun
 9. causative pasif kısa

Japonca fiiller

Fiil ve parçacıklar(particles)

Fiilin nesnesini belirten parçacık

O


Geçişli fiiller ile birlikte O parçacığı fiilin nesnesini belirtir.

ÖZNE+NESNE+FİİL

Japonca fiiller

Ben su içiyorum.
Watashi wa mizu o nomimasu


Fiilin nesnesini belirten parçacık

Wa


Bu kalıp cümlelerde -Ga fiilin nesnesini tanımlamak için önüne gelir.
Yüklemlerde kişinin ruh hali ,tercihi,isteği ..belirtilir.

İSİM1 +WA +İSİM2+GA+FİİL

sevmek–suki desu
sevmemek–kirai desu
istemek–hoshii desu


Japonca fiiller / üstünlük 


Fiillerde üstünlük birkaç gruba ayrılır.

 • fiillerde
 • sıfatlarda
 • isimlerde

No hou : daha

Yori. :  göre


Japonca fiiller /kıyaslarken


A yori B no hou ga C           B = A yı vurgulamaktadır.

A-B:isim veya fiil olabilir

C:fiil yada sıfat


Japonca fiiller /karşılaştırırken


(İsim /fiil) yori (vurgulamak istediğimiz –isim /fiil)(no)hou ga (sıfat /fiil ) desu

Eğer fiilleri kıyaslayacaksak hou ga önüne ‘No’ konmaz.

Yüzmek koşmaktan daha zevkli.
Hashiru yori oyogu hou ga tanoshii desu.(no koymadık)

Resim çizmek yazmaktan daha eğlenceli
sakuzu wa kaku yori tanoshi desu.
Drawing is more fun than writing.


Japonca fiiller /aşırılık 

sugiru 


Sugimasu
Sugimashita

bir eylemin ya da bir şeyin aşırılığını tanımlamak İçin kullanılır. Bunun İçin fiillerdeki kökü bulmamız gerekiyor.
Kök bulmayı fiiller bölümünden bakabiliriz. Fiil gruplarına göre ezberlememiz lazım.

 • Aslında görünüm farklı ama sugiru bir fiildir.
 • Dolayısıyla zamanlara göre de değişir.
 • Hem fiillerle hem de sıfatlarla kullanabiliriz.


Fiilin köküne + sugiru=çok fazla

Nomu=içmek
Nomi=kök
Nomi-sugiru = çok içmek.

Ben çok içerim.
Watashi wa nomisugiru.
Ben dün çok içtim.Watashi Kinō wa nomisugimashita.(kibar formu)
Watashi Kinō wa nomisugita(normal)
Bir Cevap Yazın