Miş’li geçmiş zaman hikayesi

Miş’li geçmiş zaman hikayesi

Pretérito Anterior

Bu da Miş’li geçmiş zaman hikayesi ama günlük hayatta çok fazla kullanılmıyor ama bazı edebi yazılarda kullanılmaktadır. Sadece bilgi amaçlı…bunun yanısıra haber kipleri arasındadır.

  1. Geniş zaman – presente simple – present simple
  2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
  3. Di’li geçmiş zaman-Pretérito İndefinido – preterite
  4. futuro simple – future simple
  5. Miş’li gelecek zaman-condicional simple – simple conditional
  6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
  7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
  8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
  9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
  10. condicional compuesto – conditional perfect

Miş’li geçmiş zaman hikayesi “Pretérito Anterior” İspanyolcada geçmiş zaman anlatımında kullanılan bir zaman biçimidir. Türkçede genellikle “geçmişte tamamlanmış zaman” veya “geçmişte bitmiş zaman” olarak çevriliyor.

“Pretérito Anterior”, geçmişte gerçekleşen bir eylemin daha önce tamamlandığını ve başka bir eylemden önce gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılıyor.
Bu zaman biçimi, genellikle bir önceki olayın tamamlanmış olduğunu ve ardışık olarak gerçekleşen bir başka olayı vurgulamak için kullanılıyor.

Miş’li geçmiş zaman hikayesi “Pretérito Anterior” cümle formu ;

Haber(pretérito perfecto simple (preterite perfect) çekimi + ana fiilin participio (geçmiş zaman kaynaklı ortaç)

Haber(pretérito perfecto simple (preterite perfect) çekimi
hube
hubiste
hubo
hubimos
Hubisteis
Hubieron

PRETERİTO PLUSCUAMPERFECTO Gibi zaman bitmiştir ve hemen önce başka bir eylem olmuştur.

Pretérito Pluscuamperfecto” ve “Pretérito Anterior” iki zamanı kıyaslayalım.

Pretérito Pluscuamperfecto” veya “Geçmişte Daha Önce Tamamlanmış Zaman”,

Bir eylemin geçmişte bir diğer eylemden önce tamamlandığını ifade etmek için kullanılıyor.
Bu zaman biçimi, “haber” yardımcı fiilinin imperfecto çekimleriyle birlikte ana fiilin participio (geçmiş zaman kaynaklı ortaç) haliyle oluşturuluyor.

haber fiili(imperfect çekimi) +
past participle(paticipio pasado)(geçmiş zaman kaynaklı ortaç)

Örnek cümle:
Había terminado la tarea cuando llegaste.
Sen gelmeden önce görevi bitirmiştim.

Pretérito Anterior” veya “Miş’li geçmiş zaman hikayesi”,

Bir eylemin geçmişte başka bir eylemden önce tamamlandığını ifade etmek için kullanılıyor. Bu zaman biçimi, “haber” yardımcı fiilinin pretérito perfecto simple (preterite perfect) çekimleriyle (hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron) birlikte ana fiilin participio haliyle oluşturuluyor

Haber(pretérito perfecto simple (preterite perfect) çekimi + ana fiilin participio (geçmiş zaman kaynaklı ortaç)

Örnek cümle:
Hube terminado la tarea cuando llegaste.
Sen gelmeden önce görevi bitirmiştim.

Ana fark, haber yardımcı fiilinin çekimlerinin farklı olmasıdır. “Pretérito Pluscuamperfecto” için haber yardımcı fiili imperfecto çekimlerini kullanırken, “Pretérito Anterior” için haber yardımcı fiili pretérito perfecto simple (preterite perfect) çekimlerini kullanır.

Ayrıca, “Pretérito Pluscuamperfecto” genellikle daha yaygın olarak kullanılırken, “Pretérito Anterior” daha çok edebi veya resmi metinlerde bulunuyor. İkisi de geçmişteki bir olayın öncesini vurgulamak için kullanılan zaman biçimleridir.

Miş’li geçmiş zaman hikayesi

Ya había comido cuando llegaste.
Sen gelmeden önce zaten yemiştim.

Habías terminado tu tarea antes de irte.
Gitmeden önce görevini bitirmiştin.
Habíamos hablado con ellos antes de su partida.
Onların ayrılmasından önce onlarla konuşmuştuk.

Bu zaman biçimi genellikle edilgen fiillerle kullanılır ve daha formal veya edebi metinlerde sıkça görülür. Konuşma dilinde daha az yaygın olarak kullanılıyor.

“Pretérito Anterior”, önceki olayın tamamlanmış olduğunu ve başka bir eylemden önce gerçekleştiğini vurgulamak için kullanılan bir zaman biçimidir. Bu nedenle, olayların ardışık sırasını ifade etmek veya bir olayın öncesini vurgulamak için kullanılabiliyor.

kullanılan bazı zarflar

tan pronto comoen kısa sürede
luego queo zaman ,sonra
no bienhemen sonra
apenashenüz

Ödevlerimi bitirmiştim, yemek yemeye başladık.
Hube terminado tarea comenzamos a comer.Bir Cevap Yazın