Dönüşlü / zamirler


İspanyolca’da zamir bölümlerinden ‘Dönüşlü / zamirler‘, eylemi gerçekleştiren kişinin aynı zamanda eylemin alıcısı olduğu durumları ifade eder. Bu zamirler, eylemi gerçekleştiren kişiye göre değişir. İspanyolca dönüşlü zamir ,Türkçedeki dönüşlü zamirlerden bir farkı yok.

-Nesne zamirleri ile karıştırmamak lazım.

TEKİLÇOĞUL
me (myself)nos (ourselves)
te (yourself)os (yourselves)
se (herselfhimself-itself)se (themselves)

Örneğin;
kendimi kestim.
I cut myself
corté me

Kedi kendini yıkıyor.(yani kedi yıkanıyor)
El gato se está lavando.
The cat is washing itself.


Kuralları


İspanyolca’da Dönüşlü / zamirler ile ilgili bazı temel kuralları şu şekildedir:

 1. Zamirlerin Kullanımı:
  • Dönüşlü zamirler, fiillerle birlikte kullanılır ve genellikle fiilin öncesine gelir.
  • Örneğin: Me levanto temprano. (Erken kalkarım.)
 2. Zamirlerin Çekimleri:
  • Dönüşlü zamirler, öznenin cinsiyetine ve sayısına göre çekimlere uğrar.
  • Örneğin: Me ducho. (Duş alırım.) / Nos duchamos. (Duş alırız.)
 3. Zamirlerin Sıralaması:
  • Eğer bir cümlede birden fazla zamir bulunuyorsa, genellikle sıralama şu şekildedir: dolaysız zamir, dolaylı zamir, dönüşlü zamir.
  • Örneğin: Te lo cuento. (Sana onu anlatırım.)
 4. Refleksif Olmayan Dönüşlü Zamirler:
  • Bazı fiiller dönüşlü kullanılsa da refleksif bir anlam taşımazlar. Bu durumda dönüşlü zamir eklenebilir, ancak fiilin anlamı genellikle değişmez.
  • Örneğin: Me corto el pelo. (Saçımı keserim.)
 5. Tekrar Edilen Eylemler:
  • Dönüşlü zamirler, bir eylemin öznenin kendisine yönelik olarak tekrarlandığı durumları ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: Me peino dos veces al día. (Günde iki kez saçımı tararım.)

Bu kurallar, İspanyolca’da dönüşlü zamirlerin temel kullanımını açıklamaktadır. Ancak, dilin genel yapısına bağlı olarak kullanımında çeşitlilik gösterebilir.

Birkaç örnek

KişiDönüşlü ZamirÖrnek Cümle
YoMeMe veo en el espejo. (Ben aynada kendimi görüyorum.)
TeTe peinas el pelo. (Sen saçını tarıyorsun.)
Él / Ella / UstedSeElla se lava las manos. (O ellerini yıkıyor.)
Nosotros / NosotrasNosNosotros nos divertimos mucho. (Biz çok eğleniyoruz.)
Vosotros / VosotrasOsVosotros os conocéis desde hace años. (Siz yıllardır birbirinizi tanıyorsunuz.)
Ellos / Ellas / UstedesSeEllos se abrazaron al encontrarse. (Onlar buluştuklarında birbirlerine sarıldılar.)

Dönüşlü / zamirler, eylemi gerçekleştiren kişinin aynı zamanda eylemin alıcısı olduğu durumları ifade eder.
Örneğin,

“Me lavo las manos” cümlesi
“Ben ellerimi yıkarım” anlamına gelir.

Unutma ki İspanyolca’da dönüşlü zamirler, eylemin kendine ait olduğunu belirtirken kullanılır. Örneğin, “Me cepillo los dientes” cümlesi, “Ben dişlerimi fırçalarım” anlamına gelir.

YOme (kendim)Me lavo.
Kendimi yıkıyorum
te (kendin)Te lavas.
Kendini yıkıyorsun.
USTED
resmi
se (kendin)Se lava.
Kendini(zi) yıkıyor.
ÉL,ELLA
resmi olmayan
se (kendin)Se lava.
Kendini yıkıyor.
NOSOTROSnos (kendimizi)Nos lavamos.
Kendimizi yıkıyoruz.
VOSOTROSos (kendiniz)Os laváis.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.
ELLOS,ELLASse (kendilerini)Se lavan.
Kendilerini yıkıyorlar.
USTEDESse (kendilerini)Se lavan.
Siz (hepiniz) kendinizi yıkayınız.

Dönüşlü fiiller


Özne vurgulanmak istendiğinde kullanılıyor.
İspanyolca dönüşlü zamir ,dönüşlü fiillerle bir araya gelirler.Eylem konunun üzerinde kendini yansıtır.
Dönüşlü fiillerin sonuna ekleniyor.

Dönüşlü Fiiller ve Kullanımı:

 1. Özne Vurgulama:
  • Dönüşlü fiiller, bir eylemin öznenin üzerinde özel bir etkisi olduğunu vurgulamak için kullanılıyor.
  • Ejemplo (Örnek):Yo me lavo la cara. (Ben yüzümü yıkarım.)
   • Burada “me” zamiri, eylemi gerçekleştiren kişinin özneyi vurguladığını belirtir.
 2. Dönüşlü Zamirler ve Fiillerin Birleşimi:
  • Dönüşlü zamirler, dönüşlü fiillerle bir araya gelerek eylemin doğrudan öznenin üzerinde gerçekleştiği durumları ifade eder.
  • Ejemplo:Nosotros nos levantamos temprano. (Biz erken kalkarız.)
   • Burada “nos” zamiri, eylemi gerçekleştiren öznenin üzerindeki etkiyi belirtir.
 3. Dönüşlü Fiillerin Sonuna Eklenmesi:
  • Dönüşlü fiillerin sonuna, hangi öznenin üzerinde etki olduğunu belirten dönüşlü zamir ekleniyor.
  • Ejemplo:Ella se maquilla. (O makyaj yapar.)
   • Burada “se” zamiri, eylemi gerçekleştiren kişinin özneyi vurgular.
 4. “Se” Zamiri ve Şahıs Zamirinin “-e” Hali:
  • Dönüşlü fiillerle kullanılan “se” zamiri, aynı zamanda bir şahıs zamirinin “-e” halini de temsil eder.
  • Ejemplo:Él se lava las manos. (O ellerini yıkar.)
   • “Se” hem dönüşlü zamiri hem de “él” (o) şahıs zamirinin -e hali olarak kullanılmıştır.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, dönüşlü fiiller ve onlarla kullanılan dönüşlü zamirler, eylemin öznenin üzerindeki etkisini vurgulamak ve öznenin kim olduğunu belirtmek için kullanılır.


Dönüşlü fiillere birkaç örnek..

To believe Creerseİnanmak
To call Llamarsearamak
To dareAtreverseCesaret etmek
To dedicateDedicarseAdamak
To feelSentirsehissetmek
To find EncontrarseBulmak
To find outEnterarseÖğrenmek
To get intoMeterseİçine almak
To get togetherReunirseBiraraya gelmek
To get marriedCasarseEvlenmek
To get upLevantarseKalkmak
To give (oneself)DarseVermek (kendini)
To imagineImaginarseHayal etmek
To leaveIrseAyrılmak
To make yourselfHacerseKendine yapmak 
To meanReferirseDemek istediğim
To put onPonerseGiymek
To rememberAcordarseHatırlamak
To sayDecirseSöylemek
To stayQuedarseKalmak
To see -oneselfVerseGörmek
To sit downSentarseOturmak
To take noticeFijarseDikkat çekmek
To worryPreocuparseEndişelenmek
To wonderPreguntarseMerak etmek

Örneğin

ben merak ettim.
I wondered.
Me preguntaba.

onlar merak ettiler.
they wondered.
Ellas / ellos se preguntaron

Dönüşlü / zamirler

Kadın kendini çocuğuna adadı.
La mujer se dedicó a su hijo.
The woman devoted herself to her child.Bir Cevap Yazın