İspanyolca fiil anlam/kullanış


İspanyolca fiil


İspanyolca fiil anlam/kullanış bakımından çeşitli gruplara ayrılıyor. Latince dillerin olmazsa olmazları yardımcı fiiller de bunların içinde yer alıyor.


Anlam ve kullanış bakımından fiiller


Öznesi belirsiz olan fiiller


İspanyolca’da “öznesi belirsiz” olarak adlandırılan bir grup fiil bulunmaktadır. Bu fiillerin öznesi, cümlede belirtilmez veya genel bir anlamda kullanılıyor. Bu fiiller, genellikle genellemeler, soyut fikirler, doğal olaylar veya mevsimsel durumlar gibi durumları ifade etmek için kullanılıyor.

İşte bazı örnekler:

 • Se dice que… (Söylenir ki…)
 • Se sabe que… (Bilinir ki…)
 • Se ve que… (Görülür ki…)
 • Se entiende que… (Anlaşılır ki…)
 • Se cree que… (Sanılır ki…)
 • Se espera que… (Umulur ki…)
 • Se suele decir que… (Genellikle söylenir ki…)
 • Se nota que… (Fark edilir ki…)
 • Se percibe que… (Hissedilir ki…)

Bu tür fiillerde, “se” takısı kullanılarak belirsiz bir özne ifade ediliyor. Bu yapının kullanımıyla birlikte cümle genel bir anlam taşır ve özne belirtilmez. Örneğin, “Se dice que el español es un idioma hermoso” ifadesinde, “Söylenir ki İspanyolca güzel bir dil” anlamı vardır, ancak cümlede belirli bir özne belirtilmemiştir.

Bu tür fiiller, haberler, bilimsel bildiriliyor, genellemeler veya yaygın inanışları ifade etmek için sıklıkla kullanılıyor.

İspanyolca fiil anlam/kullanış

İçeceği söyleniyor.(kim? …cevap yok.belli değil)
Se dice que bebe.

Yapacağı söyleniyor.
Se dice que Hacer.


3.Tekil şahıs ,tek şahıslı fiiller


İspanyolca’da bazı fiiller sadece 3. tekil şahıs veya tek şahıs ile kullanılıyor. Bu fiillerin kullanımı genellikle belirli durumları veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılıyor. İşte bazı örnekler:

Tekil Şahıs

 • Llueve. (Yağmur yağıyor.)
 • Nieva. (Kar yağıyor.)
 • Amanece. (Gün doğuyor.)
 • Anochece. (Akşam oluyor.)
 • Sobresale. (Öne çıkıyor.)
 • Falta. (Eksiklik var.)
 • Gusta. (Hoşuna gidiyor.)
 • Duele. (Ağrısı var.)

Bu fiillerde, 3. tekil şahıs zamiri olan “él/ella/usted” kullanılıyor ve genellikle doğal olayları, zamanı veya nesnelerin durumunu ifade etmek için kullanılıyor.

Tek Şahıslı Fiiller

 • Duermo. (Uyuyorum.)
 • Como. (Yiyorum.)
 • Salgo. (Çıkıyorum.)
 • Llego. (Geliyorum.)
 • Hablo. (Konuşuyorum.)
 • Trabajo. (Çalışıyorum.)
 • Estudio. (Okuyorum.)

Bu fiillerde, sadece tek şahıs zamiri olan “yo” kullanılıyor ve kişisel eylemleri veya alışkanlıkları ifade etmek için kullanılıyor.

Bu fiiller, belirli şahısların davranışlarını, alışkanlıklarını veya durumlarını ifade etmek için kullanılıyor ve diğer şahıslarla kullanılmazlar. Bu fiillerin kullanımında, fiilin zamiri doğrudan belirtilir ve cümledeki kişiye göre çekimlenir.

​Nieva-kar yağıyor.

Burada özne belli ama kelimenin içinde gizli.

Kurallı fiiller

Her zaman normal zaman takıları alan ,kökleri değişmeyen fiillerdir.

Kuralsız filller

Kurallı fiillerin tersine kökleri değişen..bilinen zaman takıları haricinde takılar alan fiillerdir.

Bazı fiiller sırf telafuzda kötü oluyor diye bazı harfleri değişir. Ama bunlar kuralsız değildirler.


AerCaer düşmek (cayó)
-eerleer okumak (leyó)
-oerRoer kemirmek (royó)
-carTocar dokunmak (toqué)
-cerVencer yenmek (venzo)
-cirResarcir telafi etmek(resarzo)
-garPegaryapıştırmak (pequé)
-gerRecoger toplamak ( recojo)
-girDirigiryönetmek ( dirijo )
QuirDelinquir suç işlemek ( delinco)
ÑerTañerçalgı çalmak(tañió)
ñirGruñirhomurdanmak ( gruñió)
LlirMullir kabartmak ( mullió)

Kuralsız filleri tanım edatlarını ezberlediğimiz gibi ezberlememiz lazım

Bazı fiiller kuralsızdırlar. Ama bazılarına sadece telafuzu bozulmasın diye harf ekleniyor ya da değişik harf konur. Bunlar kuralsız görünse de kuralsız sayılmazlar.
Kuralsız fiiller : şimdiki zaman,pretérito indefinido,futuro imperfecto(haber kipi şimdiki zaman,di’li geçmiş zaman,gelecek) zamanlarında olur.


İspanyolca fiil anlam/kullanış /FİİLİ OLUŞTURANLAR

Kök


beber in kökü : beb


Takı

Fiilin köküne gelen şeylere takı diyoruz.

beb-o aldığı takı presente ‘o’

 • Zaman takıları (olayın hangi zamanda olduğunu gösterir)
 • Şahıs takıları (olay kim tarafından yapılmıştır)
Tekilçoğul
1. Şahısyok-mos
2. şahıs-s-is
3. Şahısyok-n

ÖRNEK
BEBER : içmek
KÖK : beb
BEBES : Şimdiki zaman 2. Tekil şahıs çekimi
Beb-er /beb-e-s
e : zaman takısı
s : şahıs takısı
er : mastar takısı
fiil özelliği : mastar takısı çıktıktan sonra kalan sesli harftir. ‘e


Dolayısıyla Fiil özelliği ve mastar ekleri üçe ayrılıyor.

Fiil özelliğiMastar eki
a
e
i
-ar
-er
-ir

İspanyolca fiil anlam/kullanış / FİİL ÇEKİMLERİ


Zamanı , tekil ya da çoğul olduğunu , hangi şahısa ait olduğunu gösteren bazı takılar alarak oluşturduğu şekil ‘fiil çekimidir’

Örnek

Yardımcı fiil :que bağlacı , edat yardımı ile ulaç,ortaç ile birleşerek çekimleniyor 

Eylem : YAKIN GELECEKTE olacakmış anlamı verir.

Yardımcı fiil + mastar

Voy a dance.
Ben dans edeceğim : dans etmeye gidiyorum (voy :gitmek demek)


İspanyolca fiil anlam/kullanış /Fiillerde çatı


İspanyolca’da fiiller çatılarına göre etken (activo) ve edilgen (pasivo) çatı olarak iki gruba ayrılıyor.

Etken Çatı (Activo)

Etken çatıda, fiilin öznesi eylemi gerçekleştiren kişiyi veya nesneyi temsil eder. Bu çatıda fiil, doğrudan nesne veya dolaylı nesne ile kullanılabiliyor. Etken çatıda fiiller, aktif eylemleri ifade etmek için kullanılıyor.

Örnek:

 • Yo leo un libro. (Ben bir kitap okurum.)
 • María escribe una carta. (María bir mektup yazar.)

Edilgen Çatı (Pasivo)

Edilgen çatıda, fiilin öznesi eylemin karşıladığı kişi veya nesneyi temsil eder. Bu çatıda fiil, “ser” yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır ve eylem öznenin üzerinde gerçekleşiyor. Edilgen çatıda fiiller, pasif eylemleri ifade etmek için kullanılıyor.

Örnek:

 • El libro es leído por mí. (Kitap benim tarafımdan okunuyor.)
 • La carta es escrita por María. (Mektup María tarafından yazılıyor.)

İspanyolca fiillerde çatı, eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini veya kimin etkilendiğini belirtmek için kullanılıyor. Etken çatıda fiiller özne tarafından gerçekleştirilirken, edilgen çatıda fiiller öznenin üzerinde gerçekleştiriliyor.


İspanyolca fiil anlam/kullanış /FİİL KİPLERİ


Bildiğimiz gibi fiillerin aldığı zaman kipleri var. Bu kipler nedir? mesela
Kişinin o an yaptığını anlatmak için..şimdiki zaman haber kipi kullanılıyor.

O zaman olayı anlatan kişi tarafından değişik zaman dilimleriyle değişik şekiller alması ‘kip’ dir.

haber kipi : (indicativo) adından da anlaşılacağı gibi…kişi bir olayı şimdi mi… ,geçmişte mi..gelecekte mi yapacağını haber verir.

dilek kipi : Olay daha yapılmamıştır..ama kişi bunun olup olmayacağını bilmeden isteğini ifade eder.
yemiş olsa.
si hubiera comido (yemiş olmasını istiyor.)

Emir kipi :olup olmayacağını bilmeden… emreder.

Şart kipi : olay bir şarta bağlıdır.


İspanyolca fiil anlam/kullanış /FİİL ZAMANLARI


Zaman dilimleri nasıl bulunuyor.
1. Tamamlanıp,tamamlanmadığına göre:

Devam ediyorsa , tamamlanmamışsa : imperfecto.
Bitmişse : perfecto (bileşik zamanlar)

Ayrıntılı olarak zaman konumuza bakabilirsiniz.

Fiil türemesi


İspanyolca’da fiil türemesi, mevcut fiillerden yeni fiiller oluşturma sürecidir. Fiil türemesi genellikle eklerin eklenmesi veya fiil kökündeki değişikliklerle gerçekleşir. İşte İspanyolca’da yaygın olarak kullanılan fiil türeme yöntemleri:

 1. Eklerin Eklenmesi: -ar, -er, -ir gibi fiil son ekleri alarak yeni fiiller oluşturulabiliyor. Örneğin:
  • caminar (yürümek) -> des-caminar (geri dönmek)
  • comer (yemek) -> sobre-comer (aşırı yemek)
 2. Fiil Kökünde Değişiklikler: Fiil kökündeki bazı değişikliklerle yeni fiiller oluşturulabiliyor. Bu değişiklikler genellikle ünlü değişiklikleri veya ses uyumlarına dayanır. Örneğin:
  • pedir (istemek) -> pre-guntar (sormak)
  • dormir (uyumak) -> ador-mecer (sallamak)
 3. Bağlaçlar ve Ek Fiiller: Bağlaçlar ve ek fiiller kullanılarak yeni fiiller türetilebiliyor. Örneğin:
  • hacer (yapmak) -> re-hacer (yeniden yapmak)
  • poner (koymak) -> de-poner (bırakmak)

Fiil türemesi İspanyolca’da oldukça yaygındır ve genellikle dilin kullanımına bağlı olarak değişebiliyor. Yeni fiiller oluşturmak için farklı yöntemler ve kurallar kullanılabilyor. Bu nedenle, her fiilin türetme süreci farklı olabiliyor. Fiil türemesiyle ilgili daha fazla örnek ve detaylı bilgi için İspanyolca fiil kökleri ve eklerine dair kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

İsimden

şeker (azúcar)
tatlandırmak(azucarar)

Sıfattan

beyaz (blanco)
beyazlatmak(blanquear)

Zarftan

atrás (geri)
atrasar(yavaşlatmak)


Birkaç türemiş fiil


İspanyolcaTürkçe
neviscaranlamak
amaneceraydınlanmak
relampaguearaydınlatmak
pringarbudamak
granizarDolu yağmak
helardondurmak
tronarGök gürlemesi
alboreargün ağarmak
ventearhavalandırmak
anochecerKararmak
nevarKar yağmak
habersahip olmak
lloviznarserpiştirmek
escampartırmanmak
hayvar
lloverYağmur yağmak


Bir Cevap Yazın