definite-indefinite articles (the-a,an)

Tanım edatları (the-a,an)


İngilizce definite-indefinite articles (the-a,an) konumuza bu konu içerisindeki geçen yeni kelimelerden birkaçını resimli öğrenmek ile başlıyoruz. Yabancı dil de kelime öğrenmeniz bildiğiniz gibi çok önemli.
İnsanda çoğunlukla görsel şeyler akılda kalır.
Bu yüzden bu websitesine başladığımda görselleri kendim yapmaya başladım. Öncelikle oğlum için küçükken aklında kalması için yapmıştım. Umarım sizlere de faydalı olur.


 • definite-indefinite articles
 • İngilizce sıfatlar, definite-indefinite articles
 • İngilizce sıfatlar, definite-indefinite articles
 • İngilizce sıfatlar

Üniversite : university(yunivörsity)
güzel,sevimli : lovely(lavli)
People : insanlar


İngilizce’de tekil isimlerin önüne eklenen tanım edatları üçe ayrılır. Adından da anlaşılacağı gibi , bir şeyi tanımlamak için kullanılır.

 • Belirsiz tanım edatları : a, an
 • Belirli tanım edatları : the (Dı)
 • zero tanım edatı : a, an , the YOK

definite-indefinite articles
Belirsiz tanım edatı / indefinite articles
a,an


Belirsiz tanım edatı ‘ herhangi bir’ anlamındadır.

“a” ve “an” belirsiz tanım edatlarıdır. Belirsiz tanım edatları, ismin herhangi bir üyesini belirtir ve daha önce bahsedilmemiş olan bir şey hakkında konuşur. Türkçe’deki “bir” kelimesine karşılık gelir.

Mesela : aciliyetiniz var ve çiçek alacaksınız. Çiçekçiye girip ‘ herhangi bir’ çiçek verir misiniz? Diye sorduğunuzu düşünün…

işte tam da bu anda a,an kullanılır. istediğiniz çiçek belli olsaydı belirli tanım edatı kullanacaktınız.

örneğin;
bana bir çiçek verin.
Give me a flower( giv mi e fılavır)


a , anasla çoğul kelimelerin önüne gelmez. a flowers (fılavırs) olmaz

Sayılabilen tekil kelimelerin önüne gelir.
a sugar(şugır),a water(Votır),a air ( eyır)...olmaz.
Kelimenin okunuşu önemlidir.
asessiz harflerle başlayanların önüne gelir.
ansesli harflerle başlayanların önüne gelir.

işte burda bir kaç kritik kelime bulunmakta :


saat : hour

sessiz harf ile başlıyor ama ,

OKUNUŞU : (aur) olduğundan a hour değil an hour oluyor.

Üniversite : university(yunivörsity)

burda Yuniversity diye okunduğundan :

an university değil a university olur.

european : avrupalı ( yuropiyn)

An european olmaz, a european

Honest : dürüst

anıst diye okunur. Bu yüzden – a honest man OLMAZ, an honest man OLMALI

işte bu örneklerdeki gibi… okunuş çok önemli.

Sadece isimlerin önüne gelir. Ama ..şöyle bir cümle sizi şaşırtmasın.


örneğin;
lovely cat, 
güzel,sevimli kedi 
clever boy( e klevır boy)
Zeki çocuksıfat kullanılmış ama bildiğimiz gibi sıfatlar ismi nitelerler. Dolayısıyla ismin önüne gelmiş oluyor.

Bazı Ünlem cümlelerinde : örneğin;

What a clever boy! ( vat e klevır boy)

ne kadar zeki bir çocuk!

örneğin;

 • I have a cat. (Bir kediye sahibim.)
  • Burada “a” belirsiz tanım edatıdır çünkü herhangi bir belirli kedi hakkında konuşuluyor.
 • She is an engineer. (O bir mühendis.)
  • “An” belirsiz bir mühendisten bahsediyor, çünkü bu kişinin öncesinde bahsedilmediği varsayılıyor.

definite-indefinite articles
Belirli tanım edatı / definite articles
The


Belirli tanım edatı da..ismindende anlaşılacağı gibi THE belirli bir ismin önüne gelir.
Sayılabilir ya da sayılamaz..sıfat,isim tekil,çoğul farketmez.

“the” belirli tanım edatıdır. Belirli tanım edatı, bir ismin özel, belirgin veya daha önce bahsedilen bir şeyi belirtir. Türkçe’deki “o” veya “bu” gibi işlevi vardır.

Yukarıdaki örneği düşünelim:

Aceleniz var çiçek alacaksınız, dükkana girdiniz ve bir çiçek istediniz. Dükkan sahibi size sorar hangisi?
bir baktınız orda mavi gül var ..daha önce görmüştünüz ve onu istersiniz.

örneğin;

 • The cat is on the table. (Kedi masanın üstünde.)
  • Burada “the” belirli tanım edatıdır çünkü belirli bir masa hakkında konuşuluyor.
 • I met a friend. The friend was very kind. (Bir arkadaşla tanıştım. Arkadaş çok nazikti.)
  • İlk cümlede “a” belirsiz bir arkadaştan bahsediyor, ancak ikinci cümlede “the” belirli tanım edatı kullanılarak önceki cümlede bahsedilen arkadaştan söz ediliyor.

örneğin;
Bana bir gül ver.
Give me a rose.( giv mi e rooz
bana mavi gülü ver.
give me the blue rose (giv mi a blu rooz)


Yani istediğinizi belirlediniz. Daha önceden görmüştünüz. Ordaki mavi olan gül..


definite-indefinite articles / Kullanım yerleri

a ,an(Ey-en)


hız,oran ifadelerinde

(3 times an hour) Tri tayms an aur

Saatte 3 defa

kişilerin sosyal kimliklerinden bahsederken

(he is a teacher) Hi iz e tiçır

o bir öğretmen

bazı sayılardan önce…

(A million) e milyın
bir milyon

Belirsizlik..tanımadığınız birinden bahsederken

(A man is calling) E men iz koling

bir adam arıyor

Sıfatlarla beraber nitelik belirtirken

(Linda is a ugly girl) linda iz e agli görl

Linda çirkin bir kız

Bazı hastalık ifadelerinde

(I have a stomach ache) ay hev e stomak eyk
karnım ağrıyor.


The


Dünyada tek olan şeylerden bahsederken

(The moon,the piano,the sun) ay , piyano , güneş

Birisinin soyadının çoğulunun başına koyarsak : O aileden bahsediyoruz demektir.

(The Smiths ) demek , Smith ailesinden bahsediyoruz demektir. Bay Smith,Bayan Smith ve çocukları…

En üstünlük karşılaştırması yaparken , sıfattan önce kullanılır.

the biggest ( dı bigıst) en büyük

,the smallest.(dı sımolıst) en küçük..gibi

müzik aletlerinden bahsederken

the flute (dı fluut) flüt

the guitar (dı gita.r) gitar

ülke isimlerini kullanırken (genelde çoğul ülkeler)

The United Kingdam(dı yunaytıd kingdım) Birleşik Krallık

spor dallarından bahsederken kullanılmaz

the basketball olmaz.

yön bildiren sözcükleri kullanırken

the middle east(dı midıl iyst) orta doğu

insan türü,hayvan türü..herhangi bir sayılabilir tekil ismi kullanarak o tür hakkında konuşabiliriz.

The people (dı pipıl) insanlar…

The Lion..(dı layın) aslan..

zamirlerle kullanılmaz

the my book OLMAZ

İngilizce definite-indefinite articles (the-a,an) konu anlatımı sonrası sırada isimler varBir Cevap Yazın