HABER-TENER-HACER

HABER-TENER-HACER

yardımcı fiiller


Ser ve estar dışında kullanılan yardımcı fiiller arasında HABER-TENER-HACER Var.

Haber

Anlamı : Sahip olmak,elinde bulundurmak (to have -have to)

Şimdiki zamanGeçmiş zamangelecek zamanimperfect
yohehubehabréhabía
hashubistehabráshabías
Él,ella,ustedha,hayhubohabráhabía
nosotroshemoshubimoshabremoshabíamos
vosotroshabéishubisteishabréishabíais
ellas/os,ustedeshanhubieronhabránhabían

Bileşik  fiil çekimlerinde

Yardımcı fiil olarak bileşik fiil çekimlerinde kullanılır. Mutlaka fiilin sonuna past particible (ado-ido) gelir. Yani fiillerin ortaç şekilleriyle birleşir.

HABER DE +MASTAR

Haber de
Gitmek( ayrılmak ) zorundayım.
Haber de salir.(ayrılmak)

Haber +fiil (ado-ido)

Dormir(uyumak) + he : dormiré(ben uyuyacağım.

Biz uyuduk.
nosotros hemos dormido
we have slept

Venir(gelmek) + has

sen geldin.
has venido
you have come

Birşeyin varlığını ifade ederken kullanılır.

Bir başka kullanış şekli..varoluşu belirtmek için kullanılır. There are, there is…VAR.
üçüncü tekil şahısın , şimdiki zaman çekimi ha,hay…burda HAY kullanılır.

Evde üç adam var.
Hay tres hombres en casa.
There are three men at home.


Hacer


Anlamı : to make / to do -yapmak ve bir kaç yerde kullanımı mevcut.

Şimdiki zamanGeçmiş zamangelecek zamanImperfect
yoHagoHiceHacíaHaría
HacesHicisteHacíasHarías
Él,ella,ustedHaceHizoHacíaHaría
nosotrosHacemosHicimosHacíamosHaríamos
vosotrosHacéisHicisteisHacíaisHaríais
ellas/os,ustedesHacenHicieronHacíanHarían

HAVA DURUMUNU BELİRTİRKEN

HABER-TENER-HACER Yardımcı fiillerden …Hava durumundan bahsederken hacer fiili kullanılır.


Bugün hava soğuktu.
Hoy hacía frío.
It was cold today.

Dün hava çok sıcaktı
El clima hizo muy caluroso ayer.
The weather was very hot yesterday.

YAPMAK ANLAMINDA

HACER+MASTAR

Saçımı yapacağım.
Voy a Hacer mi cabello

Bir kek yapacağım
Voy a hacer un pastel

arabamı yapacağım.
Voy a hacer mi coche.

NE KADAR ZAMAN GEÇTİ?

Üç gün önce aldım.
Lo compré hace tres días.

On gün önce hastalandım.
Me enfermé hace diez días.

NE KADARDIR DEVAM EDİYOR?

Este auto has sido vendido hace dos años.
Bu araba iki yıl önce satıldı.
This car has been sold two years ago.


Tener


KULLANIM
Sahip olmak,elinde bulundurmak anlamında
Tengo dos autos
İki arabam var

Tengo tres casas
Üç evim var.

TENER + İSİM
İsim hangi özellikten bahsediyorsa: o özelliğe sahip olması anlamındadır
Acım var
Tengo dolor.

Ateşim var
Tengo fiebre

TENER+QUE+MASTAR -gereklilik
Tengo que ir
Gitmem lazım.

Gitmek zorundayım.
Tengo que ir.

Geri dönmek zorundayım.geri dönmem gerekli
Dün eve erken gelmem gerekti.
Tuve que volver a casa temprano ayer.

İspanyolca ders 15, HABER-TENER-HACER

Su içmek zorundayım
Tengo que beber agua.


DEBER-TENER ZORUNLULUKSER-ESTAR