SER-ESTAR

SER-ESTAR FİİLLERİ

 SER-ESTAR – to be Sıfatların yüklem olmalarını sağlayan,onlarla birlikte kullanılan ek (yardımcı) fiillerdir.

İkisi de ‘to be’ olmak anlamındadır. Kullanımları farklılık gösterir.

şahıs zamirleriSER(to be)estar(to be)
yosoyestoy
eresestás
él/ella/ustedesestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellas/ellos/ustedessonestán

Estarniteleme sıfatlarıyla birlikte olabilmesi için sıfatın 
GEÇİCİ VE DEĞİŞEN bir özelliğinin olması gerekir.
+ edat
Bazı edatlar ile : bir şeyin olmak üzere olduğunu bildirir.
yakında bir eylem olacak anlamı taşır.
+ para/peor/algo + fiil
Estar por hacer
Yapılmak üzere.
Serburda ise sıfatlarla kullanılabilmesi için : 
KALICI özelliğe sahip olmaları gerekir.

Estar :yer,durum bildirir. Fiziksel olarak kişinin ya da nesnenin nerde olduğunu tanımlarken kullanılır. Eğer bu olay belirli bir zamanda oluyorsa ‘ser’ kullanılır.

Bir eylemden bahsedeceksek : ser

Araba tamire gitti.
The car went to repair.
El coche fue a reparar. (Fue : geçmiş zaman ‘ser’ çekimi)

Bir şeyin durumundan bahsedeceksek : estar

Araba hazır gidelim.
The car is ready, let’s go.
El auto está listo, vámonos.

Birlikte kullanılan sıfatlar : özneyi niteler. Hangi çekim olduğunu bilirsek o zaman hangi şahıs olduğunu da biliriz.


Hastayım
Estoy enfermo


Annem okuldaydı.
Mi madre estaba en le escuela


Çocuk şimdi güzeldir
El chico es hermoso ahora.(yani GEÇİCİ bir güzelliği var.)

Çocuk güzeldir.( yani KALICI güzel)
El niño es bello.


SER-ESTAR – to be Farkları


EstarSer
sıfat ile beraberGEÇİCİ durumlarKALICI durumlar
soru cümleleri¿Dónde? ile : yer bildirir.¿Cuando? ile : zaman bildirir.
Kalem dolapta.
La pluma está en el armario
Bugün benim doğum günüm.
Hoy es mi cumpleaños. 
Miş ‘li ortaçlar ileDURUM bildirir.HAREKET bildirir.
Pasta siyah çikolata ile yapılmış
El pastel está hecho con chocolate negro.
Astar annem tarafından yapıldı.
La forra fue hecha por mi madre. 
Ulaç (gerindioileestar + ulaç
Haber kipi-şimdiki zaman
HİÇBİR ZAMAN KULLANILMAZ. 
 
Estoy comiendo
Ben yiyiyorum.
İsim ileEstar ser’in yaptığı görevi hiçbir zaman yapmaz.
İsimleri yüklem yapmaz. 
İsimlerle beraber kullanıldığında :isimleri yüklem yapar.
O bir öğretmendir.(isim -yüklem)
Él es un maestro
Şahıs zamirleri ileYER belirtir.KİMLİK belirtir.
Estamos nosotros
Buradayız
Here we are.
Sensin
Eres tú
It’s you.
Zarf ileÖzneyi niteleyen : bien-iyi,mal-kötü, estar ile kullanılır.
 
 
Annem iyi.
Mi madre está bien.
Zarf ile öznesiz olarakEstá bien
Peki ,olur,iyi anlamında kullanılır. 
DURUM bildirir.
Bu iyi
Esto es bueno.
Hal bildiren zarflar ileGEÇİCİ durum bildirir.KALICI durum bildirir.
Saati bildirmek Saat kaç?
¿Que hora es?
3. Şahıs tekil-çoğul şekliyle bildiririz.

SER-ESTAR

SER


İspanyolca’da SER-ESTAR fiillerinden “ser” fiili, yardımcı fiil olarak kullanılmaz. “Ser” fiili, temelde kalıcı özellikleri, tanımlamaları, meslekleri, milliyetleri, malikâneleri ve kimlikleri ifade etmek için kullanılır. Yardımcı fiil olarak kullanılan fiiller arasında “haber” ve “estar” fiilleri bulunur.

Ancak, “ser” fiili bazı zamanlarda “hacer” fiili ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda “ser” fiili, “hacer” fiilinin yardımcısı olarak işlev görür ve bir şeyin veya birinin rolünü veya pozisyonunu üstlenir. Örneğin:

  • Ser hecho para: Bir şeyin veya birinin yapması için uygun veya uygun olmak
  • Ser hecho de: Bir malzemeden yapılmak veya bir şeyin yapımında kullanılmak

Bu kullanımlar, “ser” fiilinin yardımcı fiil olarak kullanıldığı nadir durumları temsil eder. Genel olarak “ser” fiili, kalıcı özellikleri ifade etmek için kullanılan bir fiildir.

Özneyi : ‘isim-yükleme’ ya da sıfata bağlar.

“ser” fiili özneyi isim veya sıfatla bağlar. “Ser” fiili, isimleri veya sıfatları belirtmek ve bir şeyin niteliğini veya durumunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

  • María es estudiante. (María öğrencidir.)
  • El libro es interesante. (Kitap ilginçtir.)
  • Madrid es una ciudad grande. (Madrid büyük bir şehirdir.)

Yukarıdaki örneklerde “ser” fiili, özne olan “María”, “el libro” ve “Madrid” ile isim olan “estudiante”, “interesante” ve “una ciudad grande”yi bağlar. Bu şekilde “ser” fiili, öznenin belirli bir niteliği veya durumu ifade eder.

Mastar : ser

Gerund : siendo

Participle : sido

Kadın güzeldir.
La mujer es Bella.

El hombre es químico.
Adam kimyagerdir.

Yardımcı fiil olarak

“Ser” fiili çoğunlukla temel fiil olarak, öznenin kimliğini, doğasını, özelliklerini veya kalıcı durumunu ifade etmek için kullanılıyor.

Ancak, bazı durumlarda “ser” fiili, belirli zamanlarda veya belirli durumlarda gerçekleşen bir eylemi vurgulamak için yardımcı fiil olarak kullanılabilir. Bu durumlar genellikle klasik edebiyatta veya daha resmi metinlerde görülüyor. Örneğin:

Fue llegando poco a poco.
Yavaş yavaş gelmeye başladı.

Sarımsı yapraklar dökülüyordu.
Las hocası amarillentas fueron derramando.

Bu örnekte “ser” fiili, “llegar” fiilinin geçmiş zamanı olan “fue” ile birlikte kullanılarak bir eylemin sürecini veya ilerleyişini vurgular.

Ancak, bu kullanım çok yaygın değildir ve “ser” fiilinin temel anlamı genellikle kimlik veya nitelik ifade etmek için kullanılmaktır.

Bu eylem eğer geçiciyse : ser yerine estar kullanılıyor.

Adam yorgun (dinlenince geçer)
El hombre esta cansado .
The man is tired

Var olmak

‘Var’ ‘olmak,’ anlamıyla tek başına yüklem de olur.
Tsunami beş yıl önce olmuştu.
Tsunami fue hace cinco años.


SER-ESTAR

ESTAR


SER-ESTAR /”Estar” yardımcı fiili, İspanyolca’da eylemlerin geçici durumlarını, konumlarını veya sağlık durumlarını ifade etmek için kullanılıyor. Ayrıca, geçmişteki belirli bir zamanda gerçekleşen geçici durumları ifade etmek için de kullanılabiliyor.


Mastar : estar

Gerund : estando

Participle : estado

Yardımcı fiil + ulaç

Eylem ‘DEVAM ETMEKTE’ Haber kipi-şimdiki zaman

Film seyrediyorum
Estoy viendo una película.

SER-ESTAR

Yağmur yağıyor.
Está lloviendo.


Yardımcı fiil + ortaç(participio)


Ser ve estar fiilleri birleşerek : edilgen çekimleri oluşturur. 
Özne fiilden etkilenmelidir.


Mi madre está alimentando a los peces.
Annem balıkları besliyor.

İspanyolca fiil anlam/kullanış Bakımından yardımcı fiillerinden :estarın zamanlara göre çekimleri

presenteGeçmiş ZamanPretérito Perfecto
YoestoyEstuveHe estado
estásEstuvisteHas estado
Él/Ella/UstedestáEstuvoHa estado
Nosotros/NosotrasestamosEstuvimosHemos estado
Vosotros/VosotrasestáisEstuvisteisHabéis estado
Ellos/Ellas/UstedesestánEstuvieronHan estado

Préterito anteriorPréterito pluscu.Préterito imperf.Pretérito Perfecto
Hube estadoHabía estadoEstabaHe estado
Hubiste estadoHabías estadoEstabasHas estado
Hubo estadoHabía estadoEstabaHa estado
Hubimos estadoHabíamos estadoEstábamosHemos estado
Hubisteis estadoHabíais estadoEstabaisHabéis estado
Hubieron estadoHabían estadoEstabanHan estado

Futuro imperf.Futuro perf.
EstaréHabré estado
EstarásHabrás estado
EstaráHabrá estado
EstaremosHabremos estado
EstaréisHabréis estado
EstaránHabrán estado


Bir Cevap Yazın