Japonca fiil-potential form

Japonca fiil-potential form

’ CAN ’  ‘ ABLE TO ‘
Yetenek ve bir şeyi yapma kabiliyeti ifadesi

Japonca fiil-potential form : fiil gruplarından 1. Grup fiiller = ‘ U sütunu’  hiragana tablosunda ‘Esütunu’na kayar.

Bu tür fiiller  : bir eylemden baksetmez , eylemi yapabilirliğimizi ifade eder. Bir şeyi daha yapmadığımızı…yapamadığımızı…bir şeyi kolay yapamadığımızı…ifade ederiz.

1. grup fiillerMasu
U – e
Ku – ke
Gu – ge
Su – se
Tsu – tse
Nu – ne
Bu – be
Mu – me
Ru – re
+Ru
2. Grup fiillereru-iru– rurareru
3. Grup fiillerKuru
suru
korareru   dekiru

Bildiğimiz gibi geçişli fiilleri belirten parçacık : O

Fakat potential fiilleri belirten parçacık : ga dır.

Ben bisiklet sürüyorum.
I drive bicycle.
watashi wa jitensha o unten suru.

Ben bisiklet sürebilirim.
I can drive bicycle.
watashi wa jitensha ga unten suru


mada…masen(henüz..değil)


Burda ise kişi katmadan japonca fiil / potential  form ‘ un olumsuz halini kullanıyoruz.

henüz..değil. Not..yet

‘mada desu ‘ aslında ‘henüz değil’ anlamında ‘ mada.masen ‘ farkı ise fiil kullanmamız

Kuruma ga unten shimasen ka.
Araba kullanabilirmisin?

iie , mada unten shimasen.
hayır,daha kullanamıyorum.


Yapabilecek bir şey yok


japonca fiil-potential form da bu sefer devreye ‘~shika ‘  giriyor. しか anlamı : sadece  burada ise : yapabileceğimiz bir şey yok ,sadece …yapabilirim anlamındadır. Örnekler ile  anlamaya  çalışalım.

  • ~shika ile bir parçacık kullanılmaz.
  • olumsuz ifadelerde kullanılır.
Japonca fiil / potential form

Kuruma shika unten shimasen.
Ben arabadan başka birşey kullanamam.


Dake ise : だけ ..sadece


Bir ifadenin alanını sınırlar.

Olumlu ve olumsuz cümlede kullanabiliriz.

Kuruma shika unten shimasen

Ben arabadan başka birşey kullanamam.


ya da

olumsuz dake


Ben sadece araba kullanabiliyorum. # üstteki ile anlam aynı

kuruma dake unten shimasu


Olumlu dake


Ben arabadan başka birşey kullanabliyorum.# anlamı üsttekilerden çok faklı diyor ki araba haricinde herşeyi kullanabilir.

kuruma dake unten shimasen.


kolayca değil…


Bir şeyi kolayca yapmadığımızı ifade etmek için kullanılır.

なかなか・・・ませ n

Nakanaka…masen

Ben arabayı kolayca süremem.

kuruma ga nakanaka unten shimasenBir Cevap Yazın