İspanyolca zarflar

İspanyolca zarflar


ZARFLAR


Bir sıfatı,fiili,başka bir zarfı niteleyen veya belirten sözcükler zarftır.
İki cümle yada cümlede bulunan iki öğe arasında bağ kurar.Olmazsa olmazlardandır.

İspanyolca zarflar ikiye ayrılır.


niteleme zarfları

adverbios calificativo


Bazı zarflar nitelerler:(fiilin,sıfatın,zarfın niteliğini belirtir.)


Ali kötüdür
Ali es malo.(Ali yi niteliyor.Ali kötü BİRİdir anlamında)

Ali kötü yüzüyor.
Ali está nadando mal.(Ali’nin yüzmesini belirtiyor.Ali YÜZMESİ kötü


belirtme zarfları

adverbios determinativo


 
bazıları bir özelliği belirtirler:(fiile,sıfata,zarfa bağlı özellikleri belirtir..)

İspanyolca zarflar birbirleriyle ilişkileri bakımından:soru,işaret ,ilgi diye ayrılır


sorufiilin yaptığı olayla ilgili /yer,zaman,durum,miktar soruları sorar
işaretbu soruları cevaplar
ilgiyer,zaman,durum,miktar belirten cümleleri,ana cümleye bağlar.

yer zarfları(lugar) 


soru.zarfıdónde? nerede?
işaret.zarfı aquí,allá,allí…burada,orada,orada
allí,aquí=hem bir yeri belirtirler
hem de konuşanın bulunduğu yere göre değişiklik gösterirler
ilgi.zarfıdonde ki orada..

Ali orada uyuyor.
 Ali está durmiendo allí.

Ali burada uyuyor.
Ali encaja aqui


ahí
acá
cerca
fuera.aparte
ante,delante
dentro
cerca,pronto
abajo,debajo
sobré
junto
orada
burada
yakın,yakınında
dışarda
önünde
içinde
yakında
altında
üstünde
beraber

zaman zarfları(tiempo)


soru.zarfıcuándo? ne zaman?
işaret.zarfıhoy,ayer,anteayer..dün,bugün,önceki gün
hoy,ayer,anteayer=Günleri belirtir ve konuşan kişinin zamanına göre değişiklik gösterir.
İlgi.zarfıcuando ki o zaman….

Ali dün sinemaya gitti.
Ali fue al cine ayer. 

Ali bugün sinemaya gitti.
Ali fue al cine hoy.


mañana
jamás,nunca
jamás,nunca
ahora 
después 
anterior,antes
hasta,incluso
siempre
temprano
tarde
todavía,aún
yarın
asla
hiçbir zaman
şimdi
sonra
önce
bile
her zaman
erken
geç
hala

durum zarfları(modo)


soru zarfı : cómo?… nasıl?Sıfatlara ‘mente’ ekleyerek de zarf yapabiliriz.
işaret zarfı : bien,mal…iyi,kötüiyi : bueno /buenamente:iyice
ilgi zarfı : como… ki öyle…kolay:fácil /fácilmente:kolayca

Ali iyi yüzüyor.
Ali está nadando bien. 

Ali kötü gülüyor.
Ali se ríe mal.


así,tan 
despacio,culdado
lentamente
peor
böyle
yavaş yavaş
yavaş yavaş
kötü

miktar zarfları(cantidad)


soru zarfıcuánto?… ne kadar?
işaret zarfımucho,más…çok,daha fazla
ilgi zarfıcuanto… ki o kadar…

İspanyolca zarflar

Ali hiçbir şey getirmedi.
Ali no trajo nada. Ali oldukça yorgun.
Ali está bastante cansada.


menos
tan
casi
tanto
nada
bastante
daha az
o kadar
hemen hemen
bu kadar
hiç
yeterli

Sıra zarfları


Yer ve zaman bakımından olayı oluş sırasında gösterir.


rápidamente:hızlıca
lentamente:yavaş yavaş

İlk olarak arabaya siz geçiniz.
Primero vas al auto. 

hızlıca tırmanıyor.
él duerme rápidamente


BAĞLAÇFİİL

Bir Cevap Yazın