İspanyolca isim


İspanyolca isim türkçedeki gibi birçok gruba ayrılır.Bu ispanyolca isim grupları aşağıdaki şekildedir.


Formuna göre


somut-soyut
tekli-toplu
özel-cins
sayılabilir-sayılamaz
canlı-cansız
basit
(sustantivos primitivos)kök halindeki isimler.kelebek…
türemiş
(sustantivos derivados)
(fiilden türeyenler)yaz-mak,çalış-mak…
(isimden türeyenler)ahçılık,dişilik…


Örneğin;
libro -kitap (basit)
libreriá -kitapçı (türemiş)
librero -kitaplık (türemiş)
libreta -defter (türemiş)

flor-çiçek
florero-saksı
florista -çiçekçi
floreria -çiçek dükkanı

lápiz-kalem
portalapiz-kalemlik

punta-kalem
sacapunta-kalemtıraş


Değişkenler


a.cinsiyetine göre
dişil. 
eril. 
her ikiside

b.sayısına göre

1.SOMUT-comunes
a.CİNS İSİMLER
(aynısından birden fazla var ise)(sustantivos comunes)ülke,bıçak…
genel-(sustantivos genéricos)köpek,kedi..
tekli-(sustantivos individuales)
toplu-(sustantivos colectivos)
madde-(cam)(sustantivos de materia)tahta,altın…

b.ÖZEL İSİMLER
Varlık (eşsiz, benzersiz)(sustantivos propios)Asya,Ali,Uludağ…

2.SOYUT-propio
soyut isimler(sustantivos abstractos)sevinç,korku…


İsmin halleri


İsim türemeleri


İspanyolca isimlerde çoğu kelime ile isim türemeleri yapılmış. Bildiğimiz gibi bu türemiş isimler bizde de var. Bakalım nasıl türemişler.


1. Kelimelerde ufak değişikliklerle türetme: Kişileri türetir.

örneğin;
cantan (şarkı söylemek)
cantante (şarkıcı)

cazar(avlanmak)
cazador(avcı)

2. -ante,-ario,-ista ,-ero…gibi takılarla iş ünvanları türer.

örneğin;
cocina(mutfak)
cocinero(aşçı)

3. eza,-ía,-ancia,-ura.,,,takılarla : soyut kavramlar türer.

örneğin;
dulce(tatlı)
dulzura(tatlılık)

4. Bazı eylemleri takılarla sonuçlandırmak:-do,-miento,-ura

örneğin;
morder(ısırmak)to bite
mordedura(ısırık) bite

5. büyültme takıları

örneğin;
-azo,ón,ote,aza,ona,ota


İspanyolca isim

perro(köpek)
perrazo(iri köpek)


6. küçültme takıları

örneğin;
(sevgi ifadesi ,tatlı sözcüler söylerken kullanılır.)
ico,ica-illo,illa-ito,ita-uelo,uela
o,a,l ile bitenler
cico,cica-cillo,cilla-cito,cita-zuelo,zuela

n,r ile biten
ecico,ecica-ecillo,ecilla-ecito,ecita-ezuelo,ezuela
,iki heceli
1)1.hecelerinde=ei,ie,ue
2)2.hecelerinde=ia,io,ua
tek heceli=sessiz veya Y ile bitenler.

casa (ev)
casita(kulube)

7. küçümseme ifade ettiren takılar

örneğin;
-ezuelo,-uelo…

hobre(adam)
hombrezuelo(küçük adam)

Diğer türemiş isimler

İsimleri değerlendirirken bazı konular önemli;
1.cins,eril,dişil
2.sayı,tekil,çoğul
3.görevleri,biçimleri.


Bu şekilde gruplandırma ve değerlendirme Almanca,Fransızca,İtalyanca da da bulunmaktadır. Artikelleri cinsiyetlerine göre alırlar.Tekil çoğul olarak aldıkları ekler farklılık gösteriyor.

Yapım ekleriyle oluşturulan İsim ya da fiillere getirilen kelimelerdir. .

Aderezo(baharat) =aderezado(baharatlı)
Adivino(kahin) = adivinar,(kehanet)
Administrar(yönetmek) = administración(yönetim), Administrador(yönetici)
Adorno(süsleme) = adornar(garnitür), adornado(süslenmiş)
Afilar(keskinleştirmek) = afiladora(kalemtıraş) afilado(keskin)
Alergia(alerji) = alergeno(alerjen), alérgico(alerjik)
Amigo(arkadaş) = amistad(dostluk), amistoso(samimi)
Agua(su) – Aguardiente(rakı)
Árbol ağaç)– Arbolado (ağaçlık)
Archivo(arşiv) = archivero(arşivci
Arena – Arenero(kum havuzu)
Arte (sanat)– Artista (sanatçı)
Ateo(ateist) = ateísmo(ateizm)

Auto = automovilista(şöför)
Avión (uçak)= aviador(pilot)
Baño(banyo) = bañera(küvet), bañador(mayo), bañista(yüzücü)
Barba(sakal) = barbilla(çene), barbero(berber)
Beca (burs)= becario(bilgin)
Billete(bilet) = billetera(cüzdan)
Bosque(orman) – Emboscada (tuzak)
Caballo(at) = caballero(şövalye) , caballería(süvari) , caballerango(seyis)
Café (Kahve)=  Cafetera (Kahve makinesi)
Cajón (Çekmece) = cajonera(şifonyer),
Calle(yol) = callejón(dar sokak), callejuela(arasokak)
Campo(taşra) = campesino(köylü)
Canción (şarkı)– Cantar (şarkı söylemek)

Caries(diş çürümesi) = cariado(çürük)
Carne(et) – Carnívoro (etçil)
Célula(hücre) = celulitis(selülit)
Centro(merkez) = céntrico(şehir merkezi), central(merkezi)
Cerebro(beyin) = cerebral(beyinsel)
Cine (sinema)= cinematografía(sinemacılık), cinematógrafo(film çekme makinası)
Círculo(daire) = circular(dairesel), circulatorio(dolaşım)
Coche(araba) – Cochero (arabacı)
Colección(kolleksiyon) = coleccionista(toplayıcı),coleccionador(kolleksiyoncu)
Compra(alım) = comprador(alıcı), compraventa(satış).
Conflicto(anlaşmazlık) = conflictivo(kararsızlık)
Foco(odak) = enfocar(odaklanmak)
Granja (çiftlik)= granjero(çiftçi)
Humano (insan)– Humanidad(insanlık)
Judo = Judoka(judocu)
Karate = karateca(kareteci)
Látigo(kırbaç) – Latigazo(omurga zedelenmesi)
Lengua(dil) – Lingüística (dilbilim)
Libro(kitap) = librería(kitapçı)
Licor (likör)= licorería(içki deposu)
Maestro(öğretmen) = maestría(ustalık)
Memoria (hafıza)= memorizar(ezberlemek),

anlamca hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Mente (zihin)= mentalidad,(zihniyet)
Mentira(yalan) = mentiroso(yalancı)
Mercado(pazar) = mercadería(mal)
Mesa(masa) = mesera(garson)
Milicia(milis) = militares(askeri)
Moneda (para)= monedero(çanta)
Montaña(dağ) = montañés(dağcı)
Obra(iş) = obrero(işçi)
Pan(ekmek) = panadería (fırıncılık)
Papel(Papel )= papelería(kırtasiye)
Patria(anavatan) = patriota(vatansever kişi)
Perfume = perfumería(parfümeri)
Perro(köpek) = perrera(köpek kulübesi)
Pluma(kalem) = plumería(silgi)
Poema(şiir) = poeta(şair)
Queso(peynir) = quesería(peynir fabrikası)
Rancho(çiftlik) = Ranchero(çiftlik sahibi)
Ratón(fare) = ratonera(fare kapanı)
Reloj (kol saati)– Relojero (saatçi)
Ropa(giyim) = ropero(dolap)
Sal (tuz)– Salero(tuzluk)

Sepulcro(mezar) = sepulturero(mezarcı)
Sombra(gölge)– Sombrilla(güneş şemsiyesi)
Sueño(rüya) = soñador(hayalperest)
Tarjeta(kart) = tarjetero(kart cüzdanı)
Teléfono(telefon) =  Telefonía(telefonculuk)
Tienda(mağaza) = tendero(mağaza sorumlusu)
Trabajo(iş) = trabajador(işçi)
Tragar(yutmak) = tragable(yutulabilir)
Venta(satış)= vendedor(satıcı)
Verdad(gerçek) =verdadero(hakikat)
Verdura(yeşillik) = verdulería(sebze-meyve)
Viento (rüzgar)=Ventilador(vantilatör)
Vino(şarap) = vinatería(tekel bayii)
Zapato (ayakkabı)= zapatería(ayakkabıcı)


CİNS-el genero


İspanyolca isim eril ve dişil olarak ayrılır.(el masculino ve el femenino)

TekilÇoğul
ErilelLos
DişillaLas

yaşayan varlıklardan bahsederken

o’ ile biterseerilbazıları dişil- la radio
a’ ile bitersedişilbazıları eril -el mapa
-o ve-a ile bitenler dışındakilerin çoğueril-d,-z ile bitenler dişil

Karışık cinste varlıklar olursa,grup

grup her zaman eril

sessiz ile biten erillesonuna -a koyarak dişil yapılır.

Mesleklerle ilgili bazı isimler

eril ve dişil olarak aynı şekle sahiptir.sadece artikel değişir.

sión, –ción, –dad, –tud ,–-umbre ile bitenlerdişil
ma ile bitenlereril(bazıları dişil-la cama)
bazı erillerdişil olunca -esa,-isa,-ina,-iz ekleri alırlar.
bazı cins isimlernehir,dağ..ait oldukları cins isime uyar.
meyve ağaç isimlerieril(istisna incir ağacı..la higuera)
meyve isimleridişil

la montaña (montanya) (f)dolayısıyla dağ isimleride dişil olur.


CİNSSİZ-el neutro


Bu isimler, cinsiyet bakımından belirli bir kategoriye girmeyen ve genellikle eril tanımlayıcılarla birleştirilen isimlerdir. Diğer yandan, çoğu isim İspanyolca’da eril veya dişil cinsiyete sahiptir, bu nedenle dilbilgisinde cinsiyet kurallarına dikkat etmek önemlidir.

 1. El Agua (Su):
  • El agua está fría. (Su soğuk.)
 2. El Sol (Güneş):
  • El sol brilla. (Güneş parlıyor.)
 3. El Aire (Hava):
  • El aire es fresco. (Hava serin.)
 4. El Árbol (Ağaç):
  • El árbol es grande. (Ağaç büyük.)
 5. El Dolor (Ağrı):
  • El dolor es intenso. (Ağrı şiddetli.)
TürÖrneklerÖrnek Cümleler
İşaret Zamirleribu, şu– Bu kitap benim. <br> – Şu masanın rengi güzel.
Belgisiz Zamirlerhiç kimse, birisi– Hiç kimse bu konuda bilgi vermedi.
Soru Zamirlerine– Ne zaman geliyorsun?
Sıfatlar(isim olarak kullanılanlar)– İyilik yapmak insanları mutlu eder.
İsimler(cinsiyetsiz olanlar)– Kitap, bilgi kaynağıdır.
İsimlerin Ekleri-s, -es– Çiçekler bahçede güzel görünüyorlar.
– Başkanlar liderlik görevini üstleniyorlardı.

Bu tablo, cinsiyetsiz isim türleri ve isimlerin aldığı ekleri içeriyor. İspanyolca’da isimlerin cinsiyetinden bağımsız olarak kullanılabilecek cinsiyetsiz örnekleri temsil ediyor.Bir Cevap Yazın