İspanyolca edatlar

İspanyolca edatlar


EDATLAR


İspanyolca edatlar ;birbiriyle alakası olmayan iki sözcüğü bağlayarak aralarındaki ilişkiyi ifade eder.Bağlaçlar aynı görevde olan ya da anlamca ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından ilgili cümleleri bağlayan sözcüklerdir.

  • İfade ederken lokasyon,zaman içersideki yerini belirtir.
  • İsmin önüne eklenirler.
  • fiil-isim,isim-isim,sıfat-isim şeklinde olabilir.

İspanyolca edatlar birkaç gruba ayrılır.


İspanyolca edatlar

Okul (escuela ) ve gelmek (venir )

Edat kullanarak birbiriyle ilişkisi olmayan bu iki kelimeyi anlamlı hale getireceğiz
Okul-dan geliyorum-Yo vengo de la escuela
Okul-a geliyorum-Yo voy a la escuela
Okul-a doğru geliyorum-Voy a la escuela
Okul-un içinden geçip geldim.-Vine a través de él en la escuela


Ayrılabilenler ve ayrılamayanlar diye ikiye ayrılır.


İspanyolca edatlar da ayrılabilenler ,bir kelime ile birleşmez tek başlarına kullanılabilirler.
A,ante,bajo,…gibi

“De” edatıyla “la” birleştiğinde “de la” şeklinde birleşik form oluşur. Bu birleşik form, bir nesnenin veya bir şeyin kökenini veya sahibini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

  • El libro de la niña. (Kızın kitabı)
  • La casa de la abuela. (Büyükannenin evi)
  • El coche de la vecina. (Komşunun arabası)

Burada “de la” ifadesi, “la” edatıyla birleşerek “the” anlamına gelen “de”nin İspanyolca’da kullanılan belirli bir formudur. Bu şekilde “de” edatıyla “la” birleşimi, “of” veya “‘s” gibi bir ilişkiyi ifade eder.


A EDATI + EL(tanım edatı) = AL
DE EDATI + EL(tanım edatı) = DEL

De + la
de + las
de + los
a + la
a + las
a + los

A edatı.

to, at, from, by, on, for, upon(amaç)(-e,-ye)


Çoğunlukla ismin e ,a ekini alır.Nereye,kimi ,nezaman …sorularına cevap verir.

Hareketi gösterir.

okula gitmek
ir a la escuela

Yer ,zamanda bildirir.

Kediyi okula getirdim.
Traje el gato a la escuela


De edatı.

of(nın-nin), about (hakkında) on, with(ile), because of, by, at(-in,-den)


İsmin de,den,in hallerinde kullanılır.

Sahiplik gösteren konularda
‘Ali’nin arabası’ derken,
‘ El coche de Ali.’
‘Ali’s car ‘derken ki gibi

Miktar bildirirken,
Bir parça et…
Un pedazo de carne

Nereden geldiğini,nereli olduğunu belirtirken
Banyodan çıktı-Él salió del baño.(de+el:del)
İtalyadan geldi-Él vino de Italia.
İtalyadan-from İtaly-de italia.

Zaman belirtirken,
pazardan pazartesiye.
De domingo a lunes.
from sunday to monday


En edatı -in, on, at (de,içinde)


Biryerde bulunmayı gösterir.
arabada-en el coche
evde-en la casa
banyoda -En el baño

Sessizce konuşmak(sessizlik içinde)
talk in silence-
Hablar en silencio

zaman
kışın.
in winter.
en el invierno​


Hacia edatı-towards, to, at about or around(-e doğru)


​hacía-aksanlı(imperfect tense 3.tekil) ile hacia yı karıştırmayın
Sözcüklerin önünde kullanılır.

downaşağıhacia abajo
forwardilerihacia adelante
upyukarıhacia arriba
backgeriyehacia atrás

eve doğru.
hacia casa


con-with-(ile)


​Köpeği ile yürüyor.
Él está caminando con su perro.
He walks with his dog.


Para-(için)-for


ismin -e haliyle kullanılır.
for you-para ti-senin için

Yön ,amaç varsa=PARA
Film seyretmeye (seyretmek için) geldim
Vine para ver películas


por-by-(tarafından)


yerzaman(belirli değil)
Yolda zıplıyor.
está saltando por el camino

onun tarafındanpor élby her(-dan)
Pasta annem tarafından yapıldı
El pastel lo hizo mi mamá

bileşik zarflar ile
bu sebepten
por eso

sebep
havadan dolayı hastalandı.
Él está enfermo por el aire.

Eğer bir şey uğruna-
bir şey-den dolayı
iyilik için
karşılık için yapılıyorsa=POR


ante(s)-(-den önce)(before)


Yağmurdan önce geldi.
Él vino antes de la lluvia.


bajo-(-in altında)(under)


Yağmurun altında yürüdü.
Él caminó bajo la lluvia.


contra-(-e karşı)(against)


Yağmura karşı yürüdü.
Él caminó contra la lluvia.


tras-(sonra)(after)


Yağmura karşı yürüdü.
Él caminó contra la lluvia.


detrás-(arkasında)(after)


Yağmurun arkasında yürüdü.
Él caminó detrás de la lluvia.


sobre-(üstünde,üzerinde)(on,over)


Kitap masanın üstünde.
El libro está sobre la mesa.


entre-(arasında)(between)


kalem kitap arasındadır.
la pluma está entre el libro.


hasta-(-e doğru)(to)


Kapıya(e doğru) yürüyorum.
Camino hasta la puerta.


desde-(-den beri)(since)


Yağmur durduğundan beri yürüyorum.
Camino desde que dejó de llover.


según-(-e göre)(according)


Ona göre ben zekiyim.
Según él, soy inteligente.Bir Cevap Yazın