İspanyolca edatlar


İspanyolca edatlar ;birbiriyle alakası olmayan iki sözcüğü bağlayarak aralarındaki ilişkiyi ifade eder.

Bağlaçlar aynı görevde olan ya da anlamca ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından ilgili cümleleri bağlayan sözcüklerdir.

 • İfade ederken lokasyon,zaman içersideki yerini belirtir.
 • İsmin önüne eklenirler.
 • fiil-isim,isim-isim,sıfat-isim şeklinde olabilir.

İspanyolca edatlar birkaç gruba ayrılır.


ispanyolca edatlar

Okul (escuela ) ve gelmek (venir )

Edat kullanarak birbiriyle ilişkisi olmayan bu iki kelimeyi anlamlı hale getireceğiz
Okul-dan geliyorum-Yo vengo de la escuela
Okul-a geliyorum-Yo voy a la escuela
Okul-a doğru geliyorum-Voy a la escuela
Okul-un içinden geçip geldim.-Vine a través de él en la escuela


Ayrılabilenler ve ayrılamayanlar


İspanyolca’da edatlar, bir kelimenin veya kelime grubunun diğer kelimelerle olan ilişkisini belirten kelimelerdir. Edatlar genellikle bir ismin, zamirin, sıfatın veya fiilin önünde gelir. İspanyolca’da bazı edatlar ayrılabilirken (preposiciones separables) bazıları ayrılamaz (preposiciones inseparables). İşte bazı örnekler:

Ayrılabilen Edatlar (Preposiciones Separables):

 1. “Con” (ile):
 2. “Sin” (olmadan):
  • Ejemplo: Prefiero el café sin azúcar. (Şekersiz kahve tercih ederim.)
  • Ayrılamayan Kullanım: Está sin trabajo. (İşsiz.)
 3. “En” (de, da, içinde):

Ayrılamayan Edatlar (Preposiciones Inseparables):

 1. “Para” (için)
 2. “Por” (için, -den dolayı):
 3. “Debajo de” (altında):
  • Ejemplo: La llave está debajo de la alfombra. (Anahtar halının altında.)
  • Ayrılamayan Kullanım: Ella está debajo de la ventana. (O pencerenin altında.)

Bu örnekler, İspanyolca edatlar içersinde bazı ayrılabilen ve ayrılamayan edatları göstermektedir. Ayrılabilen edatlar genellikle bir ismin veya zamirin önündeki kelimeyle ayrılabilir ve özne ile nesne arasındaki ilişkiyi belirler. Ayrılamayan edatlar ise genellikle sabit ifadeler içinde kullanılır ve ayrılamaz.

İspanyolca edatlar da ayrılabilenler ,bir kelime ile birleşmez tek başlarına kullanılabilirler.
A,ante,bajo,…gibi

“De” edatıyla “la” birleştiğinde “de la” şeklinde birleşik form oluşur. Bu birleşik form, bir nesnenin veya bir şeyin kökenini veya sahibini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • El libro de la niña. (Kızın kitabı)
 • La casa de la abuela. (Büyükannenin evi)
 • El coche de la vecina. (Komşunun arabası)

Burada “de la” ifadesi, “la” edatıyla birleşerek “the” anlamına gelen “de”nin İspanyolca’da kullanılan belirli bir formudur. Bu şekilde “de” edatıyla “la” birleşimi, “of” veya “‘s” gibi bir ilişkiyi ifade eder.


A EDATI + EL(tanım edatı) = AL
DE EDATI + EL(tanım edatı) = DEL

edattanım edatı
delade la (dişil isimlerde kullanılır)
deLas/losde las/los (çoğul isimlerde kullanılır)
deeldel (eril isimlerde kullanılır)
aelel (eril isimlerde kullanılır)
alaa la (dişil isimlerde kullanılır)
aLas/losa las/los (çoğul isimlerde kullanılır)
 1. al
  • Ejemplo: Voy al mercado. (Pazara gidiyorum.)
 2. del
  • Ejemplo: El libro del estudiante. (Öğrencinin kitabı.)
 3. a la
  • Ejemplo: Voy a la escuela. (Okula gidiyorum.)
 4. de la
  • Ejemplo: La falda de la niña. (Kızın eteği.)
 5. a los
  • Ejemplo: Voy a los partidos. (Maçlara gidiyorum.)
 6. de los
  • Ejemplo: Los libros de los estudiantes. (Öğrencilerin kitapları.)

A edatı.

to, at, from, by, on, for, upon(amaç)(-e,-ye)


Çoğunlukla ismin e ,a ekini alır.Nereye,kimi ,nezaman …sorularına cevap verir.

Hareketi gösterir.

Örneğin:
okula gitmek
ir a la escuela

Yer ,zamanda bildirir.

Örneğin:
Kediyi okula getirdim.
Traje el gato a la escuela


De edatı.

of(nın-nin), about (hakkında) on, with(ile), because of, by, at(-in,-den)


İsmin de,den,in hallerinde kullanılır.Örneğin:

Sahiplik gösteren konularda
‘Ali’nin arabası’ derken,
‘ El coche de Ali.’
‘Ali’s car ‘derken ki gibi

Miktar bildirirken,
Bir parça et…
Un pedazo de carne

Nereden geldiğini,nereli olduğunu belirtirken
Banyodan çıktı-Él salió del baño.(de+el:del)
İtalyadan geldi-Él vino de Italia.
İtalyadan-from İtaly-de italia.

Zaman belirtirken,
pazardan pazartesiye.
De domingo a lunes.
from sunday to monday


En edatı

-in, on, at (de,içinde)


Biryerde bulunmayı gösterir.
arabada-en el coche
evde-en la casa
banyoda -En el baño

Örneğin:
Sessizce konuşmak(sessizlik içinde)
talk in silence-
Hablar en silencio

zaman
kışın.
in winter.
en el invierno​.

Vivo en Madrid.
Madrid’de yaşıyorum.

Ayrılamayan Kullanım:
Estoy en casa. (Evdeyim.)


Hacia edatı

towards, to, at about or around(-e doğru)


​hacía-aksanlı(imperfect tense 3.tekil) ile hacia yı karıştırmayın
Sözcüklerin önünde kullanılır.

downaşağıhacia abajo
forwardilerihacia adelante
upyukarıhacia arriba
backgeriyehacia atrás

Örneğin:
eve doğru.
hacia casa


con

with(ile)


Örneğin:
​Köpeği ile yürüyor.
Él está caminando con su perro.
He walks with his dog.

Voy a salir con mis amigos.
Arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum.
Ayrılamayan Kullanım:
Cuando estás conmigo.
Benimle olduğunda.


Para

(için)-for


ismin -e haliyle kullanılır.
for you-para ti-senin için
Örneğin:
Yön ,amaç varsa=PARA
Film seyretmeye (seyretmek için) geldim
Vine para ver películas.

Este regalo es para ti.
Bu hediye senin içindir.

Ayrılamayan Kullanım:
Para mí, la familia es lo más importante.
Benim için aile en önemli şeydir.


por

by-(tarafından)


Örneğin:
yerzaman(belirli değil)
Yolda zıplıyor.
está saltando por el camino

onun tarafındanpor élby her(-dan)
Pasta annem tarafından yapıldı
El pastel lo hizo mi mamá

bileşik zarflar ile
bu sebepten
por eso

sebep
havadan dolayı hastalandı.
Él está enfermo por el aire.

Eğer bir şey uğruna-
bir şey-den dolayı
iyilik için
karşılık için yapılıyorsa=POR

Trabajo por la tarde.
Öğleden sonra çalışıyorum.

Ayrılamayan Kullanım:
Lo hice por ti. (Senin için yaptım.)


ante(s)

(-den önce)(before)


Örneğin:
Yağmurdan önce geldi.
Él vino antes de la lluvia.


bajo

(-in altında)(under)


Örneğin:
Yağmurun altında yürüdü.
Él caminó bajo la lluvia.


contra

(-e karşı)(against)


Örneğin:
Yağmura karşı yürüdü.
Él caminó contra la lluvia.


tras-después de

(sonra)(after)


Yağmurdan sonra yürüdü
Caminé después de la lluvia.


detrás

(arkasında)(after)


Yağmurun arkasında yürüdü.
Él caminó detrás de la lluvia.


sobre

(üstünde,üzerinde)(on,over)


Kitap masanın üstünde.
El libro está sobre la mesa.


entre

(arasında)(between)


kalem kitap arasındadır.
la pluma está entre el libro.


hasta

(-e doğru)(to)


Kapıya(e doğru) yürüyorum.
Camino hasta la puerta.


desde

(-den beri)(since)


Yağmur durduğundan beri yürüyorum.
Camino desde que dejó de llover.


según

(-e göre)(according)


Ona göre ben zekiyim.
Según él, soy inteligente.Bir Cevap Yazın