İspanyolca ders 15

FİİLLER

ŞİMDİKİ ZAMAN-GENİŞ ZAMAN


İspanyolca ders 15: fiiller de yeni fiiller öğreniyoruz ve konuyla ilgili örnekler ve konuyla ilgili test yapıyoruz.


  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15
  • İspanyolca ders 15

Ders içindeki edatlar…

İleconand

Türkçe’de fiillerin önündeki -mek,-mak mastar ekleri önünde kökleri vardır.
mak , kökü ‘uç’ tur.
İşte burdaki gibi ‘mek,mak’ yerine ‘ar,er,ir) çıkartınca ortada kalan fiilin köküdür.


Fiillerimiz


içmekBeberto drink
görmekverto see
Çalışmaktrabajarto work
Gitmekİrto go
Gelmekvenirto come
Yazmakescribirto write
Okumakleerto read
Açmakabrirto open
bakmak mirarto look

Korkmaya gerek yok. Herşey karışık geliyor biliyorum ama bizim dilimiz de ona bakarsanız karışık.
Şahıslara göre ek alıyor. işte tam burda söylemem gereken İspanyolca’da da şahıslara ve zamanlara göre fiiller belli ekler alıyorlar.

İspanyolca ders 15: fiiller sonundaki alıştırmalar dersimizi kolaylaştıracak.
Aşağıda verdiğim tablo geniş zaman tablosudur.
Şimdiki zaman için gerundio kullanmamız lazım.(kısaca-yor eki)


Öncelikle


Şahıslara göre aldıkları eklere bakalım.
Ama fiiller konusunda anlatıldığı gibi üç çeşit fiil var.
-ar,-er,-ir ile bitenler.

ERARİR
OOO
Esases
eae
emosamosimos
éisáisís
enAnen
Trabajar (çalışmak)İr (gitmek) DÜZENSİZ
trabajo (ben çalışırım)Voy (ben giderim)
trabajas (sen çalışırsın)Vas (sen gidersin)
trabaja (o çalışır)Va (o gider)
trabajamos (biz çalışırız)Vamos (biz gideriz)
trabajáis (siz çalışırsınız)áis (siz gidersiniz)
trabajan (onlar çalışırlar)An (onlar giderler)
mirar (bakmak)Leer (okumak)
Miro (ben bakarım)Leo (ben okurum)
Miras (sen bakarsın)Lees (sen okursun)
Mira (o bakar)Lee (o okur)
Miramos (biz bakarız)Leemos (biz okuruz)
Miráis (siz bakarsınız)Leéis (siz okursunuz)
Miran (onlar bakarlar)Leen (onlar okurlar)
ver (görmek) DÜZENSİZAbrir (açmak)
Veo (ben görürüm)Abro (ben açarım)
Ves (sen görürsün)abres (sen açarsın)
Ve (o görür)Abre (o açar)
Vemos (biz görürüz)abrimos (biz açarız)
Véis (siz görürsünüz)Abrís (siz açarsınız)
Ven (onlar görürler)abren (onlar açarlar)
Beber (içmek)Escribir (yazmak)
bebo (ben içerim)escribo (ben yazarım)
Bebes (sen içersin)Escribes (sen Yazarsın)
Bebe (o içer)Escribe (o yazar)
bebemos (biz içeriz)Escribimos (biz yazarız)
Bebéis (siz içersiniz)Escribís (siz yazarsınız)
Beben (onlar içerler)Escriben (onlar yazarlar)
venir (gelmek) DÜZENSİZ
Vengo (ben gelirim)
Vienes (sen gelirsin)
viene (o gelir)
Venimos (biz geliriz)
Venís (siz gelirsiniz)
vienen (onlar gelirler)

Şimdiki zaman için gerundio eki koyalım. ( ingilizcedeki -ing…Türkçedeki – yor..ekleri)

ser + fiil kökü +gerundio (ando(ar)-endo(er,ir)

Bunun için ‘ser’ fiili kullanmalıyız.
To be fiili ispanyolca ‘da iki tanedir ‘ser’ ve ‘estar’ ser estarı ne zaman kullanacağız…daha önce bahsetmiştim.
Neydi…estar : fiilin devamı yoksa kullanılır. Ağlamak..hep ağlamıyorsun. Gibi
 

şahıs zamirleriSER(to be)estar(to be)
yosoyestoy
eresestás
él/ella/ustedesestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellas/ellos/ustedessonestán

İspanyolca ders 15 /Birkaç örnek


İspanyolca ders 15

bakmak.
MİRAR MİRANDO

Él mira con binocular
 O dürbün ile bakar


İspanyolca ders 15

görmek VER /VERENDO
göz (un OJO)

él ve con sus ojos – 
O gözleri ile görür.


İspanyolca ders 1

yazmak ESCRİBİR. /ESCRİBİENDO
(La pluma)

Él escribe con pluma
O dolmakalem ile yazar.


İspanyolca ders 15

içmek BEBER./BEBERENDO
( café-kahve)

él bebe café
O kahve içer.


gitmek İR. /YENDO
(El autobús-otobüs)

Él va con autobús
O otobüs ile gider


İspanyolca ders 15

gelmek VENİR. /VİNİENDO
(El autobús-otobüs)

Él viene con autobús 
O otobüs ile gelir.


İspanyolca ders 1

açmak ABPİR. /ABRİENDO
(kapı-la puerta)

él abre la puerta.
O kapıyı açar.


İspanyolca ders 15

okumak LEER. /LEYENDO
(Kitap-EL libro)

Él está leyendo un libro.
O kitap okuyor.


İspanyolca ders 15,

çalışmak (work)TRABAJAR. /TRABAJANDO
(ders-lección)

ders çalışmak (study)
ESTUDİAR/ESTUDİANDO

Él está estudiando.
O ders çalışıyor.


İspanyolca ders 15 /Geniş zaman ve şimdiki zaman ile ilgili cümle örnekleri..


geniş zamangeniş zaman
Hakan escribe.Hakan yazar.Hakan writes.
Él ve.O görür.She /he sees.
El maestro lee.Öğretmen okur.The teacher reads.
La gata bebeKedi içer.The cat drinks.
Los perros beben.Köpekler içer.The dogs drink.
los pájaros beben.Kuşlar içer.The birds drink.
La policía vienePolis gelir.The police comes.
Los relojes trabajan.Saatler çalışır.The clocks work.
Él abre.O açar.He opens.
Nosotros miramosBiz bakarız.We look
Vosotros bebéisSiz içersiniz.You drink

şimdiki zamanşimdiki zaman
Hakan está escribiendo.Hakan yazıyor.Hakan writes.
el maestro está leyendoÖğretmen okuyor.The teacher is reading.
El gato está bebiendoKedi içiyor.The cat is drinking.
Los perros están bebiendo.Köpekler içiyor.The dogs are drinking.
Los pájaros  están yendo.Kuşlar gidiyor.The birds are leaving.
El policía está viniendo.polis geliyor.the police are coming.
Los estudiantes están trabajando.Öğrenciler çalışıyor.The students are working.
Él está abriendo.O açıyor.He’s opening it.
Estamos buscandoBiz bakıyoruz.We are looking.
tú estás bebiendo.Sen içiyorsun.You are drinking
El hombre es bebiendo aguaAdam su içiyor.The man is drinking water.


İspanyolca ders 15: fiiller ile ilgili test:ALIŞTIRMA 1

CÜMLELERİ İTALYANCAYA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZIP KONTROL EDİNİZ


Ben yazıyorum.

CEVAP Yo estoy escribiendo

Yazıyorlar

CEVAP Ellos/as están/son escribiendo

sen yaz.

CEVAP tu escribes

Öğrenciler çalışıyorlar.

CEVAP Los estudiantes están trabajando.

kötü adam okuyor.

CEVAP el malo hombre esta leyendo

Tembel çocuklar geliyor.

CEVAP Los niños perezosos es viniendo

Terzi açar.

CEVAP el sastre abre.

Polis bakar.

CEVAP La policía mira.

Diş doktoru içer.

CEVAP La dentista bebe.

Yorgun doktor içiyor.

CEVAP El doctor cansado es bebiendo.
ALIŞTIRMA 2

CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

la gata ver.

CEVAP Kedi görür

El gato es viendo.

CEVAP (erkek) kedi görüyor.

El coche es trabajando.

CEVAP araba çalışıyor.

La ventana es aprendo.

CEVAP Pencere açılıyor.

la perra mira.

CEVAP Köpek bakar.

las mujers son bebiendo.

CEVAP Kadınlar içiyor.

El pajáros son viniendo.

CEVAP Kuş geliyor.

El maestro escribe.

CEVAP Öğretmen yazar.

La niña es vamos.

CEVAP Kız çocuk gidiyor.

El hombre es bebiendo café.

CEVAP Adam kahve içiyor.


Bir Cevap Yazın