İspanyolca zamir

İspanyolca zamir

Zamirler konu anlatımları


İspanyolca zamir: Zamirler bilindiği gibi ismin yada bir varlığın yerini tutarlar. Kimi zaman fiilinde yerini tutabilir.

Konuları çalıştıktan sonra dersler bölümünde konularla ilgili anlatım ve testler ile daha iyi pekiştirebilirsiniz.

Kimin yerine konulduğu belli olanlara=belirtili zamir,
Kimin yerine olduğu belli olmayanlara=belgisiz zamir denir.


İşaret zamirleri

Alıştırmalar


Şahıs zamirleri

Alıştırmalar


Tekilçoğul
YobenNosotros/asbiz

bir arkadaşınızla konuşurken
senVosotros/as
siz
Usted
bir büyüğünle,patronunla …konuşurken
SenUstedessiz
Él (eril)oEllosonlar
ella/ellooellasonlar

Vurgulu şahıs zamirleri


İspanyolca’da vurgulu şahıs zamirleri, belirli bir vurgu veya vurgu eklenerek kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler, konuşmacının veya yazarın belirli bir kişiyi vurgulamak veya öne çıkarmak istediği durumlarda kullanılır. İşte İspanyolca’da kullanılan vurgulu şahıs zamirlerinin bir örneği:

YoBenı
Senyou
Él/Ella/UstedOHe/She/You formal
Nosotros/NosotrasBizWe
Vosotros/VosotrasSizYou all
Ellos/Ellas/UstedesOnlar/SizThey/You all

Yo fui al supermercado. Ben süpermarkete gittim.
Tú eres mi mejor amigo. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
Él habló con el director. O, müdürle konuştu.
Ella es una excelente cantante. O, mükemmel bir şarkıcıdır.
Usted tiene una llamada telefónica. Siz, bir telefon görüşmeniz var.
Nosotros fuimos de vacaciones juntos. Biz tatilde birlikte gittik.
Vosotros sois muy inteligentes. Siz çok zekisiniz.
Ellos fueron al cine anoche. Onlar dün akşam sinemaya gittiler.
Ellas son mis hermanas. Onlar, kız kardeşlerimdir.
Ustedes tienen una reunión importante. Sizler, önemli bir toplantınız var.

Bu vurgulu şahıs zamirleri, cümlenin vurgulanan kişiye dikkat çekmesini sağlar.
Örneğin,

Yo fui al supermercado” cümlesinde “Yo” zamiriyle “Ben” vurgulanmıştır, bu da konuşmacının kendisini vurguladığını gösterir.

Bu zamirler, konuşma veya yazıda anlamın netleştirilmesi veya duygusal bir vurgu yapılması gereken durumlarda kullanılır.


-con edatıyla


İspanyolca’da vurgulu şahıs zamirleri “-con-” edatıyla birleştiğinde farklı formlar alırlar. İşte İspanyolca’da vurgulu şahıs zamirlerinin “-con-” edatıyla birleşmiş halleri:

ConmigoBenimleWith me
ContigoSeninleWith you
ConsigoOnunla/SizleWith him/her/you formal
Con nosotros/asBizimleWith us
Con Vosotros/asSizlerleWith You all
Con Ellos/Ellas/UstedesOnlarla/SizlerleWith them/with you all

¿Vienes al concierto conmigo? Benimle konsere geliyor musun?
Quiero pasar el día contigo. Seninle gün geçirmek istiyorum.
Ella siempre lleva su libro consigo. O, her zaman kitabını yanında taşır.
¿Hablas español? Lleve su pasaporte consigo. İspanyolca konuşuyor musunuz? Pasaportunuzu yanınızda bulundurun.
Vamos al cine con nosotros. Bizimle sinemaya gidelim.
¿Puedo ir de viaje con vosotros? Sizlerle seyahate gidebilir miyim?
Tienes que hablar con ellos. Onlarla konuşmalısın.
Voy al museo con ellas. Onlarla müzeye gidiyorum.
¿Puedo acompañarles al restaurante con ustedes? Sizlerle birlikte restorana gelebilir miyim?

Bu vurgulu şahıs zamirleri, “-con-” edatıyla birleşerek “with” (ile) anlamını taşırlar.
Örneğin,

“Vienes al concierto conmigo?” cümlesinde “conmigo” zamiriyle “Benimle” ifadesi oluşturulmuştur. Bu zamirler, birlikte yapılan eylemleri veya sahip olunan ilişkiyi ifade etmek için kullanılır.

Vurgulu şahıs zamirleri genellikle fiilden sonra gelir ve edatlarla birlikte kullanılır. “-con-” edatıyla birleşen vurgulu şahıs zamirleri de bu kurala uyarlar.

Bu kullanımlar, kişiler arasındaki ilişkiyi belirtmek veya birlikte gerçekleştirilen bir eylemi ifade etmek amacıyla kullanılır. Vurgulu şahıs zamirleri, cümlenin anlamını netleştirmek veya vurgulanan kişiye özel bir vurgu yapmak için kullanılır.

Özetle, vurgulu şahıs zamirleri, fiilden sonra gelir ve edatlarla birlikte kullanılır. “-con-” edatıyla birleşen vurgulu şahıs zamirleri ise “with” (ile) anlamını taşır ve kişiler arasındaki ilişkiyi veya birlikte yapılan eylemi ifade etmek için kullanılır.

Fiillerle beraber , fiilin çekimi belli olduğundan, şahıs zamirleri genelde kullanılmaz

Yo vengo -ben geliyorum. Burada sadece vengo desek : ben şahıs zamirinin yaptığı bellidir. Biz de bir şey söylerken…ben geliyorum demeyiz. Geliyorum deriz. İşte onun gibi.


Vurgusuz şahıs zamirleri


İspanyolca’da “unstressed personal pronouns” olarak adlandırılan vurgusuz şahıs zamirleri, genellikle nesne zamiri veya edatlardan sonra kullanılırlar. İşte İspanyolca’da vurgusuz şahıs zamirlerinin bir listesi:

Bu vurgusuz şahıs zamirleri, cümlede nesneyi veya edatı belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Ella me llamó” cümlesinde “me” zamiriyle “beni” ifadesi kullanılmıştır. Vurgusuz şahıs zamirleri, vurgulu şahıs zamirleri gibi cümlede vurgu taşımazlar ve genellikle doğal bir akıcılık sağlamak için kullanılırlar.

TekilÇoğul
MebeniNosbizi
TeseniOssizi
LeonuLesonlara


Fiillerin : emir kipi , ulaç ve mastar hallerinde ; fiillerden sonra
Diğer bütün çekimlerinde fiilden önce kullanılır.


Beni dinlemek
Escucha(mastar fiili)-me

Onları çizerek
dibujándo-los
(dibujar fiilinden ulaç-dibujando).

Ella me llamó.
Bana telefon etti.
¿Te gusta el café?
Kahveyi seviyor musun?
Le dije la verdad.
Ona gerçeği söyledim.
Le escribí una carta.
Size bir mektup yazdım.
Nos vemos en el parque.
Parkta buluşuyoruz.
Os necesitamos aquí.
Sizi burada ihtiyacımız var.


Üçüncü şahıs zamirleri

Not
El,la,lo,las
Bu şahıs zamirleri , tanım edatları ile karıştırılmamalıdır. 
Mesela él (şah.z)ve el (tanım ed.) karıştırılmamalı.
Tanım edatı: ismi belirtir
Şahıs zamirleri:fiil ile beraber o fiilin öznesinin yerine geçer.

Tekil

dişilerilnötr
yalın hal (o)ellaélello
i-hali ( onu)lalo,lelo
e-hali ( ona)le,sele,se

Çoğul

dişileril
yalın hal (onlar)ellasellos
i-hali (onları)laslos
e-hali ( onlara)Les.seLes,se

La mujer (kadın)
La vi (onu gördüm)değiştir örnekleri
Las mujeres (kadınlar)
Las mande (onları gönderdim)
El hombre(adam)
Él viene (o geliyor)


Bazen cümlede özne ya da tümleç yerine de şahıs zamirleri kullanılır.


Öğretmenler benim için hediye alıyor.
Los maestros están recibiendo regalos para mi

O,onu bana alıyor.
El me lo están llevando.
They are taking it to me

Burada ‘o’ öğretmen ‘el’
‘Me’ bana
‘Lo’ onu


Dolayısıyla hepsi fiilden önce dizildi. Böyle olduğunda tümlecin ,öznenin yerine geçen bütün şahıs zamirleri ard arda dizildi.

Resmî yerlerde siz olarak,usted,ustedes kullanılır.


İlgi zamirleri
Soru zamirleri
İşaret zamirleri


Bunların birbirleriyle ilişkileri vardır.
Bizim dildeki ’ki’ bağlacı anlamı taşıyan :que,cual,quien,cuyo ilgi zamirleri
Soru zamirleri olarak kullanılır.
Bu soruların cevaplarında da işaret zamiri olarak gene bunlar kullanılır.

Arabayı benim için park etti
Estaciono el auto para mi 

Arkadaşım benimle yürüdü.
Mi amigo camini conmigo 

Kedi seninle geldi
El gato vino contigo 

Arkadaşım sana geldi.
Mi amigo vino a ti. 

Ali bizimle birlikte çalışıyor
Ali trabaja con nosotros

ÖZNE OLARAK KULLANILAN ŞAHIS ZAMİRLERİ


 
Şahıs zamirlerinde bildiğimiz gibi,
konuşan kişi : 1.tekil şahıs
konuştuğun kişi : 2.tekil şahıs
konuşulan kişi : 3.tekil şahıstır.


Benyo 
SenUstedusted:önemli birine konuşurken(öğretmen,patron)
Sentú:bir akrabanıza ,arkadaşınıza konuşurken
Oél(m)él:el tanım edatı ile karıştırılmaması için,vurguludur.
oella(f)
oello(neutro)
biznosotros/as
sizvosotros/as 
SizTekil-resmi 
siz
onlar
çoğul-resmi

NESNE OLARAK KULLANILAN

ŞAHIS ZAMİRLERİ


DOLAYLI NESNE ZAMİRLERİ

pronombres de objetos indirectos


Pronombres de objetos indirectos, İspanyolca’da dolaylı nesne zamirleri olarak adlandırılır. Bu zamirler, bir eylemin dolaylı nesnesini belirtmek için kullanılır. İşte İspanyolca’da yaygın olarak kullanılan dolaylı nesne zamirlerinin bir listesi:

Bu zamirler, bir eylemin dolaylı nesnesini belirtmek için kullanılır ve eylemden önce veya sonra gelebilirler. Örneğin:

 • Le di el libro. (Ona/ona kitabı verdim.)
 • Me gusta el café. (Kahveyi seviyorum.)
 • Les envié una carta. (Onlara bir mektup gönderdim.)

Dolaylı nesne zamirleri, cümledeki isim veya zamiri tekrar etmek yerine onu temsil etmek için kullanılırlar ve cümleye akıcılık sağlarlar.

Beni, banameMe/To me
Seni, SanateYou/To you
Onu, Ona (dişi)LeTo her
Onu, ona (eril)LeTo him
Kendisine/kendilerineseto himself/herself/yourself/yourselves
Bizi, Bizenosus/to us
Sizi, sizeosyou all/to you
Onları, onlara (eril-dişil)Lesthem/to you all
Kendilerine/kendinize seto themselves/yourselves

 Bir cümledeki doğrudan nesne fiilden etkilenen kişi, olay veya şeydir.
nesnenin yer aldığı yerde, bu zamir fiilin önüne yerleştirilir ve nesneyle daha önce kullanılan herhangi bir makalenin yerini alırlar.

yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulmalıdır.(-a, -e)(-da, -de, -ta, -te)(-dan, -den, tan, -ten)ekleri ile bağlanır.
 


You took the dog.
Köpeği aldın.
tomaste el perro
You took it.
Onu sen aldın.
(tú)Lo tomaste
He fed the dogs.
Köpekleri besledi.
Él alimentó a los perros. 
He fed them
Onları besledi.
Él los alimentó
She came to our house
Ella vino a nuestra casa
Evimize geldi.
She came to us
Ella vino nos.
O bize geldi (Kime?bize)

özne ne yapıyorsa ona cevap verir.


Ben bir araba çaldım.
Robé un coche.

Bana bir araba çaldı.(kime?bana)
Me robó un auto.

O onu bana getirdi.
Él me lo trajo.


DOLAYSIZ NESNE ZAMİRLERİ


Dolaysız nesne zamirleri, bir fiilin doğrudan etkilediği nesneyi temsil etmek için kullanılır. İspanyolca’da dolaysız nesne zamirleri aşağıdaki gibidir:

Beni, banameme
Seni, Sanateyou
Onu, Ona (dişi)laher, it
Onu, ona (eril)lohim, it
Bizi, Bizenosus
Sizi, sizeosyou
Onları, onlara (eril-dişil)los,lasthem

İspanyolca zamirlerden dolaysız nesne zamirleri=kime? ve kimin için?sorusuna cevaptır.


Dolaysız bir nesnegenellikle doğrudan nesneyi alan bir kişidir.
ismin -i hali ile cevap verir.
Dolaylı nesneninnereye gittiğini,ne olduğunu gösterir.
dolaylı ve dolaysız nesne zamirleriberaber kullanıldığında
dolaylı nesne önce gelir.

Dolaysız ve Dolaylı Nesne Zamirlerinin Birlikte Kullanımı

Bir cümlede dolaysız ve dolaylı nesne zamirlerini bir arada kullanmak da mümkündür. Bu durumda, dolaysız nesne zamiri genellikle dolaylı nesne zamirinden önce gelir.

Örnekler:

 • Le di el libro a Juan. (Kitabı Juan’a verdim.) –> Se lo di.
 • Les compré regalos a mis amigos. (Arkadaşlarıma hediyeler aldım.) –> Se los compré.

Unutmayın ki, dolaylı ve dolaysız nesne zamirlerinin kullanımı bazen değişebilir veya bazı durumlarda tamamen atlanabilir. Zamirlerin doğru şekilde kullanımını anlamak için İspanyolca dilbilgisine ve cümle yapısına daha fazla aşina olmanız önemlidir.


le/les : lo, la, los, las dan önce gelirse. : se olarak değişir.


lelose lo
lelase la
lelosse los
lelasse las
lesLose lo
leslase la
leslosse los
leslasse las

Ona veriyorlar.
They give it to her.
Ellas se lo dan.

dolaylı : les(se)
dolaysız: los


dale una silla.
ona bir sandalye veriniz.
give him a chair.


Aşağıda birkaç geçişli fiil örneği var.

İspanyolca’da dolaylı nesne zamirleri, bir fiilin dolaylı olarak etkilediği nesneyi temsil etmek için kullanılır. Bu zamirler, geçişli fiillerle birlikte kullanılır. Geçişli fiiller, doğrudan bir nesneye ihtiyaç duyar ve dolaylı nesne zamiri bu nesneyi temsil eder. İşte İspanyolca’da bazı yaygın dolaylı nesne zamirleri ve geçişli fiillerin örnekleri:

Dolaylı nesne zamirleri ve geçişli fiiller

 1. Dar (vermek):
  • Le di el libro. (Kitabı ona/size verdim.)
  • Nos dieron regalos. (Bize hediyeler verdiler.)
 2. Contar (anlatmak):
  • Le cuento un secreto. (Ona/size bir sır anlatıyorum.)
  • Les conté la historia. (Onlara/size hikayeyi anlattım.)
 3. Enseñar (öğretmek/göstermek):
  • Te enseño a bailar. (Sana dans etmeyi öğretiyorum.)
  • Les enseñé la pintura. (Onlara/size resmi gösterdim.)
 4. Decir (söylemek):
  • Le dije la verdad. (Ona/size gerçeği söyledim.)
  • Les digo que vengan. (Onlara/size gelmelerini söylüyorum.)
 5. Prestar (ödünç vermek):
  • Me prestó su bicicleta. (Bana bisikletini ödünç verdi.)
  • Les prestamos dinero. (Onlara/size para ödünç veriyoruz.)
 6. Mandar (göndermek):
  • Le mandé una carta. (Ona/size bir mektup gönderdim.)
  • Les mandamos un regalo. (Onlara/size bir hediye gönderiyoruz.)

Bu sadece bazı örneklerdir ve İspanyolca’da daha fazla geçişli fiil ve dolaylı nesne zamiri bulunmaktadır. Dolaylı nesne zamirlerinin doğru kullanımı için cümlenin yapısına ve bağlamına dikkat etmek önemlidir.


ahogarseboğmak
abrumar emborrachar sarhoş olmak
bochar bırakmak
bloquear engellemek
acendrartemizlemek
practicar uygulama
minimizarküçültmek
alquilarraskiralamak
dibujar çizmek
respiro ertelemek
darvermek
acetificar ekşitmek

Le-La-L


LeerilOnu (eril) görmedim
No le vi.
LaDişilOnu(dişil) görmedim
No la vi
LoEril ve dişilOnu (eril) görmedim
No lo vi.
Onu(eşya) görmedim.
No lo vi

Le-La-Lo kullanımı


İspanyolca’da “le”, “la” ve “lo” zamirleri, farklı cinsiyet ve sayıdaki nesneleri temsil etmek için kullanılır. Bu zamirler, dolaysız nesne olarak kullanıldığında, eril ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır. Ancak, dolaylı nesne olarak kullanıldığında, cinsiyet ve sayıya bağlı olarak değişiklik gösterirler. İşte “le”, “la” ve “lo” zamirlerinin kullanımı hakkında bir rehber:

 1. “Le” Zamiri:
 • Dolaysız Nesne Olarak:
  • Eril ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Vi a Juan. Juan’ı gördüm. –> Le vi. (Onu gördüm.)
 • Dolaylı Nesne Olarak:
  • Eril ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Le dije a Juan. Juan’a söyledim. –> Le dije. (Ona söyledim.)
 1. “La” Zamiri:
 • Dolaysız Nesne Olarak:
  • Dişil ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Vi a María. María’yı gördüm. –> La vi. (Onu gördüm.)
 • Dolaylı Nesne Olarak:
  • Dişil ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Le dije a María. María’ya söyledim. –> Le dije. (Ona söyledim.)
 1. “Lo” Zamiri:
 • Dolaysız Nesne Olarak:
  • Eril ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Vi el libro. Kitabı gördüm. –> Lo vi. (Onu gördüm.)
 • Dolaylı Nesne Olarak:
  • Eril ve tekil olan nesneleri temsil etmek için kullanılır.
  • Örnek: Le dije a Juan. Kitabı Juan’a verdim. –> Se lo di. (Ona verdim.)


“le”, “la” ve “lo” zamirlerinin kullanımını gösteren bir tablo:

Dolaysız Nesne OlarakDolaylı Nesne Olarak
ErilLoLe
DişilLaLe

Bu tablo, İspanyolca’da “le”, “la” ve “lo” zamirlerinin hangi durumlarda dolaysız nesne veya dolaylı nesne olarak kullanıldığını göstermektedir. Örneğin, eril ve tekil bir nesneyi dolaysız nesne olarak temsil etmek için “lo” kullanılırken, aynı nesneyi dolaylı nesne olarak temsil etmek için “le” kullanılır. Dişil ve tekil bir nesne için ise “la” dolaysız nesne, “le” ise dolaylı nesne zamiri olarak kullanılır.

Örnekler:

 • Dolaysız Nesne: Vi el libro. –> Lo vi. (Kitabı gördüm.)
 • Dolaylı Nesne: Le dije a Juan. –> Le dije. (Ona söyledim.)
 • Dolaysız Nesne: Vi la película. –> La vi. (Filmi gördüm.)
 • Dolaylı Nesne: Le dije a María. –> Le dije. (Ona söyledim.)

Tablodaki bu örnekler, “le”, “la” ve “lo” zamirlerinin kullanımını ve nasıl farklı durumlarda kullanıldıklarını göstermektedir. Ancak, İspanyolca dilbilgisindeki bazı istisnalar veya belirli bağlamlar, kullanımları etkileyebilir. Bu nedenle, zamirlerin kullanımını tam olarak anlamak için dilbilgisine ve örnek cümlelere daha fazla dikkat etmek önemlidir.

TekilÇoğul
Le. -e hali       -i haliEril-dişil (ona)Eril -kişi (onu) 
LoEril + eşya(onu) 
LaDişil-kişi+eşya(onu) 
Les Eril-dişil (onlara)
Las Dişil(onlara)
Los Eril(onlara)

BELGİSİZ  ZAMİRLER


Yerini aldığı ismi nitelik,nicelik bakımından belirtir.Böylece ismi belirsiz halde bırakır.


alguienbirisi ,biriolumlu ve soru cümlelerinde kullanılır.
Nadiehiç kimsealguien’nin olumsuz formudur.
Algobir şeyBir şey ifade etmek için kullanılır
Nadahiçbir şeynadie’nin olumsuz formu

çoğul belgisiz zamirler =sıfat olarak da kullanılırlar.Çoğul isimlerin yerine geçer Cinsiyet konusunda hemfikir olunduğunda eril yada dişil formları kullanılır.


Muchos/asçok,birçok
algunos/asherhangi biri
Todos/asher şey
Todotüm
UNO
sayı sıfatı
çoğul halde ‘UNOS’
belgisiz zamir olarak kullanılır.

İLGİ ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir çeşitleirnden ilgi zamirleri Hiç   bir şekilde yalnız kullanılmazlar.Bağlı olduğu isim hakkında bilgi verirler

İlgisoruİşaret
Quien-es (ki o)¿quién?¿Quienes?
Kim,kimler
Este,ese,aquel
Bu,şu,o
Que-ki onu¿Qué? Ne?Esto,eso,aquello
Cual-ki onu¿Cual?Hangisi?Tal-Böyle
Cuanto-a
En kadar ki
¿Cuanto?Ne kadar?Tanto-O kadar
Cuyo-a (ki onun)  

Kapattığım perde benim üzerime düştü.
La cortina que cerré esta sobre mi (perde ki kapattığım) 

Oturduğum koltuk bana annemden kaldı.
El asiente que me habia dejado era mi madre. 

Bağırdığın adam
El hombre al que le gritaste 

Sevdiğin kadın
La mujer que amas 

Gittiğin insanlar çok kötü
Las personas a las que vas son muy malas.


TEKİL
ERİLDİŞİLKullanımı
queQueKi oSayısız ,cinssizdir.
CualCualKi onuel,la,lo,las,los tanım edatları ile kull.
isim gibi kull.sadece todo sıfatı alır
QuienQuienKi o 
CuyoCuyaKi onunsayı ve cins bakımından değişir.
İsme uyar.
CuantoCuantoNe kadar ki 

que,cual,cuyoşahıs ve eşya için kullanılır.
quiensadece şahıslar için kullanılır.
cuyoSıfat değerindedir ve kendinden öncekine değil,
sonraki isme uyar.
edatlarla beraber  kullanılır,
o isimleri tamamlayan bir sıfat gibidir.

ÇOĞUL
ERİLDİŞİL
Que
cuales
quienes
cuyos
cuantos
Que
cuales
quienes
cuyas
cuantos
Ki onlar
ki onları
ki anlar
ki onların
ne kadar ki

SORU  ZAMİRLERİ


TEKİLÇoğul-f,mKullanım yerleri
Que
Ki onu
Que
Ki onlar
Sayısız,cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Cual
Ki onu
Cümlesindeki
Ki onları
Cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Quien
Ki o
Quienes
Ki onlar
Cinssiz
Yalnız şahıslar İçin kull.
Cuyo-a
Ki onun
Cuyos
Ki onların
Şahıs+eşya İçin kull.
Cuanto-a
Ne kadar ki
Cuantos
Ne kadar ki

 
 

İspanyolca zamir ‘de :Soru zamirleri vurguludur.

¿Quién?¿QuiénesKim ? Şahısların kimliklerini sorar.

Alıştırmalar


¿QuéNe? Eşyaların niteliğini,şahıs ve eşyaların bir özelliğini sorar.

Alıştırmalar¿Cuál? Hangisi? Şahıs yada eşyalar arası benzerlikleri sorar.
Alıştırmalar


¿Cuánto? Ne kadar? Şahıs yada eşyaların kaç tane olduklarını sorar.
Alıştırmalar


¿dónde? nerede?

Alıştırmalar


¿por qué ? niye?

Alıştırmalar


¿cual ,que,cuyo? kimin?Hangisi?

Alıştırmalar


¿Cuantos? kaç tane,ne kadar?

Alıştırmalar


ZAMİRLERİN HALLERİ


İspanyolca zamir ‘de :Zamirler bildiğimiz gibi isimlerin yerini tutarlar. Dolayısıyla aldıkları hallerde isimlerin aldıkları hallere benzer ama daha karmaşıktır.


ÖzneNesneBir neden varsa
Şahıs zamirleri
(tú-sen)
Aynen kullanılır
Tú-sen
-i hali
Te-seni
Benim için
Por tú denmez
Por ti de ir

Yalın hali.haliE.haliİn.haliİ.haliBeraberlik
YoMe MiBenim
beni
bana
bensiz…
Conmigo
Te Ti Contigo
Él,ella,elloLo,le
la-lo
(onu)
Le’se
le´se
(ona)
   
Nosotros/asNosNosotros/as
Vosotros/asOsVosotros/as
Ellas/os  Los,las
(onları)
Ellos-ellasOnların
onları
onlara..
 

BİRLEŞİK ZAMİRLER


İspanyolca zamir ‘de vurgusuz olan şahıs zamirleri : fiillere bitişik yazılabilir.

Eğer : fiilden önceyse telaffuzda beraber söylenirler.
Fiilden sonra bitişik yazılırlar.

Bu olay tamamen tellaffuz ile alakalıdır.. Bitişik yazılmazlarsa vurgu başka heceye” gideceğinden telafuzu değişir. Bazen iki şahıs zamiri bile fiil sonuna eklenebiliyor.


Bana onları ver
DámelosBir Cevap Yazın