İspanyolca zamir


İspanyolca zamir: Zamirler bilindiği gibi ismin yada bir varlığın yerini tutarlar. Kimi zaman fiilinde yerini tutabilir.


İspanyolca zamirler, dilbilgisel yapıları zenginleştiren ve cümlelerdeki özneleri, nesneleri, yerleri ve zamanları belirginleştiren önemli dilbilgisi unsurlarıdır. Bu zamirler, vurgulu (tonik) ve vurgusuz (atonik) olmak üzere iki ana kategoride bulunur.
Vurgulu zamirler, özne veya nesnenin belirginleştirilmesi için kullanılırken, vurgusuz zamirler genellikle fiilin hemen yanında yer alarak cümlenin akışını sağlar. “Yo” (ben), “él” (o), “nosotros” (biz) gibi zamirler, özneleri ve nesneleri belirtirken, “me” (beni), “te” (seni), “se” (onu) gibi vurgusuz zamirler, fiillerle birleşerek daha akıcı ve hızlı bir konuşma sağlar.

İspanyolca zamirler, iletişimde netlik ve ifade gücü kazandırır, dilin dinamik yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir.
Konuları çalıştıktan sonra dersler bölümünde konularla ilgili anlatım ve testler ile daha iyi pekiştirebilirsiniz.

Kimin yerine konulduğu belli olanlara=belirtili zamir,
Kimin yerine olduğu belli olmayanlara=belgisiz zamir denir.İyelik zamirleri

Alıştırmalar

Tekilçoğul
YobenNosotros/asbiz

bir arkadaşınızla konuşurken
senVosotros/as
siz
Usted
bir büyüğünle,patronunla …konuşurken
SenUstedessiz
Él (eril)oEllosonlar
ella/ellooellasonlar

Soru  zamirleri


TEKİLÇoğul-f,mKullanım yerleri
Que
Ki onu
Que
Ki onlar
Sayısız,cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Cual
Ki onu
Cümlesindeki
Ki onları
Cinssiz
Şahıs+eşya İçin kull.
Quien
Ki o
Quienes
Ki onlar
Cinssiz
Yalnız şahıslar İçin kull.
Cuyo-a
Ki onun
Cuyos
Ki onların
Şahıs+eşya İçin kull.
Cuanto-a
Ne kadar ki
Cuantos
Ne kadar ki

 
 

İspanyolca zamir ‘de :Soru zamirleri vurguludur.

¿Quién?¿QuiénesKim ? Şahısların kimliklerini sorar.

Alıştırmalar


¿QuéNe? Eşyaların niteliğini,şahıs ve eşyaların bir özelliğini sorar.

Alıştırmalar


¿Cuál? Hangisi? Şahıs yada eşyalar arası benzerlikleri sorar.
Alıştırmalar


¿Cuánto? Ne kadar? Şahıs yada eşyaların kaç tane olduklarını sorar.
Alıştırmalar


¿dónde? nerede?

Alıştırmalar


¿por qué ? niye?

Alıştırmalar


¿cual ,que,cuyo? kimin?Hangisi?

Alıştırmalar


¿Cuantos? kaç tane,ne kadar?

Alıştırmalar


Zamirlerin halleri


İspanyolca zamir ‘de :Zamirler bildiğimiz gibi isimlerin yerini tutarlar. Dolayısıyla aldıkları hallerde isimlerin aldıkları hallere benzer ama daha karmaşıktır.


ÖzneNesneBir neden varsa
Şahıs zamirleri
(tú-sen)
Aynen kullanılır
Tú-sen
-i hali
Te-seni
Benim için
Por tú denmez
Por ti de ir

Yalın hali.haliE.haliİn.haliİ.haliBeraberlik
YoMe MiBenim
beni
bana
bensiz…
Conmigo
Te Ti Contigo
Él,ella,elloLo,le
la-lo
(onu)
Le’se
le´se
(ona)
   
Nosotros/asNosNosotros/as
Vosotros/asOsVosotros/as
Ellas/os  Los,las
(onları)
Ellos-ellasOnların
onları
onlara..
 

Birleşik zamirler


İspanyolca zamir ‘de vurgusuz olan şahıs zamirleri : fiillere bitişik yazılabilir.

Eğer : fiilden önceyse telaffuzda beraber söylenirler.
Fiilden sonra bitişik yazılırlar.

Bu olay tamamen tellaffuz ile alakalıdır.. Bitişik yazılmazlarsa vurgu başka heceye” gideceğinden telafuzu değişir. Bazen iki şahıs zamiri bile fiil sonuna eklenebiliyor.


Bana onları ver
DámelosBir Cevap Yazın