İspanyolca ders 20


iyelik zamirleri,iyelik sıfatları


İspanyolca ders 20: iyelik zamir ve sıfatları kullanarak cümleler kuruyoruz

  • İspanyolca ders 20
  • İspanyolca ders 20
  • İspanyolca ders 20

TEYZE tía/tías

İYELİK ZAMİRLERİ


İspanyolca zamir ‘de :İyelik sıfatları ve iyelik zamirleri her ikiside ismin sahibidirler. 
İsmin kime ait olduğunu gösterirler.
İyelik sıfatlarından(benim,senin,onun…my,your,her… )sonra mutlaka isim olmalıdır.


mi=my=benim
my eye
benim gözümİyelik zamirlerinden(Benim ki,senin ki,onun ki…mine,yours,his… )sonra isim kullanmayız.Yalnız kullanılır.


İt is her eye
O,onun gözüdür.
Ello es su ojo

It is hers 
O,onun kidir.
Ello es suyo

Her ikiside ismin cinsiyetine ve sayısına uymalıdır.


​İspanyolca ders 20 / İyelik Sıfatları


tekilçoğul
Benim(my)mimis
Senin(your)tutus
sizin 
tekil resmi(her/his/its)
susus
onunsusus
Bizim(our)nuestro
nuestra
nuestros
nuestras
Sizin(your)vuestro
vuestra
vuestros
vuestras
Sizin
çoğul resmi
susus
onların(their)susus

​İspanyolca ders 20 /İyelik zamirleri


tekilçoğul
Benimkiel mío / la míalos míos / las mías
Seninkiel tuyo / la tuyalos tuyos / las tuyas
Sizinki
tekil resmi
el suyo / la suyalos suyos / las suyas
Onunkiel suyo / la suyalos suyos / las suyas
bizimkiel nuestro / la nuestralos nuestros / las nuestras
Sizinkiel vuestro / la vuestralos vuestros / las vuestras
Sizinki
Çoğul resmi
el suyo / la suyalos suyos / las suyas
onlarınkiel suyo / la suyalos suyos / las suyas

Bu benim kedimdir.
Este es mi gato.(benim,iyelik sıfatı) gatto
Esto es mío. (benimkidir,iyelik zamiri) 

Bu onun kitabıdır.
Este es su libro.( sıfat)
esta es su (zamir)


İspanyolca ders 20 /İyelik sıfatları örnekler


dişil/tekil
Bu araba benimdir.Esta es mi coche
Bu araba senindir.Esta es tu coche
Bu araba onundur.Esta es su coche
Bu araba bizimdir.Esta es nuestro coche
Bu araba sizlerindir.Esta es su coche
bu araba onlarındır.Esta es su coche. 
eril/çoğul
Bunlar benim arabalarımdır.Estos son mis coches
Bunlar senin arabalarındır.Estos son tus coches
Bunlar onun arabalarıdır.Estos son sus coches
Bunlar bizim arabalarımızdır.Estos son nuestros coches
Bunlar sizlerin arabalarıdır.Estos son vuestros coches
bunlar onların arabalarıdır.Estos son sus coches

tekilçoğul
Benim
mi / mis
benim kovam.
mi cubo
benim kovalarım
mis cubos
Senin
tu / tus
senin odan
tu habitación
senin odaların.
tus habitaciónes
Sizin (tekil)
su / sus
Sizin dolmakaleminiz
Su pluma
Sizin dolmakalemleriniz
Sus plumas
Onun
su / sus
Onun dolmakalemi
Su pluma
Onun dolmakalemleri
Sus plumas
Bizim
nuestro / a
nuestros / as
Bizim yatağımız
Nuestro cama
Bizim yataklarımız
Nuestros camas
Sizin
vuestro / a
vuestros / as
sizlerin vazosu
Vuestro  florero
sizlerin vazoları
Vuestros floreros
Sizin
su / sus
Sizlerin vazosu
Su florero
 Sizlerin vazoları
Sus floreros
Onların
su / sus
onların vazosu
Su florero
onların vazoları
Sus floreros

Bu,onun erkek kardeşidir.
Este es su hermano.

Bu,onun kız kardeşidir.
Esta es su hermana.
 
Bu onun evidir.
Esta es su casa.
 
Bu bizim yatağımızdır.
Esta es nuestra cama
 
Bu onların kapısıdır.
Estas son su puerta.
 
Bu benim teyzemdir.
Esta es mi tía.
 
Bu sizin sandalınızdır.
Este es vuestro barco


İspanyolca ders 20 / İyelik zamirleri örnekler


İspanyolca ders 20: iyelik zamir ve sıfatları … iyelik zamirlerinden örnekler yapalım.

Benimki »
el mío / la mía
los míos / las mías
Bu,onun erkek kardeşidir.
Este es su hermano.
Buda benimki
Este es mío
Seninki
el tuyo / la tuya
los tuyos / las tuyas
Bu,benim kız kardeşimdir.
Esta es mi hermana
Buda seninki
Esta es tuyo
Sizinki (tekil resmi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
  
Onunki
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu senin evindir.
Esta es tu casa
Buda onunki
Esta es suyo
Bizimki
el nuestro / la nuestra
los nuestros / las nuestras
Bu onların penceresi.
Esta es su ventana
Buda bizimki
Esta es nuestra
Sizinki
el vuestro / la vuestra
los vuestros / las vuestras
Bu sizlerin sandalıdır.
Este es vuestro barco
Buda benimki.
Este es mío
Sizinki (çoğul resmi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu bizim yatağımızdır.
Esta es nuestra cama
Buda sizinki.
Esta es vuestroesta es suyo (resmi)
Onlarınki (eril, dişi)
el suyo / la suya
los suyos / las suyas
Bu benim teyzemdir.
Esta es mi tía.
Buda onların teyzesidir.
Esta es mi tía.

Bu benim arabamdır.
esta es mi coche.


Bu senin arabandır.
Esta es tu coche.
Buda seninki.
Esta es tuyo


O onun arabasıdır.
Aquel es su coche.
ordaki onunki
Aquel es suyo


İspanyolca ders 20: iyelik zamir ve sıfatları testALIŞTIRMA 1

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ÖRNEKTEKİ ŞEKİLDE YAZIP KONTROL EDİNİZ

ÖRNEĞİN;
Bu benim arabamdır.(bu senin ki)

esta es mi casa / Esta es mio


Bu senin çiçeğin/bu onunki

CEVAP Esta es mi flor/esta es suya

Şu onun gömleğidir./bu benimki

CEVAP Esta es tu camisa/esta es mia

Bu onların kedileridir./bu sizinkiler

CEVAP Estos son sus gatos/esta es vuestro

Bu onların kedileridir./bu sizinkiler

CEVAP Estos son sus gatos/esta es vuestro

Bu kalem benimdir./bu seninki

CEVAP Esta es mi pluma/esta es tuyo
ALIŞTIRMA 2

BOŞLUKLARA UYGUN İYELİK SIFATLARINI YAZINIZ

Esta es———gata/benim

CEVAP Esta es mi gata

Esta es———puerta/senin

CEVAP Estos son mis libros

Estos son———libros/benim

CEVAP bu bir yumurta mı?

Estos ——— perros/senin

CEVAP Estos son tus perros

Esta es———radio/onun

CEVAP Esta es su radio

Este es———pajáro/bizim

CEVAP Este es nuestro pajáro


Bir Cevap Yazın