Japonca masu form

Japonca masu form


Japonca masu form


Geçmiş olmayan-KİBAR

OLUMLU RESMİ


Japonca masu form cümleye kibarlık katmak için kullanılıyor hem de aşağıda gördüğümüz zaman kalıbı için kullanılıyor.

  • masu formu yeni tanıştığımız insanlara,önemli kişilere dair kullanırız.
  • Cümlelerde fiiller,sıfatlar,isimler yüklem olarak kullanılabiliyor.
  • Bu cümleleri sonlandırmak için de(desu ya da masu )ile bitiriyoruz.

tai-form
uyumak istiyorum
netai desu.
mae ni
Uyumadan önce film izlemek istiyorum.
Watashi wa neru mae ni eiga o mimasu.
koto ga
Watashi wa sono eiga o mita koto ga arimasu.
Bu filmi izledim.


 Bazen cümleler masu form ile ya da desu ile bitmez .O zaman bu cümleler yalın haldedir diyebiliriz.

 OLUMLUOLUMSUZ
geçmiş olmayan-masu-masen
Geçmiş-mashita-masendeshita

nomimasu

I drink   –   içerim

ı will drink   –   içeceğim

hiragana u tablosu = i tablosuna dönüşür

1. grup fiiller(( U >İ olur ))hiragana
U sırası
U
Ku
Gu
Su
Tsu
Nu
Bu
Mu
Ru
  + Masu
2. grup fiiller (( eru,iru ))ru gider.((e,i))taberu: tabe :    +Masu.           tabemasu
3. grup fiiller suru,kuru >shi , ki olur    +Masu =shimasu-kimasu

Masu form gruplarına göre fiil çekimleri


1.grup
Kau
İu
 
İku
Kaku
Aruku
 
isogu
 
matsu
hanasu
 
yobu
 
shinu
 
waru
 
susumu
Nomu
Yomu
 
2.grup
Taberu
Hashiru
 
3.grup
Suru
Kuru
 
 
satın almak
söylemek
 
gitmek
yazmak
yürümek
 
acele etmek
 
beklemek
konuşmak
 
çağırmak
 
ölmek
 
kırmak
 
ilerlemek
içmek
okumak
 
 
yemek
koşmak
 
 
yapmak
gelmek
 
 
Kaimasu
İimasu
 
İkimasu
Kakimasu
Arukimasu
 
İsogimasu
 
machimasu
hanashimasu
 
yobimasu
 
shinimasu
 
warimasu
 
susumimasu
nomimasu
yomimasu
 
 
tabemasu
hashirimasu
 
 
shimasu
kimasu
 
Japonca masu form

I go to school or ı will go to school
Okula gideceğim
Gakkō e ikimasu.
 
 I will eat at the school.
Okulda yerim.
Gakkō de tabemasu
 
I will drink at the school.
Okulda içerim.
Gakkō de nomimasu


Masen form


Geçmiş olmayan

OLUMSUZ RESMİ


Nomimasen
I don’t drink   –   içmem
ı will not drink   –   içmeyeceğim


masen form gruplarına göre fiil çekimleri


1.2.3. grup fiiller masu form–   masu+  Masen
1.grup
Kau
İu
 
İku
Kaku
Aruku
 
isogu
 
matsu
hanasu
 
yobu
 
shinu
 
waru
 
susumu
Nomu
Yomu
 
2.grup
Taberu
Hashiru
 
3.grup
Suru
Kuru
 
satın almak
söylemek
 
gitmek
yazmak
yürümek
 
acele etmek
 
beklemek
konuşmak
 
çağırmak
 
ölmek
 
kırmak
 
ilerlemek
içmek
okumak
 
 
yemek
koşmak
 
 
yapmak
gelmek
 
İimasen
Kaimasen
 
İkimasen
Kakimasen
Arukimasen
 
İsogimasen
 
machimasen
hanashimasen
 
yobimasen
 
shinimasen
 
warimasen
 
susumimasen
nomimasen
yomimasen
 
 
tabemasen
hashirimasen
 
 
shimasen
kimasen

Japonca masu form ; masen olur.
I will not eat at school.
Okulda içmeyeceğim.
Watashi wa gakkō de tabemasen.
 
I will not run at school.
Okulda koşmayacağım.
Gakkō de hashirimasen.
 
I will not come from the school.
Okuldan gelmeyeceğim.
gakkō kara kimasen.Bir Cevap Yazın