Japonca masu form


Japonca masu form


Geçmiş olmayan-KİBAR

OLUMLU RESMİ


Japonca masu form cümleye kibarlık katmak için kullanılıyor hem de aşağıda gördüğümüz zaman kalıbı için kullanılıyor.

Masu form kullanımı

  • masu formu yeni tanıştığımız insanlara,önemli kişilere dair kullanırız.
  • Cümlelerde fiiller,sıfatlar,isimler yüklem olarak kullanılabiliyor.
  • Bu cümleleri sonlandırmak için de(desu ya da masu )ile bitiriyoruz.

tai-form
uyumak istiyorum
netai desu.
mae ni
Uyumadan önce film izlemek istiyorum.
Watashi wa neru mae ni eiga o mimasu.
koto ga
Watashi wa sono eiga o mita koto ga arimasu.
Bu filmi izledim.


 Bazen cümleler masu form ile ya da desu ile bitmez .O zaman bu cümleler yalın haldedir diyebiliriz.

 OLUMLUOLUMSUZ
geçmiş olmayan-masu-masen
Geçmiş-mashita-masendeshita

nomimasu

I drink   –   içerim

ı will drink   –   içeceğim

hiragana u tablosu = i tablosuna dönüşür

1.grup fiiller (U~İ olur)
hiragana U sırası
+Masu
Ku+masu
Gu+masu
Su+masu
Tsu+masu
Nu+masu
Bu+masu
Mu+masu
Ru+masu
2.grup fiiller ( eru,iru ) ru gider (e,i) = taberu=tabe+Masu = tabemasu
3.grup fiiller suru,kuru = shi ,ki olur.+Masu = shimasu-kimasu

Masu form gruplarına göre fiil çekimleri


1.grup
Kausatın almakKaimasu
İusöylemekİimasu
İkugitmekİkimasu
KakuyazmakKakimasu
ArukuyürümekArukimasu
isoguacele etmekİsogimasu
matsubeklemekmachimasu
hanasukonuşmakhanashimasu
yobuçağırmakyobimasu
shinuölmekshinimasu
warukırmakwarimasu
susumuilerlemeksusumimasu
Nomuiçmeknomimasu
Yomuokumakyomimasu
2.grup
Taberuyemektabemasu
Hashirukoşmakhashirimasu
3.grup
Suruyapmakshimasu
Kurugelmekkimasu
Japonca masu form

I go to school or ı will go to school
Okula gideceğim
Gakkō e ikimasu.
 
 I will eat at the school.
Okulda yerim.
Gakkō de tabemasu
 
I will drink at the school.
Okulda içerim.
Gakkō de nomimasu


Masen form


Geçmiş olmayan

OLUMSUZ RESMİ


Nomimasen
I don’t drink   –   içmem
ı will not drink   –   içmeyeceğim


masen form gruplarına göre fiil çekimleri


1.2.3. grup fiiller masu form–   masu+  Masen
1.grup
Kausatın almakKaimasen
İusöylemekİimasen
İkugitmekİkimasen
KakuyazmakKakimasen
ArukuyürümekArukimasen
isoguacele etmekİsogimasen
matsubeklemekmachimasen
hanasukonuşmakhanashimasen
yobuçağırmakyobimasen
shinuölmekshinimasen
warukırmakwarimasen
susumuilerlemeksusumimasen
Nomuiçmeknomimasen
Yomuokumakyomimasen
2.grup
Taberuyemektabemasen
Hashirukoşmakhashirimasen
3.grup
Suruyapmakshimasen
Kurugelmekkimasen

Japonca masu form ; masen olur.
I will not eat at school.
Okulda içmeyeceğim.
Watashi wa gakkō de tabemasen.
 
I will not run at school.
Okulda koşmayacağım.
Gakkō de hashirimasen.
 
I will not come from the school.
Okuldan gelmeyeceğim.
gakkō kara kimasen.Bir Cevap Yazın