Japonca zamir

Japonca zamir konusundan önce kelimelerimizi ezberleyelim.

 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca zamir
 • Japonca Parçacıklar 1, Japonca edat
 • Japonca zamir ,Japonca Parçacıklar 1-particles
 • Japonca zamir
 • Japonca Parçacıklar 1
EVET haiBANKA ginkou
HAYIR iieHASTANE byouin
AD namaeFİLM eiga
PARK kouenKİTAPÇI Hon’ya
TUVALET toireKÜTÜPHANE toshoukan
MARKET IchibaSÜPERMARKET Sūpāmāketto

Japonca zamir


Japonca zamir / Şahıs zamirleri


Zamir :varlıkları ifade ederken bazen onların yerine değişik kelimeler kullanırız. Bunlar zamirlerdir.
Japonca Türkçe’den çok kolay öğreniliyor.Çünkü kalıplar aynı Türkçe cümle kalıbı gibidir.
O yüzden bu dili öğrenmek için +1 öndeyiz . Tek tek konularımız olmayacak. Cümlelerle konuları anlayacaksınız..

Japonca zamir de aynı Türkçe gibi bölümlere ayrılıyor.

Ben bir öğretmenimdir.
Watashi wa kyoushi desu.
わたし わ きょうしです


Kısaca belli başlı öğrenmemiz gerekenleri anlatmam gerekiyor.Cümleyi tam anlamanız için.Fakat bazılarının ansiklopedik anlatımı var.Bu edatlar olmadan cümle anlamsız olur.


‘desu’


Cümlenin sonunda yer alarak oluşum bildirir.

Cümleye kibarlık katar.

Gördüğümüz gibi,Türkçe cümlenin cümle kalıbı ile aynı. Burda ‘desu’ bizde ki ‘dır,dir..’ Anlamındadır. Japonca’da kelimenin sonunda ki ‘u’ okunmaz.

Öyle kolay ki bizde bir sürü çekim var ,onlarda hiç kelime çekimi yok.

benim,senin…yaptım,yaptı..derken her yerde çekimimiz var.


‘wa’ ve ‘ga’ edatları


Bu ikisi beraber de kullanılabilir.

ga:Konuşmacı’nın tercih ya da arzu gibi akıl çerçevesine atıfta bulunan bir cümle atıf konusunu belirtir.ga’nın sağındaki olay yada isim anlatılır.Konuşulan konuyu anlatan kişi biliyordur.İlk defa anlatılıyordur bu olay

Kişinin kabiliyetini gösterirken

Sahip olmakla ilgili konuşurken

Wa: cümlenin konusunu belirtir.Konuşulan anda ne konuşuluyorsa onun anlamını verir.Yani ‘şunu konuşuyoruz ‘ anlamı katar.

Konuşmalar geneldir ve herkes tarafından biliniyordur.

Watashi wa ..derken: wa’nın solundaki isim yada olay vurgulanır.
kyoushi :öğretmen (okulda)
sensei :öğretmen,hoca,usta
 
WATASHİ wa sensei desu.
BENbir öğretmenim.
 
Ben bir ÖĞRETMENİM.
Watashi ga SENSEİ desu.


BEN WATASHİ -kibar
WATAKUSHİ -resmi
BOKU(m) -resmi olmayan
ATASHİ(f) -resmi olmayan
ORE-kaba
SEN ANATA-kibar
O-MAE-Kaba
OO KARE(m)KANOJO(f)
ANOKATA-resmi
BİZWATACHİTACHİ-kibar
WATAKUSHİTACHİ-resmi
BOKUTACHİ-resmi olmayan
ATASHİTACHİ-resmi olmayan
SİZ ANATATACHİ-kibar
O-MAERA-kaba(m)
ONLAR KARERA (erkek)
KANOJOTACHİ (bütün kadınlar)
KANOJORA (kız)

Kişi : hito
bu insanlar:anohitotachi
o kişi : ano hito,ano kata(kibarca)
Bay ve Bayan :-san
Çocuk isimleri sonuna: -chan
Jin : nereli olduğunu söylerken kullanılır.


Olumlu cümle (isim)


ÖZNE + WA +İSİM/SIFAT DESU : KİBAR
ÖZNE + WA + İSİM/SIFAT DA : NORMAL


Japonca’da temel anlamlarla cümle yapılıyor.Genelde özne söylenmez.
Yani şahıslara göre çekim yok.
 
Ben yapmak
Sen yapmak
O yapmak,…gibi..
 
Örneklerle daha iyi anlayacaksınız.
 
Ben bir öğretmenim.
Watachi wa kyoushi desu
Watachi wa kyoushi da (vataşi va kiyoşi da)
 
Sen bir öğretmensindir.
Anata wa kyõshi desu
Anata wa kyõshi da (Anata va kiyoşi da)
 
O bir öğretmendir.
Kare wa kyoushi desu.
Kare wa kyoushi da. (Kare va kiyoşi da)
 
Onlar öğretmendirler.
Karera wa kyoushi desu.
Karera wa kyoushi da. (Karera va kiyoşi da)
 
Ben bir doktorum
Watashi wa isha desu.(vataşi va işa des)
 
Ben bir terziyim
Watashi wa shitateya desu
 
Ben bir çocuğum.
Watashi wa kodomo desu.
 
Bu kalıbı sanırım anladık.
Şimdi:


Olumsuz cümle (isim)


ÖZNE + WA + İSİM + JA /DEWA ARİMASEN (kibar)
ÖZNE + WA + İSİM/SIFAT + JA NAİ (normal)


Ben bir öğretmen değilim
Watashi wa kyoushi ja arimasen (vataşi va senseyi ja arimasen)
Watashi wa kyoushi dewa arimasen
Watashi wa kyoushi ja nai
Sen bir öğretmen değilsin.
Anata wa kyoushi ja arimasen
Anata wa kyoushi dewa arimasen
Anata wa kyoushi ja nai
O bir öğretmen değildir.
Kare wa kyoushi ja arimasen
Kare wa kyoushi dewa arimasen
Kare wa kyoushi ja nai
Onlar öğretmen değillerdir.
Karera wa kyõshi ja arimasen
Karera wa kyõshi dewa arimasen
Karera wa kyõshi ja nai
Ben bir doktor değilim.
Watashi wa isha ja arimasen.(vataşi va işa des)
Watashi wa isha dewa arimasen
Watashi wa isha ja nai
Ben bir terzi değilim.
Watashi wa shitateya ja arimasen
Watashi wa shitateya dewa arimasen
Watashi wa shitateya ja nai


Soru cümlesi


(japonca’da soru işareti yok.)
ÖZNE + WA +İSİM/SIFAT +DESU +KA :KİBAR
ÖZNE + WA + İSİM/SIFAT+KA : NORMAL

Ben bir öğretmen miyim?
Watashi wa kyōshi desu ka (vataşi va kiyoşi des ka)
Sen bir öğretmen değil misin?
Anata wa kyōshi dewa arimasen ka (vataşi va kiyoşi deva arimasen ka)
O bir öğretmen değil midir?
Kare wa kyōshi dewa arimasen ka
Onlar öğretmen değiller midir?
Karera wa kyōshi dewa arimasen ka
Ben bir doktor değil miyim?
Watashi wa isha ja arimasen ka.(vataşi va işa des)
Ben bir terzi değilim.
Watashi wa shitateya ja arimasen ka


Japonca zamir ,Japonca Parçacıklar 1-particles

ÖĞRETMEN kyoushi / sensei
Ben bir öğretmenim.
I am a teacher.
Watashi wa kyoushi desu.
わたし わ きょうしです


DOKTOR isha
Ben bir doktorum.
I am a doctor.
Watashi wa isha desu.
わたし わ いしゃ です


Japonca zamir

TERZİ shitateya
Ben bir doktorum.
I am a tailor.
Watashi wa shitateya desu.
わたし わ いしゃ です


Japonca zamir / İşaret zamiri


DONO? -HANGİSİ?
işaret sıfatı + isim
KONO- konuşana yakın                    BU
SONO-konuşandan uzaktakiler       ŞU
ANO-konuşana,dinleyene uzak        O
işaret sıfatlarından sonra isim kullanılır.

Şimdi yeni kelimeler ile cümle kuralım.Japonca zamir konumuzda ,işaret zamiri ile kelimeleri daha kolay ezberleyebiliriz.Hatta evde öğrendiğiniz kelimeleri sık sık gösterip çalışın.Dil demek kelime demektir.Tabii ki bunun zamanı var fiili var …ama kelime bilmezseniz kendinizi hiçbiryerde ifade edemezsiniz,istediğinizi anlatamazsınız.
Kelimeler çok basit ,ezberlemeye başlayalım…


Kono hana wa murasaki desu
Bu çiçek mordur.


Kono enpitsu wa aoi desu
Bu kurşun kalem mavidir.


Sono neko wa aoi desu
Şu kedi mavidir.


Kono doa wa kiiroi desu
Bu kapı sarıdır.


Kono hon wa akai desu
Bu kitap kırmızıdır.


Kono kuruma wa midori desu
Bu araba yeşildir.


Ano ie wa kiiroi desu
O ev sarıdır.


Sono tsukue wa charoi desu
Şu masa kahverengidir.


Kono pen wa kuroi to haiiro desu
Bu dolmakalem siyah ve gridir.


DORE? -HANGİSİ?
işaret zamiri+ wa
KORE – konuşana yakın                BU
SORE-konuşandan uzaktakiler    ŞU
ARE-konuşana,dinleyene uzak     O
 
işaret zamirinden sonra isim kullanılmaz.
İnsanlar için kullanılmaz.Eğer bir insan için ‘bu’ kullanmamız gerekiyorsa ki çok kabadır.
‘bu kişi’ dememiz lazım : ‘kono hito’


Sore wa neko desu
Şu kedidir.


Kore wa hana desu
Bu çiçektir.


Kore wa enpitsu desu
Bu kurşun kalemdir.


Kore wa doa desu
Bu kapıdır.


Kore wa kuruma desu
Bu arabadır.


Kore wa hon desu
Bu kitaptır.


Are wa ie desu
O evdir.


Kore wa pen desu
Bu dolmakalemdir.


Yer belirten işaret zamirleri


BURASI,BURADA : koko
ŞURASI,ŞURADA :soko
ORASI,ORADA :asoka
 
NARESİ,NEREDE? :doko?
  Burası neresi?
Koko wa doko desu ka

Burası bir dükkandır.
Koko wa shouten desu.


Yön belirten işaret zamirleri


Yön belirten bu işaret zamirleri aynı zamanda üstteki yer işaret zamirleri yerine kullanılır.Daha kibar bir ifadedir.

BU TARAFTAN : kochira -THİS WAY

ŞU TARAFTAN :sochira

O TARAFTAN :achira

NE TARAF,hangi yönde? :dochira?

Japonca zamir / İYELİK zamirleri


Japonca zamir konumuzda İyelik zamirleri, şahıs zamirinin sonuna ‘no’ gelerek olur.

BENwatashiBENİMwatashi no
SENanataSENİNAnata no
O
 
 
kare(m)
kanojo(f)
watashitachi
ONUN
 
 
kare(m) no
kanojo(f) no
watashitachi no
BİZanatatachiBİZİManatatachi no
SİZkareraSİZİNkarera no
ONLARkanojotachiONLARINkanojotachi no

Japonca zamir

Bu benim arabamdır.Kore wa watashi no kuruma desu.


Japonca zamir

Bu senin arabandır.
Sore wa anata no kuruma desu.  


Japonca zamir

Bu onun arabasıdır.
Are wa kare no kuruma desu.

Japonca zamir / SORU zamirleri


ne zaman?itsu
kim? (Normal)dare ga
kim? (Kibar)dare
ne?donata
nasıl?nan,nani
hangisi?dou,douyatte
hangi+isim?dore
neresi,nerede?dono+isim
hangi taraf?hangisi?doko
niçin?dochira
kaç para?kaç?doushite
ne kadar? (Fiyat)ikura
nasıl?ne hakkında?ikaga
kaç tane?kaç yaş?ikutsu
kaç yaş?nansai
ne tür? Ne çeşit?+isimdonna
Ne kadar (zaman)Dono kurai

Soru zamirleri ile ilgili alıştırmalarNan-ne?


Japonca zamir

Bu nedir?
Kore wa nan desu ka.
Bu kitap mıdır?
kore wa hon desu ka.

Hayır bu bir kitaptır.
Hai,hon desu.


Japonca zamir

Bu çiçek midir?
Kore wa hana desu ka.
İie,kuruma desu.
Hayır,arabadır.


Japonca zamir

Bu benim arabamdır.
Korewa watashi no kuruma desu.  


Japonca zamir

Bu nedir?
Kore wa nan desu ka.
Bu bir arabadır.
kore wa kuruma desu.


Japonca zamir

Bu dolmakalem midir?
Kore wa pen desu ka.
Hayır,Bu bir kurşun kalemdir.
İie,kore wa enpitsu desu.
En sevdiğin yemeğin nedir?
Suki na tabemono wa nan desu ka.
Favori filmin nedir?
Suki na eiga wa nan desu ka.


ikura-kaç para?


Japonca zamir

Bu kaç para?
Kore wa ikura desu ka
Bu kitap kaç paradır?
Kono hon wa ikura desu ka


Adın ne?


Senin adın nedir?
Kelimeleri bilirsek hemen yerlerine koyabiliriz.
 
Senin:anata no
Ad:namae
ne :nan
Dir:desu
 
Anata no namae wa nandesu ka
 
Onun adı ne?
Kare no namae wa nan desu ka
 
Hangisi yeşil?
Dochirawa midori desu ka
 
Bu köpek kimin?
Kono inu wadare desu ka?
 


nerede?


Park nerede?
kouen wa doko desu ka.
Banka nerede?
Ginkou wa doko desu ka.
PTT nerede?
Yuubinkyoku wa doko desu ka
Hastane nerede?
byoin ……
Kütüphane nerede?
toshokan…..
Kitapçı nerede?
honya ….
Süpermarket nerede?
supa….
Market nerede?
Konbini….
Tuvalet nerede?
Toire wa doko desu ka.

Japonca zamir / BELGİSİZ zamirler


  Belgisiz zamirler hiçbirşey hakkında tam bir bilgi vermeden nesneleri temsil ederler.  

herhangibiridareka , donatademo
herhangibiri (kibar)donataka
hiçkimsedaremo
hiçkimse (kibar)donatamo
birşeydoreka ,nanika
hiçbirşeydoremo ,nannimo
biryerdedokoka
hiçbiryerdedokomo
birazikuraka
fazla değilikuramo
herşeynandemo ,nanigoto

İLGİ zamirleri


İlgi zamirleri aitlik bildirirler.Japonca zamir lerinden iyelik zammirleri için sadece şahıs zamirine ‘No mono’ ekliyoruz.

benim kiwatashi no mono
senin kianata no mono
onun ki (dişi)kanojo no mono
onun ki (eril)kare no mono
bizim kiwatashi tachi no mono
sizin kikimi no mono
onların kikarera no mono


Bir Cevap Yazın