Japonca ders 9

Japonca ders 9


Olumsuz cümleler


Japonca ders 10 ‘da olumsuz cümleler kuruyoruz. Konu anlatımlarında olumsuz cümleler sayfamızda bu konudan bahsetmiştik. Cümle kalıplarında da gördüğümüz gibi belli bir kalıp var. Bu kalıplar zamana göre değişiklik gösterir. Öncelikle yeni kelimelerimize ba


 • Olumsuz cümleler
 • Olumsuz cümleler
 • Olumsuz cümleler
 • Japonca sıfatlar, Olumsuz cümleler

Olumsuz cümleler Cümle kalıplarımız:

ÖZNE—WA—İSİM —JA/DEWA ARİMASEN  KİBAR 
ÖZNE—WA—İSİM —JA/NAİ  NORMAL-GÜNLÜK

Japoncada “değildir” ifadesi;

Bunu ifade etmek için genellikle “ではありません” (de wa arimasen) veya “ではないです” (de wa nai desu) ifadeleri kullanılır.

Örneğin:

学生ではありません。 (Gakusei de wa arimasen.) -> “Öğrenci değilim.
“それは本ではないです。 (Sore wa hon de wa nai desu.) -> “O bir kitap değil.”

“ではありません” (de wa arimasen) ifadesi daha resmi bir ifadedir ve daha resmi durumlarda kullanılırken, “ではないです” (de wa nai desu) ifadesi daha günlük konuşmada yaygın olarak kullanılır.

“Ja nai arimasen” ifadesi,

Japonca’da “değil” anlamına gelir. Bu ifade, olumsuz bir ifadeyi veya bir şeyin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Genellikle “ではない” (de wa nai) yerine kısaltılmış şekli olarak kullanılır.

Örneğin:

私は学生ではないです。 (Watashi wa gakusei de wa nai desu.) -> “Ben öğrenci değilim.”

Bu cümlede “ではない” (de wa nai) yerine “じゃない” (ja nai) kullanılmıştır. Aynı şekilde “ありません” (arimasen) yerine de “ない” (nai) kullanılabilir.

Olumsuz cümleler

これは私の本ではありません。
Kore wa watashi no hon de wa arimasen.
Bu benim kitabım değil.
“これは私の本じゃありません。
Kore wa watashi no hon ja arimasen.
Bu benim kitabım değil.

Bu örneklerde de “ではありません” (de wa arimasen) yerine “じゃありません” (ja arimasen) veya “ではない” (de wa nai) yerine “じゃない” (ja nai) kullanılmıştır.

Bu şekilde “ja nai” veya “janai” ifadesi, olumsuz bir ifadeyi veya bir şeyin olmadığını belirtmek için yaygın bir şekilde kullanılan bir yapıdır.


Buraya kadar ki derslerimizde öğrendiklerimiz…


Bu bir masadır.’
‘Kore wa tēburudesu.’


Birde ne öğrendik.İsim ve sıfattan oluşan cümleler.


Pencere kapalıdır.’ ‘ Mado wa shimatte desu.’ yada
Bu pencere kapalıdır.’ ‘Kono mado wa shimatte desu.’


ÖRNEK


Çanta küçüktür.
Baggu wa chīsaidesu.


Çanta küçük değildir.
Baggu wa chīsai arimasen.


Bu kitaplar,masalar,kediler….derken;

Bir kalıp daha öğrenelim. Japoncada “bu kalemler” ifadesini çoğul olarak ifade etmek için şu şekilleri kullanabilirsiniz:

これらのペン (Korera no pen):

“これら” (korera) ifadesi, “bu” anlamına gelirken, “の” (no) bağlaç olarak kullanılır ve “ペン” (pen) kelimesi ise “kalem” anlamına gelir. Bu ifade, “bu kalemler” anlamını taşır.

これらの筆記具 (Korera no hikki gu):

“筆記具” (hikki gu) ifadesi, “kalemler” veya “yazma gereçleri” anlamına gelir. “これら” (korera) ise “bu” anlamına gelir ve “の” (no) bağlaç olarak kullanılır. Bu şekilde ifade edildiğinde, “bu kalemler” anlamını taşır.

Her iki ifade de “bu kalemler” ifadesini çoğul olarak ifade eder. Hangi ifadeyi tercih edeceğiniz size bağlıdır.


Bu masalar yeşil değil.

Şimdi sıfatlı cümlerle olumsuz cümleler oluşturalım.

小さく” (chiisaku) kelimesindeki “く” (ku) eki,

bir sıfatın “daha” veya “daha az” anlamını vermek için kullanılır. Bu durumda “小さく” (chiisaku) kelimesi “küçük” anlamına gelirken, “小さくありません” (chiisaku arimasen) ifadesi “küçük değildir” anlamına gelir. Yani, “く” (ku) eki, sıfatın anlamını değiştirmeden sadece karşıt bir anlam ifade etmek için kullanılmaktadır.

Örnek cümlelerle devam edelim.


Olumsuz cümleler OLUMLU / OLUMSUZ


Çanta siyahtırBaggu wa kurodesuÇanta siyah değildir.baggu wa kurode wa arimasen.
Dolap kapalıdırKyabinetto ga shimatte iruDolap kapalı değildir.kyabinetto ga shimatte inai.
Çatallar pahalıdırFōku wa kōkadesuÇatallar pahalı değildir.fōku wa kōkade arimasen.
Otobüs yenidirBasu wa atarashīdesuOtobüs yeni değildir.basu wa atarashiku arimasen.
Çocuklar çalışkandırlar Kodomo-tachi wa kinbendesuÇocuklar çalışkan değillerdir.kodomo-tachi wa kinbende arimasen.
Kitap ucuzdurSono Moto wa yasuidesuKitap ucuz değildir.kono Moto wa yasuku arimasen.
Kalem uzundur Pen wa nagaidesuKalem uzun değildir.pen wa nagaku arimasen.
Kaşıklar küçüktür Supūn wa chīsaidesuga,Kaşıklar küçük değillerdir.supūn wa chīsaku arimasen.
Resim güzeldir E wa kireidesuResim güzel değildir.e wa kireide wa arimasen.
Elma kırmızıdır Ringo wa akaiElma kırmızı değildir.ringo wa akade wanai.
Öğretmen yaşlıdır Sensei wa kōreidesuÖğretmen yaşlı değildir.sensei wa kōreide wa arimasen.
Dolap büyüktürKurōzetto wa ōkīdesuga,Dolap büyük değildir.kurōzetto wa ōkiku arimasen.

Japonca ders 9 test:ALIŞTIRMA

A .Aşağıdaki cümleleri olumsuz hale getiriniz

 1. Kore wa Garasudesu
 2. Korera wa basudesu.
 3. Kore wa baggudesu.
 4. Koko wa heyadesu
 5. Korera wa ringodesu. ​

B.Aşağıdaki cümleleri olumsuz hale getiriniz.

 1. Nōto wa yasuidesu
 2. Kodomo wa utsukushīdesu
 3. Baggu wa takaidesu
 4. Gakusei wa waruidesu
 5. Bōshi wa kiirodesu.

C – Olumsuz cümleleri, olumlu yapınız.

 1. Neko wa chīsakunai
 2. Kore wa rūrā wa arimasen
 3. Korera wa enpitsude wa arimasen
 4. wādorōbu wa kurode wa arimasen
 5. Kodomo wa kinbende wanai
 6. Sono josei wa wakakunai
 7. Kore wa fōkude wa arimasen
 8. Hito wa gakuseide wa arimasen
 9. Bōshi wa atarashī monode wa arimasen
 10. Kore wa tegamide wa arimasen.

D-Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz

 1. Kore wa shashinde wa arimasen
 2. Kono garasunokoppu wa kōkade wa arimasen
 3. Korera no pen wa kōkade wa arimasen
 4. Korera no inu wa kurokunaidesu.
 5. Kore wa supūnde wa arimasen.
CEVAPLAR

A

 1. Kore wa garasude wa arimasen
 2. Korera wa basude wa arimasen.
 3. Kore wa baggude wa arimasen.
 4. Koko wa heyade wa arimasen
 5. Korera wa ringode wa arimasen.

B

 1. nōto wa yasukunai
 2. Kodomo wa utsukushikunai
 3. Baggu wa takaide wa arimasen
 4. Gakusei wa waruide wa arimasen
 5. Bōshi wa Kiirokunai

c

 1. Neko wa chīsaidesu
 2. Kore wa rūrā desu
 3. Korera wa enpitsudesu
 4. wādorōbu wa kurodesu
 5. Kodomo wa kinbendesu
 6. Sono josei wa wakaidesu
 7. Koreha fōkudesu
 8. Kore wa gakuseidesu
 9. Bōshi wa atarashīdesu
 10. Kore wa tegamidesu

D
1.Bu resim değildir
2.Bu cam bardak pahalı değildir.
3.Bu kalemler uzun değillerdir.
4.Bu köpek siyah değildir.
5.Bu kaşık değildir.Bir Cevap Yazın