Zamir (pronouns)

Zamir
pronoun


İngilizce zamir (pronouns) nedir?..Bir isim grubunun ya da ismin yerine kullanılan sözcüktür ve da, aynı bizdeki gibi kullanılır ve çeşitleri vardır.

Zamirlerin çeşitleri;

Zamir tek başına kullanılabiliyor.
Fakat zamir ‘niteleyici sözcük : belirteç ,zarf ’ ile karıştırılabiliyor.

Aralarındaki fark nedir? Nasıl ayırt edeceğiz.

ZamirBelirteç
bazı özel durumlar hariç:
isim,zamirden sonra kullanılmaz.
Belirteçden sonra isim gelmesi gerekir.
Tek başlarına kullanılırlar.Tek başlarına kullanılmazlar.

(Biraz süt ) istiyorum.
I drink (some milk.) Burda Some + isim olduğundan : BELİRTEÇ

(Biraz ) isterim.
I want ( some.) Tek başına kullanıldı. ZAMİR


Kişi zamirleri


Kişi zamirleri ikiye ayrılıyor.

Özne zamirleri
Subject pronouns


Özne zamirleri , bildiğimiz gibi özne yerine geçer. Günlük konuşmalarda bazen bu özne zamirlerini koymadan konuşuruz. Yani konuşmalarımızda ben bunu yaptım,ben bunu içtim.. gibi illa da ben kullanmayız. Ne deriz?..

BenICümlenin hertarafında,büyük harfle kullanılır.
SenYouHem 2.tekil..hem de 2. Çoğul şahıs olarak kullanılır.
OHeHe : erkek şahıs
OSheshe : dişi şahıs
Oİtit : bir şey, yer , nitelik…
(kim olduğunu ve cinsiyetini bilmediğimiz insan,hayvan..için kullanılır.
BizWeÇoğul anlamı ‘ herhangi bir kimse’ anlamında da kullanılır.
SizYouHem 2.tekil..hem de 2. Çoğul şahıs olarak kullanılır.
OnlarTheyCanlı, cansız ayırt etmeden , çoğul olan herşey için kullanılır.

Ben bunu aldım.
I bought this.

You are fat.
Sen şişmansın.

She is a teacher.
O bir öğretmendir.

Nesne zamirleri
Object pronouns


Nesne zamirleri gene ismin yerine kullanılır ama bu sefer özne yerine, nesne durumundaki isimlerin yerine kullanılıyor.

Özne zamirlerNesne z.Nesne z.
imebeni
youyouseni
he,she,ithim,her,itonu
Weusbizi
youyousizi
theythemonları

Dolaylı ve dolaysız nesne olarak ikiye ayrılır.

günlük konuşmalarda

Nesne zamirlerini yutuyoruz. Nasıl..?

them : em , him : im , her : er olarak kısaltılır.
take them,al onları, normal kullanımı

Take’em , Al onları, günlük konuşma…

‘Be’ (olmak) sonrası : olmak

Olmak fiili ‘be’ sonrasında özne zamirlerinin yerine kullanılır.

who is it! kim o!
it is me. O benim.
Who closed this window? Bu pencereyi kim kapattı?
me! … ben!


Karşılaştırma cümlelerinde ;

As ,than : edat olarak(-kadar)

onlar senin kadar meşgul.
they are as busy as you.

o senin kadar zekidir.
she is as clever as you.

As ,than : bağlaç olarak(daha)

o senden daha akıllı
he is clever than you are ( you are yani than den sonra cümle olmalı)


İyelik zamirleri-İyelik sıfatları
Possesive pronouns
adjectives


İyelik sıfatlarıİyelik zamirleri
mymine – benimki
youryours – seninki
hishis onunki
herhers – onunki
itsİts – onunki
one’s
ourours – bizimki
youryours – sizinki
theirtheirs – onlarınki

iyelik zamirleriöncesinde belirteç , tanım edatları kullanılmaz.
iyelik belirtir. Kimin? Sorusuna cevap verir.
sonrasında isim kullanılmaz
sonrasında ‘s kullanılmaz. Sadece one’s da kullanılır.
Own : kullanılabilir
this is a guitar of my own.
bu benim kendi gitarım
Of+ iyelik zamiri kullanılır.
onun bir arkadaşı.
a friend of her.
iyelik sıfatlarıiyelik belirtir.Kimin? Sorusuna cevap verir.
ıts ve one’s zamir olarak kullanılmaz
own eklenerek : vurgu yapılabilir.
my own guitar. kendi gitarım.

İts ve it’s bazen karıştırılıyor. Karıştırmayın.

Bir tanesi iyelik sıfatı :its.
bir tanesi it is kalıbının kısaltılmış hali.

İt is (it’s) my pen.
Bu benim kalemim.

Bu benim arabam.
This is my car.


This is hers.

Bu onunkidir.


İngilizce zamir (pronouns)/Dönüşlü zamirler
Reflexive pronouns


İngilizce zamir (pronouns) ..Dönüşlü zamirin anlamı ..yapılan eylemden anlatan kişinin etkilenmesi.
Daima fiilden sonra kullanılır.

iyelik zamiri + self/selves
Nesne zamirleri + self


tekilçoğul
my+self = myselfOurselves
your + self = yourselfyourselves
him + self = himselfthemselves
her + self = herselfthemselves
it + self = itselfthemselves
oneselfthemselves

Dönüşlü zamirlerle kullanılan birkaç fiill…
blame
pride
avail

enjoyed
amuse
kill
prepare
satisfy
teach
blame
cut
dry
help
hurt
introduce
pay
make
convince
deny
encourage
bring
buy
get
give
leave
lend
owe
pass
play
refuse
read
sing
send
show

behave(geçişsiz)
suçlamak
gurur duymak
faydalanmak
eğlenmek
eğlendirmek
öldürmek
Hazırlamak
tatmin etmek
öğretmek
suçlamak
kesmek
kurumak
Yardım etmek
canını yakmak
takdim etmek
ödemek
Yapmak
ikna etmek
reddetmek
teşvik etmek
getirmek
satın almak
almak
vermek
ayrılmak
ödünç vermek
borçlu olmak
geçmek
Oynamak
Reddetmek
okumak
şarkı söylemek
göndermek
göstermek
davranmak

Kullanılmayanlar: get up , wake up , stand up..


She killed herself because she had no money.
Parası olmadığı için kendini öldürdü.

Kendilerine bakabilirler.
they can look after themselves.(edatlardan sonra kullanılımı)

Oğlum kendi kendine yüzüyor.
My boy swims by himself. (By+dönüşlü zamir) anlamı ‘kimse yardım etmeden yapması’)

Vurgu yapmak için: isim ve zamirlerden sonra kullanımı.
Ben kendim hep saat 7’de uyanırım.
Me myself always wake up at 7:00.

Cümlenin sonunda:
Kendisi zekidir.
He is clever himself.


İşaret zamirleri/sıfatları
demonstrative pronouns/adjectives


İngilizce zamir (pronouns) çeşitlerinden işaret zamirleri aynı zamanda işaret sıfatlarıdır. Sadece kullanımları farklıdır.
this..these..that…those


TekilThis – Bu (yakın)That – şu (uzak)
ÇoğulThese – bunlarThose – şunlar

Zamir (pronouns)

This is a bag.
Bu bir çanta.(işaret zamiri)

This book is blue.(işaret sıfatı).
Bu çanta mavidir.


Zamir (pronouns)

These are bags.
Bunlar çantalar.(işaret zamiri)

These bags are green.
Bu çantalar yeşildir.(işaret sıfatı)


Zamir (pronouns)

That is a house. (Uzak)
Şu bir ev.

That house is yellow.
Şu ev sarıdır.


Zamir (pronouns)

Those are pencils. (Uzak)
Şunlar kalemlerdir.

Those pencils are pink.
Şu kalemler pembedir.


Belgisiz zamirler
indefinite pronouns


Belgisiz zamirler isimlerin yerine kullanılır. Birden fazla ismin de yerini tutabilir ya da yerini tuttuğu belli değildir. Yani neye , kime işaret edildiği belli değildir.

Body ve one : anlam bakımından aynılar.
No one ayrı yazılır…ötekileri bir kelime şeklinde yazılır.
thing ..ile birleşenler dışındakiler bir kişi hakkındadır.
where..ile birleşirlerse bileşik zarfları oluştururlar.

onebodything
someSomeoneSomebodySomething
bazıbirisibirisibirşey
anyAnyoneAnybodyAnything
herhangiherhangi biriherhangi biriherhangi bir şey
noNo oneNobodyNothing
HiçHiç kimseHiç kimseHiçbir şey
everyEveryoneEverybodyEverything
Herherkesherkesher şey

Olumlu cümle

Yakınınızda birini gördü.
She saw someone near you.

Yakınınızda hiç kimse görmüyor.
She see no one near you.

olumsuz cümle

Yakınınızda kimseyi görmedi.
She didn’t see anyone near you.

soru cümlesi

Yakınında bir şey var mı?
is there something near you?

Yakınınızda herhangi biri var mı?
is there anybody near you?


Else


‘Başka’ anlamındaki else de belgisiz zamir olarak kullanılır.

başka biri var mı?
are there someone else?Bir Cevap Yazın