İspanyolca dilek kipi

Dilek kipi


İspanyolca dilek kipi olası eylemleri anlatır,bir zaman birimi değildir. Fiilin ruh halidir. Kişi nasıl hissediyorsa onu anlatır.

Olay henüz olmamıştır ve bir isteğe bağlıdır ya da yapılmayacaktır. Zamanlar Türkçe’de de olduğu gibi üç ana zamandır. İspanyolca’da bu zamanların karışık olan yanı bu zamanların hikaye zamanlarının olması.

“Dilek Kipi” İspanyolca’da “Modo Subjuntivo” olarak adlandırılır ve belirli bir isteği, dileği veya şartı ifade etmek için kullanılıyor. İspanyolca’da dört farklı dilek kipi bulunur: Şimdiki zaman dilek kipi (Presente de Subjuntivo), Geçmiş zaman dilek kipi (Pretérito Imperfecto de Subjuntivo), Geçmiş zaman dilek kipi (Pretérito Perfecto de Subjuntivo) ve Gelecek zaman dilek kipi (Futuro de Subjuntivo).

 • Tamamlanmamış: -sam, -yım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Haber kipi: -yorum ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Gelecek zamanı ifade eder.
 • Tamamlanmamış: -saydım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Geçmiş-gelecek zamanı ifade eder.
 • Haber kipi: -yordum ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Tamamlanmış: -mış olayım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Geçmiş-gelecek zamanı ifade eder.
 • Haber kipi: -ştım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Tamamlanmış: -mış olsaydım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Geçmiş-gelecek zamanı ifade eder.
 • Haber kipi: -mıştım ekleri ile birlikte kullanılıyor
 • Önceki bir olayın sonucunu veya sonraki bir olayın koşulunu ifade eder.
 • Tamamlanmış geçmiş zamandaki bir eylemin sonucunu veya etkisini belirtiliyor

miş’li geçmiş zaman hikayesi-dilek kipi
preterito pluscuamperfecto de subjuntivo

Dilek kiplerinin kullanımı, belirli dilbilgisi kurallarına tabidir ve bağlamsal olarak da değişebiliyor. İspanyolca’da dilek kiplerini kullanırken, fiil çekimlerini doğru bir şekilde uygulamak ve uygun bağlaçları (como si, aunque, para que vb.) kullanmak önemlidir.

Unutmayın ki dilek kipleri, kişisel arzuları, dilekleri, şartları veya gerçekleşmeyen durumları ifade etmek için kullanılır ve cümlelerde belirli bir bağlam ve nedenle kullanılıyorlar


Konuşanın konuştuğu ana yakın, geçmiş olayların ve tamamlanmış olan olayları ifade etmek için kullanılır. Konuşulan olay günümüzde de geçerlidir.Duygu ve arzuları ifade eden bazı kelimeler içeren cümlelerde kurulabilir.

olayların yapılması bir isteğe bağlıdır.Olaylar gerçek değil amaç,kuşku,üzüntü …içerir.


FİİLLER

 • Yapılmamış: Dilek kipi, gerçekleşmemiş eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılıyor
 • Yapılması isteğe bağlı: Dilek kipi, eylemlerin veya durumların isteğe bağlı olduğunu ifade eder.
 • Gerçekleşmesi kuşkuludur: Dilek kipi, eylemlerin veya durumların gerçekleşme olasılığının belirsiz olduğunu ifade eder.
 • Konuşanın kişisel düşüncelerine bağlıdır: Dilek kipi, konuşanın kişisel düşüncelerine veya isteklerine dayanır.

ZAMAN

 • Emir kipi cümleleri dışında: Dilek kipi, emir kipi cümlelerinin dışında kullanılıyor Yani, bir kişiye doğrudan bir emir vermek yerine, dileklerini veya isteklerini ifade etmek için kullanılıyor
 • Hiçbir temel cümlede kullanılmaz: Dilek kipi, bağımsız olarak tek başına kullanılmaz. Her zaman bir temel cümleyle birlikte kullanılıyor
 • Yan cümlelerde kullanılır: Dilek kipi, “que” bağlacıyla birlikte kullanılarak yan cümleler oluşturuluyor

YAN CÜMLE

 • İstek, Dilek, Üzüntü, Korku gibi duyguları içeren eylemler: Dilek kipi, istek, dilek, üzüntü, korku gibi duygusal içerikli eylemleri ifade etmek için kullanılıyor
 • QUE” bağlacı ile temel cümleye bağlanır: Dilek kipi yan cümlesi, “que” bağlacıyla birlikte temel cümleye bağlanır.
 • Temel cümle: Eylemin ne istendiğini, ne beklediğini, neden korkulduğunu ifade eder: Temel cümle, dilek kipi yan cümlesiyle birlikte kullanılarak istenen veya umulan eylemi veya durumu açıklar.

Mesela,
Beni arayacağını umuyorum.
Espero que me llames.
“Espero” (Umut ediyorum) temel cümleyi ifade eder.
“que me llames” (beni arayacağını) dilek kipi yan cümlesini ifade eder.
Yan cümle, temel cümlede neyin istendiğini veya umulduğunu açıklar: Beni aramayı umuyorum.


İspanyolca dilek kipi

Dilek-İstek (Wishes)


İstek veya arzuyu ifade etmek için dilek kipi kullanılıyor
Dilek kipinin öznesi ile yan cümlenin öznesi aynı ise: Yan cümlede fiilin mastar hali kullanılıyor

Örneğin,
İçmek istiyorum
Quiero (istiyorum)beber (mastar halinde : içmek) : özne aynı

İçmeni istiyorum.
Quiero que bebas (istiyorum ki içesin) .

Espero que tengas un buen día.
Umarım iyi bir gün geçirirsin.

Şüphe (Doubts)

Bir durumun gerçekleşmesi veya doğruluğu hakkında şüphe belirtmek için dilek kipi kullanılıyor

Soru ve olumsuz cümleler anlatır.

Örneğin,
Onun buraya geldiğini sanmıyorum.OLUMSUZ düşünce
No creo que haya venido aquí
Onun buraya geldiğini sanıyorum.OLUMLU(Dilek kipine gerek yok)
Creo que has venido aquí
Onun geldiğini sanıyormusun?sence geldi mi?SORU
¿Crees que haya venido?.

Dudo que él venga a la fiesta.
Onun partiye gelmesine şüphe ediyorum.

1.Ve 2. Cümlelerdeki özneler farklıyken:duygusal düşüncelerde bulunmak

Örneğin,
Gelmediğine üzüldüm(gelmemen beni üzdü.)
Siento que no hayas venido

Beni arayacağını umuyordum.
Esperaba que me llamaras.

Gereklilik (Necessity)

Bir eylemin gerekli olduğunu veya yapılması gerektiğini ifade etmek için dilek kipi kullanılıyor

Eylem gerçek olmalı.

Genel konulardan bahsediyorsak:Dilek kipi yerine mastar kullanılıyor

İspanyolca dilek kipi

Sessiz yürümek gerekiyor.(genel bir eylem)
Es necessario caminar (mastar) en silencio.

Örneğin,
Sessiz yürümemiz gerekiyor.(genel değil)
En necessario que caminemos.

Es necesario que estudies para el examen.
Sınava çalışman gerekiyor.

Gerçek bir eylem ise : haber kipi

Beni aradığı doğru.
Es cierto que me llamó

Gerçek olmayan bir eylem ise:

Dilek kipi kullanılıyor

Beni aradığından şüpheliyim.
Dudo que me hayas llamado

Bir ihtiyaç (A Need)

Bir şeyin yapılmasının gerekli olduğunu veya bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek için dilek kipi kullanılıyor

Necesito que me ayudes con esta tarea.
Bu ödevde bana yardım etmen gerekiyor.

Bir tavsiye (Advice)

Bir kişiye tavsiye vermek veya öneride bulunmak için dilek kipi kullanılıyor

Te recomiendo que estudies más para el examen.
Sınava daha fazla çalışmanı öneririm.

Bir arzu (Desire)

Bir şeyin gerçekleşmesini istemek veya arzulamak için dilek kipi kullanılıyor

Örneğin: Quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños.
Doğum günü partime gelmeni istiyorum.

Bu örneklerde gördüğünüz gibi, dilek kipi farklı duyguları, istekleri veya gereklilikleri ifade etmek için kullanılır ve bağlamına göre çeşitli eklerle kullanılır.

Örneğin ,Bir ihtiyaç, bir tavsiye veya bir arzuyu ifade edenler

Davet etmekinvitar queto
engel olmakimpedir queto
ısrar etmekinsistir en queto
ihtiyaçnecesitar queto
izin vermekpermitir queto
sipariş vermekmandar queto
sormakpedir queto
tercih etmekpreferir queto
zorlamakhacer queto

İspanyolca dilek kipi / Kullanılan zarflarla

Antes de que : -den önce(before)

Annem gelmeden önce uyuyacağım.
Dormiré antes de que venga (dilek kipi:present) mi madre

Después de que :-den sonra(after)

Annem geldikten sonra uyuyacağım.
Dormiré después de que venga mi madre.

Dormiré después de que llegue (dilek kipi:present) mi madre

Mientras que:-iken
Annem evdeyken uyuyacağım.
Dormiré mientras que mi madre están en casa

Hasta que :-ceye kadar

Annem gelinceye kadar uyuyacağım.
Dormiré hasta que venga mi madre


İspanyolca dilek kipi / AMAÇ BİLDİREN edatlardan sonra


Eylem bitmiş ise :Dilek kipi kullanılmaz.


Para que : ..mesi için(so that)

Okuması İçin bir not yazacağım.
Escribiré (gelecek)una nota para que él la lea (Dilek kipi : present)

Sin que :..meden (without)

Notu okumadan gitmeyeceğim.
No me iré (gelecek)sin que lea(dilek kipi:present)la nota.

Con tal de que :..mesi şartıyla(provided that)

Benimle gelmen şartıyla sinemaya giderim.
Iré al cine con tal de que vengas (dilek kipi: presente) conmigo.

Dado que : ..den dolayı(in case that)

Dado que él está ocupado, deseo que me llames más tarde.
Meşgulse, keşke beni sonra arasaydın.

Bu örnekte, “dado que” ifadesi “in case that” anlamına gelir ve bir koşulu ifade eder. Dilek kipi olan “deseo que” ise “I wish” anlamına gelir ve dileğimizi ifade eder. Cümledeki “me llames más tarde” ise “you would call me later” şeklinde çevrilebilir.

Bu şekilde, “dado que” ifadesini kullanarak dilek kipiyle örnek bir cümle oluşturmuş olduk. Umarım yardımcı olmuştur! Başka bir sorunuz varsa lütfen söyleyin.


İspanyolca dilek kipi / Duygularımızı ifade edenler


adiles justo queit’s
garipes extraño queit’s
inanılmazes increíble queit’s
kolayes fácil queit’s
mutlu olmakalegrarse de queto
şaşırmaksorprenderse que
yararlıes útil que
zores difícil queit’s

Bir fikir belirtmek,herhangi bir şeyde şüphelendiysek


belli değilno es evidente que
muhtemelental vez
muhtemeles probable que
mümkünes posible que
görünüyorparecer que
öyle değilno es que

Zamanla ilgili görüş bildirirken


böyleceasí que
-dek,değinhasta que
sonradespues de que
uzaktaen cuanto
en kısa süredeTan pronto como

Anlattığımız cümlede bir kesinlik varsa


belkiquizás
göresegún
nerededonde
öyle kide modo que

Bence sen yapabilirsin.
Creo que puedes hacerlo.
Belki yüzebilirsin.
Quizás puedas nadar


İspanyolca dilek kipi /Hiç bir şekilde dilek kipi almayanlarda var


aynı şekildeasí comon
çünküporque
….zamandan beriya que


Bir Cevap Yazın