İspanyolca ders 22

İspanyolca ders 22

Ders 22

İspanyolca sayılar ve organlarımız ile  beraber cümleler kuruyoruz.İspanyolca dilbilgisi konularımızı mutlaka öncelikli olarak çalışmamız lazım . İsim,zamir,edat…


  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • İspanyolca ders 22, Sayılar ve organlarımız
  • Sayılar ve organlarımız

Cero
Uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
treinta
treinta y cinko


cuarenta
cincuenta
sesente
Setenta
ochenta
noventa
ciento/a
ciento uno


doscientos/as
trescientos/as


mil
mil y uno
dos mil
un millón
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30
35


40
50
60
70
80
90
100
101


200
300


1000
1001
2000
1000000

İspanyolca sayılar ve organlarımız ;Sırasal Sayılar


birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
onbirinci
onikinci
onüçüncü
yürminci
21.
30.
31.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
primero/a
segundo/a
tercero/a
cuarto/a
quinto/a
sexto/a
séptimo/a
octavo/a
noveno/a
décimo/a
undécimo/a
duodécimo/a
décimoterciro/a
vigésimo/a
vigésimo primero/a
trigésimo/a
trigésimo primero/a
cuadragésimo/a
quincuagésimo/a
sexagésimo/a
septuagésimo/a
octagésimo/a
nonagésimo/a
centésimo

Türkçe’de sayılarla isimleri ifade ederken bir kalem,iki kalem,üç kalem,dört kalem..şeklinde yani isim hep tekil halde bulunur. Üç kalemler,dört kalemler demeyiz. Ama bu Latin dillerinde isim mutlaka çoğul halde bulunur.
Bir kitap: un libro
İki kitap: dos libros
Üç kitap: tres libros
Kere,kez,defa
1 kere: una vez
2 kere: dos veces
10 kere: diez veces …
 

Şimdi örneklerimiz ile kelimelerimizi tekrar edelim ve yenilerini öğrenelim.

yarım
üçte bir
çeyrek
un medio
un tercio
un cuarto

Un barco
Tres barcos
Una pluma
Siete lápices
Ocho camisas
Nueve flores
Nueve flores azules
Diez autobuses
Cinco letras
Una parada
Veinte huevos
Cinco huevos blancos
seis amarillos
Seis armarios
Dos botellas
Cuatro fuentes
Dos camas
Bir gemi
Üç gemi
Bir kalem
Yedi kalem
Sekiz gömlek
Dokuz çiçek
Dokuz mavi çiçek
On otobüs
Beş mektup
Bir durak
Yirmi yumurta
Beş beyaz
altı sarı yumurta
Altı dolap
İki şişe
Dört dolmakalem
İki yatak

isterseniz örneklere başlamadan Var olma konumuzu tekrar edelim…

Burada üç çanta var. /  there are three bags here
Hay tres bolsas aquí.
Çantalar mavi,pembe ve yeşildir.
Las bolsas son azules, rosas y verdes.


Sayılar ve organlarımız

Burada 5 erik var.

Hay 5 ciruelas aquí.


Sayılar ve organlarımız

Burada on çocuk var.

Hay diez niños aquí.


Sayılar ve organlarımız

Bir dudağım var.
Tengo una labio.


Sayılar ve organlarımız

İki elim var.(iki ele sahibim)
Tengo dos manos.


Sayılar ve organlarımız

İki kulağım var
Tengo dos orejas


Bir burnum var.
Tengo una nariz.


İki kolum var.
Tengo dos brazos.


İki bacağım var.
Tengo dos piernas


Sayılar ve organlar ile ilgili örnek cümleler.

Öğretmen üç kitap yazıyor.→
Öğrenci yedi top getiriyor.→
Benim iki bisikletim var.
Teyzem üç gömlek ,bir etek satın alıyor.
İki kere beni aradı.
Bir elimde beş parmak var.
İki elimde on parmak var.
Pastanın ikinci parçasını yemek istiyorum….
Bu tabak üçüncü kez kırıldı.
El maestro está escribiendo tres libros.
El estudiante está trayendo siete bolas.
Tengo dos bicicletas
Mi tía está comprando tres camisas y una falda.
Él me llamó dos veces.
Hay cinco dedos en uno.
Hay diez dedos en dos.
Quiero comer la segunda parte del pastel…..
Esta placa se rompió por tercera veces.

Sayılar ve organlar ile ilgili testALIŞTIRMA

CÜMLELERİ İSPANYOLCAYA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

Burada dört kalem var.

CEVAP Hay cuatro bolígrafos aquí

Benim iki kulağım ve iki gözüm var.

CEVAP Tengo dos oídos y dos ojos.

Kadının beş kedisi var.

CEVAP La mujer tiene cinco gatos.

Adamın 1 otobüsü ve 3 arabası var.

CEVAP El hombre tiene un autobús y tres coches.

Burada yirmi yumurta var.

CEVAP Hay veinte huevos aquí.

Burada otuz köpek ve kırk kuş var.

CEVAP Aquí hay treinta perros y cuarenta pájaros.